https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=231<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Täydennyskoulutusten%20etusivubannerit/Laurea_Certified_Service_Designer–koulutus_banneri.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Laurea Certified Service Designer –koulutus

 

Haetko inspiraatiota liiketoimintasi tai palveluiden muotoiluun? Kaipaako yrityksesi tai organisaatiosi toimivia keinoja ja ideoita tulevaisuuden varautumiseen tai sisäisten toimintojen ja prosessien sekä asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen?

Laurea Certified Service Designer -koulutuksen avulla opit palvelumuotoilun keinoin suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakaslähtöisempää ja tuottavampaa toimintaa, jolla menestyy myös tulevaisuudessa. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka toimivat strategisissa liiketoiminnan, tuotteiden tai palvelujen kehittämistä vastaavissa tehtävissä yksityisellä, julkisella tai kolmannella sektorilla. 

Tietoa Laurea Certified Service Designer –koulutuksesta

 • Koulutuksen nimi: Laurea Certified Service Designer –koulutus

 • Lähipäivät: 11.12.10.2018, 1.2.11.2018, 15.16.11.2018, 29.11.2018.

 •  Koulutus perustuu workshop-työskentelyyn, jolloin kaikkien läsnäolo on välttämätöntä.

 • Koulutuksen lähipäivien koulutuspaikka: Laurea-ammattikorkeakoulu, Leppävaaran kampus (Vanha maantie 9, 02650 Espoo)
 • Osallistujamäärä: Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu 10 osallistujalla.
 • Hinta: 2 580,00 € + alv 24 %. Lisätietoja Hinnat -otsikon alta.
 • Mikäli yrityksessänne on useita henkilöitä, jotka tarvitsevat tätä koulutusta, voitte pyytää tarjousta räätälöidystä tilauskoulutuksesta osoitteesta events@laurea.fi 


Laurea Certified Service Designer –koulutus on käytännönläheinen ja osallistava koulutus. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja pystyy hyödyntämään oppimaansa konkreettisesti omassa toiminnassaan ja kehittämään yrityksensä toimintoja asiakaslähtöisemmäksi palvelumuotoilun keinoin. Lähiopetuksen (7 päivää) lisäksi oppimista tukevat verkkomateriaalit ja tehtävät.

Lähiopetus toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun Espoo Leppävaaran kampuksella. Koulutus täyttää ylemmän korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset.


Miksi osallistua koulutukseen?

 • Opit hallitsemaan palvelumuotoilun prosessin ja yhteiskehittämisen työtavan
 • Opit käyttämään palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä
 • Opit, miten voit hyödyntää visuaalisuutta osana palvelumuotoilua
 • Opit toimimaan asiakaskeskeisesti ja ennakoiden sekä luomaan asiakasarvoa osana asiakaskokemusta
 • Saat valmiuden jatkaa kehittämistä omassa työssäsi

 

Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

Koulutuksen lähipäiviä on yhteensä seitsemän (7), joiden lisäksi oppimista tukevat verkkomateriaalit ja tehtävät. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, joka toimitetaan osallistujille ilmoittautumisen jälkeen. 

Saavuttaakseen koulutukselle asetetut osaamistavoitteet, tulee osallistujan suorittaa ennakko- sekä oppimistehtävä, sekä osallistua kontaktikerroille. Laurea myöntää osallistujalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta.

Lähipäivät pidetään 11.10.2018–29.11.2018 välisenä aikana. Koulutuksen suorittamiseksi ja suoritustodistuksen saamiseksi koulutuksen lähipäivillä on läsnäolopakko.


Osa-alueet:


Palvelumuotoilun perusteet, asiakasymmärrys palvelumuotoilun ytimessä

Sisältö: Koulutuksessa tutustutaan siihen, mitä palvelumuotoilu on ja miten se tuottaa lisäarvoa käyttäjilleen. Palvelumuotoilun ajattelutapaan tutustutaan paitsi prosessin ja menetelmien, myös käytännön konkreettisten esimerkkien kautta. Menetelmien käyttöä myös harjoitellaan. Koulutuksessa perehdytään asiakasymmärrykseen ja asiakaskeskeiseen tapaan toimia. Tutustutaan mm. siihen miten kerryttää ymmärrystä asiakkaan todellisista tarpeista ja kokemuksista. Miten asiakasymmärryksen avulla voidaan paremmin rakentaa palvelukokonaisuuksia ja – prosesseja, jotka vastaavat kokonaisvaltaisesti asiakkaiden tarpeisiin.  Asiakaskokemuksen ja –ymmärryksen visuaalinen kuvaaminen on pohjana palvelujen ideoinnille. Erityisesti syvennytään asiakasymmärryksen hankintaan käytännön asiakaskohtaamisissa.  

Tavoite: Osallistuja hahmottaa palvelumuotoilun prosessin ja oppii käyttämään keskeisiä menetelmiä. Hän ymmärtää visuaalisen ajattelun (design thinking) osana palvelumuotoilun ajattelua ja toimintaa. Osallistuja oppii ajattelemaan ja toimimaan asiakasymmärrykseen pohjautuen asiakaskeskeisesti sekä saa käsityksen, miten asiakkaita ja muita sidosryhmiä osallistetaan palvelun ja liiketoiminnan kehittämisprosessiin. Hän osaa analysoida asiakastietoa ja ideoida palveluita siihen pohjautuen.


Palvelujen mallintaminen ja testaaminen

Sisältö: Asiakaskokemuksen ja –ymmärryksen visuaalinen kuvaaminen on pohjana palvelujen ideoinnille. Ideointi rakentuu tulevaisuuksien ennakointiin. Koulutuksessa tutustutaan mallintamiseen ja nopeaan prototypointiin.  Konkretisoimalla aineettomia palveluja voidaan palvelu hahmottaa kokonaisuutena. Myös sen ongelmakohdat ja keskeneräisyydet tulevat paremmin näkyviksi. Ensiversiot/prototyypit joutuvat testaukseen. Päivien aikana harjoitellaan erilaisia tekniikoita osallistaa asiakkaita ja käyttäjiä palvelujen yhteiskehittämiseen. Palveluideoita peilataan megatrendeihin.

Tavoite: Osallistuja oppii konkretisoimaan palveluideaa/palvelukonseptia. Hän kokeilee kerätä palautetta palveluaihioonsa ja oppii iteratiivisesti muokkaamaan palvelua. Osallistuja oppii, mitä ennakointi on ja miten trendejä voi hyödyntää toiminnan kehittämisessä.


Liiketoimintamallit

Sisältö: Koulutuksessa syvennytään liiketoimintamallin kannalta olennaisiin osa-alueisiin (esim. hinnoittelu, uudet palvelulogiikat, oikeudelliset kysymykset Legal Desgin). Palvelukonseptin kehittämisessä hyödynnetään Business Model Canvas malleja (esim. Service Logic, Lean Startup Canvas). Liiketoimintamalleja käsitellään tuotteiden, palvelujen, alustojen ja verkostojen näkökulmista.
Olennaista on ymmärtää arvonluonnin ja vaikuttavuuden logiikka omassa palvelukehityksessä. Koulutuksessa käsitellään erilaisia hinnoittelumalleja ja tehdään konkreettisia harjoituksia oman business case:n laskemiseen. Koulutuksessa harjoitellaan palvelun lanseerauksen suunnittelua, pitäen sisällään palvelun myynti-&markkinointi tai käyttöönoton viestintä ja -muutoksen tuen.

Tavoite: Osallistuja kehittää palveluliiketoimintaa vastaamaan vahvemmin digitalisoituvaa toimintaympäristöä.


Palvelukonseptin kaupallistaminen 

Sisältö: Koulutuksen päätöspäivä rakentuu asiakasarvon ympärille. Palvelumuotoilussa omaksuttu asiakaskeskeinen lähestymistapa uuden tai edelleen kehitetyn palvelun kehittämiseen kootaan liiketoimintamalliksi.

Tavoite: Osallistuja saa käsityksen, miten yritys luo asiakasarvoa yhdessä asiakkaan kanssa ja miten asiakaskokemus muodostuu. Hän oppii kaupallistamaan palvelukonseptia esimerkiksi hyödyntäen palvelulogiikkaan perustuvaa Business Model Canvasia.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka toimivat liiketoiminnan, tuotteiden tai palvelujen kehittämisestä vastaavissa tehtävissä sekä tiimiesimiehille ja asiakasrajapinnassa työskenteleville. Koulutus sopii niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannellakin sektorilla työskenteleville.

Suositellaan minimissään 3 vuotta työkokemusta, jotta koulutuksesta saa parhaan mahdollisen hyödyn. Aikaisempaa kokemusta palvelumuotoilusta ei tarvita.

Hinta, ilmoittautuminen & peruutusehdot

Hinta

Koulutuksen hinta: 2 580,00 € + alv 24 %.

Koulutusmaksuun sisältyvät opetuksen ja ohjauksen lisäksi koulutuksen materiaalit ja lähiopetuspäivinä aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi.

Koulutus laskutetaan ilmoittautumisen vahvistamisen jälkeen.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua, 27.9.2018 mennessä. Kaikki ilmoittautuneet läpikäydään ja osallistuminen vahvistetaan erikseen.

 

Peruutusehdot

 • Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla osallistuja sitoutuu peruutusehtoihin.
  Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi.
  • 6.9.2018 mennessä tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme peruutusmaksun 310,00 € kulujen kattamiseksi.
  • 7.927.9.2018 välisenä aikana tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme 50 % osallistumismaksusta.
  • 28.9.2018 jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistujamaksua ei palauteta ja ilmoittautunut sitoutuu maksamaan osallistumismaksun.
 • Koulutus toteutetaan, kun ilmoittautuneita on 10. Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia. Mikäli koulutus perutaan järjestäjän toimesta ja osallistuja on maksanut osallistumismaksun, osallistujalle palautetaan maksettu osallistumismaksu täysimääräisenä. Mikäli osallistuja ei ole vielä maksanut laskuaan ja koulutus perutaan toimeksiantajan toimesta, lasku mitätöityy.
 • Estyneen henkilön tilalle voi organisaatiosta ilmoittautua toinen henkilö. Vaihdoksista on ilmoitettava kirjallisesti ennen koulutuksen alkamista osoitteeseen events@laurea.fi.
 • Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ilmoittautumisen virallisesta vahvistamisesta:
  events@laurea.fi

Opintopisteet


Koulutus täyttää korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset ja on laajuudeltaan 5 opintopistettä (YAMK-taso).

Yhteystiedot


Kaikki muutokset ilmoittautumiseen liittyen pyydämme kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi.

Lisätietoja:
Laurea Events
sähköposti: events@laurea.fi
puh: 040 660 5825 tai 040 631 5014

Koulutuksen vastuukouluttaja: Asko Mononen, asko.mononen@laurea.fi, LinkedIn

Järjestäjänä Laurea

Laurealla on yli kymmenen vuoden kokemus palvelumuotoilusta ja olemme kouluttaneet yli 150 ylemmän korkeakoulututkinnon saanutta asiantuntijaa sekä tehneet soveltavaa tutkimustyötä ja hankkeita palvelumuotoilusta, kuten CoCo-hanke, jonka tuloksena on syntynyt Service Design Game. Laureassa toimii myös ennakointiin ja tulevaisuuden tutkimukseen erikoistunut tutkimusryhmä FuturesLab CoFi.

Sekä palvelumuotoilua että ennakointia opetetaan Laurea-ammattikorkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Nyt Laureaan on mahdollista tulla täydentämään osaamista palvelumuotoilun ja ennakointiosaamisen  alueelta myös ei-tutkintotavoitteiseen koulutukseen.

 

 

​Laurea Certified Service Designer -koulutus syksyllä 2018

Aika:  11.–12.10.2018

1.2.11.2018

15.16.11.2018

ja 29.11.2018


Paikka: Laurea Leppävaaran kampus, Espoo

Ilmoittautuminen syksyn 2018 koulutukseen on päättynyt.

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot