https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=202<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Täydennyskoulutusten%20etusivubannerit/Kauneudenhoitoalan-johtaminen-ja-kehittaminen-MBA-Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

​Kauneudenhoitoalan johtaminen ja kehittäminen - MBA-ohjelma 60 op

Laurea tarjoaa Suomessa ainoana ammattikorkeakouluna kauneudenhoitoalan johtamisen ja kehittämisen MBA-ohjelmaa kosmetiikka-, hius- ja kauneudenhoitoalan asiantuntijoille ja esimiehille. 

Osaaminen

  • Osaat soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä tuote- ja palveluinnovaatioissa kosmetiikka-, hius- ja kauneudenhoitoalalla.
  • Vahvistat johtamisosaamistasi ja osaat käyttää erilaisia johtamisen työkaluja ja menetelmiä.
  • Syvennät markkinointiosaamistasi ja suunnittelet digitaalista markkinointia kosmetiikka-, hius- ja kauneudenhoitoalalla.
  • Kehität menestymiseen ja kansainvälistymiseen tarvittavaa osaamistasi.
  • Tunnistat globaalien kosmetiikkamarkkinoiden erityispiirteitä ja osaat toimia monikulttuurisessa liiketoimintaympäristössä.
  • Saat mahdollisuuksia verkostoitua kosmetiikka-, hius- ja kauneudenhoitoalalla kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • Osaat tuotteistaa osaamistasi, saat tukea ja vahvistusta ura- ja yrittäjäpolkuusi.

MBA-ohjelman rakenne

Kansainvälinen tutkimus- ja innovaatiotoiminta, 10 op
Moduulissa perehdytään ajankohtaiseen kansalliseen ja kansainväliseen kosmetiikka-, hius- ja kauneudenhoitoalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.  Moduulissa saadaan tietoa liiketoimintamahdollisuuksista ulkomailla ja kansainvälistymisen
käytännön toimenpiteistä.

Kauneudenhoitoalan arvoketju, 10 op
Moduulissa vahvistetaan arvoketjuajattelua osana kosmetiikka-, hius- ja kauneudenhoitoalan liiketoimintaa. Moduulissa tutustutaan eri toimijoiden avulla, miten raaka-ainemarkkinat, valmistus, markkinointi ja kauppa muodostavat ketjun, joka
tuottaa asiakkaalle lisäarvoa tuotteena tai palveluna. Moduulissa luodaan ymmärrystä tuotekehitys- ja kaupallistamisprosessiin. Moduulin tavoitteena on vahvistaa alalla toimijoiden yhteistyötä.

Kauneudenhoitoalan markkinointiosaaminen, 10 op
Moduulin tavoitteena on luoda uutta asiakaslähtöistä markkinointiajattelua kosmetiikka-, hius- ja kauneudenhoitoalan yritysten, tuotteiden tai palveluiden markkinointiin eri kohderyhmissä. Sovellat kosmetiikan ja markkinoinnin lainsäädännöllisiä
vaatimuksia ja osaat tuottaa uusia ideoita yrityksen markkinointitoimenpiteisiin. Perehdyt markkinointityökaluihin, joilla voidaan vahvistaa yrityksen kilpailuetuja. Tunnet alan trendit ja osaat toimia eettisenä ja vastuullisena
markkinoijana.

Palvelumuotoilu ja digitaalinen markkinointi, 10 op
Moduulin tavoitteena on kehittää palvelumuotoilun avulla uusia kosmetiikka-, hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita, palveluita ja yritystoimintaa. Opit soveltamaan digitaalista palvelumuotoilua ja digitaalista markkinointia alan markkinointiviestinnässä.
Osaat toimia verkkokauppaympäristössä. Tiedät, mitä sosiaalisen median välineitä asiakkaasi seuraavat ja miten niitä hyödynnetään markkinoinnissa.

Kauneudenhoitoalan johtaminen ja kehittäminen, 10 op
Moduulin tavoitteena on vahvistaa johtamisosaamista käyttämällä LEAN-mallia. Tavoitteena on syventää esimiestaitoja sekä vahvistaa taloushallinnon osaamista osana johtamisprosessia. Moduuli valmentaa esimiestyöhön, jossa tiimi ja työyhteisö
tuottavat parhaan tuloksen.

Ura- ja yrittäjyyspolku, 10 op
Moduulin tavoitteena on syventää koulutuksen aikana syntynyttä osaamista jaasi antuntijuutta valitsemasi kehittämistehtävän avulla. Voit saada vahvistusta urallesi, löytää uusia uravaihtoehtoja ja kehittää yritysideoita. Näet uusia mahdollisuuksia
kosmetiikka-, hius- ja kauneudenhoitoalalla.

Lisätietoa 

Toteutus: monimuotokoulutuksena painottuen itsenäiseen  ja verkossa opiskeluun mahdollistaen osallistumisen työn ohessa.
Moduuleiden toteutusta  ja sisältöjä tarkennetaan osaamistarpeiden mukaisesti.
Koulutuksen ajoitus:  21.9. 2017 –  kevät 2019 
Koulutuksen hinta: 18 000€ + voimassa oleva alv (voi maksaa kolmessa erässä)
Ilmoittautuminen: Tulossa joulukuussa 2016, sähköinen ilmoittautuminen.

Tarkemmat lisäinfot tulevat kevään 2017 aikana.

 

Kauneudenhoitoalan yrittäjät ja johtotehtävissä toimivat kohtaavat tulevaisuuden haasteita jo tänään. Kansainvälistyminen,
markkinointi, megatrendit, millainen on tulevaisuuden osaaja? Laurean Kauneudenhoitoalan johtaminen ja kehittäminen MBAkoulutusohjelma pureutuu näihin tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja tuo monella tapaa lisäarvoa koulutukseen osallistuville. " Marjo Poutanen, lehtori, MBA-ohjelman johtaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

Kauneudenhoitoalan globaali arvoketju rakentuu useista toimijoista, Suomessa niitä on valitettavan vähän. Kansainvälisessä bisneksessä vallitsee tällä hetkellä useita megatrendejä, Green Beauty on jo täällä, mikä on seuraava? Ala kehittyy kohisten, maailma pienenee ja asiakaskunta muuttuu koko ajan vaativammaksi. On tärkeää, että varsinkin ulkomaille suuntaavat toimijat tietävät ja tunnistavat näitä megatrendejä ja kohdemaan vaatimuksia. Erityisen tärkeää se on silloin, kun lähdet rakentamaan menestystarinaasi oman tuotteen tai palvelun ympärille. Suosittelen Laurean kauneudenhoitoalan johtaminen ja kehittäminen MBA ohjelmaa kaikille niille, jotka näkevät tulevaisuutensa joko alan johtotehtävissä tai yrittäjinä.”
Anne Kukkohovi, Kauneudenhoitoalan yrittäjä 

 


 

 

 

Yhteystiedot                                              

MBA-ohjelman johtaja, lehtori Marjo Poutanen
puh: +358 40 5942352
marjo.poutanen@laurea.fi

 

Aluejohtaja Petri Tani
+358 40 354 3617
petri.tani@laurea.fi

LaureaMBA@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=176<a href="/dokumentit/Documents/Kauneudenhoitoalan-johtaminen_MBA_esite.pdf"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icpdf.png">Kauneudenhoitoalan-johtaminen_MBA_esite.pdf</a>Tutustu koulutuksen esitteeseen.

 Blogit

 

 

 Videot