https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=165<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Yläbannerit/Huomisen-matkailukohde_1920x498.jpg" style="BORDER:0px solid;" />


Huomisen matkailukohde


Koulutus koostuu kahdeksasta lähiopetuspäivästä, kehittämistehtävästä, opintokäynneistä, verkko-opiskelusta, opintomatkasta ja itsenäisestä opiskelusta.

Koulutus sisältää viisi osaamiskokonaisuutta:
• Elämysten tuotteistaminen, markkinointi ja arvonluonti
• Ansaintalogiikka
• Matkailualan digitalisaatio
• Ennakointi
• Kansainvälistyminen
• Kehittämistehtävä 5 op 

Kehittämistehtävässä opiskelija soveltaa muiden osaamiskokonaisuuksien sisältöjä ja osaamista.
Koulutus toteutetaan yhteistyössä kolmen ammattikorkeakoulun kesken, Laurean lisäksi koulutusta tarjoaa LAMK (Lahden Ammattikorkeakoulu) sekä TAMK (Tampereen Ammattikorkeakoulu).

Koulutus toteutuu kaikissa koulutukseen osallistuvissa korkeakouluissa: Laureassa Leppävaarassa, Tampereella ja Lahdessa. Osittain opinnot ovat myös verkkopohjaisia. Tämän lisäksi koulutukseen sisältyy koulutusmatkoja, vierailuja ja tutustumiskäyntejä.

Koulutusta on suunniteltu yhteistyössä korkeakoulujen kesken, mutta myös pohjautuen työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehtyyn selvitykseen.

Koulutus toteutetaan YAMK-tasoisena ja tiettyjä moduuleja opintokokonaisuudesta voidaan käyttää ylemmän amk-tutkinnon osina.

Katso esite tästä!

Koulutuksen sisältö tästä!

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmän muodostavat jo työelämässä toimineet MARATA-alan ammattilaiset, joiden tavoitteena on kehittää matkailualaa tulevaisuuden näkökulmasta. Koulutuksessa opiskelijat valmentautuvat alan toimintaympäristöjen muutoksia ennakoiviksi asiantuntijoiksi ja osaajiksi.


Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet restonomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Erikoistumiskoulutukseen hakeutuvien yleiset kelpoisuusehdot on määritelty ammattikorkeakoululaissa (AMK-tai muu soveltuva korkeakoulututkinto). Mahdollisessa valintatilanteessa sovelletaan seuraavaa periaatetta alla olevassa järjestyksessä:

  •     Kokemus MARATA-alan tehtävistä

  •     Kokemus muun alan tehtävistä

Koulutuksen hinta

Osallistumismaksu 700 € (alv 0%) Lisäksi opiskelija vastaa itse vierailu- ja matkakuluista. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Valinta ja peruutusehdot

Erikoistumiskoulutukseen hakeutuvien yleiset kelpoisuusehdot on määritelty ammattikorkeakoululaissa (AMK-tai muu soveltuva korkeakoulututkinto).
Valinta tehdään hakulomakkeen perusteella ja hakijat pisteytetään seuraavasti:
Perustelut koulutukseen hakeutumiselle ja tavoitteet opinnoissa (max. 30 op)
Kehittämistehtävän aihe ja perustelut (max. 20 op)
Valtakunnallisen sopimuksen mukaan mahdollisessa tasapistetilanteessa sovelletaan seuraavaa periaatetta alla olevassa järjestyksessä:
1. Kokemus MARATA-alan tehtävistä
2. Kokemus muun alan tehtävistä
Valinnasta ilmoittaminen: Valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla viikon 35 aikana.

Lisätietoja:Päivi Mantere

lehtori
tutkintovastaava
Vanha maantie 9, 02650 Espoo
paivi.mantere@laurea.fi

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot