https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=185<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Yläbannerit/1920x498_digiosaajasta_yrittäjyyteen_bannerit.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

 

MBA-ohjelma
Digiosaajasta yrittäjyyteen (60 op)


Tunnistat ja kehität omia vahvuuksiasi, kykenet arvioimaan omaa osaamistasi ja näet erilaisia, realistisia, uravaihtoehtoja.
Osaat soveltaa palvelumuotoilun työkaluja oman idean (tuote tai palvelu) kehittämiseen ja tuotteistamiseen.
Tunnistat innovaatioekosysteemit toimialallasi ja niiden keskeiset toimijat, olet tulevaisuudessa osa toimivaa verkostoa.
Tunnet yrittäjyysprosessin vaiheet ja osaat hyödyntää niitä, mikäli päätät ryhtyä yrittäjäksi.
Saat mahdollisuuksia verkostoitua tutkija-, kehittäjä- ja innovaatiokonsortioiden kanssa ja tutkailla uusia ura- ja/tai businessmahdollisuuksia niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.
Osallistut aktiivisena toimijana matchmaking-tilaisuuksiin, joissa yritykset hakevat osaajia tai toiminnalleen jatkajaa. MBA-ohjelma tarjoaa tukea ja apua yrityksen perustamis- ja omistajavaihdostilanteeseen.
Saat konkreettisia työkaluja ja menetelmiä johtaa ja kehittää yritysideaasi digitaalisessa toimintaympäristössä.
Saat uutta osaamispääomaa itsesi ja mahdollisen yrityksesi johtamiseen Lean StartUp -ajattelun kehittymisen myötä.
Osaamisportfoliosi kautta saat tukea ja vahvistusta ura- ja yrittäjyyspolkuusi.
Luot itse oman tulevaisuutesi!

MBA-ohjelman rakenne ja sisältö

1.    Digiosaajasta yrittäjyyteen 10 op

Moduulin tavoitteena on tunnistaa omat vahvuutesi, joiden pohjalta voit lähteä rakentamaan henkilökohtaista tulevaisuuden näkymää. Opintojaksolla haetaan työkaluja ja menetelmiä sekä uusien uravaihtoehtojen että yrittäjyyden polkuihin.

2.    Menestyminen yrittäjänä 10 op

Moduulin tavoitteena on ymmärtää pienen yrityksen moniulotteisuus ja oppia hallitsemaan eri tekijöiden vaikutusta menestymiseen ja hallita erikokoisten yritysten toimintaprosesseja ja liiketoimintamalleja.

3.    Palvelumuotoiluosaaminen 10 op

Moduulin tavoitteena on yhdistää ammatillinen osaaminen ja palvelumuotoilun menetelmät siten, että syntyy joko uusia tuotteita tai palveluita ja luoda lisäarvoa asiakkaalle palvelumuotoiluin keinoin. Opit hyödyntämään palvelumuotoilun prosesseja, menetelmiä ja työkaluja omassa työssäsi.

4.    Digitaalisuudesta businessta 10 op

Moduulin tavoitteena on henkilökohtaisen digiosaamisen ja digiajattelun kehittäminen niin, että pystyt hyödyntämään digiratkaisuja ja -sovelluksia erilaisissa liiketoiminta- ja ansaintamalleissa sekä saat ne tukemaan toimivaa businesslogiikkaa.  

5.    Kansainvälistyminen ja verkostot 10 op

Moduulin tavoitteena on luoda osaamista ja ymmärrystä yritystoiminnasta kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä tietoa liiketoimintamahdollisuuksista ulkomailla ja kansainvälistymisen käytännön toimenpiteistä. Moduuli tarjoaa mahdollisuuden tutustua kansainvälisyyttä tukevien verkostojen toimintaan, rahoitusvaihtoehtoihin ja tukimuotoihin.  

6.    Henkilökohtainen kehittämistehtävä 10 op

Moduulin tavoitteena on syventää koulutusohjelman aikana syntynyttä osaamista valitsemasi kehittämistehtävän avulla. Tehtävä palvelee ja tukee uusia uravaihtoehtoja ja/tai yrittäjyysmahdollisuuksia.


Hakuaika MBA-ohjelmaan on 15.8. – 30.11.2016.

Koulutus alkaa vuoden 2016 lopussa.Yhteistyössä: 

 

Lisätietoja koulutuksesta:

Aluejohtaja Mika J. Kortelainen, Laurea-ammattikorkeakoulu, 0400 126 897

Aluejohtaja Petri Tani,
Laurea-ammattikorkeakoulu,
040 354 3617

Sähköpostitse:

LaureaMBA@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot