https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=220<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Terveydenhoitaja.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

​Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju erikoistumiskoulutus (30 op)

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto. Ne on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu työelämässä jo toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opinnot voidaan suorittaa työn ohessa ja hyväksilukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa opinnoissa. 

Opintojen rakenne muodostuu yhteisistä osaamiskokonaisuuksista, joiden sisällä opiskelija voi valita ne, jotka parhaiten vastaavat hänen työtehtävissä tarvittavaa erikoisosaamista. Valinnaista opinnoista opiskelija valitsee 3 osaamiskokonaisuutta, jotka vastaavat hänen asiantuntijuusalueensa osaamisen syventämistä.

Osaamiskokonaisuudet

Yhteiset osaamiskokonaisuudet

 • Syövän ehkäisy, varhainen toteaminen ja diagnostiikka
 • Syövän hoitomuodot: kirurginen hoito, syövän lääkkeelliset hoidot ja sädehoito. Syövän tukihoidot ja potilaan psykososiaalinen tukeminen sekä syövän myöhäisseuranta
 • Potilas- ja työturvallisuus syöpäpotilaan hoidossa
 • Syöpäpotilaan elämänlaatu ja ohjaus
 • Syöpäpotilaan hoitoketjun laatu ja hoidon vaikuttavuus


Valinnaiset osaamiskokonaisuudet

 • Syöpää sairastavan lapsen ja nuoren sekä perheiden hoito ja ohjaus
 • Palliatiivinen hoitotyö
 • Syöpäpotilaan toimintakyky ja kuntoutus
 • Kemosädehoitopotilaan moniammatillinen hoito ja potilaan ohjaus
 • Sädehoitopotilaan hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi ja hoidon vaikuttavuus
 • Yksilöity lääkehoito ja geeniterapiat, bioinformatiikka ja biopankkitoiminta
 • Laboratoriotutkimukset syövän diagnostiikassa, hoidossa ja seurannassa
 • Asiantuntijana suusyöpää sairastavan potilaan hoitoketjussa


Ajankohta

Koulutus toteutetaan ajalla 12.9.2017–21.9.2018. Koulutukseen sisältyy 14 lähiopetuspäivää Laurea-ammattikorkeakoulussa, Tikkurilan kampuksella.

Lähiopetuspäivät syksyllä ovat 12.–13.9.2017, 11.10.2017, 8.11.2017 ja 13.12.2017.  Vuoden 2018 lähiopetuspäivät ovat 16.–17.1.2018, 14.2.2018, 14.3.2018, 11.4.2018, 16.5.2018, 28.–29.8.2018 ja 21.9.2018.


Hinta ja kohderyhmä

 • Koulutuksen hinta on 1000 euroa. ALV 0 %.
 • Koulutus on mahdollista maksaa sovitusti useammassa erässä.
 • Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistumisen perumisesta tai perumisen tekemättä jättämisestä peritään 50 % osallistumismaksusta. Sairaustapauksissa (lääkärintodistus) ei tehdä perintää.

Koulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon psuorittaneille henkilöille.

Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus.

Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus perustuu valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston opetussuunnitelmaan.

Hakeutuminen ja valinta koulutukseen

 • Hakuaika on 1.4.–31.5.2017
 • Ilmoittautuminen oheisen sähköisen linkin kautta.
 • Opiskelijavalintapäätöksistä ilmoitetaan sähköpostitse viikolla 23
 • Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanottaminen viimeistään 16.6.2017, jonka jälkeen ilmoittautuminen on sitova.

Lisätietoja

Lehtori Annikki Päällysaho , s-posti:  annikki.paallysaho@laurea.fi

 

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=193<a href="/dokumentit/Documents/Sy%C3%B6papotilaan-moniammatillinen-hoitoketju_erko_esite.pdf" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icpdf.png">Syöpäpotilaan moniammattillinen hoitoketju</a>Esite erikoistumiskoulutuksesta

 Blogit

 

 

 Videot