https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=226<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Täydennyskoulutusten%20etusivubannerit/Sosiaali-%20ja%20terveysalan%20palveluiden%20kehittäjä_ylabanner.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

​Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä - erikoistumiskoulutus

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee muutostyön asiantuntijoita uudistuvissa toimintarakenteissa. Kehittäjän erikoistumiskoulutus tuottaa yhdessä työelämän ja asiakkaiden kanssa innovatiivista ja tulevaisuuden ennakointia hyödyntävää osaamista. Lähtökohtana on sote-uudistuksen tuottamat palveluiden ja toimintatapojen muutokset ja uudistamistarpeet.

Erikoistumiskoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan amk-tutkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. Ketterä erikoistumiskoulutus on täydennyskoulutuksen uusi muoto. Koulutus tuottaa osaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä. Se on suunniteltu jo työelämässä toimineille ammattilaisille.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan lukuvuonna 2017-2018 monimuotokoulutuksena moderneja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Oppimistehtävät integroituvat työelämän ja oman asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus perustuu valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston opetussuunnitelmaan.

Ajankohta

Koulutuksen ajankohta on 11.9.2017 - 31.5.2018.
Lähiopetuspäivät Tikkurilan kampuksella, Ratatie 22, Vantaa

11.9.2017 aloituspäivä
Opintojaksot:
1. Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 4.-5.10.2017
2. Käyttäjälähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 6.-7.11.2017
3. Digitalisaatio ja ePalvelut 11-12.12.2017
4. Palveluiden laatu ja vaikuttavuuden arviointi 25-26.1.2018
5. Sosiaali- ja terveystalousosaaminen 12.-13.3.2018
Loppuseminaari toukokuussa 2018

Tutustu alustavaan opetussuunnitelmaan tästä

Koulutuksen sisältö

30 opintopisteen kokonaisuus rakentuu kuudesta 5 opintopisteen modulista:
1. Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op, 2 lähipäivää 4.–5.10.2017
2. Käyttäjälähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op, 2 lähipäivää 6.–7.11.2017
3. Digitalisaatio ja ePalvelut 5 op, 2 lähipäivää 11.–12.12.2017
4. Palveluiden laatu ja vaikuttavuuden arviointi 5 op, 2 lähipäivää 25.–26.1.2018
5. Sosiaali- ja terveystalousosaaminen 5 op, 2 lähipäivää 12.–13.3.2018
6. Kehittämisosaamisen tehtävä 5 op

Hinta

1000 euroa (alv 0 %)

Hakuaika

17.4.–31.5.2017

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu elomakkelle (avautuu 17.4.)

Hakulomakkeen täyttämisen lisäksi lähetä ansioluettelo/CV sähköpostitse osoitteeseen sanna.partamies@laurea.fi

Valintaperusteet

Koulutukseen valittavilta edellytetään:

1) suoritettua sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai muuta soveltavaa korkeakoulututkintoa tai
2) opistoasteen tutkinto sekä riittäviä tietoja ja taitoja opintoja varten ja
3) työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä.

Valintakriteerit (0-10 pistettä)

Edellä olevien valintakriteerien täyttyessä hakija voi saada pisteitä seuraavasti:

Vapaamuotoinen kirjoitelma elomakkeella (max. 8 p)

1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 4 p)
2. Arvioi ja perustele, miten organisoit opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (max. 2 p)
3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja tiedonhakutaidot)? (max. 2 p)

Työkokemus (max. 2 p.)
Alle 1 vuotta työkokemusta - 0 pistettä
1 - 2 vuotta työkokemusta - 1 piste
Yli 2 vuotta työkokemusta - 2 pistettä

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään 9.6.2017 mennessä ja siitä ilmoitetaan sähköpostitse.

Vahvistus koulutuspaikan vastaanottamisesta tulee tehdä 14.6.2017 klo 16.00 mennessä osoitteeseen sanna.partamies@laurea.fi, sitova ilmoittautuminen


 

 

 

​Ajankohta

11.9.2017 - 31.5.2018

Hakuaika 17.4.–31.5.2017

Laajuus 30 op

Koulutustyyppi
Erikoistumiskoulutus

Opiskelumuoto
Monimuoto, työn ohessa
Osittain verkossa tapahtuva opiskelu

Kieli suomi

Yhteystiedot

Sanna Partamies
Kehittämispäällikkö
sanna.partamies@laurea.fi
0408306148

Sini Seppä-Kortelainen
Lehtori
sini.seppa-kortelainen@laurea.fi
0406791228

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot