https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=178<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Yläbannerit/Maahanmuutto_nettibanneri.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Maahanmuuttajaperheiden ja lasten kohtaaminen ja
kotoutumisen tukeminen, 5 op​

Tervetuloa Sotepalveluiden ammattilainen – vastataan yhdessä kotoutumisen haasteisiin!

Kohderyhmä

Lasten ja perheiden peruspalveluissa toimivat ammattilaiset kuten varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, perusterveyden- huollossa ja neuvoloissa.

Osaaminen

Osaa toimia työssään kulttuurisensitiivisesti. Osaa kohdata ja tukea kotoutumisessa perhettä ja lasta. Ymmärtää maahanmuuttajan elämäntilannetta ja kotoutumisprosessia.

Sisällöt

- Kulttuurien välinen kohtaaminen ja kulttuurisensitiivisyys
- Kotoutumisen tukeminen lasten, vanhempien ja perheiden peruspalveluissa
- Maahanmuuttajan elämäntilanne ja kotoutumisprosessi
- Yhdenvertaisuuden ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen
- Syrjinnän ennaltaehkäisy

Monimuotokoulutus

• Seminaari, verkkokoulutus, räätälöidysti kohderyhmän mukaisesti toteutus
• Koulutuksen suorittamisen voi hakea ammattikorkeakoulun tutkinto-opintoihin hyväksi luettavaksi.
• Kouluttajina monikulttuurisuuden ja kotoutumisen asiantuntijoita


Täydennyskoulutusta tarjotaan tilauskoulutuksena,  joka voidaan räätälöidä kohderyhmän osaamistarpeiden mukaisesti ja josta sovitaan tilaajan kanssa erikseen. 

Koulutuspaikkana tilauksen mukaiset ja tilaajan kustantamat koulutustilat  (pääkaupunkiseudulla)
tai Laurea Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa, Luokkatilat.

Hinta

Täydennyskoulutuksen hinta sovitaan erikseen tilauksen mukaisesti. 

Lisätietoja: Täydennyskoulutuksen koordinaattori Maarit Koskinen, maarit.koskinen@laurea.fi

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot