https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=178<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Yläbannerit/Maahanmuutto_nettibanneri.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Maahanmuuttajaperheiden ja lasten kohtaaminen ja
kotoutumisen tukeminen, 5 op​

Tervetuloa Sotepalveluiden ammattilainen – vastataan yhdessä kotoutumisen haasteisiin!

Kohderyhmä

Lasten ja perheiden peruspalveluissa toimivat ammattilaiset kuten varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, perusterveyden- huollossa ja neuvoloissa.

Osaaminen

Osaa toimia työssään kulttuurisensitiivisesti. Osaa kohdata ja tukea kotoutumisessa perhettä ja lasta. Ymmärtää maahanmuuttajan elämäntilannetta ja kotoutumisprosessia.

Sisällöt

- Kulttuurien välinen kohtaaminen ja kulttuurisensitiivisyys
- Kotoutumisen tukeminen lasten, vanhempien ja perheiden peruspalveluissa
- Maahanmuuttajan elämäntilanne ja kotoutumisprosessi
- Yhdenvertaisuuden ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen
- Syrjinnän ennaltaehkäisy

Monimuotokoulutus

• Seminaari, verkkokoulutus, räätälöidysti kohderyhmän mukaisesti toteutus
• Koulutuksen suorittamisen voi hakea ammattikorkeakoulun tutkinto-opintoihin hyväksi luettavaksi.
• Kouluttajina monikulttuurisuuden ja kotoutumisen asiantuntijoita

Lisätietoja: Täydennyskoulutuksen koordinaattori Maarit Koskinen, maarit.koskinen@laurea.fi

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot