​Erikoistumiskoulutukset

Laureassa Sinulla on mahdollisuus kehittää osaamistasi myös korkeakoulututkinnon jälkeen. Erikoistumiskoulutuksen kohderyhmän muodostavat jo työelämässä toimivat ja toimineet ammattilaiset. Koulutukset on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Erikoistumiskoulutuksessa opiskelijat valmentautuvat alan toimintaympäristöjen muutoksia ennakoiviksi asiantuntijoiksi ja osaajiksi.

Mikäli erikoistumiskoulutus järjestetään ylemmän amk-tutkinnon tasoisena, niin niihin sisältyviä opintoja voidaan soveltuvin osin hyväksyä osaksi ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Kukin YAMK-tutkintoja tarjoava korkeakoulu vastaa hyväksilukupäätöksistä.

Erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat ja toteuttavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Laureassa syksyllä 2016 alkava erikoistumiskoulutus

Huomisen matkailukohde : Katso esite tästä!

Hakuaika 15.4-21.8.2016
Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella: linkki lomakkeeseen.
Hakulomakkeen yhteydessä hakija perustelee opiskelumotivaationsa sekä esittelee alustavasti kehittämistehtävän valintaa ja perusteluja.

Haku koulutukseen on alkanut! Hae koulutukseen TÄSTÄ >>

Koulutuksen sisältö tästä

Koulutuksen kuvaus

Koulutus koostuu kahdeksasta lähiopetuspäivästä, kehittämistehtävästä, opintokäynneistä, verkko-opiskelusta, opintomatkasta ja itsenäisestä opiskelusta.

Koulutus sisältää viisi osaamiskokonaisuutta:
• Elämysten tuotteistaminen, markkinointi ja arvonluonti (22.-23.9.2016 Espoo/Tampere/verkko)
• Ansaintalogiikka (11.-12.10.2016 klo 9-17 Espoo/verkko)
• Matkailualan digitalisaatio (17.-18.11.2016 verkko)
• Ennakointi  (12.-13.1.2017 Lahti/verkko)
• Kansainvälistyminen (23.-24.3.2017 mahdollinen opintomatka)
• Kehittämistehtävä 5 op (11-12.5.2017)

Kehittämistehtävässä opiskelija soveltaa muiden osaamiskokonaisuuksien sisältöjä ja osaamista.
Koulutus toteutetaan yhteistyössä kolmen ammattikorkeakoulun kesken, Laurean lisäksi koulutusta tarjoaa LAMK (Lahden Ammattikorkeakoulu) sekä TAMK (Tampereen Ammattikorkeakoulu).

Koulutus toteutuu kaikissa koulutukseen osallistuvissa korkeakouluissa: Laureassa Leppävaarassa, Tampereella ja Lahdessa. Osittain opinnot ovat myös verkkopohjaisia. Tämän lisäksi koulutukseen sisältyy koulutusmatkoja, vierailuja ja tutustumiskäyntejä.

Koulutusta on suunniteltu yhteistyössä korkeakoulujen kesken, mutta myös pohjautuen työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehtyyn selvitykseen.

Koulutus toteutetaan YAMK-tasoisena ja tiettyjä moduuleja opintokokonaisuudesta voidaan käyttää ylemmän amk-tutkinnon osina.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmän muodostavat jo työelämässä toimineet MARATA-alan ammattilaiset, joiden tavoitteena on kehittää matkailualaa tulevaisuuden näkökulmasta. Koulutuksessa opiskelijat valmentautuvat alan toimintaympäristöjen muutoksia ennakoiviksi asiantuntijoiksi ja osaajiksi.

Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet restonomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Erikoistumiskoulutukseen hakeutuvien yleiset kelpoisuusehdot on määritelty ammattikorkeakoululaissa (AMK-tai muu soveltuva korkeakoulututkinto). Mahdollisessa valintatilanteessa sovelletaan seuraavaa periaatetta alla olevassa järjestyksessä:

  1. Kokemus MARATA-alan tehtävistä
  2. Kokemus muun alan tehtävistä

Koulutuksen hinta

Osallistumismaksu 700 € (alv 0%)
Lisäksi opiskelija vastaa itse vierailu- ja matkakuluista.
Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Hakeminen koulutukseen

Hakuaika 15.4-21.8.2016.
Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella: linkki lomakkeeseen.
Hakulomakkeen yhteydessä hakija perustelee opiskelumotivaationsa sekä esittelee alustavasti kehittämistehtävän valintaa ja perusteluja.

Valinta ja peruutusehdot

Erikoistumiskoulutukseen hakeutuvien yleiset kelpoisuusehdot on määritelty ammattikorkeakoululaissa (AMK-tai muu soveltuva korkeakoulututkinto).
Valinta tehdään hakulomakkeen perusteella ja hakijat pisteytetään seuraavasti:
Perustelut koulutukseen hakeutumiselle ja tavoitteet opinnoissa (max. 30 op)
Kehittämistehtävän aihe ja perustelut (max. 20 op)
Valtakunnallisen sopimuksen mukaan mahdollisessa tasapistetilanteessa sovelletaan seuraavaa periaatetta alla olevassa järjestyksessä:
1. Kokemus MARATA-alan tehtävistä
2. Kokemus muun alan tehtävistä
Valinnasta ilmoittaminen: Valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla viikon 34 aikana.

Lisätietoja:

Päivi Mantere

lehtori

tutkintovastaava

Vanha maantie 9, 02650 Espoo

paivi.mantere@laurea.fi

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot