Aiemmin järjestetyt täydennyskoulutukset

MAPA-Foundation - Kouluttajan koulutus

Kontaktiviikko 14 (4.-8.4.2016)
Haku koulutukseen on 15.12.2015 – 15.1.2016.
Sähköinen haku julkaistaan 15.12.2015 mennessä osoitteessa: www.suomenmapakeskus.fi

Management of Actual or Potential Aggression (MAPA) tarkoittaa väkivallan turvalliseen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn kehitettyä työskentelymallia, jonka tavoitteena on edistää turvallisen ja hoidollisen ilmapiirin aikaansaamista hoitoyksiköihin niin, että haasteellinen käytös vähenee.

Tutustu lisää

MAPA - vaativien ja hätätilanteiden kouluttajakoulutus

Kontaktiviikko 20 (16.-20.5.2016)
Haku koulutukseen on 2.1.2016 – 15.2.2016.
Sähköinen haku julkaistaan 2.1.2016 mennessä osoitteessa: www.suomenmapakeskus.fi
  
Management of Actual or Potential Aggression (MAPA) tarkoittaa väkivallan turvalliseen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn kehitettyä työskentelymallia, jonka tavoitteena on edistää turvallisen ja hoidollisen ilmapiirin aikaansaamista hoitoyksiköihin niin, että haasteellinen käytös vähenee.

Tutustu lisää

The European Music Portfolio – Music, languages and holistic wellbeing through interaction in multicultural learning communities

A Continuing professional development (CPD) course for teachers

3rd-7th of October, 2016

Laurea University of Applied Sciences, Hyvinkää, Finland

Tutustu lisää

Varautuva, turvallinen koulu (15 op)

Turvallisempi koulu ja oppimisympäristö!

Syksystä 2015 alkaen Laurea järjestää Varautuva, turvallinen koulu -koulutuksen, joka on suunnattu kaikille opetusalan turvallisuuden kehittämis- ja ylläpitotehtävissä toimiville henkilöille varhaiskasvatuksesta peruskouluun, lukioon, ammatilliseen koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. Koulutus toteutetaan joustavasti lähi- ja etäjaksoina lokakuusta 2015 toukokuuhun 2016, jolloin koulutuksen voi aloittaa oman aikataulun mukaisesti ilmoittautumisen jälkeen. Koulutuksen lähipäivät toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun tiloissa Leppävaarassa. Koulutus on osallistujille veloitukseton, 15 opintopisteen kokonaisuus. 

Tutustu lisää

Katakri-pääauditoijakoulutus (15 op)

Katakri-auditointityökalu on uudistunut – ota haltuun uudet vaatimukset ja kouluttaudu asiantuntijaksi!

Katakri eli kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö on uudistunut oleellisesti keväällä 2015, mikä asettaa aivan uusia haasteita sekä kohdeorganisaatiolle että turvallisuusviranomaiselle. Katakri-pääauditoijakoulutus on joustava, tämän päivän opetusmenetelmiä hyödyntävä koulutus, jossa ammattitaitosi kehittyy turvallisuusjohtamisen, fyysisen ja teknisen turvallisuuden osaamisen sekä Katakri-auditoinnin johtamisen saralla. Opit tulkitsemaan ja soveltamaan Katakrin vaatimuksia ja saat valmiudet todentaa ja osoittaa luotettavasti turvallisuusjärjestelyjen riittävyyden. Katakri-pääauditoijakoulutus täyttää korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset.

Tutustu lisää

​Risk Manager– EOQ-vaatimukset täyttävä koulutusohjelma riskienhallinnasta

Onko Sinulla tarvittavat tiedot ja taidot vaatimustenmukaisen riskienhallintajärjestelmän kehittämiseen, käyttöönottoon ja ylläpitämiseen? Tulisiko Sinun pystyä analysoimaan riskejä? Tavoitteletko EOQ:n mukaista Risk Manager –henkilösertifiointia? Tarjoamme Sinulle tilaisuuden kouluttautua asiantuntijaksi!

Tutustu lisää

​Hyvinvointipalvelujen verkostojohtaminen 30 op

Kohderyhmä
Kuntien, järjestöjen ja yritysten sekä vakuutusyhtiöiden asiantuntijat ja esimiehet, jotka kehittävät ja koordinoivat hyvinvointipalvelujen verkostoja.

Osaaminen
Koulutus tuottaa välineitä verkostojohtamisen menetelmien soveltamiseen työssään ja luo uudenlaista osaamista hyvinvointipalvelujen tuottamiseen verkostoissa.

Keskeiset sisällöt ja toteutustavat
Koulutukseen sisältyy 10 valmennuspäivää ja verkostojohtamiseen liittyviä oppimistehtäviä.

Tutustu lisää

​GAS, Goal Attainment Scaling -koulutus

Kuntoutuksen parissa toimiva asiantuntija - tartu tilaisuuteesi nyt!

GAS, Goal Attainment Scaling,  on kuntoutuksen tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen mittaamisen menetelmä. Sen avulla kuvataan konkreettisia, mitattavia ja merkityksellisiä muutoksia kuntoutusasiakkaan elämässä. GAS on asiakaslähtöinen ja moniammatillinen menetelmä.

Tutustu lisää

Palvelumuotoilu toiminnan kehittämisessä –koulutus

Haetko inspiraatiota liiketoimintasi tai palveluiden muotoiluun? Kaipaako yrityksesi tai organisaatiosi toimivia keinoja ja ideoita tulevaisuuden varautumiseen tai sisäisten toimintojen ja prosessien sekä asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen?

Palvelumuotoilu toiminnan kehittämisessä -koulutuksen avulla opit ennakoinnin ja palvelumuotoilun keinoin suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakaslähtöisempää ja tuottavampaa toimintaa, jolla menestyy myös tulevaisuudessa. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka toimivat strategisissa liiketoiminnan, tuotteiden tai palvelujen kehittämistä vastaavissa tehtävissä yksityisellä, julkisella tai kolmannella sektorilla.

Tutustu lisää

 

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

Ensimmäinen Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutus päätökseenhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Ensimmainen-Huomisen-matkailukohde-erikoistumiskoulutus-paatokseen.aspx2017-05-22T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Huomisen%20matkailukohde%20koulutus%20Laurea%20erikoistumiskoulutus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ensimmäinen Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutus päätökseen

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot