Opiskeluoikeuden palautus ja harkinnanvarainen lisäaika

 

Harkinnanvarainen lisäaika opinnoille

Mikäli opiskelija ei saa suoritettua opintojaan opiskeluoikeusaikana, hänen tulee hakea harkinnanvaraista lisäaikaa ennen opiskeluoikeusajan päättymistä.
Opiskelijan on esitettävä ne erityiset syyt, joilla hän perustelee hakemustaan.

Lisäaikaa opinto-oikeudelle voi hakea ainoastaan näinä aikoina: 4.5. - 31.7. ja 1.11. - 31.12.
Voit hakea opinto-oikeuden lisäaikaa oheisella lomakkeella (linkki aktiivinen hakuaikana). Kirjaudu lomakkeelle Laurean tunnuksillasi.

Hakemuksen käsittelystä peritään valtioneuvoston asetuksen mukainen 50 euron käsittelymaksu.


Mikäli sinulla ei ole verkkopankki-tunnuksia, ota yhteyttä opintotoimistoon kortti/käteis-maksua varten.

Opiskeluoikeuden lisäaika voidaan myöntää vain, mikäli valmistuminen lisäaikana on realistista.
Lisäaikaa voi hakea pääsääntöisesti vain kerran ja enintään vuodeksi.
Lisäaikaa ei myönnetä, mikäli opiskelijalla on jo tutkintoon vaadittavat suoritukset.

Päätökset hakemuksista lähetetään Laurean sähköpostiosoitteeseen. Huolehdithan, ettei sähköpostisi ole täynnä. Lisäaikaa annetaan vain erityisestä syystä ja se on aina harkinnanvaraista. Lisäajan kuluessa on oltava realistista suorittaa opinnot loppuun.

Opiskeluoikeuden palautus

Opiskelija, joka on menettänyt opiskeluoikeutensa, voi hakea opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, mikäli opiskelijalla on opiskeluoikeuden palautuksen jälkeen mahdollisuus suorittaa opinnot loppuun jäljellä olevana opiskeluoikeusaikana.

Hakemuksen käsittelystä peritään valtioneuvoston asetuksen mukainen hakemuksen käsittelymaksu 50 euroa.

Voit hakea opinto-oikeuden palautusta oheisella lomakkeella.

Seuraa alla olevia ohjeita:

 

Tarkemmat ohjeet löydät sivun laidasta löytyvästä ohjeesta.

Mikäli sinulla ei ole verkkopankki-tunnuksia, ota yhteyttä opintotoimistoon kortti/käteis-maksua varten.

 

Opiskeluoikeuden palauttamisesta ja jatkamisesta tehtyyn päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea Laurea-ammattikorkeakoulun johtoryhmältä oikaisua tehtyyn päätökseen 14 päivän kuluessa tiedon saatuaan. Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Johtoryhmä
Ratatie 22
01300 VANTAA

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=174<a href="/dokumentit/Documents/opiskelijan ohje_opinto-oikeuden palautus.pdf" target="_blank">Ohje opinto-oikeuden palautukseen</a>

 Blogit

 

 

 Videot