Opiskeluoikeuden uudelleen myöntäminen ja harkinnanvarainen lisäaika


Hakemus opiskeluoikeuden uudelleen myöntämiseksi

Opiskelija, joka on menettänyt opiskeluoikeutensa, voi hakea uudelleen opiskeluoikeutta.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää vain, mikäli opiskelijalla on jäljellä olevat opinnot huomioon ottaen mahdollisuus suorittaa opinnot loppuun kohtuullisessa ajassa.

Lukuvuosimaksuvelvollisten osalta opiskeluoikeuden uudelleen myöntämisen edellytyksenä on lukuvuosimaksun ja valtioneuvoston asetuksen mukaisen hakemuksen käsittelymaksun maksaminen.

Hakemuksen käsittelystä peritään valtioneuvoston asetuksen mukainen hakemuksen käsittelymaksu 50 euroa.

Voit hakea opinto-oikeuden palautusta oheisella lomakkeella. 

Jos opintosi Laureassa ovat 10 vuotta vanhoja tai tämän yli, ole ennen lomakkeen jättämistä yhteydessä kampuksesi opintotoimistoon.

Seuraa alla olevia ohjeita:

 

Tarkemmat ohjeet löydät sivun laidasta löytyvästä ohjeesta.

Mikäli sinulla ei ole verkkopankki-tunnuksia, ota yhteyttä opintotoimistoon kortti/käteis-maksua varten.

 

Harkinnanvarainen lisäaika opinnoille

Mikäli opiskelija ei saa suoritettua opintojaan opiskeluoikeusaikana, hänen tulee hakea harkinnanvaraista lisäaikaa ennen opiskeluoikeusajan päättymistä.
Opiskelijan on esitettävä ne erityiset syyt, joilla hän perustelee hakemustaan.

Lisäaikaa opinto-oikeudelle voi hakea ainoastaan näinä aikoina: 1.11. - 31.12 ja 4.5. - 31.7.
Voit hakea opinto-oikeuden lisäaikaa oheisella lomakkeella
Kirjaudu lomakkeelle Laurean tunnuksillasi.

Hakemuksen käsittelystä peritään valtioneuvoston asetuksen mukainen 50 euron käsittelymaksu.


Mikäli sinulla ei ole verkkopankki-tunnuksia, ota yhteyttä opintotoimistoon kortti/käteis-maksua varten.

Opiskeluoikeuden lisäaika voidaan myöntää vain, mikäli valmistuminen lisäaikana on realistista.
Lisäaikaa voi hakea pääsääntöisesti vain kerran ja enintään vuodeksi.
Lisäaikaa ei myönnetä, mikäli opiskelijalla on jo tutkintoon vaadittavat suoritukset.

Päätökset hakemuksista lähetetään Laurean sähköpostiosoitteeseen. Huolehdithan, ettei sähköpostisi ole täynnä. Lisäaikaa annetaan vain erityisestä syystä ja se on aina harkinnanvaraista. Lisäajan kuluessa on oltava realistista suorittaa opinnot loppuun.

Opiskelijan, jolle opiskeluoikeuden jatkoa ei ole myönnetty, opiskeluoikeus todetaan päättyneeksi ja opiskelija kirjataan eronneeksi.

 

Opiskeluoikeuden palauttamisesta ja jatkamisesta tehtyyn päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea Laurea-ammattikorkeakoulun johtoryhmältä oikaisua tehtyyn päätökseen 14 päivän kuluessa tiedon saatuaan. Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Johtoryhmä
Ratatie 22
01300 VANTAA

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=174<a href="/dokumentit/Documents/opiskelijan ohje_opinto-oikeuden palautus.pdf" target="_blank">Ohje opinto-oikeuden palautukseen</a>

 Blogit

 

 

 Videot