https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=236<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Yläbanner/1920x498_Voimavaraistavien_työtapojen_banneri.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Voimavaraistavien työtapojen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, jotka haluavat syventää menetelmällistä asiantuntijuuttaan sekä tutkimus-, kehittämis- ja johtamisvalmiuksiaan sosiaalisen kuntoutuksen, terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä.

Koulutuksen ydinsisältöjä (pakolliset opinnot, 30 opintopistettä) ovat:

  • Sosiaalinen kuntoutus monitieteisenä ja -alaisena työmuotona ja sen yhtymäkohdat terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen.
  • Sosiaalisen kuntoutuksen menetelmäosaaminen, kuten sosiaaliseen vuorovaikutukseen, dialogisuuteen ja terapeuttiseen työskentelyyn liittyvät lähestymistavat. Opintojen aikana voit suorittaa GAS-koulutuksen.
  • Terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvien eettisten kysymysten analysointi asiakastyössä ja johtamisessa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtaminen, työnohjaus- ja tiimivalmennus johtamisessa sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvät opinnot tukevat johtamisvalmiuksien rakentumista asiantuntijaorganisaatiossa.

Pakollisten opintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla (30 opintopistettä), joita voit valita niin Leppävaaran kuin Tikkurilan kampuksilta. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisiin moduuleihin (tutkimus- ja kehittämisosaamisen, asiantuntijayhteisöjen johtamisen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu), mutta voit vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkusi näistä opintojaksoista.

Lisäksi opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö.

Hakukelpoisuus

Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK). Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoa hakukelpoisuudesta ja hakemisesta.

 

 

Tutkintonimike

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), Master of Health Care/Master of Social Services

Tutkinnon nimi

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

Tutkinnon laajuus ja opintojen kesto

90 op, 1,5-2,5 vuotta

Missä voin opiskella?

Leppävaaran kampus

Seuraava hakuaika

Hakuaika päättynyt

Aloituspaikat

25

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Tutustu opetussuunnitelmaan

Opetussuunnitelman PDF-versio

Pakollisten opintojen aikataulu

Lisätietoa

Koulutuksen sisällöistä vastuuopettaja Ossi Salin

YAMK-koulutuksista kehittämispäällikkö Eeva Lassila

etunimi.sukunimi@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

YAMK-infotilaisuuksia syksyn yhteishaun aikanahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-infotilaisuuksia-yhteishaun-aikana.aspx2018-08-05T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/_w/kuva1_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />YAMK-infotilaisuuksia syksyn yhteishaun aikana

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot