https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=18<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Turvallisuusjohtaminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Turvallisuusjohtaminen

Koulutuksessa opiskelija kehittää osaamistaan ja valmiuksiaan useilla osa-alueilla, joista keskeisiä ovat turvallisuuden johtaminen riskienhallintaprosesseissa, yksilön ja organisaation turvallisuuskäyttäytyminen, toiminnan jatkuvuuden varmistaminen, strateginen johtaminen, turvallisuuden johtaminen yrityksen kansainvälisessä toiminnassa ja kyberturvallisuus.

Koulutus antaa laajan ja syvällisen osaamisen turvallisuudesta ja sen hallinnasta sekä uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvat teoreettiset tiedot turvallisuusjohtamisesta. Koulutuksesta valmistuu kehityksen käynnistäjiä, jotka parantavat yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden kilpailukykyä ja vaikuttavuutta kotimaisilla ja kansainvälisillä toimintafoorumeilla. Koulutus antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia vaativissa turvallisuuden johtamis-, asiantuntija- kehittämistehtävissä eri organisaatioissa. 

Koulutuksen rakenne

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen rakenne muodostuu Laureassa pakollisesta ydinosaamisen moduulista (30 op), täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Turvallisuusjohtamisen koulutuksessa sisällöt rakentuvat viiden keskeisen teeman ympärille:

  • organisaatioiden kehittämisen metodit
  • turvallisuuden ja riskien hallinta
  • liiketoiminta- ja johtamisosaaminen
  • kansainvälinen turvallisuuden johtaminen
  • opinnäytetyö

Vapaavalintaiset täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueensa mukaisiin moduuleihin, mutta opiskelijat voivat vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa ja osaamisensa opintojaksoista. Vapaasti valittavia opintoja voit ottaa myös toisten koulutusten ydinopinnoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla.

Hakukelpoisuus

Tradenomin tutkinto turvallisuusalalta, muu vastaava turvallisuusosaamista kerryttävä liiketalouden tai tekniikan korkeakoulututkinto tai vastaava korkeakoulututkinto pelastus-, puolustus- tai poliisisektorilta. Lisäksi vaaditaan kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoa hakemisesta Laurean hakijapalveluista.


 

 

​Tutkintonimike

Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinnon nimi

Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto

Tutkinnon laajuus ja opintojen kesto

90 op, 1,5-2,5 vuotta

Missä voin opiskella?

Leppävaaran kampus

Seuraava hakuaika

Syksy 2017

Aloituspaikat

25

Opetussuunnitelma

Tutustu opetussuunnitelmaan SoleOPSissa

Opetussuunnitelman pdf-versio

Koulutuksen pakollisten opintojen aikataulu

Lisätietoa

Koulutuksen sisällöistä vastuuopettaja Jukka Ojasalo

YAMK-koulutuksista kehittämispäällikkö Eeva Lassila

etunimi.sukunimi@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

YAMK-opinnäyte: Projektien riskienhallinnan nykytilan kartoitus projektipäälliköiden näkökulmastahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnayte-Projektien-riskienhallinnan-nykytilan-kartoitus-projektipaallikoiden-nakokulmasta.aspx2017-05-14T21:00:00ZYAMK-opinnäyte: Projektien riskienhallinnan nykytilan kartoitus projektipäälliköiden näkökulmasta
YAMK-opinnäyte: Opiskelijoiden palvelusturvallisuus Maanpuolustuskorkeakoulussahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Opinnaytetyo-opiskelijoiden-palvelusturvallisuudesta-Maanpuolustuskorkeakoulussa.aspx2017-05-14T21:00:00ZYAMK-opinnäyte: Opiskelijoiden palvelusturvallisuus Maanpuolustuskorkeakoulussa
YAMK-opinnäyte: Ryöstörikosten oikeudellinen arviointihttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnayte-Ryostorikosten-oikeudellisesta-arvioinnista.aspx2017-04-27T21:00:00ZYAMK-opinnäyte: Ryöstörikosten oikeudellinen arviointi

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot