https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=18<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Turvallisuusjohtaminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Turvallisuusjohtaminen

Koulutuksessa kehität osaamistasi ja valmiuksiasi useilla osa-alueilla, joista keskeisiä ovat turvallisuuden johtaminen riskienhallintaprosesseissa, yksilön ja organisaation turvallisuuskäyttäytyminen, toiminnan jatkuvuuden varmistaminen, strateginen johtaminen, turvallisuuden johtaminen yrityksen kansainvälisessä toiminnassa ja kyberturvallisuus.

Koulutus antaa laajan ja syvällisen osaamisen turvallisuudesta ja sen hallinnasta sekä uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvat teoreettiset tiedot turvallisuusjohtamisesta. Koulutuksesta valmistuu kehityksen käynnistäjiä, jotka parantavat yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden kilpailukykyä ja vaikuttavuutta kotimaisilla ja kansainvälisillä toimintafoorumeilla. Koulutus antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia vaativissa turvallisuuden johtamis-, asiantuntija- kehittämistehtävissä eri organisaatioissa. 

Koulutuksen rakenne

Ylemmät ammattikorkeakoultutkinnot muodostuvat pakollisista opinnoista (ydinosaaminen) 30 op, täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Turvallisuusjohtamisen koulutuksessa sisällöt rakentuvat neljän keskeisen teeman ympärille:

  • organisaatioiden kehittämisen metodit
  • turvallisuuden ja riskien hallinta
  • liiketoiminta- ja johtamisosaaminen
  • kansainvälinen turvallisuuden johtaminen

Vapaavalintaiset täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueensa mukaisiin moduuleihin (tutkimus- ja kehittämisosaamisen, asiantuntijayhteisöjen johtamisen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu), mutta opiskelijat voivat vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa ja osaamisensa opintojaksoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla.

Kuka voi hakea?

Tradenomi (AMK) turvallisuusalalta. Myös muu soveltuva korkeakoulututkinto, esimerkiksi liiketalous, tekniikka, pelastus-, puolustus- tai poliisisektorilta tuottaa hakukelpoisuuden. Lisäksi vaaditaan kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoa hakemisesta Laurean hakijapalveluista.

 

 

​Tutkintonimike

Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinnon nimi

Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto

Tutkinnon laajuus ja opintojen kesto

90 op, 1,5-2,5 vuotta

Missä voin opiskella?

Leppävaaran kampus

Seuraava hakuaika

5.-19.9.2018 klo 15:00

Aloituspaikat

20

Opetussuunnitelma

Tutustu opetussuunnitelmaan

Opetussuunnitelman pdf-versio

Pakollisten opintojen aikataulu (2018 alkanut ryhmä)

Lisätietoa

Koulutuksen sisällöistä vastuuopettaja Jukka Ojasalo

YAMK-koulutuksista kehittämispäällikkö Eeva Lassila

etunimi.sukunimi@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

YAMK-opinnäytetyö: Omnian turvallisuuden kehittäminen Tutor-auditoinnin kauttahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Omnian-turvallisuuden-kehittäminen-Tutor-auditoinnin-kautta.aspx2018-06-20T21:00:00ZYAMK-opinnäytetyö: Omnian turvallisuuden kehittäminen Tutor-auditoinnin kautta
YAMK-opinnäytetyö: Kätevä työkalu pienyrittäjien riskienhallintaanhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Kätevä-työkalu-pienyrittäjien-riskienhallintaan.aspx2018-05-31T21:00:00ZYAMK-opinnäytetyö: Kätevä työkalu pienyrittäjien riskienhallintaan
YAMK-opinnäytetyö: Siviilitiedustelulainsäädännön vaikutukset yritysten liiketoiminnassa - uhka vai mahdollisuus?https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Siviilitiedustelulainsäädännön-vaikutukset-yritysten-liiketoiminnassa---uhka-vai-mahdollisuus.aspx2018-05-31T21:00:00ZYAMK-opinnäytetyö: Siviilitiedustelulainsäädännön vaikutukset yritysten liiketoiminnassa - uhka vai mahdollisuus?

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot