https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=23<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Tulevaisuuden_johtaminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta

Tulevaisuus on tärkeä, koska jokainen meistä viettää siellä loppuelämänsä! Jokaisen organisaation on kehitettävä toimintaansa ja palveluitaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja asiakasodotuksia.

Koulutukseen tavoitellaan osallistujia, jotka haluavat omassa työssään kehittyä tulevaisuuteen suuntautuneiksi uudistajiksi. Uudistamisen painopiste voi olla toimintatapojen ja johtamisen kehittämisessä, mutta myös tulevaisuuden markkinoiden ja asiakkaiden tarpeisiin liittyvien palveluinnovaatioiden kehittämisessä. Koulutus sopii sekä yksityisen, julkisen että järjestösektorin toimijoille.

Koulutuksen rakenne

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen rakenne muodostuu Laureassa pakollisesta ydinosaamisen moduulista (30 op), täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta -koulutuksen ydinosaaminen koostuu kahdesta moduulista: asiakaslähtöisyys ja tulevaisuuden johtaminen. Asiakaslähtöisyyden moduuli perehdyttää opiskelijat asiakaskeskeisen palveluliiketoiminnan teorioihin ja käytäntöihin. Tulevaisuuden johtamisen moduulin tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa pitkän aikavälin kehityssuuntia, arvioi tunnistettujen muutostekijöiden ja muutosprosessien vaikutuksia ja hyödyntää strategista ketteryyttä liiketoiminnan uudistamisessa sekä tukee ja edistää organisaation oppimista muutoksessa.

Vapaavalintaiset täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueensa mukaisiin moduuleihin, mutta opiskelijat voivat vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa ja osaamisensa opintojaksoista. Vapaasti valittavia opintoja voit ottaa myös toisten koulutusten ydinopinnoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla.

Hakukelpoisuus

Tradenomi tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoa hakemisesta Laurean hakijapalveluista.

Valintakoe

Valintakoe on kirjallinen ja se perustuu osin ennakkomateriaaliin. Valintakokeeseen lähetetään kutsu hakukelpoisille hakijoille. Tietoa valintakokeista löydät hakeminen -osiosta.

Ennakkoon luettava materiaali:

Hiltunen, E. (2017) Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa – trendit ja ilmiöt. Docendo: Jyväskylä. Saatavilla myös e-kirjana
•    Sivut 13 – 36 ja
•    Sivut 56 – 73 (Päättyy kohtaan Mistä heikkoja signaaleja?)

Lukualue otsikoiden tasolla:

OSA 1: Kuluttajista, muutoksesta ja ennakoinnista,  mitä tiedämme kuluttajista  -> Megatrendeihin asti
OSA 1 lopusta: Trendit, erilaisia trendejä  -> OSA 1 loppuun asti

OSA 1 käsiteltyjä erilaisia megatrendejä ei tarvitse valintakokeeseen lukea.

Meristö, T. & Kettunen, J. (2010) Seitsemän tarinaa ennovaatiosta - Rohkea uudistaa ennakoiden. Teknologiainfo Teknova Oy. Saatavilla myös e-kirjana.
•    Sivut 15 – 43 (Johdanto)

 

 

​​Tutkintonimike

Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinnon nimi

Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto

Tutkinnon laajuus ja opintojen kesto

90 op, 1,5-2,5 vuotta

Missä voin opiskella?

Tikkurilan kampus

Seuraava hakuaika

Hakuaika päättynyt

Aloituspaikat

25

Opetussuunnitelma

Tutustu opetussuunnitelmaan SoleOPSissa

Opetussuunnitelman pdf-versio

Pakollisten opintojen aikataulu

Lisätietoa

Koulutuksen sisällöistä vastuuopettaja Susanna Kivelä

YAMK-koulutuksista kehittämispäällikkö Eeva Lassila

etunimi.sukunimi@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

YAMK-opinnäytetyössä kehitettiin avointa dataa hyödyntävä oppimispelihttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnaytetyossa-kehitettiin-avointa-dataa-hyodyntava-oppimispeli.aspx2017-11-14T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Laurea%20UAS%20kirjaimet.jpg" style="BORDER:0px solid;" />YAMK-opinnäytetyössä kehitettiin avointa dataa hyödyntävä oppimispeli
YAMK-opinnäyte: Strategisella kumppanuudella lisäarvoa ammatilliseen koulutukseenhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnayte-Strategisella-kumppanuudella-lisaarvoa-ammatilliseen-koulutukseen.aspx2017-11-07T22:00:00ZYAMK-opinnäyte: Strategisella kumppanuudella lisäarvoa ammatilliseen koulutukseen
Kehittäjä-lehti: Data auki!https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Kehittaja-lehti-Data-auki.aspx2017-10-18T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Avoin%20data%20Laurea%20YAMK%20Kehittaja%206aika%20WeLive.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kehittäjä-lehti: Data auki!

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot