https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=119<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Tietojenkasittely.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut

Koulutuksessa osoitat luovaa, mukautuvaa suunnitteluajattelua ja sosiaalista älykkyyttä uudenlaisten palvelujen muotoilussa. Tutustut uudenlaisiin työotteisiin ja toimintamalleihin digikansalaisen palvelujen ja virtuaaliympäristöjen kehittäjänä ja luojana. Tietoturva-ajattelu on systemaatisesti sisäänrakennettu kaikkien digitaalisten palvelujen kehittämisprosesseihin.

Tutkinnon suoritettuasi osaat viedä tutkivan ja kehittävän työotteen avulla eteenpäin hankkeita sekä luoda digitaalisia palvelukokonaisuuksia, joissa hyödynnetään tieto- ja informaatioprosessien sekä käyttäjien, asiakkaiden tarpeiden ymmärrystä. Valmistumisen  jälkeen voit toimia tiedon hallinnan sekä digitaalisten palvelujen muotoilun asiantuntijana, esimiehenä ja yrittäjänä alallasi.

Koulutuksen sisällöt

Monitoimijainen palveluympäristö haastaa uudenlaiseen palvelujen tuottamisen maailmaan. Jatkuvasti uusiintuva ja tulevaisuudessa vain vahvistuva digitaalinen palveluympäristö vaatii eri aloilla uudenlaisia osaajia. Näissä osaamisvaatimuksissa korostuvat uusien digitaalisten palvelujen erityissisältöjen tuntemus, palveluympäristöratkaisujen ja –mallien hallinta ja kehittämisosaaminen. Monialaisessa opintokokonaisuudessa tieto- ja viestintäteknologiaa sovelletaan organisaation prosessien ja liiketoiminnan sekä sen tarjoamien palvelujen kehittämiseen ja tarjotaan opiskelijalle mahdollisuus perehtyä palvelulähtöiseen ICT-arkkitehtuuriin.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen rakenne muodostuu Laureassa pakollisesta ydinosaamisen moduulista (30 op), täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Vapaavalintaiset täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueensa mukaisiin moduuleihin, mutta opiskelijat voivat vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa ja osaamisensa opintojaksoista. Vapaasti valittavia opintoja voit ottaa myös toisten koulutusten ydinopinnoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla.

Hakukelpoisuus

Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalta. Lisäksi vaaditaan kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoa hakemisesta Laurean hakijapalveluista.

 

 

​Tutkintonimike

Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinnon nimi

Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto

Tutkinnon laajuus ja kesto

90 op, 1,5-2,5 vuotta

Missä voin opiskella?

Leppävaaran kampus

Seuraava hakuaika

Syksy 2017

Aloituspaikat

25

Opetussuunnitelma

Tutustu opetussuunnitelmaan SoleOPSissa

Opetussuunnitelman pdf-versio

Koulutuksen pakollisten opintojen aikataulu

Lisätietoa

Koulutuksen sisällöistä vastuuopettaja Elina Rajalahti

YAMK-koulutuksista kehittämispäällikkö Eeva Lassila

etunimi.sukunimi@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

Ylempien AMK-tutkintojen infotilaisuudet maaliskuussahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/yamk-info.aspx2017-02-19T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Kuvalinkkikuvat/_w/Alumni%20Advisory%20Board_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ylempien AMK-tutkintojen infotilaisuudet maaliskuussa
Trendiaamiaisilla katsottiin tulevaisuuteenhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Trendiaamiaisilla-katsottiin-tulevaisuuteen.aspx2016-11-22T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Trendiaamiainen%20Tikkurila%20YAMK%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Trendiaamiaisilla katsottiin tulevaisuuteen

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot