https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=147<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/SoTe-alan_johtaminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, jotka haluavat syventää menetelmällistä asiantuntijuuttaan sekä tutkimus-, kehittämis- ja johtamisvalmiuksiaan sosiaalisen kuntoutuksen, terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä.

Koulutuksen rakenne

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen rakenne muodostuu Laureassa pakollisesta ydinosaamisen moduulista (30 op), täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Koulutuksen ydinsisältöjä ovat sosiaalinen kuntoutus monitieteisenä ja -alaisena työmuotona ja sen yhtymäkohdat terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen. Keskeisiä sisältöjä ovat sosiaalisen kuntoutuksen menetelmäosaaminen, kuten sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja terapeuttiseen työskentelyyn liittyvät lähestymistavat sekä terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvien eettisten kysymysten analysointi asiakastyössä ja johtamisessa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtaminen, työnohjaus- ja tiimivalmennus johtamisessa sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvät opinnot tukevat johtamisvalmiuksen rakentumista asiantuntijaorganisaatiossa.

Vapaavalintaiset täydentävän osaamisen opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueensa mukaisiin moduuleihin, mutta opiskelijat voivat vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa ja osaamisensa opintojaksoista. Vapaasti valittavia opintoja voit ottaa myös toisten koulutusten ydinopinnoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla.

Hakukelpoisuus

Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK). Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Valintakoe

Valintakoe on aineistolähtöinen koe, jonka materiaali jaetaan koetilanteessa. Aineisto voi sisältää englanninkielistä materiaalia. Valintakokeeseen lähetetään kutsu hakukelposille hakijoille.  

 

 

Tutkintonimike

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), Master of Health Care

Tutkinnon nimi

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

Tutkinnon laajuus ja opintojen kesto

90 op, 1,5-2,5 vuotta

Missä voin opiskella?

Leppävaaran kampus

Seuraava hakuaika

Hakuaika on päättynyt

Valintakoe

22.5.2017

Aloituspaikat

25

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma SoleOPSissa
Opetussuunnitelman PDF-versio

Koulutuksen pakollisten opintojen aikataulu

Lisätietoa

Koulutuksen sisällöistä vastuuopettaja Ossi Salin

YAMK-koulutuksista kehittämispäällikkö Eeva Lassila

etunimi.sukunimi@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

YAMK-opinnäytetyö: Valmentava johtaminen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet työssä: Työhyvinvoinnin kehittämishankehttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Valmentava-johtaminen-ja-henkilöstön-vaikutusmahdollisuudet-työssä-Työhyvinvoinnin-kehittämishanke.aspx2018-06-17T21:00:00ZYAMK-opinnäytetyö: Valmentava johtaminen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet työssä: Työhyvinvoinnin kehittämishanke
Opinnäytetöissä kehitetään mittaristoa lasten hyvinvoinnin arviointiinhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Opinnaytetoissa-kehitetaan--lasten-hyvinvoinnin-arviointiin.aspx2018-05-08T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/LAPE-verkosto%20opiskelijat%20Laurea%20opinnayte.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Opinnäytetöissä kehitetään mittaristoa lasten hyvinvoinnin arviointiin
YAMK-infoissa kiinnostuneet saivat tietoa ylemmistä AMK-tutkintoon johtavista koulutuksistahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-infotilaisuuksissa-kiinnostuneet-saivat-tietoa-ylemmistä-AMK-tutkintoon-johtavista-koulutuksista--.aspx2018-03-25T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/tervetuloa_yamkopiskelijaksi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />YAMK-infoissa kiinnostuneet saivat tietoa ylemmistä AMK-tutkintoon johtavista koulutuksista

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot