https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=148<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Rikosseuraamus_johtaminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen

Koulutus soveltuu sosiaalialan eri osa-alueiden ja sosiaalialan lähialueiden (mm. rikosseuraamusala, sosiaali- ja terveysalan järjestöt, työvoimapalvelut, erityisnuorisotyö, varhaiskasvatus) toimijoille, jotka haluavat kehittää osaamistaan. Koulutus antaa valmiuksia sosiaalialan ja sen lähialojen asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Koulutus tuottaa valmiuksia sosiaalipalveluiden johtamiseen sekä käytännön asiakastyön kehittämiseen. Koulutuksen keskeisenä näkökulmana on kansalaisten osallisuuden vahvistaminen. 

Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joissa edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Ylempi korkeakoulututkinto ei kuitenkaan vaikuta ammatinharjoittamisoikeuteen, esimerkiksi jos henkilön pohjakoulutus on muu kuin sosionomi (AMK) -tutkinto. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ei anna oikeutta toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä (vrt. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2016).

Koulutuksen rakenne

Ylemmät ammattikorkeakoultutkinnot muodostuvat pakollisista opinnoista (ydinosaaminen) 30 op, täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Koulutuksen ydinosaaminen (30 op) koostuu sosiaalialan kehittämiseen ja johtamiseen liittyvistä sekä sosiaalialan asiantuntijuuteen liittyvistä opinnoista. Sosiaalialan johtamisopinnoissa korostuu yleisten johtamisen teorioiden, henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin kysymysten ohella myös sosiaalialan arvopohja, ulkoistettujen sosiaalipalvelujen johtaminen sekä kilpailutuksen kysymykset. Kehittämisopinnoissa painottuu sosiaalityön käytäntötutkimuksen näkökulma ja asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmät.

Vapaavalintaiset täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueensa mukaisiin moduuleihin (tutkimus- ja kehittämisosaamisen, asiantuntijayhteisöjen johtamisen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu), mutta opiskelijat voivat vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa ja osaamisensa opintojaksoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla.

Kuka voi hakea?

Sosionomi (AMK), geronomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), kasvatustieteiden kandidaatti (tai maisteri) tai yhteiskuntatieteiden/valtiotieteiden kandidaatti (tai maisteri). Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoa hakukelpoisuudesta ja hakemisesta.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään 30.10.2018 Tikkurilan kampuksella. Valintakokeeseen lähetetään kutsut kaikille hakukelpoisille hakijoille sähköpostitse. Valintakoe on kirjallinen aineistolähtöinen koe.  Aineisto jaetaan valintakoetilanteessa.

 

 


Tutkintonimike

Sosionomi (ylempi AMK),
Master of Social Services

Tutkinnon nimi

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

Tutkinnon laajuus ja opintojen kesto

90 op, 1,5-2,5 vuotta

Missä voin opiskella?

Tikkurilan kampus

Seuraava hakuaika

5.-19.9.2018 klo 15:00

Aloituspaikat

20

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Tutustu opetussuunnitelmaan

Opetussuunnitelman PDF-versio

Koulutuksen pakollisten opintojen aikataulu

Lisätietoa

Koulutuksen sisällöistä vastuuopettaja Teemu Rantanen

YAMK-koulutuksista kehittämispäällikkö Eeva Lassila

etunimi.sukunimi@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

YAMK-opinnäytetyö: Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden toimintakyky kotiympäristössä kuntoutuksen jälkeen ja osallisuus kuntoutusjakson aikahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Aivoverenkiertohäiriön-sairastaneiden-toimintakyky-kotiympäristössä-kuntoutuksen-jälkeen-ja-osallisuus-kuntoutusjakson-aika.aspx2018-06-17T21:00:00ZYAMK-opinnäytetyö: Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden toimintakyky kotiympäristössä kuntoutuksen jälkeen ja osallisuus kuntoutusjakson aika
YAMK-opinnäytetyö: Kehityskeskustelukäytäntöjen kehittäminen palvelutalossahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Kehityskeskustelukäytäntöjen-kehittäminen-palvelutalossa.aspx2018-06-13T21:00:00ZYAMK-opinnäytetyö: Kehityskeskustelukäytäntöjen kehittäminen palvelutalossa
YAMK-opinnäytetyö: Salapoliisimenetelmän avulla lasten osallisuutta lisäämässä ja kehittämässä tehostetussa perhetyössähttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Salapoliisimenetelmän-avulla-lasten-osallisuutta-lisäämässä-ja-kehittämässä-tehostetussa-perhetyössä.aspx2018-06-13T21:00:00ZYAMK-opinnäytetyö: Salapoliisimenetelmän avulla lasten osallisuutta lisäämässä ja kehittämässä tehostetussa perhetyössä

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot