https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=148<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Rikosseuraamus_johtaminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen

Koulutus soveltuu sosiaalialan eri osa-alueiden ja sosiaalialan lähialueiden (mm. rikosseuraamusala, sosiaali- ja terveysalan järjestöt, työvoimapalvelut, erityisnuorisotyö, varhaiskasvatus) toimijoille, jotka haluavat kehittää osaamistaan. Koulutus antaa valmiuksia sosiaalialan ja sen lähialojen asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Koulutus tuottaa valmiuksia sosiaalipalveluiden johtamiseen sekä käytännön asiakastyön kehittämiseen. Koulutuksen keskeisenä näkökulmana on kansalaisten osallisuuden vahvistaminen. 

Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joissa edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Ylempi korkeakoulututkinto ei kuitenkaan vaikuta ammatinharjoittamisoikeuteen, esimerkiksi jos henkilön pohjakoulutus on muu kuin sosionomi (AMK) -tutkinto. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ei anna oikeutta toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä (vrt. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2016).

Koulutuksen rakenne

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen rakenne muodostuu Laureassa pakollisesta ydinosaamisen moduulista (30 op), täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). 

Koulutuksen ydinosaaminen (30 op) koostuu sosiaalialan kehittämiseen ja johtamiseen liittyvistä sekä sosiaalialan asiantuntijuuteen liittyvistä opinnoista. Sosiaalialan johtamisopinnoissa korostuu yleisten johtamisen teorioiden, henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin kysymysten ohella myös sosiaalialan arvopohja, ulkoistettujen sosiaalipalvelujen johtaminen sekä kilpailutuksen kysymykset. Kehittämisopinnoissa painottuu sosiaalityön käytäntötutkimuksen näkökulma ja asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmät.

Vapaavalintaiset täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueensa mukaisiin moduuleihin, mutta opiskelijat voivat vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa ja osaamisensa opintojaksoista. Vapaasti valittavia opintoja voit ottaa myös toisten koulutusten ydinopinnoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla.

Hakukelpoisuus

Sosionomi (AMK), geronomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), kasvatustieteiden kandidaatti (tai maisteri) tai yhteiskuntatieteiden/valtiotieteiden kandidaatti (tai maisteri). Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoa hakukelpoisuudesta ja hakemisesta.

Valintakoe

Valintakoe sisältää aineistolähtöisen kokeen sekä haastattelun. Aineisto jaetaan koetilanteessa ja se voi sisältää englanninkielistä materiaalia. Valintakokeeseen lähetetään kutsu hakukelposille hakijoille.  

 

 

Tutkintonimike

Sosionomi (ylempi AMK),
Master of Social Services

Tutkinnon nimi

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

Tutkinnon laajuus ja opintojen kesto

90 op, 1,5-2,5 vuotta

Missä voin opiskella?

Tikkurilan kampus

Seuraava hakuaika

Hakuaika on päättynyt

Valintakoe

 29.-30.5.2017

Aloituspaikat

25

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma SoleOPSissa

Opetussuunnitelman PDF-versio

Koulutuksen pakollisten ydinosaamisen opintojen aikataulu

Lisätietoa

Koulutuksen sisällöistä vastuuopettaja Teemu Rantanen

YAMK-koulutuksista kehittämispäällikkö Eeva Lassila

etunimi.sukunimi@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

Ylempien AMK-tutkintojen infotilaisuudet maaliskuussahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/yamk-info.aspx2017-02-19T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Kuvalinkkikuvat/_w/Alumni%20Advisory%20Board_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ylempien AMK-tutkintojen infotilaisuudet maaliskuussa
YAMK-opinnäyte: Pienryhmätoiminnalla tärkeä merkitys hiljaisten ja syrjäänvetäytyvien lasten ja nuorten elämässähttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnayte-Pienryhmatoiminnalla-tarkea-merkitys-hiljaisten-ja-syrjaanvetäytyvien-lasten-ja-nuorten-elamassa.aspx2016-12-21T22:00:00ZYAMK-opinnäyte: Pienryhmätoiminnalla tärkeä merkitys hiljaisten ja syrjäänvetäytyvien lasten ja nuorten elämässä
YAMK-opinnäyte: Varhaiskasvatuksen perhetyöllä apua perheiden arkeenhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnayte-Varhaiskasvatuksen-perhetyolla-apua-perheiden-arkeen.aspx2016-12-04T22:00:00ZYAMK-opinnäyte: Varhaiskasvatuksen perhetyöllä apua perheiden arkeen

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot