https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=38<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/SoTe-alan_johtaminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

Koulutuksessa keskitytään tulevaisuuden visionääriseen johtamiseen, kuten ennakoivaan muutosjohtamiseen julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöjen kehittämisessä. Koulutuksessa käsitellään johtamisen eri muotoja mm. prosessijohtaminen ja Lean, tietojohtaminen sekä digitaalisten palvelujen kehittäminen ja johtaminen.

Koulutus soveltuu sinulle, jos olet kiinnostunut vahvistamaan terveyden edistämisen osaamistasi erityisesti uusien terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä ja johtamisessa.

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi töiden ohessa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin kolme kuukaudessa, lisäksi opintoihin kuuluu etätehtäviä ja verkkotyöskentelyä.

Koulutuksen rakenne

Ylemmät ammattikorkeakoultutkinnot muodostuvat pakollisista opinnoista (ydinosaaminen) 30 op, täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Vapaavalintaiset täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueensa mukaisiin moduuleihin, mutta opiskelijat voivat vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa ja osaamisensa opintojaksoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla.

Hakukelpoisuus

Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK) -tutkinto sekä vähintään 3 vuoden työkokemus alalta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoa hakukelpoisuudesta ja hakemisesta.

Valintakoe

Valintakoe on kirjallinen koe ja se perustuu ennakkonaineistoon:

1. Lyytimäki & Lähteenoja (2016) Suomi tähtää kestävän kehityksen mallimaaksi. Policy Brief. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta.

2. LaPlaca, McNaugth & Knight (2013) Discource on wellbeing in research and practice.

 

 

 

​Tutkintonimike

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), Master of Health Care

Tutkinnon nimi

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

Tutkinnon laajuus ja opintojen kesto

90 op, 1,5-2,5 vuotta

Missä voin opiskella?

Tikkurilan kampus

Seuraava hakuaika

14.3. - 28.3.2018

Hae Opintopolussa!

Aloituspaikat

25

Opetussuunnitelma

Tutustu opetussuunnitelmaan SoleOPSissa

Opetussuunnitelman pdf-versio

Koulutuksen pakollisten opintojen aikataulu

Lisätietoa

Koulutuksen sisällöistä vastuuopettaja Päivi Immonen

YAMK-koulutuksista kehittämispäällikkö Eeva Lassila

etunimi.sukunimi@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

YAMK-opinnäytetyö: Ikääntyneen elämänlaatua edistävä toimintakulttuuri vaatii johtamistahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnäytetyö-Ikääntyneen-elämänlaatua-edistävä-toimintakulttuuri-vaatii-johtamista.aspx2017-12-12T22:00:00ZYAMK-opinnäytetyö: Ikääntyneen elämänlaatua edistävä toimintakulttuuri vaatii johtamista
YAMK-opinnäyte: Ponnahdus Oloon Parempaan! - hyvinvointi- ja elämäntapamuutosprojektihttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnayte-Ponnahdus-Oloon-Parempaan-hyvinvointi--ja-elamantapamuutosprojekti.aspx2017-12-11T22:00:00ZYAMK-opinnäyte: Ponnahdus Oloon Parempaan! - hyvinvointi- ja elämäntapamuutosprojekti
YAMK-opinnäyte: Helsingissä palveluita kehitetään ikäihmisten ääntä kuuntelemallahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnayte-Helsingissa-palveluita-kehitetaan-ikaihmisten-aanta-kuuntelemalla.aspx2017-12-11T22:00:00ZYAMK-opinnäyte: Helsingissä palveluita kehitetään ikäihmisten ääntä kuuntelemalla

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot