https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=200<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Palvelujen_asiakaskeskeinen_kehit.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Palvelumuotoilu​

Koulutus on tarkoitettu sinulle jos toimit työelämässä asiantuntija-, esimies- tai kehittämistehtävissä ja haluat kehittyä tulevaisuuden uudistajaksi. Koulutus antaa valmiuksia palvelujen ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen: asiakkaiden tarpeiden ja toimintaympäristön muutosten tunnistamiseen ja ennakointiin, palvelumuotoilun menetelmien monipuoliseen käyttöön sekä innovatiivisten, taloudellisesti kannattavien palvelukonseptien kehittämiseen.

Koulutuksen rakenne

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen rakenne muodostuu Laureassa pakollisesta ydinosaamisen moduulista (30 op), täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Palvelumuotoilu–koulutuksen ydinosaaminen voidaan jakaa kahteen kokonaisuuteen: palvelumuotoilu ja palveluliiketoiminta. Palvelumuotoilu-kokonaisuudessa perehdytään monipuolisesti palvelumuotoilun prosesseihin, menetelmiin ja työkaluihin sekä muotoiluajatteluun. Palveluliiketoiminnan kokonaisuudessa  palveluliiketoiminnan uusia ajattelumalleja sovelletaan palvelujen kehittämisen ja johtamisen kontekstissa.

Vapaavalintaiset täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueensa mukaisiin moduuleihin, mutta opiskelijat voivat vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa ja osaamisensa opintojaksoista. Vapaasti valittavia opintoja voit ottaa myös toisten koulutusten ydinopinnoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla.

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja se on suunniteltu suoritettavaksi töiden ohessa 1,5–2,5 vuodessa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena: lähiopetuspäiviä on keskimäärin kolme päivää kuukaudessa ja niiden lisäksi koulutukseen sisältyy etätehtäviä ja verkko-opintoja.

Hakukelpoisuus

Restonomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus. Lisätietoa hakukelpoisuudesta ja hakemisesta.

Valintakoe

Valintakoe on kirjallinen aineistolähtöinen koe, jonka materiaalit jaetaan koetilanteessa. Valintakokeeseen lähetetään kutsu hakukelpoisille hakijoille.

 

 

Tutkintonimike

Restonomi (ylempi AMK), Master of Hospitality Management

Tutkinnon nimi

Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto

Tutkinnon laajuus ja opintojen kesto

90 op, 1,5-2,5 vuotta

Missä voin opiskella?

Leppävaaran kampus

Seuraava hakuaika

14.3. - 28.3.2018

Aloituspaikat

25

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan SoleOPSissa

Opetussuunnitelman PDF-versio

Koulutuksen pakollisten ydinosaamisen opintojen aikataulu

Lisätietoa

Koulutuksen sisällöistä vastuuopettaja Satu Luojus

YAMK-koulutuksista kehittämispäällikkö Eeva Lassila

etunimi.sukunimi@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

USCO Hackathon: 12 tuntia ja 18 uutta palveluideaahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/USCO-Hackathon-12-tuntia-ja-18-uutta-palveluideaa-.aspx2017-10-11T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/USCO%20Hackathon%20yhteiskehittaminen%20palvelumuotoilu%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />USCO Hackathon: 12 tuntia ja 18 uutta palveluideaa
Kehittäjä-lehti: Fasilitaattori auttaa onnistumaanhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Kehittaja-lehti-Fasilitaattori-auttaa-onnistumaan.aspx2017-10-10T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Uusi%20Kehittäjä%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kehittäjä-lehti: Fasilitaattori auttaa onnistumaan
YAMK-opinnäyte: Asiakkaan ja yrityksen yhteistyöllä luodaan kilpailuetuahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnayte-Asiakkaan-ja-yrityksen-yhteistyolla-luodaan-kilpailuetua.aspx2017-06-25T21:00:00ZYAMK-opinnäyte: Asiakkaan ja yrityksen yhteistyöllä luodaan kilpailuetua

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot