https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=22<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Paatoksenteon_ilmiot_joht.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä

Koulutuksessa tutustut olemassa olevan tiedon hyödyntämiseen päätöksenteon tukena sekä syvennät ymmärrystä ja asiantuntijuutta ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja päätöksenteosta osana johtamista, kehittämistä ja asiakastyötä. Tutustut myös aineistopohjaiseen päätöksentekoon, jonka liiketoiminnallinen merkitys kasvaa kuluttajatiedon lisääntymisen myötä.

Opintojen aikana saat työkaluja ja uutta näkemystä tietoiseen päätöksentekoon, työyhteisön kehittämiseen, tehokkuuden parantamiseen, palvelumuotoiluun ja markkinointiin. Koulutus antaa valmiudet toimia innostavana ja ihmisläheisenä johtajana. Voit toimia päätöksenteon asiantuntijana, esimiehenä ja kehittäjänä alallasi.

Koulutuksen rakenne

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen rakenne muodostuu Laureassa ydinosaamisen moduulista (30 op), täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä -koulutuksen ydinosaaminen voidaan karkeasti jakaa kahteen kokonaisuuteen. Ensimmäisessä kokonaisuudessa perehdytään päätöksenteon malleihin, psykologisiin ulottuvuuksiin sekä päätöksenteon laadullisiin ja määrällisiin tutkimusmenetelmiin. Toisessa kokonaisuudessa keskeisessä roolissa ovat päätöksenteon ilmiöiden soveltaminen johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä. Koulutuksen  opintojaksot kehittävät voimakkaasti kansainvälisen, englannin kielisen tutkimuskirjallisuuden omaksumis- ja soveltamistaitoja sekä yksilö- ja ryhmätyötaitoja.

Vapaavalintaiset täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueensa mukaisiin moduuleihin (tutkimus- ja kehittämisosaamisen, asiantuntijayhteisöjen johtamisen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu), mutta opiskelijat voivat vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa ja osaamisensa opintojaksoista. Vapaasti valittavia opintoja voit ottaa myös toisten koulutusten ydinopinnoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla.

Hakukelpoisuus

Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoa hakukelpoisuudesta ja hakemisesta.


 

 

Tutkintonimike

Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinnon nimi

Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto

Tutkinnon laajuus ja kesto

90 opintopistettä, 1,5-2,5 vuotta

Missä voin opiskella?

Leppävaaran kampus

Seuraava hakuaika

14.3. - 28.3.2018

Aloituspaikat

25

Opetussuunnitelma

Tutustu opetussuunnitelmaan SoleOPSissa 

Opetussuunnitelman PDF-versio

Lisätietoa

Koulutuksen sisällöistä vastuuopettaja Kaisa Hytönen

YAMK-koulutuksista kehittämispäällikkö Eeva Lassila

etunimi.sukunimi@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

YAMK-opinnäyte: Käyttäytymistaloustieteen ja muutosjohtamisen keinoin kohti sujuvampaa muutostahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnayte-Kayttaytymistaloustieteen-ja-muutosjohtamisen-keinoin-kohti-sujuvampaa-muutosta.aspx2017-12-11T22:00:00ZYAMK-opinnäyte: Käyttäytymistaloustieteen ja muutosjohtamisen keinoin kohti sujuvampaa muutosta
Päätöksenteon ilmiöt –seminaari järjestettiin jo toista kertaahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Päätöksenteon-ilmiöt-–seminaari-järjestettiin-jo-toista-kertaa.aspx2017-11-30T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/päätöksenteonilmiöt_seminaari.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Päätöksenteon ilmiöt –seminaari järjestettiin jo toista kertaa
Kehittäjä-lehti: Fasilitaattori auttaa onnistumaanhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Kehittaja-lehti-Fasilitaattori-auttaa-onnistumaan.aspx2017-10-10T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Uusi%20Kehittäjä%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kehittäjä-lehti: Fasilitaattori auttaa onnistumaan

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot