https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=22<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Paatoksenteon_ilmiot_joht.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä

Koulutuksessa kehität asiantuntijuutta johtamisessa, kehittämisessä sekä asiakastyössä syventämällä ymmärrystä ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja päätöksenteosta. Koulutuksessa sinua kannustetaan opittujen ilmiöiden havainnointiin työelämässä ja tutustut erilaisen kerätyn tiedon hyödyntämiseen. Koulutus antaa sinulle työkaluja ja uutta näkemystä tiedolla johtamiseen, työyhteisön kehittämiseen, tuottavuuden parantamiseen, palvelumuotoiluun ja markkinointiin.

Koulutuksen pääpaino on psykologiaan ja käyttäytymistieteisiin pohjautuvassa osaamisessa. Kohteena on sekä organisaation sisäinen päätöksenteko että yksilön päätöksenteko työyhteisössä ja kuluttajana.

Koulutus soveltuu sinulle, jos olet suorittanut liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja työskentelet ihmisläheisissä tehtävissä ja haluat kehittää omia tai organisaation toimintatapoja.

Koulutuksen rakenne

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen rakenne muodostuu Laureassa ydinosaamisen moduulista (30 op), täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä -koulutuksen ydinosaaminen voidaan karkeasti jakaa kahteen kokonaisuuteen. Ensimmäisessä kokonaisuudessa perehdytään päätöksenteon malleihin, psykologisiin ulottuvuuksiin sekä päätöksenteon tutkimusmenetelmiin. Toisessa kokonaisuudessa keskeisessä roolissa ovat päätöksenteon ilmiöiden soveltaminen johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä.

Vapaavalintaiset täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueensa mukaisiin moduuleihin, mutta opiskelijat voivat vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa ja osaamisensa opintojaksoista. Vapaasti valittavia opintoja voit ottaa myös toisten koulutusten ydinopinnoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla.

Hakukelpoisuus

Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoa hakukelpoisuudesta ja hakemisesta.

Oletko suorittanut estenomi (AMK) tutkinnon? Koulutus sopii myös sinulle.  Pakollisten opintojen, ns. ydinosaamisen suorittamisen jälkeen koulutukseen räätälöidään kauneudenhoitoalan substanssiopintoja vapaavalintaisiin, ns. täydentäviin opintoihin.

 

 

Tutkintonimike

Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinnon nimi

Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto

Tutkinnon laajuus ja kesto

90 opintopistettä, 1,5-2,5 vuotta

Missä voin opiskella?

Leppävaaran kampus

Seuraava hakuaika

Kevät 2018

Aloituspaikat

25

Opetussuunnitelma

Tutustu opetussuunnitelmaan SoleOPSissa 

Opetussuunnitelman PDF-versio

Koulutuksen pakollisten opintojen aikataulu

Lisätietoa

Koulutuksen sisällöistä vastuuopettajat Päivi Tossavainen & Jyrki Suomala

YAMK-koulutuksista kehittämispäällikkö Eeva Lassila

etunimi.sukunimi@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

YAMK-opinnäyte: Tehokkuutta palkkahallintoonhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnayte-Tehokkuutta-palkkahallintoon.aspx2017-06-25T21:00:00ZYAMK-opinnäyte: Tehokkuutta palkkahallintoon
YAMK-opinnäyte: Tulospalkkiojärjestelmän kannustavuus – päätöksenteon ilmiöt tulospalkkiojohtamisessahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnayte-Tulospalkkiojarjestelman-kannustavuus-paatoksenteon-ilmiot-tulospalkkiojohtamisessa.aspx2017-06-25T21:00:00ZYAMK-opinnäyte: Tulospalkkiojärjestelmän kannustavuus – päätöksenteon ilmiöt tulospalkkiojohtamisessa
YAMK-opinnäyte: Tulospalkkiojärjestelmän kannustavuushttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnayte-Tulospalkkiojarjestelman-kannustavuus.aspx2017-06-04T21:00:00ZYAMK-opinnäyte: Tulospalkkiojärjestelmän kannustavuus

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot