https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=22<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Paatoksenteon_ilmiot_joht.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä

Koulutuksessa tutustut olemassa olevan tiedon hyödyntämiseen päätöksenteon tukena sekä syvennät ymmärrystä ja asiantuntijuutta ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja päätöksenteosta osana johtamista, kehittämistä ja asiakastyötä. Tutustut myös aineistopohjaiseen päätöksentekoon, jonka liiketoiminnallinen merkitys kasvaa kuluttajatiedon lisääntymisen myötä.

Opintojen aikana saat työkaluja ja uutta näkemystä tietoiseen päätöksentekoon, työyhteisön kehittämiseen, tehokkuuden parantamiseen, palvelumuotoiluun ja markkinointiin. Koulutus antaa valmiudet toimia innostavana ja ihmisläheisenä johtajana. Voit toimia päätöksenteon asiantuntijana, esimiehenä ja kehittäjänä alallasi.

Päätöksenteon ilmiöt

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä -koulutuksen ydinosaaminen (30 opintopistettä) voidaan karkeasti jakaa kahteen kokonaisuuteen. Ensimmäisessä kokonaisuudessa perehdytään päätöksenteon malleihin, psykologisiin ulottuvuuksiin sekä päätöksenteon laadullisiin ja määrällisiin tutkimusmenetelmiin. Toisessa kokonaisuudessa keskeisessä roolissa ovat päätöksenteon ilmiöiden soveltaminen johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä. Koulutuksen  opintojaksot kehittävät voimakkaasti kansainvälisen, englannin kielisen tutkimuskirjallisuuden omaksumis- ja soveltamistaitoja sekä yksilö- ja ryhmätyötaitoja. 

Vapaavalintaiset täydentävät opintojaksot (30 op) mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueensa mukaisiin moduuleihin (tutkimus- ja kehittämisosaamisen, asiantuntijayhteisöjen johtaminen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu), mutta voit vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkusi ja osaamisen opintojaksoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla. 

Opintoihin kuuluu myös 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. 

Tutustu opiskelijoiden kirjoittamaan julkaisuun Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa.

Hakukelpoisuus

Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoa hakukelpoisuudesta ja hakemisesta.

Valintakoe

Valintakoe on kirjallinen aineistolähtöinen koe, jonka materiaalit jaetaan koetilanteessa. Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan ennen valintakoetta. Valintakokeeseen lähetetään kutsu hakukelpoisille hakijoille.


 

 

Tutkintonimike

Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinnon nimi

Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto

Tutkinnon laajuus ja kesto

90 opintopistettä, 1,5-2,5 vuotta

Missä voin opiskella?

Leppävaaran kampus

Seuraava hakuaika

Hakuaika päättynyt.

Aloituspaikat

25

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Tutustu opetussuunnitelmaan

Opetussuunnitelman PDF-versio

Pakollisten opintojen aikataulu

Lisätietoa

Koulutuksen sisällöistä vastuuopettaja Kaisa Hytönen

YAMK-koulutuksista kehittämispäällikkö Eeva Lassila

etunimi.sukunimi@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

Päätöksenteon ilmiöt -seminaari pureutuu käyttäytymistaloustieteeseenhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Paatoksenteon-ilmiot-seminaari-pureutuu-kayttaytymistaloustieteeseen.aspx2018-09-17T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/epi-32.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Päätöksenteon ilmiöt -seminaari pureutuu käyttäytymistaloustieteeseen
YAMK-opinnäytetyö: Voidaanko päätöksentekoa arvonlisäveron ulkomaalaispalautushausta helpottaa?https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Voidaanko-päätöksentekoa-arvonlisäveron-ulkomaalaispalautushausta-helpottaa.aspx2018-08-26T21:00:00ZYAMK-opinnäytetyö: Voidaanko päätöksentekoa arvonlisäveron ulkomaalaispalautushausta helpottaa?
YAMK-opinnäytetyö: Keinoja vastuullisuusviestinnän kehittämiseen https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Keinoja-vastuullisuusviestinnän-kehittämiseen-.aspx2018-06-13T21:00:00ZYAMK-opinnäytetyö: Keinoja vastuullisuusviestinnän kehittämiseen

 Tapahtumat

 

 

Päätöksenteon ilmiöt -seminaari https://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/Päätöksenteon-ilmiöt---seminaari-15.10.2018.aspxPäätöksenteon ilmiöt -seminaari 2018-10-15T10:00:00Z

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot