https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=255<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/YAMK_oikeudellinen%20osaaminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu

Koulutuksen aikana opettelet rakentamaan ja käyttämään välineitä ja menetelmiä, joilla oikeudellisista palveluista, sopimuksista ja muista oikeudellisista teksteistä tehdään ymmärrettäviä, käytettäviä ja helposti saavutettavia. Paneudut perusteellisesti yhteiskunnan ja talouden kannalta tärkeisiin ja ajankohtaisiin oikeudellisiin ilmiöihin. Opit oikeusjärjestelmän keskeisen sisällön ja uudet rakenteet tätä tehdessämme.

Koulutuksen keskeiset teemat ovat oikeusmuotoilu ja ajankohtaiset oikeudelliset ilmiöt yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta.  Oikeusmuotoilussa otat haltuun palvelumuotoilun menetelmät ja samalla vahvistetaan oikeudellisen järjestelmän ennustettavuuden, avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista.  Tavoitteena on tuottaa jo opiskelun aikana yhteistyössä työelämän ja muiden toimijoiden kanssa vaikuttavia, toimivia oikeudellisia työkaluja ja menettelytapoja. Samalla rakennat uusia tuotteita ja palveluja.

Toisessa ydinkokonaisuudessa opit suunnistamaan oikeudellisesti kestävällä tavalla digitaalisessa toimintaympäristössä ja otat haltuun keskeiset tekijänoikeuden ja muiden immateriaalioikeuksien (IPR’s) modernit piirteet. Syvennyt vaihtoehtoisiin konfliktinratkaisumenetelmiin. Tutkit oikeuden globalisaatiota ja rinnakkaisia oikeusjärjestelmiä ja monia muita ajankohtaisia aiheita vieden teemoja koskevaa teoriaa ja tietoa käytäntöön.

Pakollisten opintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla (30 opintopistettä), joita voit valita niin Leppävaaran kuin Tikkurilan kampuksilta. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisiin moduuleihin (tutkimus- ja kehittämisosaamisen, asiantuntijayhteisöjen johtamisen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu), mutta voit vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkusi näistä opintojaksoista.

Lisäksi opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö.

Kuka voi hakea?

Koulutukseen voi hakeutua esim. tradenomi (AMK) tai muulla soveltuvalla korkeakoulututkintolla. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Aikaisemmat oikeudelliset opinnot eivät ole välttämättömiä.

 

 

Tutkintonimike

Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinnon nimi

Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto

Tutkinnon laajuus ja opintojen kesto

90 op, 1,5-2,5 vuotta

Missä voin opiskella?

Leppävaaran kampus

Seuraava hakuaika

5.-19.9.2018 klo 15:00

Aloituspaikat

20

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Julkaistaan hakuajan alkuun mennessä

Lisätietoa

Koulutuksen sisällöistä vastuuopettaja Jukka Linna 

YAMK-koulutuksista kehittämispäällikkö Eeva Lassila

etunimi.sukunimi@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

YAMK-infotilaisuuksia syksyn yhteishaun aikanahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-infotilaisuuksia-yhteishaun-aikana.aspx2018-08-05T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/_w/kuva1_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />YAMK-infotilaisuuksia syksyn yhteishaun aikana

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot