https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=255<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/YAMK_oikeudellinen%20osaaminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu

Koulutuksen aikana opettelet rakentamaan ja käyttämään välineitä ja menetelmiä, joilla oikeudellisista palveluista, sopimuksista ja muista oikeudellisista teksteistä tehdään ymmärrettäviä, käytettäviä ja helposti saavutettavia. Paneudut perusteellisesti yhteiskunnan ja talouden kannalta tärkeisiin ja ajankohtaisiin oikeudellisiin ilmiöihin. Opit oikeusjärjestelmän keskeisen sisällön ja uudet rakenteet tätä tehdessämme.

Koulutuksen keskeiset teemat ovat oikeusmuotoilu ja ajankohtaiset oikeudelliset ilmiöt yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta.  Oikeusmuotoilussa otat haltuun palvelumuotoilun menetelmät ja samalla vahvistetaan oikeudellisen järjestelmän ennustettavuuden, avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista.  Tavoitteena on tuottaa jo opiskelun aikana yhteistyössä työelämän ja muiden toimijoiden kanssa vaikuttavia, toimivia oikeudellisia työkaluja ja menettelytapoja. Samalla rakennat uusia tuotteita ja palveluja.

Toisessa ydinkokonaisuudessa opit suunnistamaan oikeudellisesti kestävällä tavalla digitaalisessa toimintaympäristössä ja otat haltuun keskeiset tekijänoikeuden ja muiden immateriaalioikeuksien (IPR’s) modernit piirteet. Syvennyt vaihtoehtoisiin konfliktinratkaisumenetelmiin. Viet näitä teemoja koskevaa teoriaa ja tietoa käytäntöön. Otamme oppimisen ja tekemisen tueksi alan suomalaisia ja mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisiä erityisosaajia. Opiskelemme paljon tiimeissä. Esittelemme tämän kokonaisuuden tuloksia muun muassa erilaisina julkaisuina.

Pakollisten opintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla (30 opintopistettä), joita voit valita niin Leppävaaran kuin Tikkurilan kampuksilta. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisiin moduuleihin (tutkimus- ja kehittämisosaamisen, asiantuntijayhteisöjen johtamisen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu), mutta voit vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkusi näistä opintojaksoista.

Lisäksi opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö.

Kuka voi hakea?

Koulutukseen voi hakeutua esim. tradenomi (AMK) tai muulla soveltuvalla korkeakoulututkinnolla. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Aikaisemmat oikeudelliset opinnot eivät ole välttämättömiä.

Valintakoe

Valintakoe on 2.11.2018 Laurea Leppävaaran kampuksella. Valintakokeeseen lähetetään kutsut kaikille hakukelpoisille hakijoille sähköpostitse. Valintakoe on kirjallinen koe ja siihen kuuluu ennakkomateriaalina:

1. Björkroth T., Järvelä K., Raijas A., Rosendahl R., Saastamoinen M. & Vuorinen J. 2017. Alustat kilpailu- ja kuluttajaoikeudellisessa tarkastelussa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 4/2017.

2. Hagan, M. Law By Design.

Materiaaleja ei saa ottaa mukaan kokeeseen.

Lisätietoja

Mietitkö mitä on oikeusmuotoilu? Mitä siinä tehdään ja miksi se on tärkeää? Kävimme jututtamassa kansainvälistä sopimusmuotoilun gurua Helena Haapiota aiheesta, Helena on mukana myös heti ensimmäisessä koulutuspäivässämme.

Kuuntele Podcast


 

 


Tutkintonimike

Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinnon nimi

Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto

Tutkinnon laajuus ja opintojen kesto

90 op, 1,5-2,5 vuotta

Missä voin opiskella?

Leppävaaran kampus

Seuraava hakuaika

5.-19.9.2018 klo 15:00

Aloituspaikat

20

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen opetussuunnitelman PDF-versio

Pakollisen opintojen aikataulu

Lisätietoa

Koulutuksen sisällöistä vastuuopettaja Jukka Linna 

YAMK-koulutuksista kehittämispäällikkö Eeva Lassila

etunimi.sukunimi@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

YAMK-infotilaisuuksia syksyn yhteishaun aikanahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-infotilaisuuksia-yhteishaun-aikana.aspx2018-08-05T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/_w/kuva1_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />YAMK-infotilaisuuksia syksyn yhteishaun aikana

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot