https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=221<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Terveys-ja_hyvinvointijohta.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa​

Haluatko kehittyä sosiaali- ja terveysalan muutoksen asiantuntijaksi? Haluat ymmärtää eri alojen rajapinnoilla olevia kysymyksiä ja tarkastella uutta tietoa kriittisesti?  Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa -koulutuksen myötä kykenet myös johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, jotka haluavat syventää ammatillista asiantuntijuuttaan muutoksen toimijana ja edistäjänä.

Koulutuksen rakenne

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot muodostuvat pakollisista opinnoista (ydinosaaminen) 30 op, täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Koulutuksen viitekehyksenä on sosiaali- ja terveysalan muutos ja siihen liittyvät ennakoidut osaamistarpeet.  Koulutuksen ydinsisältöinä ovat mm. palvelujärjestelmän muuttuva kokonaisuus ja asiakkaiden tarpeiden arviointi moniammatillisena yhteistyönä. Johtamisosaamisessa korostuvat muutoksen hallinta ja lähijohtaminen palveluiden uudistamisen seurauksena.

Vapaavalintaiset täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueensa mukaisiin moduuleihin (tutkimus- ja kehittämisosaamisen, asiantuntijayhteisöjen johtamisen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu), mutta opiskelijat voivat vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa ja osaamisensa opintojaksoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla.

Kuka voi hakea?

Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK). Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.  Lisätietoa hakemisesta.

 

 

Tutkintonimike

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), Master of Health Care/Master of Social Services

Tutkinnon nimi

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

Tutkinnon laajuus ja opintojen kesto

90 op, 1,5-2,5 vuotta

Missä voin opiskella?

Leppävaaran kampus

Seuraava hakuaika

5.-19.9.2018 klo 15:00

Aloituspaikat

25

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Tutustu opetussuunnitelmaan

Opetussuunnitelman PDF-versio

Pakollisten opintojen aikataulu (2018 alkanut ryhmä)

Lisätietoa

Koulutuksen sisällöistä vastuuopettaja Piia Silvennoinen

YAMK-koulutuksista kehittämispäällikkö Eeva Lassila

etunimi.sukunimi@laurea.fi

 

 Tiedotteet

 

 

Opinnäytetöissä kehitetään mittaristoa lasten hyvinvoinnin arviointiinhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Opinnaytetoissa-kehitetaan--lasten-hyvinvoinnin-arviointiin.aspx2018-05-08T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/LAPE-verkosto%20opiskelijat%20Laurea%20opinnayte.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Opinnäytetöissä kehitetään mittaristoa lasten hyvinvoinnin arviointiin
Laurean täydennyskoulutukset ja YAMK-tutkinnot esillä Sairaanhoitajapäivillä 2018https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Laurea-EduGATE-mukana-Sairaanhoitajapäivillä-2018.aspx2018-03-18T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Sairaanhoitajapaivat%20logo.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Laurean täydennyskoulutukset ja YAMK-tutkinnot esillä Sairaanhoitajapäivillä 2018
YAMK-opinnäytetyö: Ehkäisevä päihdetyö osana kunnan terveydenedistämistä https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnäytetyö-Ehkäisevä-päihdetyö-osana-kunnan-terveydenedistämistä-.aspx2018-03-05T22:00:00ZYAMK-opinnäytetyö: Ehkäisevä päihdetyö osana kunnan terveydenedistämistä

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot