https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=17<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/YAMK-tutkinnot.fw.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Laureassa​​​​​​

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on jo AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla voit syventää ja laajentaa osaamistasi ja saat myös kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. 

Laurea tarjoaa 13 maisteritasoista, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Koulutusten välille on rakennettu vahva yhteistyö, joten opintojen aikana pääset verkostoitumaan laajan, eri aloja edustavan asiantuntijajoukon kanssa. Yhteiset lähiopetuspäivät Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla tukevat eri alojen opiskelijoiden kohtaamisia. Opiskelijoita Laurean ylemmissä ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa on yli 800. Kaksi koulutuksista toteutetaan englanniksi ja niiden opiskelijat tulevat osin Suomen rajojen ulkopuolelta.

Opinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä ja tutkinnon voit suorittaa töiden ohessa noin 1,5–2,5 vuodessa. Opinnot sisältävät keskimäärin kolme lähiopetuspäivää kuukaudessa, joiden lisäksi opintoihin kuuluu etätehtäviä ja verkko-opintoja. Lähiopetuspäivissä korostuu yhteisöllinen oppiminen ja työpajatyöskentely. Koulutusten aikataulut laaditaan 1,5 vuodeksi kerrallaan, joten sinulla on jo hakuvaiheessa tiedossa kaikki koulutukseen kuuluvat lähiopetuspäivät.

Suunnittele oma osaamiskokonaisuutesi

Opintoihin kuuluu 30 opintopistettä koulutuskohtaista ydinosaamista, jota päivitetään jatkuvasti alan tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavaksi. Ydinosaamista täydentää Laurean yhteinen täydentävien opintojen tarjonta, josta voit valita 30 opintopisteen verran omien tarpeidesi mukaisia johtamis- ja kehittämisopintoja. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä ja voit tehdä sen ohjatusti Laurean tutkimus- ja kehittämishankkeissa tai kehittää oman työyhteisösi käytänteitä. 

Laurean ylempien ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusten vahvuuksiksi on eri laatuarvioinneissa nostettu mm. oppimisen kytkentä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, koulutusten työelämäläheisyys ja –lähtöisyys sekä laajat sidosryhmäverkostot.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoja voit opiskella myös avoimessa AMK:ssa.

Kauneudenhoitoala

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen 

Liiketalous ja turvallisuusala 

Oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä  

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut 

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta  

Turvallisuusjohtaminen

Yrityksen kasvuun johtaminen  

Degree Programme in Service Innovation and Design  

Matkailu- ja ravitsemisala

Palvelumuotoilu  

Sosiaali- ja terveysala

Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen 

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen 

Voimavaraistavien työtapojen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 

Degree Programme in Global Development and Management in Health Care

» Aiemmin alkaneet koulutukset

 

 

 Tiedotteet

 

 

YAMK-opinnäytetyö: Asiakaskeskeisyys alustapalvelun kehittämisessä organisaatioverkostossahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnäytetyö-Asiakaskeskeisyys-alustapalvelun-kehittämisessä-organisaatioverkostossa.aspx2018-09-19T21:00:00ZYAMK-opinnäytetyö: Asiakaskeskeisyys alustapalvelun kehittämisessä organisaatioverkostossa
Joustavat verkko-opinnot kiinnostivat yhteishaussa yhä useampaa hakijaahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Joustavat-verkko-opinnot-kiinnostivat-yhteishaussa-yhä-useampaa-hakijaa.aspx2018-09-18T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Laurea%20yhteishaku.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Joustavat verkko-opinnot kiinnostivat yhteishaussa yhä useampaa hakijaa
Päätöksenteon ilmiöt -seminaari pureutuu käyttäytymistaloustieteeseenhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Paatoksenteon-ilmiot-seminaari-pureutuu-kayttaytymistaloustieteeseen.aspx2018-09-17T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/epi-32.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Päätöksenteon ilmiöt -seminaari pureutuu käyttäytymistaloustieteeseen

 Tapahtumat

 

 

Eettisen johtamisen symposium 2018https://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/Eettisen-johtamisen-symposium-2018.aspxEettisen johtamisen symposium 20182018-10-04T06:00:00Z
Päätöksenteon ilmiöt -seminaari https://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/Päätöksenteon-ilmiöt---seminaari-15.10.2018.aspxPäätöksenteon ilmiöt -seminaari 2018-10-15T10:00:00Z
Trendiaamiainen Leppävaaran kampuksellahttps://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/Trendiaamiainen-Leppävaaran-kampuksella.aspxTrendiaamiainen Leppävaaran kampuksella2018-11-09T06:30:00Z
Trendiaamiainen Tikkurilan kampuksellahttps://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/Trendiaamiainen-Tikkurilan-kampuksella.aspxTrendiaamiainen Tikkurilan kampuksella2018-12-14T06:30:00Z

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=255<a href="https://ops.laurea.fi/ " target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Laurean opetussuunnitelmat</a>Tutustu opetusuunnitelmiin
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=251<a href="https://www.laurea.fi/en/studying-and-applying/studies/cern-boot-camp"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Cern BootCamp</a>Kansainvälisty opinnoissa ja tutustu tarkemmin CERN BootCampiin.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=121<a href="https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/default.aspx#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22RefinableString04%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%824f70696e6ec3a47974657479c3b6%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D" target="_blank">YAMK-opinnäytetyötiedotearkisto</a>Linkistä löydät opinnäytetöiden tiedotearkiston

 Blogit

 

 

 Videot