https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=17<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/YAMK-tutkinnot.fw.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Laureassa​​​​​​

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on jo AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla voit syventää ja laajentaa osaamistasi ja saat myös kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. 

Laurea tarjoaa 12 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Koulutusten välille on rakennettu vahva yhteistyö, joten opintojen aikana pääset verkostoitumaan laajan, eri aloja edustavan asiantuntijajoukon kanssa. Yhteiset lähiopetuspäivät Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla ja yhteinen verkko-oppimisympäristö tukevat eri alojen opiskelijoiden kohtaamisia. Opiskelijoita Laurean ylemmissä ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa on yli 700. Kaksi koulutuksista toteutetaan englanniksi ja niiden opiskelijat tulevat osin Suomen rajojen ulkopuolelta.

Opinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä ja tutkinnon voit suorittaa töiden ohessa noin 1,5–2,5 vuodessa. Opinnot sisältävät keskimäärin kolme lähiopetuspäivää kuukaudessa, joiden lisäksi opintoihin kuuluu etätehtäviä ja verkko-opintoja. Lähiopetuspäivissä korostuu yhteisöllinen oppiminen ja työpajatyöskentely. Koulutusten aikataulut laaditaan 1,5 vuodeksi kerrallaan, joten sinulla on jo hakuvaiheessa tiedossa kaikki koulutukseen kuuluvat lähiopetuspäivät.

Rakenna yksilöllinen osaamiskokonaisuutesi

Opintoihin kuuluu 30 opintopistettä koulutuskohtaista ydinosaamista, jota päivitetään jatkuvasti alan tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavaksi. Ydinosaamista täydentää Laurean yhteinen täydentävien opintojen tarjonta, josta voit valita 30 opintopisteen verran omien tarpeidesi mukaisia johtamis- ja kehittämisopintoja. Vapaasti valittavia opintoja voit ottaa myös toisten koulutusten ydinopinnoista. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä ja voit tehdä sen ohjatusti Laurean tutkimus- ja kehittämishankkeissa tai kehittää oman työyhteisösi käytänteitä. 

Laurean ylempien ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusten vahvuuksiksi on eri laatuarvioinneissa nostettu mm. oppimisen kytkentä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, koulutusten työelämäläheisyys ja –lähtöisyys sekä laajat sidosryhmäverkostot.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoja voit opiskella myös avoimessa AMK:ssa.

Liiketalous ja turvallisuusala 

Yrityksen kasvuun johtaminen (Hae nyt!)

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta

Turvallisuusjohtaminen

Degree Programme in Service Innovation and Design

Matkailu- ja ravitsemisala

Palvelumuotoilu (Hae nyt!)

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen (Hae nyt!)

Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen  (Hae nyt!)

Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

Degree Programme in Global Development and Management in Health Care

» Aiemmin alkaneet koulutukset

 

 

 Tiedotteet

 

 

Kehittäjä-lehti: Uusia näkökulmia YAMK-opinnoistahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Uusia-nakokulmia-YAMK-opinnoista.aspx2017-03-26T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Kehittaja%20Laurea%20YAMK%20Lumio.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kehittäjä-lehti: Uusia näkökulmia YAMK-opinnoista
YAMK-opinnäyte: Ikäihmisten laadukas ravitsemus vaatii ajantasaista osaamista hoitohenkilökunnaltahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Ikaihmisten-laadukas-ravitsemus-vaatii-ajantasaista-osaamista-hoitohenkilokunnalta.aspx2017-03-26T21:00:00ZYAMK-opinnäyte: Ikäihmisten laadukas ravitsemus vaatii ajantasaista osaamista hoitohenkilökunnalta
YAMK-opinnäyte: Team Finland -verkostossa sitoutuminen toimintaan hyvässä vauhdissahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Team-Finland-verkostossa-sitoutuminen-toimintaan-hyvassa-vauhdissa.aspx2017-03-26T21:00:00ZYAMK-opinnäyte: Team Finland -verkostossa sitoutuminen toimintaan hyvässä vauhdissa

 Tapahtumat

 

 

Laurean Trendiaamiainen Leppävaarassa 22.04.2017https://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/Laurean-Trendiaamiainen-Leppävaarassa-.aspxLaurean Trendiaamiainen Leppävaarassa 22.04.20172017-04-22T06:00:00Z
Laurean Trendiaamiainen Tikkurilassa 29.4.2017https://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/trendiaamiainen-tikkurila.aspxLaurean Trendiaamiainen Tikkurilassa 29.4.20172017-04-29T06:00:00Z

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=121<a href="https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/default.aspx#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22RefinableString04%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%824f70696e6ec3a47974657479c3b6%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D" target="_blank">YAMK-opinnäytetyötiedotearkisto</a>Linkistä löydät opinnäytetöiden tiedotearkiston

 Blogit

 

 

 Videot