https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=129<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Yläbanner/Porvoo.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Tervetuloa Laurean Porvoon kampukselle!

 

Olethan jo muistanut tehdä nämä; ottaa opiskelupaikan vastaan, ilmoittautua lukuvuodelle, postittaa tarvittavat todistuskopiot ja tutustua kaikille yhteisiin opintojen aloittamiseen liittyviin ohjeisiin? Löydät ohjeet  Tietoa opintonsa aloittavalle -sivulta.

Nämä sivut ovat tarkoitettu yhteishaussa valituille. Siirtohaun ja avoimen AMK:n erillishaun kautta valituille lähetetään opintojen aloitukseen liittyvät ohjeet sähköpostitse valinnan yhteydessä. 

 

Opiskele jo elokuussa amk-opintoihin valmentavia taitoja!

Haluatko kerrata ja vahvistaa ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia valmiuksiasi jo ennen varsinaisten amk-opintojen alkua?
Elokuussa (6.–31.8.2018) on mahdollisuus suorittaa verkko-opintoina matematiikan, ruotsin ja englannin valmentavia opintoja.


Opintopäällikkö tiedottaa

Tervetuloa Laureaan!

Olen uusien opiskelijoiden asioita varten puhelimen päässä,  soittoaika on perjantaina 29.6 klo 9-13. Tällöin voi tiedustella yleisesti opintoasioita.

Porvoon verkko-opiskelijat tapaan 23.8., tällöin voimme myös varata ohjausaikoja tuleville viikoille.

Sinulle on nimetty opettajatuutori, jonka kanssa käyt ohjauskeskustelun opintojen alkaessa.

Huomio! En ota vastaan sähköisiä hyväksilukulomakkeita ja niiden liitteitä, ne toimitetaan postitse tai suoraan lokerooni kampukselle. Suosittelen henkilökohtaista ohjausajan varaamista, mikäli Sinulla on aiempi korkea-asteen tutkinto ja/tai paljon opintoja.

Tervetuloa opiskelemaan!

Ystävällisin terveisin,
Satu Kaunio
 

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, verkko-opetuspainotteinen

Tutkintosi laajuus on 210 opintopistettä ja opiskelun kesto 3,5 vuotta.  Tutkinnon säännönmukainen suoritusaika on 23.8.2018 – 31.12.2021.

Opintosi alkavat kahdella lähiopetuspäivällä 23. – 24.8.2018 klo 8.30 – 16.00 Laurea Porvoon kampuksella, Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo, p. (09) 8868 7600 tai 0400 407755.

Opintojen ensimmäisinä päivinä tehdään englannin ja matematiikan lähtötasotestit. Lähtötasotestien tarkoitus on luoda sinulle hyvät edellytykset kielitaidon kehittämiseen ja opinnoista suoriutumiseen ohjaamalla sinut tarvittaessa valmentaviin opintoihin.  Kielten lähtötasotestejä varten sinulla tulee olla etukäteen luotuna Laurean käyttäjätunnus. Tunnukset voit aktivoida noin viisi vuorokautta ennen opintojen aloitusta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Laurean käyttäjätukeen.

Aloitusryhmäsi on SHP218SA. Näet aloitusryhmäsi lukujärjestyksen Lukkarikoneelta, vaikka sinulla ei vielä olekaan Laurea-tunnuksia. Lue lisää lukujärjestyksen tarkastelusta Opiskelijan lukujärjestys –ohjeesta.

Lähtötasotestien lisäksi ensimmäisinä opiskelupäivinä ryhmäydytään, orientoidutaan opiskeluun ja verkkotyövälineiden käyttämiseen. Heti opintojen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) yhdessä tutoropettajasi kanssa, jossa tarkastellaan aiempaa osaamistasi suhteessa sairaanhoitajatutkinnon osaamistavoitteisiin. Aiempien korkeakouluopintojen hyväksiluvut tehdään jo 24.8 iltapäivällä, joten varauduthan esittämään silloin opinnoistasi alkuperäiset todistukset.

Verkossa opiskelua varten tarvitset tietokoneen, verkkoyhteyden sekä kuulokemikrofonin. Opiskelu tapahtuu pienryhmissä opettajien ohjauksessa ja myös osin täysin itsenäisesti. Opinnoissa edistymiseen ja menestymiseen tarvitset itsesi johtamisen taitoja ja kurinalaisuutta. Tarvitset myös hyviä tietoteknisiä taitoja sekä kykyä opiskella virtuaalisesti erilaisissa ryhmissä erilaisia verkkotyövälineitä käyttäen.

Muistathan, että opiskeluun kuuluu myös harjoittelujaksoja, jotka vaativat intensiivistä läsnäoloa.

Lue myös: Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden työharjoitteluun liittyvä rokotesuoja ja tartuntatautikysely.

 

Tervetuloa opiskelemaan Laureaan SHP218SA!

Onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan sairaanhoitajaksi Laurea-ammattikorkeakouluun. Opintojen aikana kasvat sairaanhoitajan identiteetissä kohti hoitotyön asiantuntijuutta.

Nyt alkava verkkopainotteinen sairaanhoitajakoulutus on toteutustavaltaan uudenlainen. Lähiopetuspäiviä kampuksella on kaksi kuukaudessa, ja lähiopetusten välillä työskennellään verkossa ryhmissä sekä itsenäisesti opettajien tuella. Opiskelutavassa korostuu opiskelijan vastuu ja itsenäinen työskentely. Tämä tuo joustoa ja mahdollistaa itsenäisen etenemisen. Opettajat ovat läsnä viikoittaisissa virtuaalitapaamisissa. Toteutustavan tavoitteena on edistää yksilön ja yhteisön oppimisprosessia, osaamisen jakamisena, yhdessä toimien yhteisössä hyväksyttyjen arvojen mukaisesti.

Opiskelu perustuu jaettuun kehittyvään asiantuntijuuteen sekä tiimityöskentelyyn. Opintojen onnistumiseksi opiskeluilmapiirin ja oppimiskulttuurin luominen on tärkeää. Omien opiskelutaitojen pohtiminen, tietojärjestelmien hyödyntäminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen auttavat omien ajattelu- ja toimintatapojen kehittymisessä. Opiskelija etenee opinnoissa pienryhmässä asettaen itselleen sopivia oppimistavoitteita, suunnittelee omaa oppimisprosessiaan ja ajankäyttöään. Opiskelija kantaa vastuuta omasta oppimisprosessin onnistumisesta ja sitoutuu työskentelemään vertaisryhmässä sovitusti.

Nauti kesästä ja tavataan elokuussa,

terveisin tuutoropettajat

Ann-Marie Suvisaari, Riikka Sorri ja Hannamari Talasma

 

Katso myös video: Tutoropettajat esittäytyvät !!

 

 

Laureamko on opiskelijoiden tukena ja vaikuttaa taustalla opintojen sujuvuuteen tukien Laurean opiskelijoiden hyvinvointia opintojensa aikana. Jokaisella kampuksella on sinua palveleva Laureamkon toimisto ja iloiset Laureamkon toimijat. Kaikki Laurean opiskelijat voivat liittyä opiskelijakunnan jäseneksi maksamalla jäsenyyden. Kuulumalla opiskelijakuntaan teemme yhdessä opiskeluajastasi parempaa elämän parasta aikaa! Lue meistä lisää Laureamkon sivuilta.

Lisätietoa Porvoon kampuksesta: Laurea Porvoo

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=262<a href="https://www.laurea.fi/dokumentit/Documents/Tiedote aikuiskoulutustuki 2018.pdf" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icpdf.png">Tiedote aikuiskoulutustuki 2018.pdf</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=263<a href="http://www.a-yhtiot.fi/fi/" title="Uusia opiskelija-asuntoja valmistuu Aleksanterin Kruunu kiinteistöön."><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Opiskelija-asuntoja, A-yhtiöt</a>Uusia opiskelija-asuntoja valmistuu Aleksanterin Kruunu kiinteistöön.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=169<a href="http://www.porvoonopiskelija-asunnot.fi/" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Oy Porvoon opiskelija-asunnot</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=264<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/opintojen-kulku/hyvaksiluku"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Aiempien opintojen hyväksiluku​ ja työn opinnollistaminen</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=241<a href="https://www.laurea.fi/palvelut/kayttajatuki/tunnukset-ja-salasanat" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Opiskelijatunnusten aktivointi</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=238<a href="https://www.laurea.fi/palvelut/palvelut-opiskelijalle" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Tutustu opiskelijoiden palveluihin</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=237<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/opintojen-kulku" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Lue miten Laureassa opiskellaan</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=235<a href="http://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Näin haet opintotukea (KELA)</a>

 Blogit

 

 

 Videot