https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=131<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Yläbanner/Otaniemi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Tervetuloa Laurean Otaniemen kampukselle!

 

Olethan jo muistanut tehdä nämä; ottaa opiskelupaikan vastaan, ilmoittautua lukuvuodelle, postittaa tarvittavat todistuskopiot ja tutustua kaikille yhteisiin opintojen aloittamiseen liittyviin ohjeisiin? Jos et, siirrythän Tietoa opintonsa aloittavalle -sivulle.

Nämä sivut ovat tarkoitettu yhteishaussa valituille. Siirtohaun ja avoimen AMK:n erillishaun kautta valituille lähetetään opintojen aloitukseen liittyvät ohjeet sähköpostitse valinnan yhteydessä. 

 

Opiskele jo elokuussa amk-opintoihin valmentavia taitoja!

Haluatko kerrata ja vahvistaa ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia valmiuksiasi jo ennen varsinaisten amk-opintojen alkua?
Elokuussa (6.–31.8.2018) on mahdollisuus suorittaa verkko-opintoina matematiikan, ruotsin ja englannin valmentavia opintoja.

 

Jos sinulla on aikaisemmin suoritettuja opintoja

Sinulla on mahdollisuus kysyä aikaisemmin suorittamistasi ja tulevista opinnoistasi puhelimella perjantaina 29.6. 2018 klo 9-13.

Kaikille uusille opiskelijoille tarkoitettu info on ennen opintojen alkamista 15.8. 2018 klo 15-16.30 Otaniemen kampuksella. Tilaisuudessa saat tietoa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä voit sopia henkilökohtaisen ajan opintopäällikön kanssa.

Opintojen alkaessa opintopäällikkö tapaa jokaisen aloitusryhmän, jolloin on mahdollisuus kysyä edelleen.

Osaamisen näytöistä ja niihin valmistautumisesta tiedotetaan opintojen alkaessa. Näyttöpäivät ovat 8.9. ja 1.12.

 

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tutkintosi laajuus on 210 opintopistettä ja opiskelun kesto 3,5 vuotta.  Tutkinnon säännönmukainen suoritusaika on 23.8.2018 – 31.12.2021.

Opintosi alkavat 23.8.2018 klo 8.30 osoitteessa Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo, puh. (09) 8868 7500.

Aloitusryhmäsi on SHG218SN. Näet aloitusryhmäsi lukujärjestyksen Lukkarikoneelta, vaikka sinulla ei vielä olekaan Laurea-tunnuksia. Lue lisää lukujärjestyksen tarkastelusta Opiskelijan lukujärjestys –ohjeesta.

Tunnukset voit aktivoida noin viisi vuorokautta ennen opintojen aloitusta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Laurean käyttäjätukeen.

Lue myös: Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden työharjoitteluun liittyvä rokotesuoja ja tartuntatautikysely.

 

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tutkintosi laajuus on 240 opintopistettä ja opiskelun kesto on 4 vuotta. Tutkinnon säännönmukainen suoritusaika on 23.8.2018 - 31.7.2022.

Opintosi alkavat 23.8.2018 klo 8.30 osoitteessa Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo, puh. (09) 8868 7500.

Aloitusryhmäsi on  STG218SN. Näet aloitusryhmäsi lukujärjestyksen Lukkarikoneelta, vaikka sinulla ei vielä olekaan Laurea-tunnuksia. Lue lisää lukujärjestyksen tarkastelusta Opiskelijan lukujärjestys –ohjeesta.

Tunnukset voit aktivoida noin viisi vuorokautta ennen opintojen aloitusta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Laurean käyttäjätukeen.

Lue  myös: Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden työharjoitteluun liittyvä rokotesuoja ja tartuntatautikysely.

 

Fysioterapeuttikoulutus, fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus

Tutkintosi laajuus on 210 opintopistettä ja opiskelun kesto 3,5 vuotta.  Tutkinnon säännönmukainen suoritusaika on 23.8.2018 – 31.12.2021.

Opintosi alkavat 23.8.2018 klo 8.30 osoitteessa Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo, puh. (09) 8868 7500.

Aloitusryhmäsi on SFG218SN. Näet aloitusryhmäsi lukujärjestyksen Lukkarikoneelta, vaikka sinulla ei vielä olekaan Laurea-tunnuksia. Lue lisää lukujärjestyksen tarkastelusta Opiskelijan lukujärjestys –ohjeesta.

Tunnukset voit aktivoida noin viisi vuorokautta ennen opintojen aloitusta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Laurean käyttäjätukeen.

Lue myös: Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden työharjoitteluun liittyvä rokotesuoja ja tartuntatautikysely.

 

Sosionomi (AMK), päivätoteutus

Tutkintosi laajuus on 210 opintopistettä ja opiskelun kesto 3,5 vuotta.  Tutkinnon säännönmukainen suoritusaika on 23.8.2018 – 31.12.2021.

Opintosi alkavat 23.8.2018 klo 8.30 osoitteessa Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo, puh. (09) 8868 7500.

Aloitusryhmäsi on SSG218SN. Näet aloitusryhmäsi lukujärjestyksen Lukkarikoneelta, vaikka sinulla ei vielä olekaan Laurea-tunnuksia. Lue lisää lukujärjestyksen tarkastelusta Opiskelijan lukujärjestys –ohjeesta.

Tunnukset voit aktivoida noin viisi vuorokautta ennen opintojen aloitusta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Laurean käyttäjätukeen.

Lue myös: Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden työharjoitteluun liittyvä rokotesuoja ja tartuntatautikysely.

 

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, verkko-opetuspainotteinen

Tutkintosi laajuus on 210 opintopistettä ja opiskelun kesto 3,5 vuotta.  Tutkinnon säännönmukainen suoritusaika on 23.8.2018 – 31.12.2021.

Opintosi alkavat 23.8.2018 klo 8.30 osoitteessa Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo, puh. (09) 8868 7500.

Aloitusryhmäsi on SHG218SA. Näet aloitusryhmäsi lukujärjestyksen Lukkarikoneelta, vaikka sinulla ei vielä olekaan Laurea-tunnuksia. Lue lisää lukujärjestyksen tarkastelusta Opiskelijan lukujärjestys –ohjeesta.”

Verkossa opiskelua varten tarvitset tietokoneen, verkkoyhteyden sekä kuulokemikrofonin. Opiskelu tapahtuu pienryhmissä opettajien ohjauksessa ja myös osin täysin itsenäisesti. Opinnoissa edistymiseen ja menestymiseen tarvitset itsesi johtamisen taitoja ja kurinalaisuutta. Tarvitset myös hyviä tietoteknisiä taitoja sekä kykyä opiskella virtuaalisesti erilaisissa ryhmissä erilaisia verkkotyövälineitä käyttäen.

Muistathan, että opiskeluun kuuluu myös harjoittelujaksoja, jotka vaativat intensiivistä läsnäoloa.

Lue myös: Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden työharjoitteluun liittyvä rokotesuoja ja tartuntatautikysely.

 

Tervetuloa opiskelemaan Laureaan SHG218SA!

Onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan sairaanhoitajaksi Laurea-ammattikorkeakouluun. Opintojen aikana kasvat sairaanhoitajan identiteetissä kohti hoitotyön asiantuntijuutta.

Nyt alkava verkkopainotteinen sairaanhoitajakoulutus on toteutustavaltaan uudenlainen. Lähiopetuspäiviä kampuksella on kaksi kuukaudessa, ja lähiopetusten välillä työskennellään verkossa ryhmissä sekä itsenäisesti opettajien tuella. Opiskelutavassa korostuu opiskelijan vastuu ja itsenäinen työskentely. Tämä tuo joustoa ja mahdollistaa itsenäisen etenemisen. Opettajat ovat läsnä viikoittaisissa virtuaalitapaamisissa. Toteutustavan tavoitteena on edistää yksilön ja yhteisön oppimisprosessia, osaamisen jakamisena, yhdessä toimien yhteisössä hyväksyttyjen arvojen mukaisesti.

Opiskelu perustuu jaettuun kehittyvään asiantuntijuuteen sekä tiimityöskentelyyn. Opintojen onnistumiseksi opiskeluilmapiirin ja oppimiskulttuurin luominen on tärkeää. Omien opiskelutaitojen pohtiminen, tietojärjestelmien hyödyntäminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen auttavat omien ajattelu- ja toimintatapojen kehittymisessä. Opiskelija etenee opinnoissa pienryhmässä asettaen itselleen sopivia oppimistavoitteita, suunnittelee omaa oppimisprosessiaan ja ajankäyttöään. Opiskelija kantaa vastuuta omasta oppimisprosessin onnistumisesta ja sitoutuu työskentelemään vertaisryhmässä sovitusti.

Nauti kesästä ja tavataan elokuussa,

terveisin tutoropettajat

Ann-Marie Suvisaari, Riikka Sorri jaHannamari Talasma

 

Katso myös video: Tutoropettajat esittäytyvät !!

 

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus

Tutkintosi laajuus on 210 opintopistettä ja opiskelun kesto on 3,5 vuotta. Tutkinnon säännönmukainen suoritusaika on 23.8.2018 – 31.12.2021.

Opintosi alkavat 23.8.2018 klo 8.30 osoitteessa Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo,  puh. 09 8868 7500.

Aloitusryhmäsi on HLG218SA. Näet aloitusryhmäsi lukujärjestyksen Lukkarikoneelta, vaikka sinulla ei vielä olekaan Laurea-tunnuksia. Lue lisää lukujärjestyksen tarkastelusta Opiskelijan lukujärjestys –ohjeesta.

Tunnukset voit aktivoida noin viisi vuorokautta ennen opintojen aloitusta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Laurean käyttäjätukeen.

 

 

Sinun opiskelijakuntasi, Laureamko

 Laureamko on opiskelijoiden tukena ja vaikuttaa taustalla opintojen sujuvuuteen tukien Laurean opiskelijoiden hyvinvointia opintojensa aikana. Jokaisella kampuksella on sinua palveleva Laureamkon toimisto ja iloiset Laureamkon toimijat. Kaikki Laurean opiskelijat voivat liittyä opiskelijakunnan jäseneksi maksamalla jäsenyyden. Kuulumalla opiskelijakuntaan teemme yhdessä opiskeluajastasi parempaa elämän parasta aikaa! Lue meistä lisää Laureamkon sivuilta.

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=262<a href="https://www.laurea.fi/dokumentit/Documents/Tiedote aikuiskoulutustuki 2018.pdf" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icpdf.png">Tiedote aikuiskoulutustuki 2018.pdf</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=264<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/opintojen-kulku/hyvaksiluku"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Aiempien opintojen hyväksiluku​ ja työn opinnollistaminen</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=241<a href="https://www.laurea.fi/palvelut/kayttajatuki/tunnukset-ja-salasanat" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Opiskelijatunnusten aktivointi</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=238<a href="https://www.laurea.fi/palvelut/palvelut-opiskelijalle" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Tutustu opiskelijoiden palveluihin</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=237<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/opintojen-kulku" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Lue miten Laureassa opiskellaan</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=235<a href="http://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Näin haet opintotukea (KELA)</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=170<a href="https://www.hoas.fi/ " target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">HOAS:n opiskelija-asunnot</a>

 Blogit

 

 

 Videot