https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=127<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Yläbanner/Leppavaara.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

​​Tervetuloa Laurean Leppävaaran kampukselle!

Hei tuleva opiskelija! Päivitämme parhaillaan sivuja Sinua varten. Päivitetyt sivut julkaistaan viimeistään 24.11.2017.

Olethan jo muistanut tehdä nämä; ottaa opiskelupaikan vastaan, ilmoittautua lukuvuodelle, postittaa tarvittavat todistuskopiot ja tutustua kaikille yhteisiin opintojen aloittamiseen liittyviin ohjeisiin? Jos et, siirry  Tietoa opintonsa aloittavalle -sivulle.

Huom. Siirtohaun ja avoimen AMK:n erillishaun kautta valituille lähetetään opintojen aloitukseen liittyvät ohjeet sähköpostitse valinnan yhteydessä. 

 

Klikkaa koulutuksesi nimeä ja katso opintojesi aloitusaika sekä muut koulutuskohtaiset tiedot:
(huomaa myös kohta Valmentava matematiikka hoitotyön ja liiketalouden opiskelijoille)

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opiskelun kesto on 3,5 vuotta. Tutkinnon säännönmukainen suoritusaika on 28.8.2017 – 31.12.2020.

Opinnot alkavat 28.8.2017 klo 9.00 Leppävaaran kampuksella, osoitteessa Laurea Leppävaara, Vanha maantie 9, 02650 Espoo, puh. (09) 8868 7400.

Näet aloitusryhmäsi lukujärjestyksen syksylle 2017 ASIO-järjestelmästä.  Aloitusryhmäsi on HLA217SN. Mikäli lukujärjestyksestä herää kysymyksiä, lue lisää Opiskelijan lukujärjestys -ohjeesta. Mikäli et pääse kirjautumaan Asio-järjestelmään ilman autentikointia, kokeile toisella laitteella tai tyhjennä nettiselaimen sivuhistoria ja yritä uudelleen. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Laurean käyttäjätukeen.  

 

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opiskelun kesto on 3,5 vuotta. Tutkinnon säännönmukainen suoritusaika on 28.8.2017 – 31.12.2020.

Opinnot alkavat 28.8.2017 klo 9.00 Leppävaaran kampuksella, osoitteessa Laurea Leppävaara, Vanha maantie 9, 02650 Espoo, puh. (09) 8868 7400.

Näet aloitusryhmäsi lukujärjestyksen syksylle 2017 ASIO-järjestelmästä.  Aloitusryhmäsi on NTA217SN​. Mikäli lukujärjestyksestä herää kysymyksiä, lue lisää Opiskelijan lukujärjestys -ohjeesta. Mikäli et pääse kirjautumaan Asio-järjestelmään ilman autentikointia, kokeile toisella laitteella tai tyhjennä nettiselaimen sivuhistoria ja yritä uudelleen. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Laurean käyttäjätukeen.  

 

Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opiskelun kesto 3,5 vuotta. Tutkinnon säännönmukainen suoritusaika on 28.8.2017 – 31.12.2020.

Opinnot alkavat 28.8.2017 klo 9.00 Leppävaaran kampuksella, osoitteessa Laurea Leppävaara, Vanha maantie 9, 02650 Espoo, puh. (09) 8868 7400.

Näet aloitusryhmäsi lukujärjestyksen syksylle 2017 ASIO-järjestelmästä. Aloitusryhmäsi on HSA217SN. Mikäli lukujärjestyksestä herää kysymyksiä, lue lisää Opiskelijan lukujärjestys -ohjeesta. Mikäli et pääse kirjautumaan Asio-järjestelmään ilman autentikointia, kokeile toisella laitteella tai tyhjennä nettiselaimen sivuhistoria ja yritä uudelleen. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Laurean käyttäjätukeen.  

 

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opiskelun kesto 3,5 vuotta. Tutkinnon säännönmukainen suoritusaika on 28.8.2017 – 31.12.2020.

Opinnot alkavat 28.8.2017 klo 9.00 Leppävaaran kampuksella, osoitteessa Laurea Leppävaara, Vanha maantie 9, 02650 Espoo, puh. (09) 8868 7400.

Näet aloitusryhmäsi lukujärjestyksen syksylle 2017 ASIO-järjestelmästä, kolme ensimmäistä opiskelupäivää ovat kaikille samat, jonka jälkeen opiskelijat jaetaan kahteen ryhmään.

Aloitusryhmäsi on MKA217SN. Mikäli lukujärjestyksestä herää kysymyksiä, lue lisää Opiskelijan lukujärjestys -ohjeesta. Mikäli et pääse kirjautumaan Asio-järjestelmään ilman autentikointia, kokeile toisella laitteella tai tyhjennä nettiselaimen sivuhistoria ja yritä uudelleen. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Laurean käyttäjätukeen.  

 

 Palvelumuotoilu (ylempi AMK)

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä ja opiskelun kesto on 1,5 vuotta. Tutkinnon säännönmukainen suoritusaika on 7.9.2017 – 31.12.2018.

Opiskeluoikeutesi alkaa 7.9.2017. Saat ennen opintojen alkua koulutuksen vastuuopettajalta sähköpostin, jossa kerrotaan, mitä sinun tulee tehdä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.

Opintojen ensimmäinen lähiopetuspäivä on torstaina 7.9. klo 8.45–17.00 osoitteessa Vanha maantie 9, 02650 Espoo, puh (09) 8868 7400.

Opintojen aikataulun löydät Palvelumuotoilu -sivulta. Aloitusryhmäsi on MYA317SJ.

"Tervetuloa opiskelemaan laureaan!

Mikäli haluat orientoitua syksyn opiskeluun, tässä muutama ehdotus kesälukemistoosi. Muista kuitenkin ennen kaikkea levätä ja ladata akkuja!

Opintoihin orientoivaa kirjallisuutta

Muuta opiskelun keskeistä kirjallisuutta

 

Ystävällisin terveisin,

Satu Luojus

Palvelumuotoilu (YAMK) koulutuksen vastuuopettaja
Laurea-ammattikorkeakoulu"

 

 Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen (ylempi AMK)

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä ja opiskelun kesto on 1,5 vuotta. Tutkinnon säännönmukainen suoritusaika on 7.9.2017 – 31.12.2018.

Opiskeluoikeutesi alkaa 7.9.2017. Saat ennen opintojen alkua koulutuksen vastuuopettajalta sähköpostin, jossa kerrotaan, mitä sinun tulee tehdä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.

Opintojen ensimmäinen lähiopetuspäivä on torstaina 7.9. klo 8.45–17.00 osoitteessa Vanha maantie 9, 02650 Espoo, puh (09) 8868 7400.

Opintojen aikataulun löydät Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen -sivulta. Aloitusryhmäsi on SYA417SJ

"Hei ja tervetuloa alkavaan koulutukseen!

Jotta pääsisit heti hyvään vauhtiin opinnoissasi, tässä on sinulle sosiaaliseen kuntoutukseen ja tutkimus- ja kehittämisosaamiseen liittyvät orientoivat tehtävät. Pääpaino tehtävissä on omien ajatustesi suuntaaminen oppimistavoitteisiisi.

1. Sosiaalinen kuntoutus

a)    Sosiaalisen kuntoutuksen teoreettisia ulottuvuuksia

Määrittele työorientaatiosi kautta sosiaalisen kuntoutuksen keskeiset käsitteet, ja käytössä olevat kuntouttavat työtavat. Laadi 5-10 sivun pituinen essee lähdeviitteineen. Purku aloitetaan sosiaalisen kuntoutuksen opintojakson alkaessa.

Tukena oleva materiaali:

b)    menetelmä- ja vuorovaikutusosaamiseen liittyvä orientaatio

Motivoiva haastattelu on yksi muutokseen pyrkivistä vuorovaikutusmenetelmistä, jota voidaan soveltaa erilaisten asiakasryhmien sosiaalisessa kuntoutuksessa.

Tutustu teokseen Koski-Jännes, A., Riittinen, L. & Saarnio, P.(2008) Kohti muutosta: motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi. kirjaa on saatavilla PKS-seudun ammattikorkeakoulujen kirjastoista. (luvut 1-3) sekä tutustu ainakin yhteen alla olevista teoksista ammatillisen kiinnostuksesi pohjalta:

  • Kiviaho, M. & Toivonen, V-M. (2011 tai vanhempi painos) Tässä suhteessa. NLP-kirja. Helsinki:ai-ai. (luvut 6-8)
  • Shelly Turkle "Connected, but alone?"  (suom.tekstitys klikkaa kuvan alareunassa olevaa tekstitysikonia)
  • Mattila, A. S. (2006). Näkökulman vaihtamisen taito. WS Bookwell.
  • Positiivisen psykologian voima. (2015). L. Uusitalo-Malmivaara (toim.). PS-kustannus. De Jong, P. & Berg, I. K. 2016 tai 2012.
  • Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. Psykoterapiat. (2014) M. O. Huttunen & H. Kalska (toim.). Duodecim.

Laadi tutustumisesi pohjalta henkilökohtaiset oppimistavoitteet vuorovaikutus- ja terapiaosaamisellesi sosiaalisen kuntoutuksen kentällä. Tavoitteet käydään läpi HOPS-keskustelussa.

 

2. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Tutustu teokseen Hirsjärvi, S. Remes, P.  & Sajavaara, P.(2009) Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi (luvut 1-2). 

Pohdi millainen sosiaalisen kuntoutuksen aihepiiriin liittyvä opinnäytetyön aihe voisi olla sinua henkilökohtaisesti kiinnostava ja tutkimisen arvoinen. Kiteytä aihe muutamaksi lauseeksi paperille ja tuo se mukanasi 14.9. klo 16-19 opinnäytetyön ohjauspäivään."

 

Ystävällisin terveisin,

Ossi Salin
Koulutuksen vastuuopettaja
Laurea-ammattikorkeakoulu"

 

Valmentava matematiikka hoitotyön ja liiketalouden opiskelijoille

Elokuussa on mahdollisuus suorittaa valmentava matematiikka - opintojakso (3op) verkko-opintoina. Opintojakso soveltuu hoitotyön ja liiketalouden opiskelijoille jotka tarvitsevat kertausta perusmatematiikasta. Mikäli haluat osallistua opintojaksolle, ilmoittaudu suoraan opintojaksosta vastaavalle opettajalle sähköpostilla osoitteeseen melisa.heiskanen(at)laurea.fi. 
Ilmoita viestissä nimesi, koulutuksen nimi ja kampus josta olet saanut opiskelupaikan sekä opintojakson tiedot.
Ilmoittautumisaika on 24.7 – 31.7.2017. Opintojakso alkaa verkossa 1.8.2017. 
Opintojakson tiedot: Opintojakso R0169 Valmentava matematiikka, 3.00 op, muu täydentävä osaaminen. Toteutus R0169/TOB1712.
Lisätietoja opintojaksosta, aikatauluista ja ilmoittautumisesta SoleOpsissa.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös normaalin aikataulun mukaisesti syksyllä 2017.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=234<a href="http://www.laureamko.fi/uudelle-opiskelijalle/" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Sinun opiskelijakuntasi on Laureamko</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=241<a href="https://www.laurea.fi/palvelut/kayttajatuki/tunnukset-ja-salasanat" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Opiskelijatunnusten aktivointi</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=240<a href="https://www.laurea.fi/palvelut/palvelut-opiskelijalle/lukuvuoden-aikataulut" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Lukuvuoden aikataulu</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=238<a href="https://www.laurea.fi/palvelut/palvelut-opiskelijalle" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Tutustu opiskelijoiden palveluihin</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=237<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/opintojen-kulku" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Lue miten Laureassa opiskellaan</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=235<a href="http://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Näin haet opintotukea (KELA)</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=170<a href="https://www.hoas.fi/ " target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">HOAS:n opiskelija-asunnot</a>

 Blogit

 

 

 Videot