https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=61<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Yläbannerit/Palvelut.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Tietoa opintonsa aloittavalle

Onnittelumme! Olet saanut opiskelupaikan Laureasta kevään 2017 yhteishaussa.  Olet saanut ilmoituksen opiskelijavalinnasta sähköpostitse. Myös varasijavalinnat ilmoitetaan sähköpostitse. Yhteishaun varasijavalinnat päättyvät 14.8.2017 klo 15:00.

Huom. Siirtohaun ja avoimen AMK:n erillishaun kautta valituille lähetetään opintojen aloitukseen liittyvät ohjeet sähköpostitse valinnan yhteydessä. 

 

Sinun tulee tehdä kolme asiaa määräaikaan 14.7.2017 klo 15.00 mennessä; vahvistaa opiskelupaikkasi, ilmoittautua lukuvuodelle ja toimittaa todistuskopiot (kohdat 1 - 3). Tutustu huolella alla oleviin opiskelupaikan vahvistamiseen liittyviin ohjeisiin. Klikkaamalla plussaotsikkoa löydät ohjeet jokaiseen vaiheeseen.

Lisäksi sinun tulee tutustua jo ennen opintojen alkua kaikille yhteisiin opintojen aloittamiseen liittyviin ohjeisiin (kohta 4).

 

1  Vahvista opiskelupaikkasi

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 14.7.2017 klo 15.00 mennessä kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun, osoitteessa www.opintopolku.fi

Jos saat varasijalta opiskelupaikan 30.6.2017 jälkeen, opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 14 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.
Jos et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa, voit ottaa paikan vastaan valintojen tulosten julkaisun yhteydessä lähetetyllä tulostettavalla paikan vastaanottolomakkeella. Myös tämän tulee olla perillä hakijapalvelussa määräaikaan mennessä.

Opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen voi tehdä vain yhden kerran, etkä voi muuttaa tekemääsi ilmoitusta jälkikäteen.

Mikäli opiskelupaikkaa ei ole otettu vastaan annettuun määräaikaan mennessä, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee yhteishakuja ja erillishakuja.

Kun otat opiskelupaikan vastaan yhteishaussa tai erillishaussa, et ole tulevissa hauissa ensikertalainen. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä.

Tarvitsetko apua? Tutustu ohjeisiin Näin otat paikan vastaan korkeakoulujen yhteishaussa

2  Ilmoittaudu lukuvuodelle

Lisäksi sinun tulee ilmoittautua lukuvuodelle 2017-2018 joko läsnä- tai poissaolevaksi. Ilmoittautuminen tapahtuu korkeakoulujen sähköisen ilmoittautumispalvelun kautta (OILI), jonka löydät Oma opintopolku -palvelussa kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan.
Jos otat opiskelupaikan vastaan, mutta jäät jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmälle hakutoiveelle, voit ilmoittautua lukuvuodelle vasta, kun opiskelupaikkasi on vahvistunut sitovaksi.

Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuteen on rajoituksia. Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi enintään yhdeksi lukuvuodeksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna:
1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten  vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Katso tarkemmat ohjeet Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuden rajoitus

Opintotoimisto lähettää poissaolevaksi ilmoittautuneille kirjeen kevään 2018 aikana. Mikäli ilmoittaudut poissaolevaksi, huomioithan, että alkavat koulutukset vaihtelevat vuosittain/lukukausittain. Ilmoitathan mahdolliset osoitteenmuutokset hakijapalvelut (at)laurea.fi.  

3  Toimita todistuskopiot

Opiskelupaikan vastaanoton lisäksi toimita kopiot haussa käyttämistäsi tutkintotodistuksista 14.7.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen; Laurea-ammattikorkeakoulu, hakijapalvelut, Ratatie 22, 01300 Vantaa. 

Mikäli jäät jonottamaan ylempää paikkaa, tulee todistuskopiot silti toimittaa määräaikaan mennessä.
Jos tulet valituksi opiskelijaksi varasijalta 30.6.2017 jälkeen, tulee todistuskopiot toimittaa 14 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista Laurean hakijapalveluihin.

Merkitse todistuskopioihin sukunimesi sekä Laurean kampus ja koulutus, johon sinut on hyväksytty.

Huom. Sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistuksistasi kopioita, jos;

1. olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen.
(Huomaathan, että todistuskopiot tulee kuitenkin lähettää, jos olet suorittanut suomalaisen lukion oppimäärän ilman ylioppilastutkintoa tai olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990)
2. olet saanut opiskelupaikan ylempään AMK-tutkintoon johtavasta koulutuksesta ja olet valmistunut haussa käyttämääsi korkeakoulututkintoon vuonna 1995 tai sen jälkeen.

Jos olet saanut opiskelupaikan ylempään AMK tutkintoon johtavasta koulutuksesta, sinun tulee toimittaa korkeakoulututkintotodistuksen lisäksi kopiot haussa käyttämistäsi työtodistuksista, joilla osoitat, että sinulla on ylemmän AMK-tutkinnon hakukelpoisuuteen vaadittu kolmen vuoden työkokemus korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL -vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus).

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka kunnes kaikki hakulomakkeella ilmoittamasi opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot on tarkistettu todistuskopioista. Opiskelijavalinta voidaan purkaa, mikäli todistuskopioita ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja hakulomakkeella.

 

 4  Kaikille yhteiset opintojen aloittamiseen liittyvät ohjeet

Valmistauduthan opintojesi aloittamiseen ajoissa tutustumalla alla oleviin ohjeisiin. Klikkaa sen jälkeen vielä kampuskuvaketta ja tutustu kotikampuksesi koulutuskohtaisiin tietoihin.


Ota ensimmäisenä päivänä mukaasi  alkuperäiset tutkintotodistuksesi.

Alkuperäisten todistusten ja haussa käytettyjen kopioiden yhdenmukaisuus tarkistetaan opintojen alkaessa. Opiskelupaikka voidaan purkaa, mikäli alkuperäisiä todistuksia ei ole tuotu tarkistettavaksi 14 vuorokauden sisällä opintojen aloituspäivämäärästä.

Huom. Sinun ei tarvitse  esittää alkuperäisiä tutkintotodistuksiasi, jos;

1. olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen.
(Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen lukion oppimäärän ilman yliopppilastutkintoa tulee alkuperäinen tutkintotodistus esittää) 
 2. olet saanut opiskelupaikan ylempään AMK-tutkintoon johtavasta koulutuksesta ja olet valmistunut haussa käyttämääsi korkeakoulututkintoon vuonna 1995 tai sen jälkeen.

Alkuperäisten todistusten ja haussa käytettyjen kopioiden yhdenmukaisuus tarkistetaan opintojen alkaessa. Opiskelupaikka voidaan purkaa, mikäli alkuperäisiä todistuksia ei ole tuotu tarkistettavaksi 14 vuorokauden sisällä opintojen aloituspäivämäärästä.

Ota ensimmäisenä päivänä mukaasi virallinen, kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Virallisia henkilöllisyystodistuksia ovat passi ja poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti, ei ajokortti.

Aktivoi käyttäjätunnuksesi ennen opintojen aloittamista.

Voit aktivoida tunnuksen 5 vrk ennen opintojen alkamista. Käyttäjätunnuksilla pääset Laurean tietojärjestelmiin ja voit tutustua mm. opiskelijaintra LINKiin. Laurean tunnusta tarvitset suurimmassa osassa koulutuksista jo opintojen ensimmäisenä päivänä!

Tutustu myös opiskelijan ohjeeseen Laurean järjestelmiin.

Kannettava tietokone.

On suositeltavaa, että sinulla on käytössäsi kannettava tietokone opintojen suorittamista varten.

Opintojen aloitusajankohta ja koulutuskohtaiset tietopaketit.

Klikkaa vielä kampuskuvaketta ja tutustu aloitusryhmällesi koottuun tietopakettiin.

 

Opiskelun aloittamiseen liittyviä asiakirjoja ja lomakkeita

Olemme koonneet tähän ohjeita mistä ja milloin saat yleisimpiä opintojen alussa mahdollisesti tarvittavia asiakirjoja ja lomakkeita.

Opetushallituksen lähettämä tuloskirje, joka lähetetään Sinulle sähköpostitse, käy opiskelupaikan saamisen todistamiseen esim. opiskelija-asunnon hakua varten.

Opiskeluun liittyvät todistukset (esim. HSL:n ja VR:n opiskelijatodistukset amk-opiskelijoille) saat opintojen alkamispäivänä kampuksesi opintotoimistosta.

Opiskelijayhdistyksen kortin voit tilata, kun saat opiskelijanumerosi opiskelijatunnusten aktivoinnin yhteydessä.

Koulutuspalvelun tuottajan selvityksen TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista voit saada Laurean hakijapalveluista kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan, ilmoittautunut lukuvuodelle ja olemme tarkistaneet vaaditut tutkinto ja/tai työtodistukset (ks. kohta 3 Toimita todistuskopiot).
Opinnot aloitettuasi voi pyytää lomakkeen täytettynä omasta opintotoimistostasi.

 

 Klikkaamalla kampuskuvaketta löydät opintojen aloitusajan ja koulutuksesi tietopaketin.

 

 

Hyvinkään kampus https://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=320<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Hyvinkaa.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hyvinkään kampus Tietoa opiskelijaksi valitulle<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/tietoa-opintonsa-aloittavalle/hyvinkaa " target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">hyvinkää </a>
Leppävaaran kampushttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=322<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Leppavaara.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Leppävaaran kampusTietoa opiskelijaksi valitulle<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/tietoa-opintonsa-aloittavalle/leppävaara" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">leppävaara</a>
Lohjan kampushttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=323<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Lohja.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Lohjan kampusTietoa opiskelijaksi valitulle<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/tietoa-opintonsa-aloittavalle/lohja " target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">lohja </a>
Otaniemen kampushttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=324<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Otaniemi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Otaniemen kampusTietoa opiskelijaksi valitulle<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/tietoa-opintonsa-aloittavalle/otaniemi " target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">otaniemi </a>
Porvoon kampushttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=325<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Porvoo.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Porvoon kampusTietoa opiskelijaksi valitulle<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/tietoa-opintonsa-aloittavalle/porvoo " target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">porvoo </a>
Tikkurilan kampushttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=326<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Tikkurila.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tikkurilan kampusTietoa opiskelijaksi valitulle<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/tietoa-opintonsa-aloittavalle/tikkurila" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">tikkurila</a>

Laurean hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax. (09) 8868 7298
hakijapalvelut(at)laurea.fi

Puhelinpalveluaika

arkisin klo 10 - 14

Asiakaspalvelupiste 

arkisin klo 10 - 15

Poikkeusaukioloajat

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=208<a href="/dokumentit/Documents/Uutta opintotuessa 01082017.pdf" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icpdf.png">Uutta opintotuessa 1.8.2017 alkaen</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=209<a href="/dokumentit/Documents/Tiedote aikuiskoulutustuesta 2017.pdf" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icpdf.png">Tiedote aikuiskoulutustuesta</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=168<a href="https://www.laurea.fi/palvelut/kayttajatuki/tunnukset-ja-salasanat" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Opiskelijatunnusten aktivointi</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=167<a href="https://www.laurea.fi/palvelut/palvelut-opiskelijalle/lukuvuoden-aikataulut" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Lukuvuoden aikataulu</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=166<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/tietoa-opintonsa-aloittavalle/lukujarjestysohje" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Opiskelijan lukujärjestys</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=165<a href="https://www.laurea.fi/palvelut/palvelut-opiskelijalle" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Tutustu opiskelijoiden palveluihin</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=164<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/opintojen-kulku" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Lue miten Laureassa opiskellaan</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=163<a href="http://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Näin haet opintotukea (KELA)</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=161<a href="http://www.laureamko.fi/uudelle-opiskelijalle/ " target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Sinun opiskelijakuntasi on Laureamko</a>Laurean opiskelijat voivat hankkia virallisen opiskelijakortin ja saada monia palveluja opiskelijakunta Laureamkon kautta. Kortilla saat yli 660 etua Suomessa. Voit valita myös kansainvälisen ISIC-opiskelijakortin, jolla saat 42 000 etua lähes 130 maassa.

 Blogit

 

 

 Videot

 

 

Vararehtorin tervetulotoivotushttps://www.laurea.fi/update/Lists/Videotembed/DispForm.aspx?ID=16<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/PAhVXE0A-eQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Vararehtorin tervetulotoivotusKuuntele vararehtori Katri Ojasalon terveiset uudelle opiskelijalle!