https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=61<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Yläbannerit/Palvelut.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Opiskelutavat

Laureassa on monia eri opiskelu- ja oppimistapoja. Yhteistä eri opiskelutavoille on tutkiva ja kehittävä työote, jota Laureassa kutsutaan kehittämispohjaiseksi oppimiseksi (Learning by Developing, LbD). Voit valita Laurean koulutustarjonnasta opiskelumuodoksesi joko päivä- tai monimuoto-opiskelun.

Laureassa opit tutkimalla, pohtimalla ja kehittämällä yhdessä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Kartutat tietoperustaa, harjoittelet taitoja, kehität luovia ongelmanratkaisutapoja ja hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin. Luot jo opiskeluaikanasi työelämäsuhteita, sillä vuorovaikutus työelämän kanssa on aktiivista. Tätä laurealaista toimintatapaa kutsutaan kehittämispohjaiseksi oppimiseksi (Learning by Developing, LbD).

Kehittämispohjainen oppiminen on läsnä kaikissa opiskelutavoissa. Toimintamallin kulmakivi on, että et vain tarkastele teoreettisia ongelmia, vaan haet jatkuvasti ratkaisuja aitoihin työelämästä nouseviin tilanteisiin. Laureassa pääset oikeasti tekemään!

Alla taulukko eri opiskelutavoista Laureassa (klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana)


Opiskelumuodot Laureassa:

Päiväopiskelu

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää Sinulta mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväaikaan.

Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu sekä yksin että ryhmätyönä toteutettavia projekteja ja muita oppimistehtäviä.

Laurean koko opetustarjonta on käytettävissäsi, mikäli opetusryhmissä vain on tilaa. Ydinosaamisen opinnot on kuitenkin tarkoituksenmukaista opiskella kampuksella, johon tulet valituksi opiskelijaksi. Täydentävän osaamisen opintoja valitessasi rohkaisemme tutkimaan koko opintotarjontaa.

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua.

Voit lukea lisää monimuoto-opiskelusta täältä.

Verkko-opinnot

Opiskelu verkossa poikkeaa monin eri tavoin päiväopiskelusta. Se vaatii itsensä johtamisen taitoja ja kurinalaisuutta. Verkossa opiskellessa teet paljon itsenäistä työtä, mutta se ei ole yksinäistä puurtamista. Osallistut verkkokeskusteluihin ja teet ryhmätehtäviä etäyhteyksiä hyödyntäen. Verkossa opiskelua varten tarvitset tietokoneen, verkkoyhteyden sekä kuulokemikrofonin.

Verkko-opintoja on kahdenlaisia:
- Verkko-opetuspainotteinen opiskelu painottuu muuta monimuoto-opiskelua laajemmin verkon välityksellä tapahtuvaan opiskeluun. Opiskeluun sisältyy myös kahden päivän intensiivijaksoja kuukausittain.

- Verkko-opinnoissa opiskelu suoritetaan kokonaan verkossa. Tähän opetusmuotoon ei sisälly intensiiviviikkoja vaan tapaamiset ovat aina lukukauden alussa eli kaksi kertaa vuodessa.

Opi hankkeissa ja projekteissa

Kaikkiin Laurean koulutuksiin kuuluu projektityöskentelyä. Opintojen aikana työstettävät erilaiset kehittämistehtävät liittyvät usein aitoihin työelämän projekteihin tai hankkeisiin. Hankkeet voivat olla laajoja ja kansainvälisiä tai yksittäisille yrityksille ja organisaatioille toteutettavia projekteja. Projekteja voi myös itse hankkia.

Liiketaloutta voit opiskella projektimuotoisesti opintojen alusta alkaen Hyvinkään, Tikkurilan ja Otaniemen kampuksilla.

Esimerkkejä siitä, millaista kehitystyötä Laureassa on tehty osana opiskelua:   

Opinnollista työsi (TOPI)

Työn opinnollistaminen (TOPI) on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Toimintamallin hyödyntämiseksi sinun tulee olla itse oma-aloitteinen. Saat lisää tietoa tutoropettajaltasi.

Miten ja mitä siis opin?
Työn opinnollistamisessa on mahdollista oppia monipuolisesti työssä tarvittavia tietoja ja taitoja. Työtehtävien tueksi hankit tietoperustaa, jota pääset heti soveltamaan käytäntöön sovitut työtehtävät tekemällä.
 
Hankittavan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista varten sovitut tehtävät eli näytöt osaamisestasi kirjataan sovitusti. Näytöt perustuvat opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Työtehtävistä sovittaessa kannattaa pohtia omaa urapolkua. Työnantajan kanssa voi pyrkiä sopimaan työn rikastamisesta eli aiempaa monipuolisemmasta työnkuvasta. Omaa osaamistaan voi siis lähteä tietoisesti kehittämään itselle mieluisaan suuntaan.

Miten osaamistani arvioidaan?
Oppiminen ja osaaminen pitää saada näkyvään muotoon, jotta sitä voi arvioida myös toinen henkilö. Näyttötapana toimii esimerkiksi portfolio. Arviointi tapahtuu oman oppimisen ja osaamisen dokumentoinnin avulla, työtehtävien määrää mittaamalla sekä laadullisesti oman osaamisen arvioinnilla. Itsearvioinnin lisäksi arvioinnissa käytetään myös esimiehen, lähikollegan sekä opettajan arviointeja ja palautteita.

Miten sovin työn opinnollistamisesta?
Työn opinnollistamisesta sopimiseksi etene seuraavasti:
1. Tutustu opetussuunnitelmaan ja pohdi, mitä sellaista osaamista opetussuunnitelma sisältää, jota voisit kehittää työssäsi
2. Käy alkukeskustelu työpaikallasi työtehtävistä ja työn opinnollistamisen tavoitteista.
3. Sovi moduulivastaavan/opettajan kanssa aieneuvottelusta, jossa arvioitte yhdessä työn opinnollistamisen mahdollisuutta. Moduulivastaava ohjaa sinua työtehtäväpassin tekemiseen.
4. Suunnittele osaamisesi kehittämistä täydentämällä työtehtäväpassi
5. Sovi moduulivastaavan/opettajan kanssa neuvottelusta, jossa vahvistatte tehtäväpassin ja valmistelette arviointilomakkeen.
6. Aloita opiskelu työtehtäväpassin mukaisesti ja dokumentoi osaamistasi.

Työn opinnollistamisen kautta hankittu osaaminen tunnustetaan osaksi tutkintoa. Suoritus kerryttää opintotukeen oikeuttavia opintopisteitä. Kysy lisää opintopäälliköiltä tai tutoropettajaltasi!

 

Kehity yrittäjänä

Laureassa Sinun on mahdollista kehittää omaa yritysideaasi opintojesi aikana.  Opintojasi voit sitoa myös jo olemassa olevan yrityksen kehittämiseen ja erityisesti aloittavien yritysten toiminnan tarkasteluun.

 

Hankitun osaamisen osoittaminen

Jo olemassa oleva osaaminen voidaan huomioida tutkinnossa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta.

Osaamista sinulle on voinut kertyä korkeakoulussa hankitun osaamisen lisäksi esimerkiksi työkokemuksen kautta, työpaikan järjestämässä koulutuksessa, järjestötoiminnassa tai harrastusten parissa.

Osaksi tutkintoa voidaan sisällyttää aiempia korkeakouluopintoja, jos niiden sisällöt vastaavat opetussuunnitelman tavoitteita. Opintojen tavoitteet on esitetty opetussuunnitelmassa.

 

Opintojen hyväksilukeminen

Toisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja opintoja, joista on olemassa luotettava dokumentti (opintosuoritusote), voit liittää osaksi opintoja tietyin ehdoin. Hyväksiluku tehdään joko korvaavina tai sisällytettävinä opintoina. Toisen asteen tutkinto (datanomi, merkonomi, lähihoitaja jne.) ei ole hyväksiluettavissa.

Aiempien opintojen sisältöä arvioidaan suhteessa tutkinnon osaamistavoitteisiin. Osaamisen tulee olla ajantasaista. Tästä syystä yli kymmenen vuoden takaisia opintoja ei pääsääntöisesti voida suoraan hyväksyä osaksi tutkintoa todistuksen perusteella, vaan osaamisesta edellytetään myös muunlaista näyttöä. Lisätietoa saat tutoropettajaltasi tai opintopäälliköltä.

 

Osaamisen osoittaminen näytöllä

Näyttö tarkoittaa, että osoitat osaamisesi sovitusti. Näytöllä voit osoittaa opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista riippumatta siitä, miten osaamisen olet hankkinut. Osaaminen voidaan osoittaa esimerkiksi portfoliolla, työnäytteellä, haastattelulla, kirjallisella näytteellä tai suullisella keskustelulla.

Yhdessä tutoropettajasi tai opintopäällikön kanssa voit opintojen alkaessa arvioida, onko sinulla edellytyksiä suorittaa opintojakso näytöllä. Näyttönä osoitettu osaaminen arvioidaan samoilla kriteereillä kuin osaaminen opintojaksolla muutenkin arvioitaisiin. 

Hyväksiluvut ja näytöt on mahdollista tehdä vasta sen jälkeen, kun olet vastaanottanut opiskelupaikan ja opinnot ovat alkaneet.

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

Opiskelijat kehittämässä Kouvolan kaupungintaloa työympäristönähttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Opiskelijat-kehittamassa-Kouvolan-kaupungintaloa-tyoympäristona.aspx2018-10-18T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Kouvola%20tyoymparistojohtaminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Opiskelijat kehittämässä Kouvolan kaupungintaloa työympäristönä
Keskiviikkona vietetään Asunnottomien yötähttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Keskiviikkona-vietetaan-Asunnottomien-yota.aspx2018-10-16T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/asunnottomien%20yo%20fb.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Keskiviikkona vietetään Asunnottomien yötä
Opiskelijat yhteistyöhön Naisten Pankin kanssahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Opiskelijat-yhteistyohon-Naisten-Pankin-kanssa.aspx2018-09-18T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Laurea%20Naisten%20Pankki%201.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Opiskelijat yhteistyöhön Naisten Pankin kanssa

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot