https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=61<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Yläbannerit/Palvelut.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Opiskelutavat

Laureassa on monia eri opiskelu- ja oppimistapoja. Yhteistä eri opiskelutavoille on tutkiva ja kehittävä työote, jota Laureassa kutsutaan kehittämispohjaiseksi oppimiseksi (Learning by Developing, LbD). Voit valita Laurean koulutustarjonnasta opiskelumuodoksesi joko päivä- tai monimuoto-opiskelun.

Laureassa opit tutkimalla, pohtimalla ja kehittämällä yhdessä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Kartutat tietoperustaa, harjoittelet taitoja, kehität luovia ongelmanratkaisutapoja ja hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin. Luot jo opiskeluaikanasi työelämäsuhteita, sillä vuorovaikutus työelämän kanssa on aktiivista. Tätä laurealaista toimintatapaa kutsutaan kehittämispohjaiseksi oppimiseksi (Learning by Developing, LbD).

Kehittämispohjainen oppiminen on läsnä kaikissa opiskelutavoissa. Toimintamallin kulmakivi on, että et vain tarkastele teoreettisia ongelmia, vaan haet jatkuvasti ratkaisuja aitoihin työelämästä nouseviin tilanteisiin. Laureassa pääset oikeasti tekemään!

Opiskelumuodot Laureassa:

Päiväopiskelu

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää Sinulta mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväaikaan.

Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu sekä yksin että ryhmätyönä toteutettavia projekteja ja muita oppimistehtäviä.

Laurean koko opetustarjonta on käytettävissäsi, mikäli opetusryhmissä vain on tilaa. Ydinosaamisen opinnot on kuitenkin tarkoituksenmukaista opiskella kampuksella, johon tulet valituksi opiskelijaksi. Täydentävän osaamisen opintoja valitessasi rohkaisemme tutkimaan koko opintotarjontaa.

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua.

Voit lukea lisää monimuoto-opiskelusta täältä.

Verkko-opinnot

Opiskelu verkossa poikkeaa monin eri tavoin päiväopiskelusta. Se vaatii itsensä johtamisen taitoja ja kurinalaisuutta. Verkossa opiskellessa teet paljon itsenäistä työtä, mutta se ei ole yksinäistä puurtamista. Osallistut verkkokeskusteluihin ja teet ryhmätehtäviä etäyhteyksiä hyödyntäen. Verkossa opiskelua varten tarvitset tietokoneen, verkkoyhteyden sekä kuulokemikrofonin.

Erilaisia opiskelutapoja:

Osallistu opintojaksoille

Useimmissa Laurean koulutuksissa opintojaksoille osallistuminen on pääsääntöinen muoto opiskella. Opintojaksotarjonta ilmoitetaan lukukausittain. Toteutussuunnitelmissa kuvataan tarkemmin opintojen toteutustapa ja aikataulu.

Opi hankkeissa ja projekteissa

Kaikkiin Laurean koulutuksiin kuuluu projektityöskentelyä. Opintojen aikana työstettävät erilaiset kehittämistehtävät liittyvät usein aitoihin työelämän projekteihin tai hankkeisiin. Hankkeet voivat olla laajoja ja kansainvälisiä tai yksittäisille yrityksille ja organisaatioille toteutettavia projekteja. Projekteja voi myös itse hankkia.

Liiketaloutta voit opiskella projektimuotoisesti opintojen alusta alkaen Hyvinkään, Tikkurilan ja Otaniemen kampuksilla.

Esimerkkejä siitä, millaista kehitystyötä Laureassa on tehty osana opiskelua:   

Opinnollista työsi

Voit keskustella työnantajasi kanssa mahdollisuudesta työn opinnollistamiseen, jolloin yhdessä arvioidaan mahdollisuuksia hyödyntää työtäsi opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintamalli edellyttää yhteistä sopimista Laurean kanssa.

Kehity yrittäjänä

Laureassa Sinun on mahdollista kehittää omaa yritysideaasi opintojesi aikana.  Opintojasi voit sitoa myös jo olemassa olevan yrityksen kehittämiseen ja erityisesti aloittavien yritysten toiminnan tarkasteluun.

Sisällytä aiemmin hankittu osaaminen  osaksi tutkintoa (AHOT)

Mikäli Sinulla on jo jotain sellaista osaamista, joka vastaa tutkinnossa tavoiteltavaa osaamista, voidaan se huomioida. Opinnot aloittaessasi Sinulla on mahdollisuus keskustella tästä tarkemmin yksikkösi ohjauksen asiantuntijoiden kanssa. Käytännössä tutkintoosi voidaan paitsi hyväksilukea aiempia opintoja, myös tunnustaa osaamista muiden näyttöjen perusteella.

Tutustu opetussuunnitelmassa kuvattuihin opintojen tavoitteisiin ja vertaa niitä osaamiseesi.

Aiempi osaamisesi voidaan huomioida seuraavasti:

• Tutkintovaatimuksia vastaava osaaminen voidaan tunnistaa ja hyväksilukea ydinosaamisen opintoihin

• Täydentäväksi osaamiseksi voidaan sisällyttää  aiempaa osaamistasi, joka ei vastaa tutkintovaatimuksia, mutta tunnistetaan korkeakoulutasoiseksi osaamiseksi

Pakollisten opintojen hyväksilukuhakemus kannattaa tehdä heti opintojen alussa, koska se nopeuttaa opintojasi.  Hakuprosessi on ohjeistettu Laurean intranetissä (Laurea Link), jonne saat tunnukset opintojesi alkaessa. Tässä vaiheessa on hyvä tietää, että tulet tarvitsemaan hakuprosessia varten dokumentteja tai muita näyttöjä osaamisestasi. Huomioithan myös, että sinulla on tarvittaessa velvollisuus osoittaa ulkomailla suoritettujen opintojesi vertailtavuus suomalaiseen koulujärjestelmään.

 

 

 Tiedotteet

 

 

Kehittäjä-lehti: Uusia näkökulmia YAMK-opinnoistahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Uusia-nakokulmia-YAMK-opinnoista.aspx2017-03-26T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Kehittaja%20Laurea%20YAMK%20Lumio.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kehittäjä-lehti: Uusia näkökulmia YAMK-opinnoista
Asiaa yrittäjyydestähttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Asiaa-yrittajyydesta.aspx2017-03-15T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/YTP%20Hyvinkaa%202017%20Ilkka%20Lavas%20yrittajyys.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Asiaa yrittäjyydestä
YAMK-opiskelija Amanda: ”Kansainvälinen näkökulma terveydenhuoltoon”https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opiskelija-Amanda-Kansainvalinen-näkokulma-terveydenhuoltoon.aspx2017-03-08T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Masters%20degree%20opiskelijat%20Amanda%20Talmadge%20YAMK%20Laurea%20UAS.jpg" style="BORDER:0px solid;" />YAMK-opiskelija Amanda: ”Kansainvälinen näkökulma terveydenhuoltoon”

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot