https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=16<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/AMK-tutkinnot.fw.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Yhteishaun hakukohteet ja valintaperusteet


Kevään 2017 korkeakoulujen yhteishaun hakuajat

Hakuaika 1, Laurean englanninkielisiin koulutuksiin 10.1. - 25.1.2017
Hakuaika 2, Laurean suomenkielisiin koulutuksiin 15.3. - 5.4.2017

Hakuaikana 1 hakeneet voivat lisätä hakulomakkeelleen hakutoiveita hakuaikana 2, mikäli kaikkia hakutoiveita ei ole täytetty hakuaikana 1. Yhteensä voi valita enintään kuusi hakutoivetta.
Hakuaika päättyy aina haun viimeisenä päivänä klo 15.00. Sähköisen hakulomakkeen löydät osoitteesta www.opintopolku.fi


Maksut

Suomenkielisissä tutkintoon johtavissa koulutuksissa ei peritä lukuvuosimaksua.

Hakijamaksua / hakemuksen käsittelymaksua ei enää peritä kevään 2017 yhteishaussa. Vuoden 2016 käytössä ollut maksuvelvollisuus koski suomalaisiin korkeakouluihin hakevia, jotka ovat suorittaneet pohjakoulutuksensa muualla kuin EU- ja ETA-maissa tai Sveitsissä.

 

Kevään 2017 yhteishaun hakukohteet ja valintaperusteet

Tutustu alla oleviin Laurean kevään  2017 yhteishaussa mukana oleviin hakukohteisiin sekä valintaperusteisiin,  joissa on kuvattu Laureassa käytössä olevat valintatavat ja kiintiöt.

 

AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää opiskelijoilta mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu sekä yksin että ryhmätyönä toteutettavia projekteja ja muita oppimistehtäviä. Voit hyödyntää koko Laurean tarjontaa. Laurean koko opetustarjonta on käytettävissäsi, mikäli opetusryhmissä vain on tilaa. Ydinosaamisen opinnot on kuitenkin tarkoituksenmukaista opiskella kampuksella, johon olet valittu opiskelijaksi. Täydentävän osaamisen opinnoissa rohkaisemme tutkimaan koko opintotarjontaa.

 

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (35), Hyvinkää (40)

Tutustu Laurean liiketalouden koulutuksiin ja valintaperusteisiin.

Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (35), Tikkurila (30)

Tutustu Laurean tietojenkäsittelyn koulutuksiin ja valintaperusteisiin.

Turvallisuusalan koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinnot: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (35)

Tutustu Laurean turvallisuusalan koulutukseen ja valintaperusteisiin.

Matkailu-ja palveluliiketoiminnan koulutus, restonomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (50)

Tutustu Laurean matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutukseen ja valintaperusteisiin.

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35), Otaniemi (50), Porvoo (35)

Tutustu Laurean sairaanhoitajakoulutuksiin ja valintaperusteisiin.

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (35)

Tutustu Laurean  terveydenhoitajakoulutukseen ja valintaperusteisiin.

Fysioterapeuttikoulutus, fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (35)

Tutustu Laurean päivätoteutus fysioterapeuttikoulutukseen ja valintaperusteisiin.

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35), Otaniemi (40)

Tutustu Laurean  sosionomikoulutuksiin ja valintaperusteisiin.

 

AMK-tutkinnot, monimuotototeutus

Monimuoto-opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opiskeluun kuuluu myös ammattitaitoa edistävää harjoittelua, jonka laajuus vaihtelee tutkinnoittain. Sairaanhoitajan koulutuksesta noin yksi kolmasosa (75 op) on harjoittelua, joka toteutuu työpajoissa, simulaatioharjoituksissa ja sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Otathan huomioon, että monissa harjoittelupaikoissa voidaan toteuttaa kolmivuorotyötä.

Monimuodon lähiopetusta toteutetaan syksyllä 2017 alkavissa koulutuksissa pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin, ellei koulutuksen tiedoissa ole muuta mainittu. Täydentävän osaamisen opintoja voi olla muinakin päivinä. Opiskeluun sisältyy myös intensiiviviikko lukukausittain tarvittaessa sekä lähiopetuspäivien ulkopuolella tehtäviä oppimistehtäviä ja projekteja, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätöinä. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa. Voit ottaa myös muuta tarjontaa opintosuunnitelmaasi esim. päiväopintojen tarjonnasta. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta. Monimuoto-opiskelu sopii erityisesti opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä.

Tikkurilan kampuksella alkaa syksyllä 2017 liiketalouden tradenomikoulutus verkko-opintoina. Tässä toteutusvaihtoehdossa opiskelu suoritetaan kokonaan verkossa. Verkkototeutuksessa lähitapaamisia  on ainoastaan opintojen alussa (perehdytys ja ryhmäytyminen), minkä jälkeen lähitapaamisia on kerran lukukaudessa. Opintojen aikana muut tapaamiset tapahtuvat verkossa. Verkko-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta. Tämä opiskelumuoto sopii verkko-opiskelusta motivoituneille opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä sekä niille, jotka asuvat etäällä Laurean kampuksilta. Verkkototeutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus kehittää omaa työtään tai oman työpaikkansa toimintaa  opintojen sisältöjen puitteissa.

 

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (30), Lohja (35)

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, verkko-opinnot
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35)

Tutustu Laurean liiketalouden koulutuksiin ja valintaperusteisiin.

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat):  Lohja (35), Hyvinkää (35)

Tutustu Laurean sairaanhoitajakoulutuksiin ja valintaperusteisiin.

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Lohja (25)

Tutustu Laurean sosionomikoulutuksiin ja valintaperusteisiin.

Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (30)

Tutustu Laurean rikosseuraamusalan sosionomikoulutukseen ja valintaperusteisiin.

Kauneudenhoitoalan koulutus, estenomi (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35)

Tutustu Laurean kauneudenhoitoalan koulutukseen ja valintaperusteisiin.

 

AMK tutkinnot, monimuotototeutus, verkko-opinnot

Tikkurilan kampuksella alkaa syksyllä 2017 liiketalouden tradenomikoulutus verkko-opintoina. Tässä toteutusvaihtoehdossa opiskelu suoritetaan kokonaan verkossa. Verkkototeutuksessa lähitapaamisia  on ainoastaan opintojen alussa (perehdytys ja ryhmäytyminen), minkä jälkeen lähitapaamisia on kerran lukukaudessa. Opintojen aikana muut tapaamiset tapahtuvat verkossa. Verkko-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta. Tämä opiskelumuoto sopii verkko-opiskelusta motivoituneille opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä sekä niille, jotka asuvat etäällä Laurean kampuksilta. Verkkototeutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus kehittää omaa työtään tai oman työpaikkansa toimintaa  opintojen sisältöjen puitteissa.

 Lue lisää verkko-opinnoista.

 

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus, verkko-opinnot

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35)
 
Tutustu Laurean liiketalouden koulutuksiin ja valintaperusteisiin.

 

Ylemmät AMK tutkinnot

Hakukelpoisuus ylempi AMK koulutuksiin

Voit hakea ylempi AMK-koulutuksiin, kun sinulla on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja täytät koulutuskohtaiset pohjakoulutusvaatimukset. Lisäksi sinulla tulee olla korkeakoulututkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta vähintään kolme vuotta.

Työkokemusta vähintään kolme vuotta

Vaadittavan tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta vähintään kolme vuotta.  Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Työkokemus merkitään hakulomakkeelle kuukausina.

Työkokemuksen tulee olla hankittu kevään 2017 yhteishaussa 31.7.2017 mennessä. Kahta yhtäaikaisesti tehtyä työtä ei hyväksytä kuin yhdeksi työkokemukseksi. Kalenterivuodessa työkokemusta voi kertyä korkeintaan 12 kuukautta.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeinen työskentely. Myös tässä tapauksessa työkokemusta tulee olla vähintään kolme vuotta. Huom. mikäli merkitset hakulomakkeelle opistotutkinnon jälkeistä työkokemusta, tarkastathan että aiempi tutkintosi on varmasti opistotutkinto.

 

Yrityksen kasvuun johtaminen

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (25)
Hakukelpoisuus: Tradenomi (AMK) tai muu vastaava liiketoimintaosaamista tuottava korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu valintaperusteisiin.

Palvelumuotoilu

Tutkintonimike: Restonomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)
Hakukelpoisuus: Restonomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu valintaperusteisiin.

Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)
Hakukelpoisuus: sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK) -tutkinto. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu valintaperusteisiin.

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen

Tutkintonimike: Sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (25)
Hakukelpoisuus: Sosionomi (AMK), geronomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), kasvatustieteiden kandidaatti (tai maisteri) tai yhteiskuntatieteiden/valtiotieteiden kandidaatti (tai maisteri). Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu valintaperusteisiin.

 

Oikaisumenettelyohje

Mikäli päätöstä opiskelijavalinnasta ei ole tehty valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, henkilöllä on mahdollisuus hakea kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun johtoryhmältä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

Kerro oikaisupyynnössä nimesi, yhteystietosi ja miltä osin valintaperusteita ei ole noudatettu tai miltä osin opiskelijavalinta on tehty virheellisesti. Oikaisupyyntö lähetetään osoitteeseen Laurea-ammattikorkeakoulu, Johtoryhmä, Ratatie 22, 01300 Vantaa.

 

 

 

Yhteishaun aikatauluhttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=42<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Yhteishaku.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Yhteishaun aikatauluKevään 2017 yhteishaun tärkeät päivämäärät.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">yhteishaun-aikataulu</a>
Valintakokeethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=43<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Kuvalinkkikuvat/lainaus-palvelut.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ValintakokeetKevään 2017 yhteishaun valintakoeajat, valintakokeiden ennakkomatariaalit ja ohjeet valintakokeisiin osallistumiseen.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">valintakokeet</a>
Usein kysytyt kysymyksethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=44<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Usein_kysytyt.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Usein kysytyt kysymyksetHakijapalveluille usein esitettyjä kysymyksiä.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/usein-kysytyt-kysymykset"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">usein-kysytyt-kysymykset</a>

 Tiedotteet

 

 

Ylempien AMK-tutkintojen infotilaisuudet maaliskuussahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/yamk-info.aspx2017-02-19T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Kuvalinkkikuvat/_w/Alumni%20Advisory%20Board_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ylempien AMK-tutkintojen infotilaisuudet maaliskuussa

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=185<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet/erityisjarjestelyt"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakokeen erityisjärjestelyt</a>Ohjeet sekä lomake erityisjärjestelyjen hakemiseen Laurean valintakokeisiin
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=187<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/sote-alan-terveydentilasuositukset"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Terveydelliset vaatimukset</a>Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset ja käytännön ohjeet
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=183<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/erillishaku"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Erillishaku</a>Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille on erillishaku rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=181<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/poissaolo-oikeus" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Poissaolo-oikeuden rajoitus</a>Ensimmäisen opiskeluvuoden poissaolo-oikeuteen on tullut rajoitus
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=180<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/ensikertalaisuuskiintio" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Ensikertalaisuuskiintiö</a>Ensikertalaisten osuus aloituspaikoista Laureassa

 Blogit

 

 

 Videot