https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=16<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/AMK-tutkinnot.fw.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Yhteishaun hakukohteet ja valintaperusteet

 
Korkeakoulujen yhteishakujen hakuajat 2017

Kevät 2017
Hakuaika 1, Laurean englanninkielisiin koulutuksiin 10.1. - 25.1.2017
Hakuaika 2, Laurean suomenkielisiin koulutuksiin 15.3. - 5.4.2017
Hakulomake sulkeutuu haun viimeisenä päivänä klo 15.00.  Koulutukset alkavat syksyllä 2017.
Hakuaikana 1 hakeneet voivat lisätä hakulomakkeelleen hakutoiveita hakuaikana 2, mikäli kaikkia hakutoiveita ei ole täytetty hakuaikana 1. Yhteensä voi valita enintään kuusi hakutoivetta.

Syksy 2017
Syksyn 2017 korkeakoulujen yhteishakuaika on 6.9. – 20.9.2017. Hakulomake sulkeutuu haun viimeisenä päivänä klo 15.00. Koulutukset alkavat tammikuussa 2018. 

 
Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee yhteishakuja ja erillishakuja.

 
Maksut

Suomenkielisissä tutkintoon johtavissa koulutuksissa ei peritä lukuvuosimaksua.

 
Kevään 2017 korkeakoulujen yhteishaussa mukana olevat Laurean koulutukset ja valintaperusteet

Tutustu alla oleviin Laurean kevään  2017 yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin sekä valintaperusteisiin. Valintaperusteissa on kerrottu muun muassa Laureassa käytössä olevat valintatavat ja kiintiöt, hakukelpoisuuden antavat tutkinnot, sekä hakukelpoisuuden osoittaminen.

Voit myös tutustua jo ennakkoon syksyn 2017 korkeakoulujen yhteishaussa mukana oleviin Laurean koulutuksiin.

AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää opiskelijoilta mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu sekä yksin että ryhmätyönä toteutettavia projekteja ja muita oppimistehtäviä. Voit hyödyntää koko Laurean tarjontaa. Laurean koko opetustarjonta on käytettävissäsi, mikäli opetusryhmissä vain on tilaa. Ydinosaamisen opinnot on kuitenkin tarkoituksenmukaista opiskella kampuksella, johon olet valittu opiskelijaksi. Täydentävän osaamisen opinnoissa rohkaisemme tutkimaan koko opintotarjontaa.


Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (35), Hyvinkää (40)

Tutustu Laurean liiketalouden koulutuksiin ja valintaperusteisiin.

Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (35), Tikkurila (30)

Tutustu Laurean tietojenkäsittelyn koulutuksiin ja valintaperusteisiin.

Turvallisuusalan koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinnot: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (35)

Tutustu Laurean turvallisuusalan koulutukseen ja valintaperusteisiin.

Matkailu-ja palveluliiketoiminnan koulutus, restonomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (50)

Tutustu Laurean matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutukseen ja valintaperusteisiin.

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35), Otaniemi (50), Porvoo (35)

Tutustu Laurean sairaanhoitajakoulutuksiin ja valintaperusteisiin.

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (35)

Tutustu Laurean  terveydenhoitajakoulutukseen ja valintaperusteisiin.

Fysioterapeuttikoulutus, fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (35)

Tutustu Laurean päivätoteutus fysioterapeuttikoulutukseen ja valintaperusteisiin.

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35), Otaniemi (40)

Tutustu Laurean  sosionomikoulutuksiin ja valintaperusteisiin.

 

AMK-tutkinnot, monimuotototeutus

Monimuoto-opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opiskeluun kuuluu myös ammattitaitoa edistävää harjoittelua, jonka laajuus vaihtelee tutkinnoittain. Sairaanhoitajan koulutuksesta noin yksi kolmasosa (75 op) on harjoittelua, joka toteutuu työpajoissa, simulaatioharjoituksissa ja sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Otathan huomioon, että monissa harjoittelupaikoissa voidaan toteuttaa kolmivuorotyötä.

Monimuodon lähiopetusta toteutetaan syksyllä 2017 alkavissa koulutuksissa pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin, ellei koulutuksen tiedoissa ole muuta mainittu. Täydentävän osaamisen opintoja voi olla muinakin päivinä. Opiskeluun sisältyy myös intensiiviviikko lukukausittain tarvittaessa sekä lähiopetuspäivien ulkopuolella tehtäviä oppimistehtäviä ja projekteja, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätöinä. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa. Voit ottaa myös muuta tarjontaa opintosuunnitelmaasi esim. päiväopintojen tarjonnasta. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta. Monimuoto-opiskelu sopii erityisesti opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä.

Tikkurilan kampuksella alkaa syksyllä 2017 liiketalouden tradenomikoulutus verkko-opintoina. Tässä monimuotototeutuksessa opiskelu suoritetaan kokonaan verkossa. Verkko-opinnoissa lähitapaamisia  on ainoastaan opintojen alussa (perehdytys ja ryhmäytyminen), minkä jälkeen lähitapaamisia on kerran lukukaudessa. Opintojen aikana muut tapaamiset tapahtuvat verkossa. Verkko-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta. Tämä opiskelumuoto sopii verkko-opiskelusta motivoituneille opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä sekä niille, jotka asuvat etäällä Laurean kampuksilta. Verkko-opinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus kehittää omaa työtään tai oman työpaikkansa toimintaa  opintojen sisältöjen puitteissa.

 

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (30), Lohja (35)

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, monimuotototeutus verkko-opintoina
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35)

Tutustu Laurean liiketalouden koulutuksiin ja valintaperusteisiin.

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat):  Lohja (35), Hyvinkää (35)

Tutustu Laurean sairaanhoitajakoulutuksiin ja valintaperusteisiin.

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Lohja (25)

Tutustu Laurean sosionomikoulutuksiin ja valintaperusteisiin.

Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (30)

Tutustu Laurean rikosseuraamusalan sosionomikoulutukseen ja valintaperusteisiin.

Kauneudenhoitoalan koulutus, estenomi (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35)

Tutustu Laurean kauneudenhoitoalan koulutukseen ja valintaperusteisiin.

 

AMK tutkinnot, monimuotototeutus verkko-opintoina

Tikkurilan kampuksella alkaa syksyllä 2017 liiketalouden tradenomikoulutus verkko-opintoina. Tässä monimuotototeutuksessa opiskelu suoritetaan kokonaan verkossa. Verkko-opinnoissa lähitapaamisia  on ainoastaan opintojen alussa (perehdytys ja ryhmäytyminen), minkä jälkeen lähitapaamisia on kerran lukukaudessa. Opintojen aikana muut tapaamiset tapahtuvat verkossa. Verkko-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta. Tämä opiskelumuoto sopii verkko-opiskelusta motivoituneille opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä sekä niille, jotka asuvat etäällä Laurean kampuksilta. Verkko-opinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus kehittää omaa työtään tai oman työpaikkansa toimintaa  opintojen sisältöjen puitteissa.

 Lue lisää verkko-opinnoista.

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus verkko-opintoina

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35)
 
Tutustu Laurean liiketalouden koulutuksiin ja valintaperusteisiin.

 

Ylemmät AMK tutkinnot

 

Hakukelpoisuus ylempi AMK koulutuksiin

Voit hakea ylempi AMK-koulutuksiin, kun sinulla on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja täytät koulutuskohtaiset pohjakoulutusvaatimukset. Lisäksi sinulla tulee olla korkeakoulututkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta vähintään kolme vuotta.

Työkokemusta vähintään kolme vuotta

Vaadittavan tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta vähintään kolme vuotta.  Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Työkokemus merkitään hakulomakkeelle kuukausina.

Työkokemuksen tulee olla hankittu kevään 2017 yhteishaussa 31.7.2017 mennessä. Kahta yhtäaikaisesti tehtyä työtä ei hyväksytä kuin yhdeksi työkokemukseksi. Kalenterivuodessa työkokemusta voi kertyä korkeintaan 12 kuukautta.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeinen työskentely. Myös tässä tapauksessa työkokemusta tulee olla vähintään kolme vuotta. Huom. mikäli merkitset hakulomakkeelle opistotutkinnon jälkeistä työkokemusta, tarkastathan että aiempi tutkintosi on varmasti opistotutkinto.

 

Yrityksen kasvuun johtaminen

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (25)
Voit hakea tähän koulutukseen seuraavilla tutkinnoilla:  Tradenomi (AMK) tai muu vastaava liiketoimintaosaamista tuottava korkeakoulututkinto.
Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu valintaperusteisiin.

Palvelumuotoilu

Tutkintonimike: Restonomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)
Voit hakea tähän koulutukseen seuraavilla tutkinnoilla: Restonomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.
Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu valintaperusteisiin.

Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)
Voit hakea tähän koulutukseen seuraavilla tutkinnoilla: sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK) -tutkinto.
Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu valintaperusteisiin.

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen

Tutkintonimike: Sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (25)
Voit hakea tähän koulutukseen seuraavilla tutkinnoilla: Sosionomi (AMK), geronomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), kasvatustieteiden kandidaatti (tai maisteri) tai yhteiskuntatieteiden/valtiotieteiden kandidaatti (tai maisteri).
Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu valintaperusteisiin.

 

Oikaisumenettelyohje

Mikäli päätöstä opiskelijavalinnasta ei ole tehty valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, henkilöllä on mahdollisuus hakea kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun johtoryhmältä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

Kerro oikaisupyynnössä nimesi, yhteystietosi ja miltä osin valintaperusteita ei ole noudatettu tai miltä osin opiskelijavalinta on tehty virheellisesti. Oikaisupyyntö lähetetään osoitteeseen Laurea-ammattikorkeakoulu, Johtoryhmä, Ratatie 22, 01300 Vantaa.

 

Tulossa hakuun syksyllä 2017

Syksyn 2017 korkeakoulujen yhteishakuaika on 6.9. – 20.9.2017. Hakulomake sulkeutuu haun viimeisenä päivänä klo 15.00. Koulutukset alkavat tammikuussa 2018. 

 

AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Tulossa hakuun syksyllä 2017. Muutokset ovat mahdollisia.

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (35), Leppävaara (35), Otaniemi (35), Lohja (35)

Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30)

Matkailu-ja palveluliiketoiminnan koulutus, restonomi (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30)

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (35), Porvoo (35)

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (25)

 

AMK-tutkinnot, monimuotototeutus

Tulossa hakuun syksyllä 2017. Muutokset ovat mahdollisia.

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (35), Tikkurila (35)

Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (25)

Turvallisuusalan koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus
Tutkinnot: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30)

Matkailu-ja palveluliiketoiminnan koulutus, restonomi (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30)

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (45), Otaniemi (30), Lohja (35)

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35)

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35), Otaniemi (30), Porvoo (25)

 

Ylemmät AMK tutkinnot

Tulossa hakuun syksyllä 2017. Muutokset ovat mahdollisia.

Turvallisuusjohtaminen
Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut
Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)

Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa
Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK),
fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (25)

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen
Tutkintonimike: Sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (25)

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen
Tutkintonimike: Estenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Kauneudenhoitoalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (20)

 

 

 

Yhteishaun aikatauluhttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=42<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Yhteishaku.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Yhteishaun aikatauluAikataulusta näet miten yhteishaku etenee ja voit tarkistaa tärkeimmät päivämäärät.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">yhteishaun-aikataulu</a>
Valintakokeethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=43<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Kuvalinkkikuvat/lainaus-palvelut.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ValintakokeetKevään 2017 yhteishaun valintakoeajat, valintakokeiden ennakkomatariaalit ja ohjeet valintakokeisiin osallistumiseen.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">valintakokeet</a>
Usein kysytyt kysymyksethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=44<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Usein_kysytyt.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Usein kysytyt kysymyksetHakijapalveluille usein esitettyjä kysymyksiä.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/usein-kysytyt-kysymykset"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">usein-kysytyt-kysymykset</a>

 Tiedotteet

 

 

Ylempien AMK-tutkintojen infotilaisuudet maaliskuussahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/yamk-info.aspx2017-02-19T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Kuvalinkkikuvat/_w/Alumni%20Advisory%20Board_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ylempien AMK-tutkintojen infotilaisuudet maaliskuussa

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=185<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet/erityisjarjestelyt"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakokeen erityisjärjestelyt</a>Ohjeet sekä lomake erityisjärjestelyjen hakemiseen Laurean valintakokeisiin
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=187<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/sote-alan-terveydentilasuositukset"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Terveydelliset vaatimukset</a>Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset ja käytännön ohjeet
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=183<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/erillishaku"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Erillishaku</a>Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille on erillishaku rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=181<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/poissaolo-oikeus" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Poissaolo-oikeuden rajoitus</a>Ensimmäisen opiskeluvuoden poissaolo-oikeuteen on tullut rajoitus
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=180<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/ensikertalaisuuskiintio" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Ensikertalaisuuskiintiö</a>Ensikertalaisten osuus aloituspaikoista Laureassa

 Blogit

 

 

 Videot