https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=16<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/AMK-tutkinnot.fw.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Yhteishaussa olevat koulutukset ja valintaperusteet

Valtakunnallinen yhteishaku korkeakouluopintoihin järjestetään kolme kertaa vuodessa: tammikuussa, maalis-huhtikuussa sekä syyskuussa. Tarjoamme ammattikorkeakoulu(AMK)- ja ylempään ammattikorkeakoulu(YAMK)-tutkintoon johtavia koulutuksia kaikissa yhteishauissa. Hakukohteet ja tarjolla olevat koulutukset vaihtelevat hauittain.

Syksyn yhteishaku 5. - 19.9.2018

 Syksyn yhteishaussa tarjoamme yhdeksän eri AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta sekä seitsemän YAMK-tutkintoon johtavaa koulutusta. Tarjolla on niin päiväopintoja, monimuoto-opintoja kuin verkko-opintoja. Voit tutustua eri opiskelumuotoihin tästä havainnollistavasta kaaviosta:  Opiskelutavat Laureassa -kaavio

AMK-tutkinnot, päivätoteutukset

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää opiskelijoilta mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu sekä yksin että ryhmätyönä toteutettavia projekteja ja muita oppimistehtäviä. Laurean koko opetustarjonta on käytettävissäsi, mikäli opetusryhmissä vain on tilaa. Ydinosaamisen opinnot on kuitenkin tarkoituksenmukaista opiskella kampuksella, johon olet valittu opiskelijaksi. Täydentävän osaamisen opinnoissa rohkaisemme tutkimaan koko opintotarjontaa.

Syksyn 2018 yhteishaku:

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (20), Leppävaara (30), Otaniemi (30)
Tutustu tämän koulutuksen valintaperusteisiin.

Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30)
Tutustu tämän koulutuksen valintaperusteisiin.

Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, restonomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30)
Tutustu tämän koulutuksen valintaperusteisiin.

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (30)
Tutustu tämän koulutuksen valintaperusteisiin.

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (25)
Tutustu tämän koulutuksen valintaperusteisiin.

AMK-tutkinnot, monimuotototeutukset

Monimuotototeutus sopii erityisesti opiskelijoille, jotka käyvät opintojensa ohella töissä. Monimuotototeutus sisältää päiväopiskelua enemmän itsenäistä opiskelua ja se edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta.

Opintoihin kuuluu etäopetusta sekä lähiopetusta, jonka päivät vaihtelevat kampuksen ja koulutuksen mukaan. Lähiopetuspäivien lisäksi voi täydentävän osaamisen opintoja olla muinakin päivinä. Opiskeluun voi sisältyä myös intensiiviviikko lukukausittain.

Lähiopetuspäivien ulkopuolella tehdään oppimistehtäviä ja projekteja sekä itsenäisesti että ryhmätöinä. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa. Voit ottaa myös muuta tarjontaa opintosuunnitelmaasi esim. päiväopintojen tarjonnasta.

Opiskeluun kuuluu myös ammattitaitoa edistävää harjoittelua, jonka laajuus vaihtelee tutkinnoittain. Sairaanhoitajan koulutuksesta noin yksi kolmasosa (75 op) on harjoittelua, joka toteutuu työpajoissa, simulaatioharjoituksissa ja sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Otathan huomioon, että monissa harjoittelupaikoissa voidaan toteuttaa kolmivuorotyötä.

Suunnittele oma mahdollinen työssäkäyntisi niin, että pystyt osallistumaan lähiopetukseen ja työharjoitteluun.

 

Syksyn 2018 yhteishaku:

 

Muutokset monimuotototeutusten lähiopetuspäiviin ovat mahdollisia.

 

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30)
Lähiopetuspäivät ovat pääsääntöisesti torstai iltapäivä, perjantai ja lauantai.
Opintojen alussa on orientaatiopäivät viikolla 2, to-la 10.-12.1.2019, klo 9-16.
Lisäksi keväällä 2019 lähiopetuspäivät to-la vkoilla 5, 10, 12, 14 ja 19.
Tutustu tämän koulutuksen valintaperusteisiin.

Liiketalouden koulutus, oikeudellinen osaaminen, tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (20)
Lähiopetuspäivät joka viikon maanantai ja tiistai, lisäksi  intensiiviviikko keväällä 2019 viikolla 5.
Tutustu tämän koulutuksen valintaperusteisiin.

Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (30)
Lähiopetusta on tiistai-iltaisin (klo 16-20:30), ja lisäksi maanantaisin (klo 8-16) viikoilla 3, 4, 6, 9, 11, 13, 16 ja 20.
Tutustu tämän koulutuksen valintaperusteisiin.

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35), Porvoo (30)
Tikkurilan kampus: lähiopetuspäivät pääsääntöisesti jokaisena maanantaina ja tiistaina, poislukien juhlapyhät. Lähiopetusviikko on vkolla 14. Harjoittelua on viikoilla 19-22.
Porvoon kampus: lähiopetuspäivät ovat torstai ja perjantai, poislukien juhlapyhät. Lähiopetusviikko on vkolla 12. Harjoittelua on viikoilla 18-21.
Tutustu tämän koulutuksen valintaperusteisiin.

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35)
Lähiopetusta toteutetaan pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin. Viikko 15 on intensiivi opiskelua koululla. Harjoittelua on viikoilla 19-22.
Tutustu tämän koulutuksen valintaperusteisiin.

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35), Porvoo (25)
Tikkurilan kampus: lähiopetuspäivät perjantai ja lauantai (viikoilla 5, 9, 12, 15, 18 ja 21), lisäksi intensiiviviikko keväällä ja syksyllä. Kevään intensiiviviikko pidetään viikolla 2 (ma-pe).
Porvoon kampus: lähiopetuspäivät maanantai ja tiistai, lisäksi intensiiviviikko keväällä ja syksyllä. Kevään intesiiviviikko pidetään viikolla 2, eli ma-pe 7.-11.1.2019.

Tutustu tämän koulutuksen valintaperusteisiin.

AMK-tutkinnot, monimuotototeutukset verkko-opintoina


Syksyn 2018 yhteishaku

 

Monimuotototeutuksia verkko-opintoina on kahdenlaisia;

  • Verkko-opetuspainotteinen opiskelu painottuu muuta monimuoto-opiskelua laajemmin verkon välityksellä tapahtuvaan opiskeluun. Opiskeluun sisältyy myös kahden päivän intensiivijaksoja kuukausittain.
  • Verkko-opinnoissa opiskelu suoritetaan kokonaan verkossa. Lähitapaamisia on opintojen alussa ja sen jälkeen kerran lukukaudessa.

Opiskeluun kuuluu myös ammattitaitoa edistävää harjoittelua, jonka laajuus vaihtelee tutkinnoittain.

 

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus, verkko-opinnot

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Lohja (35), Tikkurila (35)
Lähitapaamisia on kerran lukukaudessa erikseen määriteltävinä päivinä, yleensä lukukauden alussa syyskuussa ja tammikuussa. Tammikuun 2019 lähipäivä on 11.1.2019 Laurean Tikkurilan kampuksella.
Tutustu tämän koulutuksen valintaperusteisiin.

Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus, verkko-opinnot

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30)
Orientaatiopäivät to-la 10.-12.1.2019 klo 9-16
Tutustu tämän koulutuksen valintaperusteisiin.

 Palveluliiketoiminnan koulutus, restonomi (AMK), monimuotototeutus, verkko-opetuspainotteinen

Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)
Tutustu tämän koulutuksen valintaperusteisiin.

 Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, verkko-opetuspainotteinen

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Lohja (30), Otaniemi (30)
Lohjan kampus: opinnot verkkopainotteisena monimuotototeutuksena, kaksi lähiopetuspäivää kuukausittain, pääsääntöisin torstai ja perjantai. Lähipäivät keväällä 2019 ovat to–pe 10.-11.1., 7.-8.2., 7.-8.3., 4.-5.4. ja 23.-24.5. Harjoittelua viikoilla 16-19.
Otanimen kampus: opinnot verkkopainotteisena monimuotototeutuksena, kaksi lähiopetuspäivää kuukausittain, pääsääntöisin to-pe. Lähipäivät keväällä 2019 ovat to-pe 10.-11.1., 14.-15.2., 14.-15.3., 11.-12.4., 23.-24.5.Harjoittelua on viikoilla 16 - 19.
Tutustu tämän koulutuksen valintaperusteisiin.

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), monimuotototeutus, verkko-opinnot

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (30)
Verkkototeutuksen lähitapaamiset ovat Laurean Otaniemen kampuksella ainoastaan opintojen alussa (perehdytys, ryhmäytyminen), jonka jälkeen lähitapaamisia on kerran lukukaudessa.
Tammikuun lähiopetuspäivät ovat 10. - 11.1.2019 klo 9-16.
Tutustu tämän koulutuksen valintaperusteisiin.

 

Ylemmät AMK tutkinnot

 
Hakukelpoisuus ylempi AMK koulutuksiin

Voit hakea ylempi AMK opintoihin, kun sinulla on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Lisäksi sinun tulee täyttää ammattikorkeakoulujen koulutuskohtaiset hakukelpoisuusvaatimukset.

Työkokemusta vähintään kolme vuotta

Hakukelpoisuuteen vaaditaan korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta vähintään kolme vuotta (36 kk).  Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeinen työskentely. Myös tässä tapauksessa työkokemusta tulee olla vähintään kolme vuotta. Tarkistathan, että tutkintosi on varmasti opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Näitä tutkintoja ei pääsääntöisesti ole ollut enää 2000 luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Työkokemuksen tulee olla hankittu syksyn yhteishaussa 31.12.2018 mennessä. Tarkemmat ohjeet työkokemuksen hyväksymisestä löytyvät alempaa koulutuksen valintaperusteista.

Työtodistukset tarkistetaan opiskelijaksi valituilta.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit.
Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Pyydä työtodistus työnantajaltasi hyvissä ajoin, sillä syksyn 2018 yhteishaussa opiskelijaksi valittujen tulee toimittaa työtodistusten kopiot hakijapalveluihin jo 11.12.2018 klo 15.00 mennessä.

 
Syksyn 2018 yhteishaussa mukana olevat Laurean ylempi (AMK) koulutukset:

 

Turvallisuusjohtaminen

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (20)
Voit hakea tähän koulutukseen jos sinulla on Tradenomi (AMK) turvallisuusalalta. Myös muu soveltuva korkeakoulututkinto, esimerkiksi liiketalous, tekniikka, pelastus-, puolustus- tai poliisisektorilta tuottaa hakukelpoisuuden. Lisäksi vaaditaan kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Tutustu ylempi AMK koulutusten valintaperusteisiin.

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)
Voit hakea tähän koulutukseen jos sinulla on Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi sinulla tulee olla vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Tutustu ylempi AMK koulutusten valintaperusteisiin.

Oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (20)
Voit hakea tähän koulutukseen jos sinulla on Tradenomi (AMK) tai muulla soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Aikaisemmat oikeudelliset opinnot eivät ole välttämättömiä.
Tutustu ylempi AMK koulutusten valintaperusteisiin.

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (25)
Voit hakea tähän koulutukseen jos sinulla on Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi sinulla tulee olla vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Tutustu ylempi AMK koulutusten valintaperusteisiin.

Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK),
fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)
Voit hakea tähän koulutukseen, jos sinulla on jokin seuraavista ammattikorkeakoulututkinnoista; Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK). Lisäksi sinulla tulee olla vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Tutustu ylempi AMK koulutusten valintaperusteisiin.

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen

Tutkintonimike: sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (20)
Voit hakea tähän koulutukseen, jos sinulla on jokin seuraavista korkeakoulututkinnoista; Sosionomi (AMK), geronomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), kasvatustieteiden kandidaatti (tai maisteri) tai yhteiskuntatieteiden/valtiotieteiden kandidaatti (tai maisteri). Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen
Tutustu ylempi AMK koulutusten valintaperusteisiin.

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen

Tutkintonimike: Estenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Kauneudenhoitoalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (20)
Voit hakea tähän koulutukseen, jos sinulla on Estenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Tutustu ylempi AMK koulutusten valintaperusteisiin.

 

Valintaperusteet

Voit hakea AMK-opintoihin jos olet suorittanut toisen asteen tutkinnon (lukio tai ammatillinen perustutkinto) tai muun toisen asteen tutkintoon rinnastettavissa olevan tutkinnon. Tarkka lista hakukelpoisuuden antavista tutkinnoista löytyy täältä.

Voit hakea ylemmän AMK:n opintoihin, kun sinulla on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Lisäksi sinun tulee täyttää koulutuskohtaiset hakukelpoisuusvaatimukset. Lue lisää YAMK-opinnoista YAMK-sivustoltamme ja tarkista koulutuskohtaiset hakukelpoisuusvaatimukset Opintopolusta.

Oikaisumenettelyohje

Mikäli päätöstä opiskelijavalinnasta ei ole tehty valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, henkilöllä on mahdollisuus hakea kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun johtoryhmältä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

Olethan yhteydessä Laurean hakijapalveluihin ennen oikaisupyynnön lähettämistä. Näin asiasi käsittely voi nopeutua tai se voidaan mahdollisesti selvittää ilman että varsinaista oikaisupyyntöä tarvitsee lähettää.

Kerro oikaisupyynnössä nimesi, yhteystietosi ja miltä osin valintaperusteita ei ole noudatettu tai miltä osin opiskelijavalinta on tehty virheellisesti. Oikaisupyyntö lähetetään osoitteeseen Laurea-ammattikorkeakoulu, Johtoryhmä, Ratatie 22, 01300 Vantaa.


Tulossa kevään 2019 yhteishakuun

Tutustu Laurean kevään 2019 yhteishaun hakukohteisiin.  Korkeakoulujen kevään 2019 yhteishakuaika on 20.3. - 3.4.2019. Hakulomake sulkeutuu haun viimeisenä päivänä klo 15.00. Koulutukset alkavat syksyllä  2019.

Muutokset ovat mahdollisia (päivitetty 6.7.2018).

 

AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (20), Leppävaara (30), Tikkurila (50)

Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (30)

Turvallisuusalan koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus
Tutkinnot: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (35)

Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, restonomi (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30)

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (20), Lohja (30), Tikkurila (35)

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (20)

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (35), Tikkurila (35)

Fysioterapeuttikoulutus, fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (35)

 

AMK-tutkinnot, monimuotototeutus

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Lohja (30)

Liiketalouden koulutus, oikeudellinen osaaminen, tradenomi (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (20)

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Lohja (25)

Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, sosionomi (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (15)

Kauneudenhoitoalan koulutus, estenomi (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto: Kaudenudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35)

 

AMK-tutkinnot, monimuotototeutus, verkko-opinnot

Verkko-opetuspainotteinen opiskelu painottuu muuta monimuoto-opiskelua laajemmin verkon välityksellä tapahtuvaan opiskeluun. Opiskeluun sisältyy myös kahden päivän intensiivijaksoja kuukausittain.

Verkko-opinnoissa opiskelu suoritetaan kokonaan verkossa. Lähitapaamisia on opintojen alussa ja sen jälkeen kerran lukukaudessa.

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus, verkko-opinnot
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (35)

Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus, verkko-opetuspainotteinen
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30)

Palveluliiketoiminnan koulutus, restonomi (AMK), monimuotototeutus, verkko-opetuspainotteinen
Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, verkko-opetuspainotteinen
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (35), Otaniemi (15), Porvoo (35)

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, verkko-opetuspainotteinen
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (15)

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), monimuotototeutus, verkko-opinnot
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (25)

 

Ylemmät AMK tutkinnot

Palvelumuotoilu
Tutkintonimike: Restonomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessa ja asiakastyössä
Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat):Tikkurila (25)

Yrityksen kasvuun johtaminen
Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (25)

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
Tutkintonimike: Fysioterapeutti, Sairaanhoitaja, Terveydenhoitaja, Sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (25)


 

 

 

 

Yhteishaun aikatauluhttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=42<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Yhteishaku.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Yhteishaun aikatauluMitä hakijan tulee tehdä ja mihin mennessä - löydät vastaukset tästä aikataulusta. <a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">yhteishaun-aikataulu</a>
Valintakokeethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=43<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Kuvalinkkikuvat/lainaus-palvelut.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ValintakokeetOhjeet valintakokeisiin osallistuville, valintakoepäivät ja pääsykoemateriaalit.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">valintakokeet</a>
Usein kysytyt kysymyksethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=44<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Usein_kysytyt.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Usein kysytyt kysymyksetHakijapalveluille usein esitettyjä kysymyksiä ja hakijatilastoja.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/usein-kysytyt-kysymykset"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">usein-kysytyt-kysymykset</a>

​Hakukelpoisuus AMK-tutkintoihin

Yleisestä hakukelpoisuudesta, eli millä aiemmin suoritetulla tutkinnolla voit hakea ammattikorkeakouluun, on säädetty ammattikorkeakoululaissa.

Hakukelpoisuus ylempiin AMK-tutkintoihin

Hakukelpoisuudesta ylempiin AMK-opintoihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa.  Lisäksi ammattikorkeakoulut määrittelevät koulutuskohtaiset hakukelpoisuusvaatimukset.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee yhteishakuja ja erillishakuja.

Lue lisää >>

Laurean opetussuunnitelmat

Tutustu opetusuunnitelmiin

 Tiedotteet

 

 

YAMK-infotilaisuuksia syksyn yhteishaun aikanahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-infotilaisuuksia-yhteishaun-aikana.aspx2018-08-05T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/_w/kuva1_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />YAMK-infotilaisuuksia syksyn yhteishaun aikana
YAMK-infotilaisuuksia Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksillahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-infotilaisuudet-.aspx2018-02-19T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/_w/Laurea_DSC_1692_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />YAMK-infotilaisuuksia Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla
Iloa ja Paloa yrittäjyyteen -liikeideakilpailu järjestettiin Porvoossahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Iloa-ja-Paloa-yrittäjyyteen--liikeideakilpailu-järjestettiin-Porvoossa.aspx2017-10-09T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/_w/Porvoo-opiskelijat_png.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Iloa ja Paloa yrittäjyyteen -liikeideakilpailu järjestettiin Porvoossa

 Tapahtumat

 

 

AMK-kampuspäivä 2018https://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/AMK-kampuspäivä-2018.aspxAMK-kampuspäivä 20182018-11-14T07:00:00Z

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=210<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/poissaolo-oikeus">Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuteen on rajoituksia.</a>Ensimmäisen opiskeluvuoden poissaolo-oikeuteen on rajoituksia.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=185<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet/erityisjarjestelyt"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakokeen erityisjärjestelyt</a>Ohjeet sekä lomake erityisjärjestelyjen hakemiseen Laurean valintakokeisiin
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=187<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/sote-alan-terveydentilasuositukset"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Terveydelliset vaatimukset</a>Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset ja käytännön ohjeet
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=180<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/ensikertalaisuuskiintio" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Ensikertalaisuuskiintiö</a>Ensikertalaisten osuus aloituspaikoista Laureassa

 Blogit

 

 

 Videot