https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=16<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/AMK-tutkinnot.fw.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Yhteishaussa olevat koulutukset ja valintaperusteet


Lisähaku tammikuussa 2018 alkavaan Restonomi (AMK) monimuotokoulutukseen 27.11 - 4.12.2017.
Kaikki lisähaussa hakeneet voivat osallistua koulutuksen valintahaastatteluun 11.12.2017 ( ilmoittautuminen klo 8:00 - 8:30 ) Laurea Leppävaaran kampuksella osoitteessa Vanha maantie 9, 02650 Espoo. 

Hakulomake löytyy lisähakuaikana 27.11 - 4.12.2017 osoitteesta Opintopolku.fi. Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.  Lisähaussa hakeneiden tulee toimittaa hakukelpoisuuden osoittavat koulutodistusliitteet (esim.  lukion päättötodistus tai ammatillinen perustutkintotodistus)  Laurea hakijapalveluihin 4.12.2017 mennessä. Voit lähettää ne todistuspalautuspalvelun kautta (link)

Lisähaun valinnat tehdään valintahaastattelun perusteella. Tuo haastatteluun mukanasi virallinen henkilöllisyystodistus. Kaikki hakijat osallistuvat valintahaastatteluun ilman erillistä kutsua. Valinnasta ilmoitetaan sähköpostitse. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutukseen valituilta alkuperäiset tutkintotodistukset. Muista hyväksyä tarjottu opiskelupaikka. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee yhteishakuja (myös yhteishaun lisähakua) ja erillishakuja. Opinnot alkavat Laurea Leppävaarassa 15.1.2018.


Syksyn yhteishaku 2017
Syksyn 2017 korkeakoulujen yhteishakuaika on päättynyt 20.9.2017 klo 15. Hakulomake sulkeutuu haun viimeisenä päivänä klo 15.00. Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiisi siitä vahvistusviestin. Koulutukset alkavat keväällä 2018. 

Valintaperusteissa on kerrottu muun muassa Laureassa käytössä olevat valintatavat ja kiintiöt, hakukelpoisuuden antavat tutkinnot, sekä hakukelpoisuuden osoittaminen. 
Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee yhteishakuja ja erillishakuja.

Syksyn 2017 yhteishaun hakukohteet:

AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää opiskelijoilta mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu sekä yksin että ryhmätyönä toteutettavia projekteja ja muita oppimistehtäviä. Voit hyödyntää koko Laurean tarjontaa. Laurean koko opetustarjonta on käytettävissäsi, mikäli opetusryhmissä vain on tilaa. Ydinosaamisen opinnot on kuitenkin tarkoituksenmukaista opiskella kampuksella, johon olet valittu opiskelijaksi. Täydentävän osaamisen opinnoissa rohkaisemme tutkimaan koko opintotarjontaa.

Syksyn 2017 yhteishaussa olevat Laurean päivätoteutus hakukohteet:

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (35), Leppävaara (35), Otaniemi (35), Lohja (35)
Tutustu Laurean liiketalouden koulutusten valintaperusteisiin.

Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30)
Tutustu Laurean tietojenkäsittely koulutusten valintaperusteisiin.

Matkailu-ja palveluliiketoiminnan koulutus, restonomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30)
Tutustu Laurean matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutusten valintaperusteisiin.

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (35)
Tutustu Laurean sairaanhoitaja koulutusten valintaperusteisiin.

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (25)
Tutustu Laurean sosionomi koulutusten valintaperusteisiin.

 

AMK-tutkinnot, monimuotototeutus

Monimuoto-opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opiskeluun kuuluu myös ammattitaitoa edistävää harjoittelua, jonka laajuus vaihtelee tutkinnoittain. Sairaanhoitajan koulutuksesta noin yksi kolmasosa (75 op) on harjoittelua, joka toteutuu työpajoissa, simulaatioharjoituksissa ja sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Otathan huomioon, että monissa harjoittelupaikoissa voidaan toteuttaa kolmivuorotyötä.

Keväällä 2018 alkavien monimuotototeutusten lähiopetuspäivät vaihtelevat koulutuksittain. Ilmoitettujen lähiopetuspäivien lisäksi voi täydentävän osaamisen opintoja olla muinakin päivinä. Opiskeluun sisältyy myös intensiiviviikko lukukausittain tarvittaessa sekä lähiopetuspäivien ulkopuolella tehtäviä oppimistehtäviä ja projekteja, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätöinä. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa. Voit ottaa myös muuta tarjontaa opintosuunnitelmaasi esim. päiväopintojen tarjonnasta. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta. Monimuoto-opiskelu sopii erityisesti opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä.


Syksyn 2017 yhteishaussa olevat Laurean monimuotototeutus hakukohteet:

Huom.  Lähiopetuspäivien tiedot on päivitetty 8.9.2018. Muutokset ovat mahdollisia.

 

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (35).
Lähiopetuspäivät; torstai-iltapäivä/-ilta, perjantai ja lauantai kerran kuukaudessa. Lisäksi intensiiviviikko.
Tutustu Laurean liiketalouden koulutusten valintaperusteisiin.

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus verkko-opintoina

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35).
Lähitapaaminen kerran lukukaudessa.
Tutustu Laurean liiketalouden koulutusten valintaperusteisiin.

Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (25).
Lähiopetuspäivät pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin; ma 8 - 16 luokkaopetusta, ti 16 - 20 luokka- tai virtuaaliopetusta.
Tutustu Laurean tietojenkäsittely koulutusten valintaperusteisiin.

Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tutkinnot: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30).
Lähiopetuspäivät; torstai-iltapäivä/-ilta, perjantai ja lauantai kerran kuukaudessa. Lisäksi intensiiviviikko.
Tutustu Laurean turvallisuusalan koulutuksen valintaperusteisiin.

Matkailu-ja palveluliiketoiminnan koulutus, restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30).
Lähiopetuspäivät; maanantai ja tiistai joka toinen viikko (9-18).
Tutustu Laurean matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutusten valintaperusteisiin.

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): 
Tikkurila (45). Lähiopetuspäivät  maanantaisin ja tiistaisin. Lisäksi intensiiviviikko.
Lohja (35). Lähiopetuspäivät pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin.
Porvoo (35). Lähiopetuspäivät pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin.
Otaniemi (30). Lähiopetuspäivät pääsääntöisesti torstaisin ja perjantaisin.
Tutustu Laurean sairaanhoitaja koulutusten valintaperusteisiin.

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35).
Lähiopetuspäivät; pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin. Lisäksi intensiiviviikko.
Tutustu Laurean terveydenhoitaja koulutuksen valintaperusteisiin.

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat):
Tikkurila (35). Lähiopetuspäivät pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin kerran kuukaudessa. Lisäksi intensiiviviikko.
Porvoo (25). Lähiopetuspäivät pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin. Lisäksi intensiiviviikko.
Tutustu Laurean sosionomi koulutusten valintaperusteisiin.

 Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), monimuotototeutus verkko-opintoina

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat):  Otaniemi (30)
Lähitapaaminen kerran lukukaudessa.
Tutustu Laurean sosionomi koulutusten valintaperusteisiin.

 

AMK-tutkinnot, monimuotototeutukset verkko-opintoina


Syksyn 2017 yhteishaussa olevat Laurean monimuotototeutus, verkko-opinnot, hakukohteet:

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus verkko-opintoina

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35)
Tutustu Laurean liiketalouden koulutusten valintaperusteisiin.

Tikkurilan kampuksella alkaa keväällä 2018 liiketalouden tradenomi monimuotototeutus verkko-opintoina. Tässä monimuotototeutuksessa opiskelu suoritetaan kokonaan verkossa. Verkko-opinnoissa lähitapaamisia on ainoastaan opintojen alussa (perehdytys ja ryhmäytyminen), minkä jälkeen lähitapaamisia on kerran lukukaudessa. Opintojen aikana muut tapaamiset tapahtuvat verkossa. Verkko-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta. Tämä opiskelumuoto sopii verkko-opiskelusta motivoituneille opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä sekä niille, jotka asuvat etäällä Laurean kampuksilta. Verkko-opinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus kehittää omaa työtään tai oman työpaikkansa toimintaa opintojen sisältöjen puitteissa.

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), monimuotototeutus verkko-opintoina

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat):  Otaniemi (30)
Tutustu Laurean sosionomi koulutusten valintaperusteisiin.

Otaniemen kampuksella alkaa keväällä 2018 sosionomi monimuotototeutus verkko-opintoina. Tässä monimuotokoulutuksessa opiskelet kokonaan verkossa. Verkkototeutuksen lähitapaamiset ovat Laurean Otaniemen kampuksella ainoastaan opintojen alussa (perehdytys, ryhmäytyminen), jonka jälkeen lähitapaamisia on kerran lukukaudessa. Opintojen aikana muut tapaamiset tapahtuvat erilaisia verkkotyökaluja hyödyntäen. Oppimisalustana käytetään mm. Optima–verkkotoimintaympäristöä.

Opiskeluun kuuluu myös ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

Verkko-opiskelu Laureassa on joustava mahdollisuus sinulle, joka et elämäntilanteesi tai asuinpaikkakuntasi vuoksi voi osallistua lähiopetukseen ja haluat pääsääntöisesti suorittaa opinnot omalla aikataulullasi.

Ylemmät AMK tutkinnot

 

Hakukelpoisuus ylempi AMK koulutuksiin

Voit hakea ylempi AMK-koulutuksiin, kun sinulla on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja täytät koulutuskohtaiset pohjakoulutusvaatimukset. Lisäksi sinulla tulee olla korkeakoulututkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta vähintään kolme vuotta.

Työkokemusta vähintään kolme vuotta

Vaadittavan tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta vähintään kolme vuotta.  Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Työtodistukset tarkistetaan opiskelijaksi valituilta.

Työkokemuksen tulee olla hankittu syksyn 2017 yhteishaussa 31.12.2017 mennessä. Kahta yhtäaikaisesti tehtyä työtä ei hyväksytä kuin yhdeksi työkokemukseksi. Kalenterivuodessa työkokemusta voi kertyä korkeintaan 12 kuukautta.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeinen työskentely. Myös tässä tapauksessa työkokemusta tulee olla vähintään kolme vuotta. Tarkistathan, että tutkintosi on varmasti opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Näitä tutkintoja ei pääsääntöisesti ole ollut enää 2000 luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

 


Syksyn 2017 yhteishaussa olevat Laurean ylempi (AMK) hakukohteet:

Turvallisuusjohtaminen

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)
Voit hakea tähän koulutukseen seuraavilla tutkinnoilla:  Tradenomin tutkinto turvallisuusalalta tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, esimerkiksi liiketalouden, tekniikan, pelastus-, puolustus- tai poliisisektorin  korkeakoulututkinto.
Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Tutustu Laurean ylempi amk koulutusten valintaperusteisiin.

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)
Voit hakea tähän koulutukseen seuraavilla tutkinnoilla:  Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.
Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Tutustu Laurean ylempi amk koulutusten valintaperusteisiin.

Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK),
fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)
Voit hakea tähän koulutukseen seuraavilla tutkinnoilla:  Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK).
Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Tutustu Laurean ylempi amk koulutusten valintaperusteisiin.

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (25)
Voit hakea tähän koulutukseen seuraavilla tutkinnoilla:  Tradenomi tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.
Tutustu Laurean ylempi amk koulutusten valintaperusteisiin.

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen

Tutkintonimike: Sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (25)
Voit hakea tähän koulutukseen seuraavilla tutkinnoilla:  Sosionomi (AMK), geronomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), kasvatustieteiden kandidaatti (tai maisteri) tai yhteiskuntatieteiden/valtiotieteiden kandidaatti (tai maisteri).
Tutustu Laurean ylempi amk koulutusten valintaperusteisiin.

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen

Tutkintonimike: Estenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Kauneudenhoitoalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (20)
Voit hakea tähän koulutukseen seuraavilla tutkinnoilla:  Estenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.
Tutustu Laurean ylempi amk koulutusten valintaperusteisiin.

 

Oikaisumenettelyohje

Mikäli päätöstä opiskelijavalinnasta ei ole tehty valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, henkilöllä on mahdollisuus hakea kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun johtoryhmältä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

Olethan yhteydessä Laurean hakijapalveluihin ennen oikaisupyynnön lähettämistä. Näin asiasi käsittely voi nopeutua tai se voidaan mahdollisesti selvittää ilman että varsinaista oikaisupyyntöä tarvitsee lähettää.

Kerro oikaisupyynnössä nimesi, yhteystietosi ja miltä osin valintaperusteita ei ole noudatettu tai miltä osin opiskelijavalinta on tehty virheellisesti. Oikaisupyyntö lähetetään osoitteeseen Laurea-ammattikorkeakoulu, Johtoryhmä, Ratatie 22, 01300 Vantaa.

 

Tulossa kevään 2018 yhteishakuun

Tutustu Laurean kevään 2018 yhteishaun hakukohteisiin. Korkeakoulujen kevään 2018 2. yhteishakuaika on 14.3. – 28.3.2018 (haku Laurean suomenkielisiin koulutuksiin). Hakulomake sulkeutuu haun viimeisenä päivänä klo 15.00. Koulutukset alkavat syksyllä 2018. 


AMK-tutkinnot, päivätoteutus.

Muutokset ovat mahdollisia.

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (35), Leppävaara (35), Tikkurila (55)

Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30), Tikkurila (25)

Turvallisuusalan koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus
Tutkinnot: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (35)

Matkailu-ja palveluliiketoiminnan koulutus, restonomi (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (50)

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35), Otaniemi (30), Lohja (35)

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (35)

Fysioterapeuttikoulutus, fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (35)

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (25), Tikkurila (35), Otaniemi (40)

Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, sosionomi (AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35)

Kauneudenhoitoalan koulutus, estenomi (AMK)
Tutkinto: Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35)

 

AMK-tutkinnot, monimuotototeutus.

Muutokset ovat mahdollisia

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (35)

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus, verkko-opinnot
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat):  Lohja (35)

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (35), Porvoo (35), Otaniemi (20)

Porvoon ja Otaniemen sairaanhoitajakoulutukset ovat verkko-opetuspainotteisia.

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Lohja (25)

 

Ylemmät AMK tutkinnot

Muutokset ovat mahdollisia.

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä
Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)

Palvelumuotoilu
Tutkintonimike: Restonomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)

Voimavaraistavien työtapojen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla
 Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)

Yrityksen kasvuun johtaminen
Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (25)

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (25)

 

 

 

Yhteishaun aikatauluhttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=42<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Yhteishaku.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Yhteishaun aikatauluAikataulusta näet miten yhteishaku etenee ja voit tarkistaa tärkeimmät päivämäärät.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">yhteishaun-aikataulu</a>
Valintakokeethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=43<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Kuvalinkkikuvat/lainaus-palvelut.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ValintakokeetSyksyn 2017 yhteishaun valintakoeajat, valintakokeiden ennakkomatariaalit ja ohjeet valintakokeisiin osallistumiseen.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">valintakokeet</a>
Usein kysytyt kysymyksethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=44<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Usein_kysytyt.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Usein kysytyt kysymyksetHakijapalveluille usein esitettyjä kysymyksiä.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/usein-kysytyt-kysymykset"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">usein-kysytyt-kysymykset</a>

 Tiedotteet

 

 

Iloa ja Paloa yrittäjyyteen -liikeideakilpailu järjestettiin Porvoossahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Iloa-ja-Paloa-yrittäjyyteen--liikeideakilpailu-järjestettiin-Porvoossa.aspx2017-10-09T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/_w/Porvoo-opiskelijat_png.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Iloa ja Paloa yrittäjyyteen -liikeideakilpailu järjestettiin Porvoossa

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=210<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/poissaolo-oikeus">Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuteen on rajoituksia.</a>Ensimmäisen opiskeluvuoden poissaolo-oikeuteen on rajoituksia.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=185<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet/erityisjarjestelyt"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakokeen erityisjärjestelyt</a>Ohjeet sekä lomake erityisjärjestelyjen hakemiseen Laurean valintakokeisiin
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=187<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/sote-alan-terveydentilasuositukset"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Terveydelliset vaatimukset</a>Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset ja käytännön ohjeet
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=180<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/ensikertalaisuuskiintio" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Ensikertalaisuuskiintiö</a>Ensikertalaisten osuus aloituspaikoista Laureassa

 Blogit

 

 

 Videot