https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=16<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/AMK-tutkinnot.fw.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Yhteishaussa olevat koulutukset ja valintaperusteet

Hakukelpoisuus AMK-tutkintoihin

Yleisestä hakukelpoisuudesta, eli millä aiemmin suoritetulla tutkinnolla voit hakea ammattikorkeakouluun, on säädetty ammattikorkeakoululaissa.

Hakukelpoisuus ylempiin AMK-tutkintoihin

Hakukelpoisuudesta ylempiin AMK-opintoihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa.  Lisäksi ammattikorkeakoulut määrittelevät koulutuskohtaiset hakukelpoisuusvaatimukset. Nämä on kerrottu alempana kohdassa Ylemmät AMK tutkinnot.

Valintaperusteet

Valintaperusteissa kerrotaan muun muassa Laureassa käytössä olevat valintatavat ja kiintiöt. Alakohtaisiin valintaperusteisiin pääset alla lueteltujen, haussa mukana olevien, koulutusten kohdalta.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee yhteishakuja ja erillishakuja.


Kevään 2018 yhteishaussa mukana olevat Laurean koulutukset

Laureassa on useita joustavia opiskelumuotoja. Voit tutustua eri opiskelumuotoihin tästä havainnollistavasta kaaviosta:
Opiskelutavat Laureassa -kaavio

AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää opiskelijoilta mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu sekä yksin että ryhmätyönä toteutettavia projekteja ja muita oppimistehtäviä. Laurean koko opetustarjonta on käytettävissäsi, mikäli opetusryhmissä vain on tilaa. Ydinosaamisen opinnot on kuitenkin tarkoituksenmukaista opiskella kampuksella, johon olet valittu opiskelijaksi. Täydentävän osaamisen opinnoissa rohkaisemme tutkimaan koko opintotarjontaa.

Kevään 2018 yhteishaussa mukana olevat Laurean päivätoteutus koulutukset:


Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (35), Leppävaara (35), Tikkurila (55)
Tutustu Laurean liiketalouden päivätoteutusten valintaperusteisiin.

Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30), Tikkurila (25)
Tutustu Laurean tietojenkäsittelyn päivätoteutusten valintaperusteisiin.

Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinnot: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (35)
Tutustu Laurean turvallisuusalan päivätoteutuksen valintaperusteisiin.

Matkailu-ja palveluliiketoiminnan koulutus, restonomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (50)
Tutustu Laurean matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutusten valintaperusteisiin.

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35), Otaniemi (30), Lohja (35)
Tutustu Laurean sairaanhoitajakoulutusten valintaperusteisiin.

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (35)
Tutustu Laurean terveydenhoitajakoulutuksen valintaperusteisiin.

Fysioterapeuttikoulutus, fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (35)
Tutustu Laurean fysioterapiakoulutuksen valintaperusteisiin.

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35), Otaniemi (40), Hyvinkää (25)
Tutustu Laurean sosionomikoulutusten valintaperusteisiin.

 Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, sosionomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (23)
Tutustu Laurean rikosseuraamusalan koulutuksen valintaperusteisiin.

Kauneudenhoitoalankoulutus, estenomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto: Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35)
Tutustu Laurean kauneudenhoitoalan koulutuksen valintaperusteisiin.

 

AMK-tutkinnot, monimuotototeutus

Monimuotototeutus sopii erityisesti opiskelijoille, jotka käyvät opintojensa ohella töissä. Monimuotototeutus sisältää päiväopiskelua enemmän itsenäistä opiskelua ja se edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta.

Opintoihin kuuluu etäopetusta sekä lähiopetusta, jonka päivät vaihtelevat kampuksen ja koulutuksen mukaan. Lähiopetuspäivien lisäksi voi täydentävän osaamisen opintoja olla muinakin päivinä. Opiskeluun voi sisältyä myös intensiiviviikko lukukausittain.

Lähiopetuspäivien ulkopuolella tehdään oppimistehtäviä ja projekteja sekä itsenäisesti että ryhmätöinä. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa. Voit ottaa myös muuta tarjontaa opintosuunnitelmaasi esim. päiväopintojen tarjonnasta.

Opiskeluun kuuluu myös ammattitaitoa edistävää harjoittelua, jonka laajuus vaihtelee tutkinnoittain. Sairaanhoitajan koulutuksesta noin yksi kolmasosa (75 op) on harjoittelua, joka toteutuu työpajoissa, simulaatioharjoituksissa ja sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Otathan huomioon, että monissa harjoittelupaikoissa voidaan toteuttaa kolmivuorotyötä.

Suunnittele oma mahdollinen työssäkäyntisi niin, että pystyt osallistumaan lähiopetukseen ja työharjoitteluun.

Kevään 2018 yhteishaussa mukana olevat Laurean monimuotototeutus koulutukset:

Huom. Muutokset monimuotototeutusten lähiopetuspäiviin ovat mahdollisia.


Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (35)
Otaniemen monimuotototeutuksessa verkko-opetuksen lisäksi on muutamia lähipäiviä lukukaudessa (2/kk).
Syyslukukauden lähiopetuspäivät ovat: 23. - 24.8.2018  (orientaatio opintoihin), 3. - 4.9.2018, 1. - 2.10.2018, 5. - 6.11.2018, 3. - 4.12.2018.
Tutustu Laurean liiketalouden monimuotototeutusten valintaperusteisiin.

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus, verkko-opinnot

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Lohja (35)
Lohjan liiketalouden monimuotokoulutus toteutetaan verkko-opintoina. Lähitapaaminen on kerran lukukaudessa. Syksyllä 2018 lähitapaaminen on perjantaina 24.8.2018.
Tutustu Laurean liiketalouden monimuotototeutusten valintaperusteisiin.

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (35)
Hyvinkään sairaanhoitaja monimuotototeutuksessa lähiopetusta toteutetaan pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin.
Tutustu Laurean sairaanhoitajakoulutusten valintaperusteisiin.

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, verkko-opetuspainotteinen

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Porvoo (35), Otaniemi (20) 
Porvoon ja Otaniemen sairaanhoitajakoulutukset toteutetaan verkko-opetuspainotteisina ja ne painottuvat muuta monimuoto-opiskelua laajemmin verkon välityksellä tapahtuvaan opiskeluun. Opiskeluun sisältyy myös kahden päivän intensiivijaksoja kuukausittain (torstai ja perjantai). Syksyn 2018 lähiopetuspäivät ovat 23.-24.8.2018 (orientaatio opintoihin), 20. - 21.9.2018, 11. - 12.10.2018, 8. - 9.11.2018 ja 13. - 14.12.2018.
Tutustu Laurean sairaanhoitajakoulutusten valintaperusteisiin.

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Lohja (25)
Lohjan monimuodon lähiopetuspäivät ovat perjantaisin ja lauantaisin (klo 8.30-15.30). Lisäksi lukukausittain on yksi intensiiviviikko jolloin opetusta voi olla maanantaista perjantaihin. Syksyllä 2018 opintoihin orientoitumispäivät ovat torstai 23.8. ja perjantai 24.8.
Tutustu Laurean sosionomikoulutusten valintaperusteisiin.

 

AMK-tutkinnot, monimuotototeutukset verkko-opintoina


Kevään 2018 yhteishaussa olevat Laurean monimuotototeutus, verkko-opinnot:

 

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus, verkko-opinnot

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Lohja (35)
Lohjan liiketalouden monimuotokoulutus toteutetaan verkko-opintoina. Lähitapaaminen on kerran lukukaudessa. Syksyllä 2018 lähitapaaminen on perjantaina 24.8.2018.
Tutustu Laurean liiketalouden koulutusten valintaperusteisiin.

 Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, verkko-opetuspainotteinen

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Porvoo (35), Otaniemi (20)

Tutustu Laurean sairaanhoitajakoulutusten valintaperusteisiin.

 

Ylemmät AMK tutkinnot

 

Hakukelpoisuus ylempi AMK koulutuksiin

Voit hakea ylempi AMK opintoihin, kun sinulla on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Lisäksi sinun tulee täyttää ammattikorkeakoulujen koulutuskohtaiset hakukelpoisuusvaatimukset.

Työkokemusta vähintään kolme vuotta

Hakukelpoisuuteen vaaditaan korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta vähintään kolme vuotta.  Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeinen työskentely. Myös tässä tapauksessa työkokemusta tulee olla vähintään kolme vuotta. Tarkistathan, että tutkintosi on varmasti opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Näitä tutkintoja ei pääsääntöisesti ole ollut enää 2000 luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Työkokemuksen tulee olla hankittu kevään 2018 yhteishaussa 31.7.2018 mennessä. Tarkemmat ohjeet työkokemuksen hyväksymisestä löytyvät alempaa koulutuksen valintaperusteista.

Työtodistukset tarkistetaan opiskelijaksi valituilta.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit.
Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Pyydä työtodistus työnantajaltasi hyvissä ajoin, sillä opiskelijaksi valittujen tulee toimittaa työtodistusten kopiot hakijapalveluihin jo 10.7. 2018 klo 15.00 mennessä.

 
Kevään 2018 yhteishaussa mukana olevat Laurean ylempi (AMK) koulutukset:


Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)
Voit hakea tähän koulutukseen jos sinulla on Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi sinulla tulee olla vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Tutustu Laurean ylempi amk koulutusten valintaperusteisiin.

Palvelumuotoilu

Tutkintonimike: Restonomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)
Voit hakea tähän koulutukseen jos sinulla on Restonomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.  Lisäksi sinulla tulee olla vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Tutustu Laurean ylempi amk koulutusten valintaperusteisiin.

Voimavaraistavien työtapojen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK),
fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)
Voit hakea tähän koulutukseen, jos sinulla on jokin seuraavista ammattikorkeakoulututkinnoista;  Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK). Lisäksi sinulla tulee olla vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Tutustu Laurean ylempi amk koulutusten valintaperusteisiin.

Yrityksen kasvuun johtaminen

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (25)
Voit hakea tähän koulutukseen jos sinulla on Tradenomi (AMK) tai muu liiketoimintaosaamista tuottava korkeakoulututkinto. Lisäksi sinulla tulee olla vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Tutustu Laurean ylempi amk koulutusten valintaperusteisiin.

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK),
fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (25)
Voit hakea tähän koulutukseen, jos sinulla on jokin seuraavista ammattikorkeakoulututkinnoista; Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK). Lisäksi sinulla tulee olla vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Tutustu Laurean ylempi amk koulutusten valintaperusteisiin.

 

Oikaisumenettelyohje

Mikäli päätöstä opiskelijavalinnasta ei ole tehty valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, henkilöllä on mahdollisuus hakea kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun johtoryhmältä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

Olethan yhteydessä Laurean hakijapalveluihin ennen oikaisupyynnön lähettämistä. Näin asiasi käsittely voi nopeutua tai se voidaan mahdollisesti selvittää ilman että varsinaista oikaisupyyntöä tarvitsee lähettää.

Kerro oikaisupyynnössä nimesi, yhteystietosi ja miltä osin valintaperusteita ei ole noudatettu tai miltä osin opiskelijavalinta on tehty virheellisesti. Oikaisupyyntö lähetetään osoitteeseen Laurea-ammattikorkeakoulu, Johtoryhmä, Ratatie 22, 01300 Vantaa.


Tulossa syksyn 2018 yhteishakuun

Tutustu Laurean syksyn yhteishaun hakukohteisiin. Korkeakoulujen syksyn 2018 yhteishakuaika on 5.9. – 19.9.2018. Hakulomake sulkeutuu haun viimeisenä päivänä klo 15.00. Koulutukset alkavat keväällä 2019. Muutokset ovat mahdollisia.

 

AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (20), Leppävaara (30), Otaniemi (30)

Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30)

Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, restonomi (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30)

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (30)

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), päivätoteutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (25)

 

AMK-tutkinnot, monimuotototeutus

Liiketalouden koulutus, oikeudellinen osaaminen, tradenomi (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (20)

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30)

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35)

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Porvoo (30), Tikkurila (35)

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Porvoo (25), Tikkurila (35)

 

AMK-tutkinnot, monimuotototeutus, verkko-opinnot

Verkko-opetuspainotteinen opiskelu painottuu muuta monimuoto-opiskelua laajemmin verkon välityksellä tapahtuvaan opiskeluun. Opiskeluun sisältyy myös kahden päivän intensiivijaksoja kuukausittain.

Verkko-opinnoissa opiskelu suoritetaan kokonaan verkossa. Lähitapaamisia on opintojen alussa ja sen jälkeen kerran lukukaudessa.

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus, verkko-opinnot
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Lohja (35), Tikkurila (35)

Turvallisuusalan koulutus, tradenomi (AMK), monimuotototeutus, verkko-opinnot
Tutkinnot: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30)

Palveluliiketoiminnan koulutus, restonomi (AMK), monimuotototeutus, verkko-opetuspainotteinen
Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, verkko-opetuspainotteinen
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Lohja (30), Otaniemi (30)

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), monimuotototeutus, verkko-opinnot
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (30)

 

Ylemmät AMK tutkinnot

Turvallisuusjohtaminen
Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (20)

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut
Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)

Oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu
Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (20)

Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa
Tutkintonimike: Fysioterapeutti, Sairaanhoitaja, Terveydenhoitaja, Sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (25)

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen
Tutkintonimike: Sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (20)

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen
Tutkintonimike: Estenomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (20)

 

 

 

Yhteishaun aikatauluhttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=42<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Yhteishaku.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Yhteishaun aikatauluMitä hakijan tulee tehdä ja mihin mennessä - löydät vastaukset tästä aikataulusta. <a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">yhteishaun-aikataulu</a>
Valintakokeethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=43<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Kuvalinkkikuvat/lainaus-palvelut.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ValintakokeetOhjeet valintakokeisiin osallistuville, valintakoepäivät ja pääsykoemateriaalit.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">valintakokeet</a>
Usein kysytyt kysymyksethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=44<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Usein_kysytyt.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Usein kysytyt kysymyksetHakijapalveluille usein esitettyjä kysymyksiä ja hakijatilastoja.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/usein-kysytyt-kysymykset"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">usein-kysytyt-kysymykset</a>

 Tiedotteet

 

 

YAMK-infotilaisuuksia Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksillahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-infotilaisuudet-.aspx2018-02-19T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/_w/Laurea_DSC_1692_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />YAMK-infotilaisuuksia Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla
Iloa ja Paloa yrittäjyyteen -liikeideakilpailu järjestettiin Porvoossahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Iloa-ja-Paloa-yrittäjyyteen--liikeideakilpailu-järjestettiin-Porvoossa.aspx2017-10-09T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/_w/Porvoo-opiskelijat_png.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Iloa ja Paloa yrittäjyyteen -liikeideakilpailu järjestettiin Porvoossa

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=210<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/poissaolo-oikeus">Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuteen on rajoituksia.</a>Ensimmäisen opiskeluvuoden poissaolo-oikeuteen on rajoituksia.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=185<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet/erityisjarjestelyt"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakokeen erityisjärjestelyt</a>Ohjeet sekä lomake erityisjärjestelyjen hakemiseen Laurean valintakokeisiin
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=187<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/sote-alan-terveydentilasuositukset"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Terveydelliset vaatimukset</a>Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset ja käytännön ohjeet
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=180<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/ensikertalaisuuskiintio" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Ensikertalaisuuskiintiö</a>Ensikertalaisten osuus aloituspaikoista Laureassa

 Blogit

 

 

 Videot