https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=99<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Opiskelu_ja_hakeminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Yhteishaun aikataulu

Tämä aikataulu koskee kevään 2017 korkeakoulujen yhteishakua. Päivitämme syksyn 2017 yhteishaun aikataulun hakuajan alkuun mennessä. Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Kaikissa hakemukseesi liittyvissä asioissa ota yhteyttä ensimmäisen hakutoiveesi ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.

 

15.3.2017

Hakuaika alkaa klo 8.00. Täytä sähköinen hakemus osoitteessa www.opintopolku.fi. Varaa esille tutkinto- ja työtodistukset ja poimi tarvittavat tiedot niistä. Hakemuksella ilmoittamasi tiedot tarkistetaan todistuksistasi.

Hakuaikana voit vielä vaihtaa hakutoiveita ja niiden järjestystä. Hakuajan päättymisen jälkeen valinta on sitova.
Hakuaikana 1 hakeneet voivat lisätä hakulomakkeelleen hakutoiveita hakuaikana 2, mikäli hakulomakkeen kaikkia hakutoivetta ei ole täytetty hakuaikana 1. Yhteensä voi valita enintään kuusi hakutoivetta.

Älä arvaa tietoja hakulomakkeelle. Hakija on vastuussa siitä, että hän on haun yhteydessä antanut oikeat tiedot esimerkiksi koulutustaustasta, arvosanoista ja työkokemuksesta. Opiskelupaikka on ehdollinen niin kauan, kunnes haussa käytettyjen tietojen ja dokumenttien oikeellisuus on tarkastettu.

5.4.2017

Hakuaika päättyy ja sähköinen hakujärjestelmä sulkeutuu viimeisenä päivänä klo 15.00 .

7.4.2017

Sosiaali- ja terveys- liikunta- ja kauneudenhoitoalalle hakevan tulee hakea mahdollisia valtakunnalliseen esivalintakokeeseen liittyviä erityisjärjestelyjä erillisellä hakemuksella tähän päivään mennessä.
Ohje erityisjärjestelyistä sosiaali-, terveys- ja kauneudenhoitoalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen

Huom. Sosiaali- ja terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalle hakevien, jotka ovat hakeneet erityisjärjestelyjä valtakunnalliseen esivalintakokeeseen, tulee hakea erityisjärjestelyjä myös ammattikorkeakoulussa järjestettävään varsinaiseen valintakokeeseen.

20.4.2017

Hakuaikana vaadittujen liitteiden tulee olla perillä viimeistään tähän päivään klo 15.00. mennessä ensimmäisenä hakutoiveenasi olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluissa.

Sinun tulee toimittaa todistuskopiot ensisijaisen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin tähän mennessä vain, jos haet ulkomailla suoritetulla tutkinnolla, EB-, IB-, Reifeprüfung-tutkinnolla tai ennen vuotta 1990 suoritetulla yo-tutkinnolla.

Hakijan tulee toimittaa mahdolliset hakemukset valintakokeeseen liittyvistä erityisjärjestelyistä korkeakoulujen hakijapalveluihin tähän päivään klo 15.00 mennessä. 
Huom. Sosiaali- ja terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalle hakevien, jotka ovat hakeneet erityisjärjestelyä valtakunnalliseen esivalintakokeeseen, tulee hakea erityisjärjestelyä myös ammattikorkeakoulussa järjestettävään varsinaiseen valintakokeeseen.
Ohjeet ja lomake erityisjärjestelyjen hakemiseen Laurean valintakokeisiin

27.4.2017

Sosiaali- ja terveys- liikunta- ja kauneudenhoitoalan yhteinen valtakunnallinen esivalintakoe. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Ohjeet sekä esivalintakokeen ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/

Viikko 20-21

Valintakoekutsujen lähettäminen.
Huom. Kevään 2017 yhteishaussa ei enää lähetetä valintakoekutsuja kaikilla aloilla. Tutustu Valintakokeet sivuun , josta näet mihin valintakokeisiin kutsuja ei enää lähetetä. Sivulta löytyvät myös ohjeet, minkä hakutoiveen korkeakoulussa hakijan tulee tässä tapauksessa valintakokeensa tehdä.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin on valtakunnallinen esivalintakoe. Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. 

Vko 21-23

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan toukokuun lopulla ennen valintakokeita, kun korkeakoulut ovat saaneet ylioppilasarvosanat ylioppilastutkintolautakunnalta (YTL).

Laurean valintakokeet. Valintakoeajat, ennakkomateriaalit ja ohjeet löydät sivulta Valintakokeet

8.6.2017

Mahdolliset lopulliseen valintaan vaikuttavat tiedot (esim. työkokemustiedot, jos niitä on hakuvaiheessa hakulomakkeella pyydetty ) on ilmoitettava klo 15:00 mennessä.

30.6.2017

Valintojen tulokset julkaistaan.
Laureasta opiskelupaikan saaneille on koottu kaikki opiskelupaikan vastaanottamiseentarvittavien tutkintotodistusten ja/tai työtodistusten toimittamiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvät ohjeet  Uuden opiskelijan -sivuille.

Varasijoilta hyväksyminen alkaa. Oman tilanteen kehittymistä on mahdollista seurata Oma opintopolku–palvelun kautta osoitteessa www.opintopolku.fi

Mikäli päätöstä opiskelijavalinnasta ei ole tehty valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, henkilöllä on mahdollisuus hakea kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun johtoryhmältä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.
Oikaisumenettelyohje

3.7. - 30.8.2017

Mahdolliset lisähaut vapaiksi jääneille paikoille.

14.7.2017

Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus oltava perillä, sekä tarvittavat tutkintotodistusten ja/tai työtodistusten kopiot toimitettava hakijapalveluihin klo 15.00 mennessä.

Ohjeet  opiskelupaikan vastaanottamiseen ja todistuskopioiden toimittamiseen ovat Uuden opiskelijan -sivuilla.

Jos saat varasijalta opiskelupaikan 14.7.2017 jälkeen opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja tarvittavat todistuskopiot toimittaa 14 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

 

14.8.2017

Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00.

Elokuu 2017

Opinnot alkavat 28.8.2017. Tutustu Uuden opiskelijan -sivuihin.

Syyskuu 2017

Syksyn 2017 korkeakoulujen yhteishaku on 6.9. - 20.9.2017. Hakulomake sulkeutuu haun viimeisenä päivänä klo 15.00.
Koulutuksen alkavat keväällä 2018. Tutustu syksyn yhteishaussa mukana oleviin Laurean koulutuksiin.

 

 

 

Hakukohteet ja valintaperusteethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=40<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Haussa_olevat_koulutukset.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hakukohteet ja valintaperusteetYhteishaussa mukana olevat koulutukset ja valintaperusteet.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet</a>
Valintakokeethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=43<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Kuvalinkkikuvat/lainaus-palvelut.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ValintakokeetKevään 2017 yhteishaun valintakoeajat, valintakokeiden ennakkomatariaalit ja ohjeet valintakokeisiin osallistumiseen.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">valintakokeet</a>
Usein kysytyt kysymyksethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=44<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Usein_kysytyt.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Usein kysytyt kysymyksetHakijapalveluille usein esitettyjä kysymyksiä.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/usein-kysytyt-kysymykset"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">usein-kysytyt-kysymykset</a>

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=185<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet/erityisjarjestelyt"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakokeen erityisjärjestelyt</a>Ohjeet sekä lomake erityisjärjestelyjen hakemiseen Laurean valintakokeisiin
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=187<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/sote-alan-terveydentilasuositukset"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Terveydelliset vaatimukset</a>Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset ja käytännön ohjeet

 Blogit

 

 

 Videot