https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=99<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Opiskelu_ja_hakeminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Syksyn 2016 yhteishaun aikataulu

Huom. Muutokset ovat mahdollisia. Kaikissa hakemukseesi liittyvissä asioissa ota yhteyttä ensimmäisen hakutoiveesi ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.

Kevään 2017 yhteishaun aikataulu julkaistaan hakuajan alkuun mennessä. 

7.9.2016

Hakuaika alkaa klo 8.00. Täytä sähköinen hakemus osoitteessa www.opintopolku.fi. Varaa esille tutkinto- ja työtodistukset ja poimi tarvittavat tiedot niistä. Hakemuksella ilmoittamasi tiedot tarkistetaan todistuksistasi.

Hakuaikana voit vielä vaihtaa hakutoiveiden järjestystä, myöhemmin valinta on sitova.

Huom! Älä arvaa tietoja hakulomakkeelle. Hakija on vastuussa siitä, että hän on haun yhteydessä antanut oikeat tiedot esimerkiksi koulutustaustasta, arvosanoista ja työkokemuksesta. Opiskelupaikka on ehdollinen niin kauan, kunnes haussa käytettyjen tietojen ja dokumenttien oikeellisuus on tarkastettu.

21.9.2016 klo 15

Hakuaika päättyy ja sähköinen hakujärjestelmä sulkeutuu viimeisenä päivänä klo 15.00 .

23.9.2016


Hakijan tulee ilmoittaa mahdollisista valtakunnalliseen esivalintakokeeseen liittyvistä erityisjärjestelyjä erillisellä hakemuksella tähän päivään mennessä.
Ohje erityisjärjestelyistä Sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisen esivalintakokeeseen

28.9.2016 klo 15

Hakuaikana vaadittujen liitteiden tulee olla perillä viimeistään tähän päivään klo 15.00. mennessä ensimmäisenä hakutoiveenasi olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluissa. Jos haet ulkomailla suoritetulla tutkinnolla tai EB-, IB-, Reifeprüfung-tutkinnolla, toimita kopio alkuperäisestä todistuksesta. Ulkomaalaisella tutkinnolla hakevan tulee toimittaa alkuperäisen todistuskopion lisäksi suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen virallinen käännös todistuksesta. Tämä määräaika ei koske hakukautena valmistuvia EU-/ETA-maan kansalaisia, joiden tutkintojen on oltava suoritettuina viimeistään 30.12.2016. 

Jos haet ylioppilastutkinnolla, jonka olet suorittanut ennen vuotta 1990 toimita tutkintotodistuksestasi kopio tähän päivään mennessä.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan terveydentilaselvitykset tulee toimittaa tähän päivään klo 15.00 mennessä. Selvitykset toimitetaan kaikkiin niihin ammattikorkeakouluihin, joiden hakutoiveisiin hakija on vastannut olevan terveydellisiä esteitä.
Sosiaali- ja terveysalan terveydentilasuosituksiin liittyviä käytännön ohjeita

Hakijan tulee ilmoittaa mahdollisista valintakokeeseen liittyvistä erityisjärjestelyistä sekä toimittaa erityisjärjestelypyynnöt hakijapalveluihin klo 15.00 mennessä. 
Ohje erityisjärjestelyistä sairauden, vamman tai lukivaikeuden huomioon ottamiseksi valintakokeessa

11.10.2016

Sosiaali- ja terveysalan valtakunnallinen esivalintakoe. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Ohjeet esivalintakokeeseen löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/

Viikko 42-43

Valintakoekutsut lähetetään hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.  Valintakokeet -sivulla ilmoitetaan, kun valintakoekutsut on lähetetty.

Liiketalouden alan sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusten sekä ylempien ammattikorkeakoulututkintojen valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin on valtakunnallinen esivalintakoe. Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaisiin valintakokeeseen. Valintakokeisiin kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Vko 43 - 44

Laurean valintakokeet. Valintakoeajat löydät www- sivuiltamme kohdasta Valintakokeet

10.11.2016

 Lopulliseen valintaan vaikuttavat tiedot (esim. työkokemustiedot, jos niitä on hakuvaiheessa hakulomakkeella pyydetty ) on ilmoitettava klo 15:00 mennessä.

25.11.2016

Valintojen tulokset julkaistaan.  Tutustu Uuden opiskelijan -sivuihin.

Varasijoilta hyväksyminen alkaa. Oman tilanteen kehittymistä on mahdollista seurata Opintopolku.fi –palvelun kautta.

Mikäli päätöstä opiskelijavalinnasta ei ole tehty valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, henkilöllä on mahdollisuus hakea kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun johtoryhmältä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.
Oikaisumenettelyohje

28.11. - 22.12.2016

Mahdolliset lisähaut vapaiksi jääneille paikoille käynnistyvät.

9.12.2016 klo 15

Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus sekä valinnassa käytettyjen tutkintotodistusten kopiot toimitettava hakijapalveluihin klo 15.00 mennessä. Ylempään AMK tutkintoon valittujen tulee lisäksi toimittaa  työtodistusten kopiot määräaikaan mennessä.
Jos saat varasijalta opiskelupaikan 25.11. jälkeen, opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja todistuskopiot toimittaa 14 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

Tarkemmat ohjeet Uuden opiskelijan -sivuilla.

Tutustu yhden korkeakoulupaikan sääntöön.

19.12.2016 klo 15

Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00.

Tammikuu 2017

Opinnot alkavat tammikuussa 2017. Tarkka aloituspäivämäärä selviää Uuden opiskelijan -sivuilta.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot