Valintakokeen erityisjärjestelyt​

Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee täyttää ja toimittaa korkeakoululle kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukihäiriöstä. 

Huomaathan, että sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalle hakevien tulee hakea erityisjärjestelyjä erikseen sekä valtakunnalliseen sähköiseen esivalintakokeeseen, että ammattikorkeakoulussa järjestettävään varsinaiseen valintakokeeseen.

Valtakunnalliseen esivalintakokeeseen haetaan erityisjärjestelyjä eri lomakkeella ja eri aikataulun mukaan. Ohjeet ja lomake erityisjärjestelyjen hakemiseen esivalintakokeeseen löytyvät osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/


Hakemuksen toimittaminen

Tämä ohjeistus koskee erityisjärjestelyjen hakemista Laurea-ammattikorkeakoulussa järjestettäviin valintakokeisiin.

Hakemus toimitetaan erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut. Hakulomakepohja on kaikille korkeakouluille yhteinen ja se on tulostettavissa jokaisen korkeakoulun verkkosivulta. Hakijan tulee huomioida myös mahdolliset hakukohteiden omat tarkemmat ohjeet. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Hakemus, jossa on eriteltynä hakijan pyyntö tulevaan haun valintakokeeseen liittyviin erityisjärjestelyihin, hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä korkeakoulu ja hakukohde, johon hän hakee, on toimitettava postitse liitteineen syksyn 2018  yhteishaussa viimeistään 26.9.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300 Vantaa

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa


Hakemuksen liitteet

Lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lausunnot, jotka osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman pitää olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Joissakin tapauksissa, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lisäaika (20 min) voidaan myöntää vain jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea. Asteikkona käytetään: ei häiriötä, lievä häiriö, keskivaikea häiriö ja vaikea häiriö.


Ilmoitus hakijalle erityisjärjestelyistä

Korkeakoulu ilmoittaa hakijalle suullisesti, kirjallisesti tai sähköpostitse erityisjärjestelyistä, joihin hänelle on myönnetty oikeus. Mikäli erityisjärjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, lähettää korkeakoulu ko. tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä korkeakouluun. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä


Korkeakouluissa noudatetaan Esteetön opiskelijavalinta -suosituksia (lisätietoja www.esok.fi/esok-hanke/suositukset/ ja https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/esteettomyys-ja-oppimisen-tuki-oppilaitoksissa/).

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=186<a href="/dokumentit/Documents/Lomake_erityisjärjestelyille_2018.pdf" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icpdf.png">Erityisjärjestelyhakemus</a>Lomake erityisjärjestelyjen hakemiseen Laurea-ammattikorkeakoulun valintakokeisiin

 Blogit

 

 

 Videot