https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=99<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Opiskelu_ja_hakeminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Valintakokeet

Kevään 2017 yhteishaun valintakoeajat, ennakkoaineistot ja valintakoeyhteistyö.

Huom. Valintakoeaikaa tai paikkaa ei voi vaihtaa.

 

Valintakoekutsujen lähettämiseen muutoksia kevään 2017 yhteishaussa

Kevään  2017 yhteishaussa ei lähetetä enää kutsuja seuraaviin valintakokeisiin;
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus
Restonomi (AMk), matkailu- ja ravitsemisala, päivätoteutus ja monimuotototeutus (Laureassa matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus)

Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Tarkemmat ohjeet valintakokeisiin osallistumisesta löydät alta valintakokeiden tietojen yhteydestä.

Muihin kuin yllä mainittuihin valintakokeisiin lähetetään kutsut viikkojen 20-21 aikana sähköpostitse hakijan hakulomakkeellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitamme tällä sivulla kun valintakoekutsut on lähetetty.

Valtakunnallinen esivalintakoe

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla järjestetään yksi yhteinen valtakunnallinen esivalintakoe 27.4.2017   Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Ohjeet esivalintakokeeseen löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/
Valtakunnallinen esivalintakoe ei koske ylempiä AMK-tutkintoja.

Henkilöllisyyden osoittaminen valintakokeessa

Valintakokeeseen kutsuttujen hakijoiden tulee valintakoetilanteessa esittää virallinen henkilöllisyystodistus. Virallisia henkilöllisyystodistuksia ovat passi ja poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti. Ajokortti ei ole virallinen henkilöllisyytodistus.

 

AMK-tutkinnot, päivätoteutus

 

Liiketalouden koulutus, Tradenomi (AMK)

Valintakoe on 09.06.2017 klo 12.00
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Laurea Leppävaara (valintakoepaikka: Vanha maantie 9, 02650 Espoo)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Laurea Hyvinkää (valintakoepaikka: Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää)

Valintakoekutsuja ei lähetetä. Liiketalouden päivätoteutuksen valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Sinun tulee osallistua sen hakukohteen valintakokeeseen, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi liiketalouden päivätoteutus -hakutoiveeksi. Huom. kaikki liiketalouden päivätoteutukset eivät ole mukana valtakunnallisessa valintakokeessa. Tarkista valintakokeessa mukana olevat korkeakoulut valintakoeyhteistyölistalta.

Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka julkaistaan tällä verkkosivulla 24.04. - 09.06.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.  Valtakunnallisessa liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma tai haastattelu (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15 p).  Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä. Maksimipistemäärä on 40 pistettä.

 

Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK

Valintakoe on 08.06.2017 klo 12.00
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Laurea Leppävaara (valintakoepaikka:  Vanha maantie 9, 02650 Espoo)
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Laurea Tikkurila (valintakoepaikka: Ratatie 22, 01300 Vantaa

Valintakoekutsuja ei lähetetä. Tietojenkäsittelyn päivätoteutuksen valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Sinun tulee osallistua sen hakukohteen valintakokeeseen, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi tietojenkäsittelyn päivätoteutus -hakutoiveeksi. Huom. kaikki liiketalouden päivätoteutukset eivät ole mukana valtakunnallisessa valintakokeessa. Tarkista valintakokeessa mukana olevat korkeakoulut valintakoeyhteistyölistalta.

Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka julkaistaan tällä verkkosivulla 08.05.-08.06.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.  Kokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa (15 p.) sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista (15 p.). Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (10 p.). Hakijan on saatava motivaatiota ja soveltuvuutta mittaavasta osiosta vähintään 4 pistettä ja koko valintakokeesta vähintään 12 pistettä voidakseen tulla valituksi.  Maksimipistemäärä on 40 pistettä

 

Turvallisuusala, tradenomi (AMK)

Valintakoe on kaksivaiheinen ja se koostuu kirjallisesta kokeesta ja haastattelusta. Kirjallinen koe on 29.05.2017 ja haastattelut 02.06.2017.
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus, Laurea Leppävaara (valintakoepaikka: Vanha maantie 9, 02650 Espoo)

Kirjalliseen kokeeseen ei lähetetä valintakoekutsuja. Kaikki hakukelpoiset hakijat osallistuvat valintakokeen kirjalliseen osuuteen ilman erillistä kutsua. Turvallisuusalan koulutus ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Haastatteluun kutsutaan kirjallisen kokeen perusteella 80 hakijaa.

Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka julkaistaan tällä verkkosivuilla 28.4. - 29.5.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana kokeessa. Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä. Maksimipistemäärä on 40 pistettä

 

Matkailu-ja palveluliiketoiminnan koulutus, restonomi (AMK)

Valintakoe on 06.06.2017 klo 10.00
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Laurea Leppävaara (valintakoepaikka:  Vanha maantie 9, 02650 Espoo

 Valintakoekutsuja ei lähetetä. Matkailu- ja ravitsemialan päivätoteutuksen ja monimuotototeutuksen valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Sinun tulee osallistua sen hakukohteen valintakokeeseen, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi matkailu- ja ravitsemisalan hakutoiveeksi.  Huom. kaikki matkailu- ja ravitsemisalan päivä- ja monimuotototeutukset eivät ole mukana valtakunnallisessa valintakokeessa. Tarkista valintakokeessa mukana olevat korkeakoulut valintakoeyhteistyölistalta.

Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka julkaistaan tällä verkkosivulla 05.05. - 06.06.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Maksimipistemäärä on 70 pistettä. Valintakokeen kaikista osioista (kirjallisen osuuden eri osiot ja kirjoitelma tai haastattelu) on saatava vähintään 1 piste.

 

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Laurea Otaniemi
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Laurea Tikkurila
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Laurea Porvoo

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. 
Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. 

Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Valtakunnallinen esivalintakoe on sähköinen koe. Voit tehdä kokeen missä tahansa, missä sinulla on käytettävissä tietokone ja luotettava internet-yhteys.
Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/

Varsinainen valintakoe on 07.06.2017. Varsinainen valintakoe järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella osoitteessa Ratatie 22, 01300 Vantaa. Kellonaika ilmoitetaan valintakoekutsussa.
Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

 

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK)

Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Laurea Otaniemi

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. 
Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. 

Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Valtakunnallinen esivalintakoe on sähköinen koe. Voit tehdä kokeen missä tahansa, missä sinulla on käytettävissä tietokone ja luotettava internet-yhteys.
Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/

Varsinainen valintakoe on 07.06.2017. Varsinainen valintakoe järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella osoitteessa Ratatie 22, 01300 Vantaa. Kellonaika ilmoitetaan valintakoekutsussa.
Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

 

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK)

Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Laurea Otaniemi
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Laurea Tikkurila

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. 
Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. 

Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Valtakunnallinen esivalintakoe on sähköinen koe. Voit tehdä kokeen missä tahansa, missä sinulla on käytettävissä tietokone ja luotettava internet-yhteys.
Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/

Varsinainen valintakoe on 07.06.2017. Varsinainen valintakoe järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella osoitteessa Ratatie 22, 01300 Vantaa. Kellonaika ilmoitetaan valintakoekutsussa.
Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

 

Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Laurea Otaniemi

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. 
Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. 

Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Valtakunnallinen esivalintakoe on sähköinen koe. Voit tehdä kokeen missä tahansa, missä sinulla on käytettävissä tietokone ja luotettava internet-yhteys.
Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/

Varsinainen valintakoe on 07.06.2017. Varsinainen valintakoe järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella osoitteessa Ratatie 22, 01300 Vantaa. Kellonaika ilmoitetaan valintakoekutsussa.
Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

AMK-tutkinnot, monimuotototeutus

 

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK)

Valintakoe on 24.5.2017 klo 12.00.
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Laurea Lohja
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Laurea Otaniemi
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, verkko-opinnot, Laurea Tikkurila

Kutsut lähetetään liiketalouden monimuotototeutuksen valintakokeeseen kaikille hakukelpoisille hakijoille sähköpostitse hakijan hakulomakkeellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka julkaistaan tällä verkkosivulla 24.4. - 24.5.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai haastattelu (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.).  Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä. Maksimissaan voi saada 70 pistettä.

 

Kauneudenhoitoalan koulutus, estenomi (AMK)

Estenomi (AMK), monimuotototeutus, Laurea Tikkurila

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. 
Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.

Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Valtakunnallinen esivalintakoe on sähköinen koe. Voit tehdä kokeen missä tahansa, missä sinulla on käytettävissä tietokone ja luotettava internet-yhteys.
Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/

Varsinainen valintakoe on 31.05.2017.  Varsinainen valintakoe järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella osoitteessa Ratatie 22, 01300 Vantaa. Tarkempi aika ja lisätietoa valintakokeesta  ilmoitetaan hakuajan alkuun mennessä. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

 

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Laurea Lohja
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Laurea Hyvinkää

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. 
Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. 

Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Valtakunnallinen esivalintakoe on sähköinen koe. Voit tehdä kokeen missä tahansa, missä sinulla on käytettävissä tietokone ja luotettava internet-yhteys.
Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/

Varsinainen valintakoe on 07.06.2017. Varsinainen valintakoe järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella osoitteessa Ratatie 22, 01300 Vantaa. Kellonaika ilmoitetaan valintakoekutsussa.
Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä

 

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK)

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Laurea Lohja

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. 
Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. 

Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Valtakunnallinen esivalintakoe on sähköinen koe. Voit tehdä kokeen missä tahansa, missä sinulla on käytettävissä tietokone ja luotettava internet-yhteys.
Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/

Varsinainen valintakoe on 07.06.2017. Varsinainen valintakoe järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella osoitteessa Ratatie 22, 01300 Vantaa. Kellonaika ilmoitetaan valintakoekutsussa.
Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

 

Rikosseuraamusalan koulutus, sosionomi (AMK)

Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala, monimuotototeutus, LaureaTikkurila

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. 
Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. 

Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Valtakunnallinen esivalintakoe on sähköinen koe. Voit tehdä kokeen missä tahansa, missä sinulla on käytettävissä tietokone ja luotettava internet-yhteys.
Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/

Varsinainen valintakoe on 07.06.2017.  Kellonaika ja valintakoepaikka ilmoitetaan valintakoekutsussa.
Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

 

Ylemmät AMK-tutkinnot

 

Yrityksen kasvuun johtaminen

Valintakoe on 01.06.2017
Tradenomi (ylempi AMK), yrityksen kasvuun johtaminen, Laurea Tikkurila (valintakoepaikka: Ratatie 22, 01300 Vantaa)

Valintakokeeseen lähetetään kutsut kaikille hakukelpoisille hakijoille. Kutsut lähetetään sähköpostitse hakijan hakulomakkeellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoeaikaa tai paikkaa ei voi vaihtaa

Valintakoe on kirjallinen koe, ja se perustuu osin ennakkoaineistoon. Ennakkoaineisto julkaistaan tällä sivulla hakuajan alkuun mennessä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

Palvelumuotoilu

Valintakoe on 31.05.2017
Restonomi (ylempi AMK), palvelumuotoilu, Laurea Leppävaara (valintakoepaikka: Vanhamaantie 9, 02650 Espoo)

Valintakokeeseen lähetetään kutsut kaikille hakukelpoisille hakijoille. Kutsut lähetetään sähköpostitse hakijan hakulomakkeellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoeaikaa tai paikkaa ei voi vaihtaa

Valintakoe on kirjallinen aineistolähtöinen koe, jonka materiaali jaetaan valintakoetilanteessa. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen

Valintakoe on 22.05.2017
Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen (ylempi AMK), Laurea Leppävaara  (valintakoepaikka: Vanhamaantie 9, 02650 Espoo)

 Valintakokeeseen lähetetään kutsut kaikille hakukelpoisille hakijoille. Kutsut lähetetään sähköpostitse hakijan hakulomakkeellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoeaikaa tai paikkaa ei voi vaihtaa
Valintakoe on aineistolähtöinen koe, jonka materiaali jaetaan valintakoetilanteessa. Aineisto voi sisältää englanninkielistä materiaalia. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen

Valintakoe on 29.5. - 30.05.2017
Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen (ylempi AMK), Laurea Tikkurila (valintakoepaikka: Ratatie 22, 01300 Vantaa)

Valintakokeeseen lähetetään kutsut kaikille hakukelpoisille hakijoille. Kutsut lähetetään sähköpostitse hakijan hakulomakkeellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoeaikaa tai paikkaa ei voi vaihtaa

Valintakoe sisältää haastattelun sekä kirjallisen kokeen, joka perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon.  Aineisto voi sisältää englanninkielistä materiaalia. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. 

 

Valintakoeyhteistyö

 

Kevään 2017 yhteishaun ylempi AMK -koulutusten valintakoeyhteistyö:

Kevään 2017 yhteishaussa mukana olevien ylempi AMK -koulutusten valintakoehteistyö ilmoitetaan tällä sivulla hakuajan alkuun mennessä.

Kevään 2017 yhteishaun AMK -koulutusten (päivä- ja monimuototeutus) valintakoeyhteistyö aloittain:

Sosiaali-ja terveys- ja kauneudenhoitoala:

Sairaanhoitajakoulutus,  Terveydenhoitajakoulutus, Fysioterapeuttikoulutus, Sosionomikoulutus, Sosionomi rikosseuraamusalan koulutus, Kauneudenhoitoalan koulutus

Sosiaali- ja terveysalalla on neljä valintaryhmää. Kauneudenhoitoala muodostaa oman valintaryhmänsä. Jos hakijan pisteet riittävät, hän saa yhden kutsun/valintakoeryhmä. Hakijan valintakoetulos on voimassa kaikkiin samaan valintakoeryhmään kuuluviin koulutuksiin valintayhteistyötä tekevissä ammattikorkeakouluissa, joihin hakija on hakenut. 
Laurea ammattikorkeakoulun sosionomi, rikosseuraamusalan koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä.

Ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyö sosiaali- ja terveys- ja kauneudenhoitoala
   
1. Valintakoeryhmä

Ensihoitaja

Kätilö

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö

Terveydenhoitaja

2. Valintakoeryhmä-

Bioanalyytikko

Hammasteknikko

Optometristi

Röntgenhoitaja

Suuhygienisti

3.

Apuvälineteknikko

Fysioterapeutti

Jalkaterapeutti

Naprapaatti

Osteopaatti

Toimintaterapeutti

4. Valintakoeryhmä

Geronomi

Kuntoutuksen  ohjaaja

Sosionomi

Sosionomi, diakoniatyö

Sosionomi, kirkon nuorisotyö

Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus

 

Sosionomi, rikosseuraamusala   
Rikosseuraamusalan koulutus poikkeaa valtakunnallisista valintaperusteista siten, että tullakseen valituksi Laurean rikosseuraamusalan koulutukseen, hakijan on osallistuttava Laurean rikosseuraamusalan valintakokeeseen. Sosionomikoulutuksen valintakoetulos ei ole siirrettävissä rikosseuraamusalan valintakoetulokseksi eikä päinvastoin.

5. Valintakoeryhmä

Estenomi

Laurean kauneudenhoitoalan koulutus ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Tullakseen valituksi Laurean kauneudenhoitoalan koulutukseen, hakijan on osallistuttava Laurean kauneudenhoitoalan valintakokeeseen.


Matkailu- ja ravitsemisala:

Ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyö matkailu- ja ravitsemiala

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Valtakunnallinen valintakoe.  Laurea ammattikorkeakoulu hyväksyy toisessa ammattikorkeakoulussa tehdyn valintakokeen tuloksen.

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala:

Ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyö liiketalouden ala

Liiketalouden koulutus
Valtakunnallinen valintakoe.  Laurea ammattikorkeakoulu hyväksyy toisessa ammattikorkeakoulussa tehdyn valintakokeen tuloksen.

Tietojenkäsittelyn koulutus
Valtakunnallinen valintakoe.  Laurea ammattikorkeakoulu hyväksyy toisessa ammattikorkeakoulussa tehdyn valintakokeen tuloksen.

Turvallisuusalan koulutus
Oma valintakoe. Turvallisuusalan koulutusohjelmaa tarjotaan ainoastaan Laurea-ammattikorkeakoulussa. Turvallisuusalan koulutus ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Tullakseen valituksi Laurean turvallisuusalan koulutukseen, hakijan on osallistuttava Laurean turvallisuusalan valintakokeeseen.

 

 

 

Hakukohteet ja valintaperusteethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=40<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Haussa_olevat_koulutukset.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hakukohteet ja valintaperusteetLaurean kevään 2017 yhteishaussa mukana olevat koulutukset ja valintaperusteet.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet</a>
Yhteishaun aikatauluhttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=42<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Yhteishaku.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Yhteishaun aikatauluKevään 2017 yhteishaun tärkeät päivämäärät.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">yhteishaun-aikataulu</a>
Usein kysytyt kysymyksethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=44<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Usein_kysytyt.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Usein kysytyt kysymyksetHakijapalveluille usein esitettyjä kysymyksiä.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/usein-kysytyt-kysymykset"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">usein-kysytyt-kysymykset</a>

 Tiedotteet

 

 

Ylempien AMK-tutkintojen infotilaisuudet maaliskuussahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/yamk-info.aspx2017-02-19T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Kuvalinkkikuvat/_w/Alumni%20Advisory%20Board_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ylempien AMK-tutkintojen infotilaisuudet maaliskuussa

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=185<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet/erityisjarjestelyt"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakokeen erityisjärjestelyt</a>Ohjeet sekä lomake erityisjärjestelyjen hakemiseen Laurean valintakokeisiin
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=187<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/sote-alan-terveydentilasuositukset"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Terveydelliset vaatimukset</a>Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset ja käytännön ohjeet

 Blogit

 

 

 Videot