https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=99<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Opiskelu_ja_hakeminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Valintakokeet

Kevään 2017 yhteishaun valintakoeajat, ennakkoaineistot ja valintakoeyhteistyö

Valintakoeaikaa tai paikkaa ei voi vaihtaa.

Valintakoekutsujen lähettämiseen muutoksia kevään 2017 yhteishaussa

Kevään  2017 yhteishaussa ei lähetetä enää kutsuja seuraaviin valintakokeisiin;
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus
Restonomi (AMk), matkailu- ja ravitsemisala, päivätoteutus ja monimuotototeutus (Laureassa matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus)

Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Tarkemmat ohjeet valintakokeisiin osallistumisesta löydät alta koulutuksen valintakokeen tietojen yhteydestä.

Muihin kuin yllä mainittuihin valintakokeisiin lähetetään kutsut viikkojen 20-21 aikana sähköpostitse hakijan hakulomakkeellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitamme tällä sivulla kun valintakoekutsut on lähetetty.

Valtakunnallinen esivalintakoe

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla järjestetään yksi yhteinen valtakunnallinen esivalintakoe 27.4.2017   Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Ohjeet esivalintakokeeseen löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/
Valtakunnallinen esivalintakoe ei koske ylempiä AMK-tutkintoja.

Henkilöllisyyden osoittaminen valintakokeessa

Valintakokeeseen kutsuttujen hakijoiden tulee valintakoetilanteessa esittää virallinen henkilöllisyystodistus. Virallisia henkilöllisyystodistuksia ovat passi ja poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti. Ajokortti ei ole virallinen henkilöllisyytodistus.

 

AMK-tutkinnot, päivätoteutus

 

 • Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK)
  Leppävaara ja Hyvinkää
  Valintakoe 09.06.2017 klo 12.00.
  Valintakoekutsuja ei lähetetä. Sinun tulee osallistua sen hakukohteen valintakokeeseen, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi liiketalouden päivätoteutus -hakutoiveeksi.
  Huom. kaikki liiketalouden päivätoteutukset eivät ole mukana valtakunnallisessa valintakokeessa. Tarkista valintakokeessa mukana olevat korkeakoulut (sivu julkaistaan hakuajan alkamiseen mennessä).
  Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka julkaistaan tällä verkkosivulla 24.04. - 09.06.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. 
  Valtakunnallisessa liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma tai haastattelu (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15 p).  Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä. Maksimipistemäärä on 40 pistettä.

 • Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK)
  Leppävaara ja Tikkurila
  Valintakoe 08.06.2017 klo 12.00.
  Valintakoekutsuja ei lähetetä. Sinun tulee osallistua sen hakukohteen valintakokeeseen, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi tietojenkäsittelyn päivätoteutus -hakutoiveeksi.
  Huom. kaikki tietojenkäsittelyn päivätoteutukset eivät ole mukana valtakunnallisessa valintakokeessa. Tarkista valintakokeessa mukana olevat korkeakoulut (sivu julkaistaan hakuajan alkamiseen mennessä).
  Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka julkaistaan tällä verkkosivulla 08.05.-08.06.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.
  Kokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa (15 p.) sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista (15 p.). Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (10 p.). Hakijan on saatava motivaatiota ja soveltuvuutta mittaavasta osiosta vähintään 4 pistettä ja koko valintakokeesta vähintään 12 pistettä voidakseen tulla valituksi.  Maksimipistemäärä on 40 pistettä.

 • Turvallisuusala, tradenomi (AMK)
  Leppävaara
  Valintakoekutsuja ei lähetetä. Kaikki hakukelpoiset hakijat osallistuvat valintakokeen kirjalliseen osuuteen ilman erillistä kutsua. Turvallisuusalan koulutus ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Tullakseen valituksi Laurean turvallisuusalan koulutukseen, opiskelijan on osallistuttava Laurean turvallisuusalan valintakokeeseen.
  Valintakoe on kaksivaiheinen. Kirjallinen koe on 29.05.2017 ja haastattelut 02.06.2017.
  Kirjalliseen kokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Kirjallisen kokeen perusteella osa hakijoita kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen (haastattelu).
  Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka julkaistaan tällä verkkosivulla 28.4. - 29.5.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä. Maksimipistemäärä on 40 pistettä.

 • Matkailu-ja palveluliiketoiminnan koulutus, restonomi (AMK)
   Leppävaara
  Valintakoe 06.06.2017 klo 10.00
  Valintakoekutsuja ei lähetetä. Sinun tulee osallistua sen hakukohteen valintakokeeseen, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi matkailu- ja ravitsemisalan hakutoiveeksi.
  Huom. kaikki matkailu- ja ravitsemisalan päivä- ja monimuotototeutukset eivät ole mukana valtakunnallisessa valintakokeessa. Tarkista valintakokeessa mukana olevat korkeakoulut  (sivu julkaistaan hakuajan alkamiseen mennessä).
  Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka julkaistaan tällä verkkosivulla 05.05. - 06.06.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.
  Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Maksimipistemäärä on 70 pistettä. Valintakokeen kaikista osioista (kirjallisen osuuden eri osiot ja kirjoitelma tai haastattelu) on saatava vähintään 1 piste.

 • Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK)
   Otaniemi, Tikkurila ja Porvoo
  Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/
  Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.  Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.
  Varsinainen valintakoe on 07.06.2017. Kellonaika ilmoitetaan valintakoekutsussa.
  Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

 • Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK)
  Otaniemi
  Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/
  Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.  Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.
  Varsinainen valintakoe on 07.06.2017. Kellonaika ilmoitetaan valintakoekutsussa.
  Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

 • Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK)
  Tikkurila ja Otaniemi
  Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/
  Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.  Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.
  Varsinainen valintakoe on 07.06.2017. Kellonaika ilmoitetaan valintakoekutsussa.
  Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan  täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

 • Fysioterapeutti (AMK)
   Otaniemi
  Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/
  Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.  Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.
  Varsinainen valintakoe on 07.06.2017. Kellonaika ilmoitetaan valintakoekutsussa.
  Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä

 

AMK-tutkinnot, monimuotototeutus

 • Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK)
  Otaniemi, Lohja, Tikkurila
  Valintakoe 24.5.2017 klo 12.00.
  Kutsut valintakokeeseen lähetetään kaikille hakukelpoisille hakjoille sähköpostitse hakijan hakulomakkeellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
  Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka julkaistaan tällä verkkosivulla 24.4. - 24.5.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. 
  Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai haastattelu (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.).  Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä. Maksimissaan voi saada 70 pistettä.

 

 • Kauneudenhoitoalan koulutus, estenomi (AMK)
   Tikkurila
  Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/
  Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.  Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.
  Varsinainen valintakoe on 31.05.2017.  Tarkempi aika ilmoitetaan hakuajan alkuun mennessä.
  Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

 

 • Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK)
  Lohja ja Hyvinkää
  Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.4.2017.  Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/
  Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.
  Varsinainen valintakoe on 07.06.2017. Kellonaika ilmoitetaan valintakoekutsussa.
  Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

 

 • Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK)
   Lohja
  Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.4.2017.  Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/
  Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.  Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.
  Varsinainen valintakoe on 07.06.2017. Kellonaika ilmoitetaan valintakoekutsussa.
  Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

 

 • Rikosseuraamusalan koulutus, sosionomi (AMK)
   Tikkurila
  Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.4.2017.  Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/
  Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.  Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.
  Varsinainen valintakoe on 07.06.2017. Kellonaika ilmoitetaan valintakoekutsussa.
  Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

Ylemmät AMK-tutkinnot

 • Yrityksen kasvuun johtaminen
  Valintakoe 01.06.2017, Tikkurila.
  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Kutsut lähetetään sähköpostitse hakijan hakulomakkeellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoeaikaa tai paikkaa ei voi vaihtaa.
  Valintakoe on kirjallinen koe, ja se perustuu osin ennakkoaineistoon. Ennakkoaineisto julkaistaan tällä sivulla hakuajan alkuun mennessä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

 • Palvelumuotoilu
  Valintakoe 31.05.2017, Leppävaara. 
  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Kutsut lähetetään sähköpostitse hakijan hakulomakkeellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoeaikaa tai paikkaa ei voi vaihtaa.
  Valintakoe on kirjallinen aineistolähtöinen koe, jonka materiaali jaetaan valintakoetilanteessa. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.
 • Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen
  Valintakoe 22.05.2017, Leppävaara.
  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Kutsut lähetetään sähköpostitse hakijan hakulomakkeellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoeaikaa tai paikkaa ei voi vaihtaa.
  Valintakoe on aineistolähtöinen koe, jonka materiaali jaetaan valintakoetilanteessa. Aineisto voi sisältää englanninkielistä materiaalia. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.
 • Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen
  Valintakoe 29.5. - 30.05.2017, Tikkurila.
  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Kutsut lähetetään sähköpostitse hakijan hakulomakkeellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoeaikaa tai paikkaa ei voi vaihtaa.
  Valintakoe sisältää haastattelun sekä kirjallisen kokeen, joka perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon.  Aineisto voi sisältää englanninkielistä materiaalia. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.
   

Valintakoeyhteistyö

 

Kevään 2017 yhteishaun ylemmän AMK-tutkinnon valintakoeyhteistyö:

Kevään 2017 yhteishaussa mukana olevien ylempi AMK koulutusten valintakoehtestyö ilmoitetaan tällä sivulla hakuajan alkuun mennessä.

Kevään 2017 yhteishaun AMK-tutkintojen  (päivä- ja monimuototeutus) valintakoeyhteistyö:

Kevään 2017 yhteishaun valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut ilmoitetaan tällä sivulla hakuajan alkuun mennessä.Syksyn 2016 yhteishaun AMK-tutkintojen  (päivä- ja monimuototeutus) valintakoeyhteistyö:

Sosiaali-ja terveysala:

Fysioterapeuttikoulutus, Sairaanhoitajakoulutus, Sosionomikoulutus, Sosionomikoulutus rikosseuraamusala, Terveydenhoitajakoulutus

Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintakoeryhmää. Jos hakijan pisteet riittävät, hän saa yhden kutsun/valintakoeryhmä. Hakijan valintakoetulos on voimassa kaikkiin samaan valintakoeryhmään kuuluviin koulutuksiin valintayhteistyötä tekevissä ammattikorkeakouluissa, joihin hakija on hakenut.
Sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulutukset, syksyn 2016 yhteishaku
1. Valintakoeryhmä

Ensihoitaja

Kätilö

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö

Terveydenhoitaja

2. Valintakoeryhmä-

Bioanalyytikko

Hammasteknikko

Optometristi

Röntgenhoitaja

Suuhygienisti

3.

Apuvälineteknikko

Fysioterapeutti

Jalkaterapeutti

Naprapaatti

Osteopaatti

Toimintaterapeutti

4. Valintakoeryhmä

Geronomi

Kuntoutuksen  ohjaaja

Sosionomi

Sosionomi, diakoniatyö

Sosionomi, kirkon nuorisotyö

Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus

Sosionomi, rikosseuraamusala
(huom. Sosionomi, rikosseuraamusalan koulutukseen seuraava haku kevään 2017 yhteishaussa)
Rikosseuraamusalan koulutus – Laurea poikkeaa valtakunnallisista valintaperusteista seuraavasti: tullakseen valituksi Laurean rikosseuraamusalan koulutukseen, hakijan on osallistuttava Laurean rikosseuraamusalan valintakokeeseen. Sosionomikoulutuksen valintakoetulos ei ole siirrettävissä rikosseuraamusalan valintakoetulokseksi eikä päinvastoin.

 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala:
Valtakunnallinen valintakoe.  Laurea ammattikorkeakoulu hyväksyy toisessa ammattikorkeakoulussa tehdyn valintakokeen tuloksen.
Valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä syksyn 2016 yhteishaussa mukana olevat koulutukset:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, restonomi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus
Laurea-ammattikorkeakoulu Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Leppävaara
Laurea-ammattikorkeakoulu  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuotototeutus, Leppävaara

 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala:
Liiketalouden valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulutukset, syksyn 2016 yhteishaku

Liiketalouden koulutus
Valtakunnallinen valintakoe.  Laurea ammattikorkeakoulu hyväksyy toisessa ammattikorkeakoulussa tehdyn valintakokeen tuloksen.

Tietojenkäsittelyn koulutus
Valtakunnallinen valintakoe.  Laurea ammattikorkeakoulu hyväksyy toisessa ammattikorkeakoulussa tehdyn valintakokeen tuloksen.

Turvallisuusalan koulutus
Oma valintakoe. Ei valintakoeyhteistyötä. Turvallisuusalan koulutusohjelmaa tarjotaan ainoastaan Laurea-ammattikorkeakoulussa. 

 

Kauneudenhoitoalan koulutus: (huom. Kauneudenhoitoalan koulutukseen seuraava haku kevään 2017 yhteishaussa)
Oma valintakoe. Ei valintakoeyhteistyötä.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot