https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=99<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Opiskelu_ja_hakeminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Valintakokeet

Alla olevia plussakuvakkeita klikkaamalla löydät kevään 2017 yhteishaun valintakoeajat, ennakkoaineistot, sekä lisätietoa valintakokeista ja valintakoeyhteistyöstä. Huomaathan, että valintakoeaikaa tai paikkaa ei voi vaihtaa.

Kevään 2017 yhteishaun Laurean alimmat hyväksytyt pisteet löydät Usein kysytyt kysymykset -sivulta .


Valintakoekutsuja ei lähetetä seuraaviin valintakokeisiin

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus
Restonomi (AMk), matkailu- ja ravitsemisala, päivätoteutus ja monimuotototeutus (Laureassa matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus)

Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Tarkemmat ohjeet valintakokeisiin osallistumisesta löydät klikkaamalla alla olevia plussakuvakkeita.

Muihin kuin yllä mainittuihin valintakokeisiin on lähetetty kutsut hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan osoitteeseen.


Valtakunnallinen esivalintakoe

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla järjestetään yksi yhteinen valtakunnallinen esivalintakoe 27.4.2017.   Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Ohjeet esivalintakokeeseen löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/
Valtakunnallinen esivalintakoe ei koske ylempiä AMK-tutkintoja.


Henkilöllisyyden osoittaminen valintakokeessa

Valintakokeeseen kutsuttujen hakijoiden tulee valintakoetilanteessa esittää virallinen henkilöllisyystodistus. Virallisia henkilöllisyystodistuksia ovat passi ja poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti. Ajokortti ei ole virallinen henkilöllisyytodistus.

 

AMK-tutkinnot, päivätoteutus

 

Liiketalouden koulutus, Tradenomi (AMK)

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Laurea Leppävaara
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Laurea Hyvinkää

Valintakoekutsuja ei lähetetä

Liiketalouden päivätoteutuksen valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua.
Sinun tulee osallistua sen hakukohteen valintakokeeseen, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi liiketalouden päivätoteutus hakukohteeksi.
Huom. kaikki liiketalouden päivätoteutukset eivät ole mukana valtakunnallisessa valintakokeessa. Tarkista valintakokeessa mukana olevat ammattikorkeakoulut valintakoeyhteistyölistalta.

Aika

Valtakunnallinen valintakoe on 09.06.2017 klo 12.00 - 14.00. Kirjallinen koe alkaa täsmälleen klo 12.00.

Paikka

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Laurea Leppävaara
Vanha maantie 9, 02650 Espoo
Koepaikalla tulee olla viimeistään klo 11.30.

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Laurea Hyvinkää
Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää
Ilmoittautuminen valintakokeeseen klo 11.00 - 11.45.

Ohjeita valintakokeeseen tulevalle

Ota valintakokeeseen mukaan:
- valokuvalla varustettu virallinen henkilöllisyystodistus (virallisia henkilöllisyystodistuksia ovat   passi ja poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti, ei ajokortti)
- kirjoitusvälineet

Laskinta ei saa käyttää. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Valintakokeeseen on ennakkoaineisto

Ennakkoaineisto on ollut saatavilla tällä verkkosivulla 24.04. - 09.06.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. 


Tietoa valintakokeesta

Liiketalouden päivätoteutuksen valtakunnallisessa valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15 p).  Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä. Maksimipistemäärä on 40 pistettä.

 
Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Laurea Leppävaara
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Laurea Tikkurila

Valintakoekutsuja ei lähetetä

Tietojenkäsittelyn päivätoteutuksen valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua.
Sinun tulee osallistua sen hakukohteen valintakokeeseen, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi tietojenkäsittelyn päivätoteutus hakukohteeksi.
Huom. kaikki tietojenkäsittelyn päivätoteutukset eivät ole mukana valtakunnallisessa valintakokeessa. Tarkista valintakokeessa mukana olevat ammattikorkeakoulut valintakoeyhteistyölistalta.

Aika

Valtakunnallinen valintakoe on 08.06.2017 klo 12.00 - 14.00. Kirjallinen koe alkaa täsmälleen klo 12.00.

Paikka

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Laurea Leppävaara
Vanha maantie 9, 02650 Espoo
Koepaikalla tulee olla viimeistään klo 11.30.

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Laurea Tikkurila
Ratatie 22, 01300 Vantaa
Koe alkaa täsmälleen klo 12.00, ole paikalla hyvissä ajoin ennen valintakokeen alkamista.

Ohjeita valintakokeeseen tulevalle

Ota valintakokeeseen mukaan:
- valokuvalla varustettu virallinen henkilöllisyystodistus (virallisia henkilöllisyystodistuksia ovat   passi ja poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti, ei ajokortti)
- kirjoitusvälineet

Laskinta ei saa käyttää. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Valintakokeeseen on ennakkoaineisto

Ennakkoaineisto on ollut saatavilla tällä verkkosivulla 08.05.-08.06.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. 


Tietoa valintakokeesta

Tietojenkäsittelyn valtakunnallisessa valintakokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa (15 p.) sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista (15 p.). Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (10 p.). Hakijan on saatava motivaatiota ja soveltuvuutta mittaavasta osiosta vähintään 4 pistettä ja koko valintakokeesta vähintään 12 pistettä voidakseen tulla valituksi.  Maksimipistemäärä on 40 pistettä

 

Turvallisuusala, tradenomi (AMK)

Valintakoe on kaksivaiheinen ja se koostuu kirjallisesta osiosta sekä haastattelusta.

Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus, Laurea Leppävaara

Valintakoepaikka: Laurea Leppävaara, Vanha maantie 9, 02650 Espoo

Kirjallinen koe on 29.5.2017 klo 9.00 - 11.00. Koepaikalla on oltava viimeistään klo 8.30.
Kirjalliseen kokeeseen ei lähetetä valintakoekutsuja. Kaikki hakukelpoiset hakijat osallistuvat valintakokeen kirjalliseen osuuteen ilman erillistä kutsua.

Haastattelut ovat 2.6.2017 klo 8.30 - 16.00
Haastatteluun kutsutaan kirjallisen kokeen perusteella 80 hakijaa. Valintakokeen toiseen vaiheeseen päässeiden nimilista julkaistaan 30.5.2017 klo 16.00 tällä verkkosivulla ja Leppävaaran kampuksen ulko-ovessa. Hakija joka ei anna lupaa nimensä julkaisuun saa tiedon sähköpostitse.

Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka on  ollut saatavilla tällä verkkosivulla 28.4. - 29.5.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Tietoa valintakokeesta

Kirjallinen koe sisältää kirjoitelman sekä ennakkomateriaaliin perustuvan kokeen. Kirjoitelma arvioidaan vain valinnan toiseen vaiheeseen (haastatteluun) päässeiltä.
Opiskelijavalinnassa voivat tulla valituksi vain ne, jotka pääsevät valintakokeen toiseen vaiheeseen eli haastatteluun. Ne hakijat, jotka eivät pääse valintakokeen toiseen vaiheeseen, tulevat hylätyksi tässä haussa.
Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä. Maksimipistemäärä on 40 pistettä. Laurea käyttää valintatapaa 1 (valintakoe), jolloin opiskelijaksi valinta tehdään pelkän valintakoetuloksen perusteella.

Turvallisuusalan koulutus ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Tullakseen valituksi turvallisuusala koulutukseen hakijan on osallistuttava Laurean turvallisuusalan valintakokeeseen.

 

Matkailu-ja palveluliiketoiminnan koulutus, restonomi (AMK)

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Laurea Leppävaara

Valintakoekutsuja ei lähetetä

Matkailu- ja ravitsemialan päivätoteutuksen ja monimuotototeutuksen valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Sinun tulee osallistua sen hakukohteen valintakokeeseen, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi matkailu- ja ravitsemisalan hakutoiveeksi. 
Huom. kaikki matkailu- ja ravitsemisalan päivä- ja monimuotototeutukset eivät ole mukana valtakunnallisessa valintakokeessa. Tarkista valintakokeessa mukana olevat ammattikorkeakoulut valintakoeyhteistyölistalta.

Aika ja paikka

Valtakunnallinen valintakoe on 06.06.2017 klo 10.00 - 12.30. Kirjalllinen koe alkaa täsmälleen klo 10.00.

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Laurea Leppävaara
Vanha maantie 9, 02650 Espoo
Koepaikalla tulee olla viimeistään klo 9.30.

Ohjeita valintakokeeseen tulevalle

Ota valintakokeeseen mukaan:
- valokuvalla varustettu virallinen henkilöllisyystodistus (virallisia henkilöllisyystodistuksia ovat   passi ja poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti, ei ajokortti)
- kirjoitusvälineet

Laskinta ei saa käyttää. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Valintakokeeseen on ennakkoaineisto

Ennakkoaineisto on ollut saatavilla tällä verkkosivulla 05.05. - 06.06.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Tietoa valintakokeesta

Matkailu- ja ravitsemisalan valtakunnallisessa valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Maksimipistemäärä on 70 pistettä. Valintakokeen kaikista osioista (kirjallisen osuuden eri osiot ja kirjoitelma) on saatava vähintään 1 piste.

 

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Laurea Otaniemi
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Laurea Tikkurila
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Laurea Porvoo

Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. 
Valtakunnallinen esivalintakoe on sähköinen koe. Voit tehdä kokeen missä tahansa, missä sinulla on käytettävissä tietokone ja luotettava internet-yhteys. Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/

Varsinainen valintakoe on 07.06.2017.  Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Kutsut varsinaiseen valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse.
Varsinainen valintakoe järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella osoitteessa Ratatie 22, 01300 Vantaa. Kellonaika ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

 

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK)

Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Laurea Otaniemi

Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. 
Valtakunnallinen esivalintakoe on sähköinen koe. Voit tehdä kokeen missä tahansa, missä sinulla on käytettävissä tietokone ja luotettava internet-yhteys. Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/

Varsinainen valintakoe on 07.06.2017.  Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Kutsut varsinaiseen valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse.
Varsinainen valintakoe järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella osoitteessa Ratatie 22, 01300 Vantaa. Kellonaika ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

 

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK)

Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Laurea Otaniemi
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Laurea Tikkurila

Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. 
Valtakunnallinen esivalintakoe on sähköinen koe. Voit tehdä kokeen missä tahansa, missä sinulla on käytettävissä tietokone ja luotettava internet-yhteys. Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/

Varsinainen valintakoe on 07.06.2017.  Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Kutsut varsinaiseen valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse.
Varsinainen valintakoe järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella osoitteessa Ratatie 22, 01300 Vantaa. Kellonaika ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

 

Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Laurea Otaniemi

Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. 
Valtakunnallinen esivalintakoe on sähköinen koe. Voit tehdä kokeen missä tahansa, missä sinulla on käytettävissä tietokone ja luotettava internet-yhteys. Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/

Varsinainen valintakoe on 07.06.2017.  Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Kutsut varsinaiseen valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse.
Varsinainen valintakoe järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella osoitteessa Ratatie 22, 01300 Vantaa. Kellonaika ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

AMK-tutkinnot, monimuotototeutus

 

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK)

Valintakoe on 24.5.2017 klo 12.00 - 14.00
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Laurea Lohja
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Laurea Otaniemi
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, verkko-opinnot, Laurea Tikkurila

Kutsut lähetetään liiketalouden valtakunnalliseen monimuotototeutuksen valintakokeeseen kaikille hakukelpoisille hakijoille sähköpostitse hakijan hakulomakkeellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka julkaistaan tällä verkkosivulla 24.4. - 24.5.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.).  Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä. Maksimissaan voi saada 70 pistettä.

 

 

Kauneudenhoitoalan koulutus, estenomi (AMK)

Estenomi (AMK), monimuotototeutus, Laurea Tikkurila

Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. 
Valtakunnallinen esivalintakoe on sähköinen koe. Voit tehdä kokeen missä tahansa, missä sinulla on käytettävissä tietokone ja luotettava internet-yhteys. Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/

Varsinainen valintakoe on 31.05.2017 klo 08.30 - 15.00. Esivalintakokeen perusteella kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Kutsut varsinaiseen valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse. Laurean kauneudenhoitoalan koulutus ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.
Varsinainen valintakoe järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella osoitteessa Ratatie 22, 01300 Vantaa. 

Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Valintakoe sisältää englanninkielen kokeen, liiketoiminnan kokeen sekä kemian kokeen. Kemian kokeen taso on lukion 2016 päättyneen opetussuunnitelman mukaisen kemian ykköskurssin tiedot. Liiketoiminnan ja englannin kokeeseen mahdollisesti liittyvät aineistot jaetaan koetilanteessa.

 

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Laurea Lohja
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Laurea Hyvinkää

Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. 
Valtakunnallinen esivalintakoe on sähköinen koe. Voit tehdä kokeen missä tahansa, missä sinulla on käytettävissä tietokone ja luotettava internet-yhteys. Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/

Varsinainen valintakoe on 07.06.2017.  Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Kutsut varsinaiseen valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse.
Varsinainen valintakoe järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella osoitteessa Ratatie 22, 01300 Vantaa. Kellonaika ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

 

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK)

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Laurea Lohja

Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. 
Valtakunnallinen esivalintakoe on sähköinen koe. Voit tehdä kokeen missä tahansa, missä sinulla on käytettävissä tietokone ja luotettava internet-yhteys. Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/

Varsinainen valintakoe on 07.06.2017.  Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Kutsut varsinaiseen valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse.
Varsinainen valintakoe järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella osoitteessa Ratatie 22, 01300 Vantaa. Kellonaika ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

 

Rikosseuraamusalan koulutus, sosionomi (AMK)

Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala, monimuotototeutus, LaureaTikkurila

Valtakunnallinen esivalintakoe on 27.04.2017.  Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. 
Valtakunnallinen esivalintakoe on sähköinen koe. Voit tehdä kokeen missä tahansa, missä sinulla on käytettävissä tietokone ja luotettava internet-yhteys. Esivalintakokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Esivalintakokeen ohjeet  ja ennakkomateriaali löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/

Varsinainen valintakoe on 07.06.2017.   Esivalintakokeen perusteella kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Kutsut varsinaiseen valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse. Kellonaika ja valintakoepaikka ilmoitetaan valintakoekutsussa. Laurean rikosseuraamusalan koulutus ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

 Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Lopullinen valinta tehdään pelkästään varsinaisen valintakokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakija saa kutsun useampaan Laurean sosiaali- ja terveysalan kokeeseen, hakijan täytyy valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä valita, mihin valintakokeeseen osallistuu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.

AMK-tutkinnot, monimuotototeutus verkko-opintoina

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK)

Valintakoe on 24.5.2017 klo 12.00 - 14.00
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, verkko-opinnot, Laurea Tikkurila

Kutsut lähetetään liiketalouden valtakunnalliseen monimuotototeutuksen valintakokeeseen kaikille hakukelpoisille hakijoille sähköpostitse hakijan hakulomakkeellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka julkaistaan tällä verkkosivulla 24.4. - 24.5.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.).  Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä. Maksimissaan voi saada 70 pistettä.

 

 

Ylemmät AMK-tutkinnot


Yrityksen kasvuun johtaminen, tradenomi (ylempi AMK)

Valintakoe on 01.06.2017 klo 15 - 18. Koe alkaa tasan klo 15.00. Valintakoepaikka: Laurea Tikkurila, Ratatie 22, Vantaa

Valintakokeeseen lähetetään kutsut kaikille hakukelpoisille hakijoille. Kutsut lähetetään sähköpostitse hakijan hakulomakkeellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoeaikaa tai paikkaa ei voi vaihtaa

Valintakoe on kirjallinen koe, ja se perustuu osin ennakkoaineistoon.Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

Ennakkoaineisto:
Ennakkovalmistautuminen koostuu kahdesta luettavasta tekstistä sekä tutustumisesta käsitteeseen ” degrowth”.

Kohdan 1. ja 2. tekstit voi ottaa mukaan valintakokeeseen:

1. Nordström, C. (2015). The Passionate Combining Entrepreneurs (Doctoral dissertation, Mid Sweden University). Sivut 1-33

2. Tarjanne, P., Perttunen, A. K., & Paju, I. (2016). Yrityskatsaus: Palvelut kasvun lähteenä, 2/2016.

Kohdan 3. itse koottua materiaalia ei saa ottaa mukaan valintakokeeseen:

3. Selvitä etukäteen, mitä tarkoitetaan käsitteellä ” degrowth”. Hae tietoa käsitteestä ja valmistaudu vastaamaan kysymykseen ”Mitä tarkoitetaan käsitteellä degrowth?”


Palvelumuotoilu, restonomi (ylempi AMK)

Valintakoe on 31.05.2017 klo 9 - 12. Koe alkaa tasan 9.00. Valintakoepaikka: Laurea Leppävaara, Vanha maantie 9, Espoo

Valintakokeeseen lähetetään kutsut kaikille hakukelpoisille hakijoille. Kutsut lähetetään sähköpostitse hakijan hakulomakkeellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoeaikaa tai paikkaa ei voi vaihtaa

Valintakoe on kirjallinen aineistolähtöinen koe, jonka materiaali jaetaan valintakoetilanteessa. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

 

Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen (ylempi AMK)

Valintakoe on 22.05.2017 klo 15 - 18. Koe alkaa tasan klo 15.00. Valintakoepaikka: Laurea Leppävaara, Vanha maantie 9, Espoo

 Valintakokeeseen lähetetään kutsut kaikille hakukelpoisille hakijoille. Kutsut lähetetään sähköpostitse hakijan hakulomakkeellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoeaikaa tai paikkaa ei voi vaihtaa

Valintakoe on aineistolähtöinen koe, jonka materiaali jaetaan valintakoetilanteessa. Aineisto voi sisältää englanninkielistä materiaalia. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

 

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen (ylempi AMK)

Valintakoe on 29.5. - 30.05.2017. Valintakoepaikka: Laurea Tikkurila, Ratatie 22, Vantaa
•    ilmoittautuminen 29.5.2017 klo 8.00
•    kirjallinen koe 29.5. klo 9.00–11.00
•    haastattelut 29.5.–30.5. Haastattelut aloitetaan 29.5. klo 11.00 ja niitä jatketaan 30.5 klo 8.30 alkaen. Haastatteluajan saat kirjallisen kokeen jälkeen.

Valintakokeeseen lähetetään kutsut kaikille hakukelpoisille hakijoille. Kutsut lähetetään sähköpostitse hakijan hakulomakkeellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoeaikaa tai paikkaa ei voi vaihtaa

Valintakoe sisältää haastattelun sekä kirjallisen kokeen, joka perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon.  Aineisto voi sisältää englanninkielistä materiaalia. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. 

 

Valintakoeyhteistyö

 

Kevään 2017 yhteishaun ylempi AMK -koulutusten valintakoeyhteistyö:

Laurean kevään 2017 korkeakoulujen yhteishaussa olevat ylempi AMK koulutukset eivät ole mukana valintakoeyhteistyössä.Kevään 2017 yhteishaun AMK -koulutusten (päivä- ja monimuototeutus) valintakoeyhteistyö aloittain:

Sosiaali-ja terveys- ja kauneudenhoitoala:

Sairaanhoitajakoulutus,  Terveydenhoitajakoulutus, Fysioterapeuttikoulutus, Sosionomikoulutus, Sosionomi rikosseuraamusalan koulutus, Kauneudenhoitoalan koulutus

Sosiaali- ja terveysalalla on neljä valintaryhmää. Kauneudenhoitoala muodostaa oman valintaryhmänsä. Jos hakijan pisteet riittävät, hän saa yhden kutsun/valintakoeryhmä. Hakijan valintakoetulos on voimassa kaikkiin samaan valintakoeryhmään kuuluviin koulutuksiin valintayhteistyötä tekevissä ammattikorkeakouluissa, joihin hakija on hakenut. 
Laurea ammattikorkeakoulun sosionomi, rikosseuraamusalan koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä.

Ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyö sosiaali- ja terveys- ja kauneudenhoitoala
   
1. Valintakoeryhmä

Ensihoitaja

Kätilö

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö

Terveydenhoitaja

2. Valintakoeryhmä-

Bioanalyytikko

Hammasteknikko

Optometristi

Röntgenhoitaja

Suuhygienisti

3.

Apuvälineteknikko

Fysioterapeutti

Jalkaterapeutti

Naprapaatti

Osteopaatti

Toimintaterapeutti

4. Valintakoeryhmä

Geronomi

Kuntoutuksen  ohjaaja

Sosionomi

Sosionomi, diakoniatyö

Sosionomi, kirkon nuorisotyö

Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus

 

Sosionomi, rikosseuraamusala   
Rikosseuraamusalan koulutus poikkeaa valtakunnallisista valintaperusteista siten, että tullakseen valituksi Laurean rikosseuraamusalan koulutukseen, hakijan on osallistuttava Laurean rikosseuraamusalan valintakokeeseen. Sosionomikoulutuksen valintakoetulos ei ole siirrettävissä rikosseuraamusalan valintakoetulokseksi eikä päinvastoin.

5. Valintakoeryhmä

Estenomi

Laurean kauneudenhoitoalan koulutus ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Tullakseen valituksi Laurean kauneudenhoitoalan koulutukseen, hakijan on osallistuttava Laurean kauneudenhoitoalan valintakokeeseen.


Matkailu- ja ravitsemisala:

Ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyö matkailu- ja ravitsemiala

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Valtakunnallinen valintakoe.  Laurea ammattikorkeakoulu hyväksyy toisessa ammattikorkeakoulussa tehdyn valintakokeen tuloksen.

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala:

Ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyö liiketalouden ala

Liiketalouden koulutus
Valtakunnallinen valintakoe.  Laurea ammattikorkeakoulu hyväksyy toisessa ammattikorkeakoulussa tehdyn valintakokeen tuloksen.

Tietojenkäsittelyn koulutus
Valtakunnallinen valintakoe.  Laurea ammattikorkeakoulu hyväksyy toisessa ammattikorkeakoulussa tehdyn valintakokeen tuloksen.

Turvallisuusalan koulutus
Oma valintakoe. Turvallisuusalan koulutusohjelmaa tarjotaan ainoastaan Laurea-ammattikorkeakoulussa. Turvallisuusalan koulutus ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Tullakseen valituksi Laurean turvallisuusalan koulutukseen, hakijan on osallistuttava Laurean turvallisuusalan valintakokeeseen.

 

 

 

Hakukohteet ja valintaperusteethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=40<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Haussa_olevat_koulutukset.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hakukohteet ja valintaperusteetYhteishaussa mukana olevat koulutukset ja valintaperusteet.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet</a>
Yhteishaun aikatauluhttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=42<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Yhteishaku.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Yhteishaun aikatauluAikataulusta näet miten yhteishaku etenee ja voit tarkistaa tärkeimmät päivämäärät.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">yhteishaun-aikataulu</a>
Usein kysytyt kysymyksethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=44<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Usein_kysytyt.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Usein kysytyt kysymyksetHakijapalveluille usein esitettyjä kysymyksiä.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/usein-kysytyt-kysymykset"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">usein-kysytyt-kysymykset</a>

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=185<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet/erityisjarjestelyt"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakokeen erityisjärjestelyt</a>Ohjeet sekä lomake erityisjärjestelyjen hakemiseen Laurean valintakokeisiin
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=187<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/sote-alan-terveydentilasuositukset"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Terveydelliset vaatimukset</a>Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset ja käytännön ohjeet

 Blogit

 

 

 Videot