https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=99<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Opiskelu_ja_hakeminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Siirtohaku Laureaan

Opiskeluoikeuden siirto toisesta ammattikorkeakoulusta tai korkeakoulusta ja koulutuksen vaihto kun tutkintonimike muuttuu

Seuraava hakuaika siirto-opiskelijaksi on 2.- 16.5.2018 ja siirtohaun hakukohteet julkaistaan hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi . Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2018.

Toisessa korkeakoulussa opiskeleva opiskelija voi hakea opiskeluoikeutensa siirtoa Laurea-ammattikorkeakouluun. Siirtohaun kautta haetaan myös silloin, kun opiskeluoikeus Laurean sisällä siirtyy niin, että tutkintonimike vaihtuu. Siirto-opiskelijaksi voi hakea ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen.

Näin löydät siirtohaun lomakkeen hakuaikana Opintopolussa:
www.opintopolku.fi > etsi Laurean koulutus > Rajaa hakutuloksia: valitse 'Haku on käynnissä' > Valitse koulutus ja toteutus, johon haet  > Valitse koulutuksen "siirtohaku" lomake (sivun oikealla reunalla) > 'Täytä lomake'


Hakukelpoisuus ja tarvittavat todistusliitteet

Siirto-opiskelijaksi valittavalla tulee olla edellisessä korkeakoulussa läsnä olevana suoritettuja opintoja vähintään 27 op/päättynyt lukukausi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoilta edellytetään suoritettuja opintoja vähintään 15 op/päättynyt lukukausi. Suoritettujen opintojen on oltava haettavaan tutkintoon soveltuvia. Siirtohaun kriteerit täyttävät hakijat kutsutaan haastatteluun hakuaikana saapuneiden liitteiden perusteella (Laurean ulkopuolelta hakevat) tai Laurean opiskelijarekisteristä tarkistettujen suoritusten perusteella (Laurean sisäiset siirtohakijat).  Siirtohaun kutsu- ja valintavaiheessa huomioidaan myös koulutusohjelman opetusryhmien paikkatilanne.

Hakuaika siirto-opiskelijaksi on toukokuussa ja loka-marraskuussa. Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00. Siirto-opiskelijaksi hakeva voi täyttää vain yhden siirtohakemuksen Laureaan. Hakeminen tapahtuu www.opintopolku.fi -sivuilta löytyvän siirtohakulomakkeen kautta. Kevään 2018 siirtohaussa Laurean ulkopuolelta siirtoa hakevien tulee toimittaa todistusliitteet (virallinen opiskelutodistus ja viimeisin virallinen opintosuoritusote) siirtohaun loppuun 16.5.2018 klo 15.00 mennessä. Hakija voi tarvittaessa toimittaa hakuaikana myös korkeakoulun selvityksen mahdollisista keskeneräisistä opinnoista. Kevään siirtohaun liitteet toimitetaan sähköisesti liittämällä ne hakulomakkeelle Opintopolku.fi-palvelussa. Mikäli liitteiden toimittaminen sähköisesti ei onnistu, ne voi myös lähettää 16.5.2018 klo 15.00 mennessä postitse osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300 Vantaa

Laureassa suoritetut opinnot tarkistetaan Laurean opiskelijarekisteristä, joten Laurean opiskelijoiden ei tarvitse toimittaa liitteitä erikseen.

Puutteellisia hakemuksia ja myöhässä saapuneita todistusliitteitä ei käsitellä.


Soveltuvuushaastattelut ja opiskelijavalinta

Siirtohaun kriteerit täyttävät hakijat kutsutaan erikseen soveltuvuushaastatteluihin, jotka järjestetään kevään 2018 haussa seuraavasti:

 - Liiketalouden ala ja matkailu-ja ravitsemisala (AMK-tutkinnot) 6.6.2018  Laurean Leppävaaran kampuksella.
- Ylemmät AMK-tutkinnot erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti viikolla 24 (11. - 15.6.2018).

Kevään 2018 siirtohaussa ei voi hakea siirtoa Laurean sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoihin. 

Soveltuvuushaastattelussa voidaan arvioida myös hakijan kielitaitoa. Mikäli hakija saa kutsun haastatteluun, mahdolliset keskeneräiset opinnot tulee olla kirjattuna opiskelijarekisteriin tai opintosuoritusotteelle soveltuvuushaastatteluun mennessä, jolloin suoritukset tarkistetaan.

Mikäli siirtohakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, siirto-opiskelijaksi valitaan soveltuvuuden, opintopistekertymän ja opintomenestyksen perusteella. Lopullisessa valinnassa huomioidaan ne opintosuoritukset, jotka on osoitettu virallisella opintosuoritusotteella haastattelupäivänä.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 10.7.2018 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta. Kun siirtohaussa valittu opiskelija ottaa opiskelupaikkansa vastaan, opiskelijan aikaisempi opinto-oikeus päättyy 31.7.2018. Opiskelija menettää ensikertalaisuusasemansa, kun hän ottaa opiskelupaikan vastaan siirtohaussa.

Päätöksen siirto-opiskelijaksi ottamisesta tekee opetuksesta vastaava vararehtori tai hänen nimeämänsä henkilö. Päätöksestä tiedottaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse kaikkia hakeneita.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot