https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=99<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Opiskelu_ja_hakeminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Siirtohaku Laureaan

Opiskeluoikeuden siirto toisesta ammattikorkeakoulusta tai korkeakoulusta ja koulutuksen vaihto kun tutkintonimike muuttuu

Seuraava hakuaika siirto-opiskelijaksi on 31.10.- 14.11.2018. Siirtohaun hakukohteet julkaistaan hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi . Siirtohaussa valittujen opinnot Laureassa alkavat tammikuussa 2019.

Toisessa korkeakoulussa opiskeleva opiskelija voi hakea opiskeluoikeutensa siirtoa Laurea-ammattikorkeakouluun. Siirtohaun kautta haetaan myös silloin, kun opiskeluoikeus Laurean sisällä siirtyy niin, että tutkintonimike vaihtuu. Siirto-opiskelijaksi voi hakea ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen.

Näin löydät siirtohaun lomakkeen hakuaikana Opintopolussa:
www.opintopolku.fi > etsi Laurean koulutus > Rajaa hakutuloksia: valitse 'Haku on käynnissä' > Valitse koulutus ja toteutus, johon haet  > Valitse koulutuksen "siirtohaku" lomake (sivun oikealla reunalla) > 'Täytä lomake'


Hakukelpoisuus ja tarvittavat todistusliitteet

Siirto-opiskelijaksi valittavalla tulee olla edellisessä korkeakoulussa läsnä olevana suoritettuja opintoja vähintään 27 op/päättynyt lukukausi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoilta edellytetään suoritettuja opintoja vähintään 15 op/päättynyt lukukausi. Suoritettujen opintojen on oltava haettavaan tutkintoon soveltuvia. Siirtohaun kriteerit täyttävät hakijat kutsutaan haastatteluun hakuaikana saapuneiden liitteiden perusteella (Laurean ulkopuolelta hakevat) tai Laurean opiskelijarekisteristä tarkistettujen suoritusten perusteella (Laurean sisäiset siirtohakijat).  Siirtohaun kutsu- ja valintavaiheessa huomioidaan myös koulutusohjelman opetusryhmien paikkatilanne.

Hakuaika siirto-opiskelijaksi on toukokuussa ja loka-marraskuussa. Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00. Siirto-opiskelijaksi hakeva voi täyttää vain yhden siirtohakemuksen Laureaan. Hakeminen tapahtuu www.opintopolku.fi -sivuilta löytyvän siirtohakulomakkeen kautta. Siirtohaussa Laurean ulkopuolelta siirtoa hakevien tulee toimittaa todistusliitteet (virallinen opiskelutodistus ja viimeisin virallinen opintosuoritusote) siirtohaun loppuun klo 15.00 mennessä. Hakija voi tarvittaessa toimittaa hakuaikana myös korkeakoulun selvityksen mahdollisista keskeneräisistä opinnoista. Siirtohaun liitteet toimitetaan sähköisesti liittämällä ne hakulomakkeelle Opintopolku.fi-palvelussa. Mikäli liitteiden toimittaminen sähköisesti ei onnistu, ne voi myös lähettää siirtohaun loppuun klo 15.00 mennessä postitse osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300 Vantaa

Laureassa suoritetut opinnot tarkistetaan Laurean opiskelijarekisteristä, joten Laurean opiskelijoiden ei tarvitse toimittaa liitteitä erikseen.

Puutteellisia hakemuksia ja myöhässä saapuneita todistusliitteitä ei käsitellä.


Soveltuvuushaastattelut ja opiskelijavalinta

Siirtohaun kriteerit täyttävät hakijat kutsutaan erikseen soveltuvuushaastatteluihin, jotka järjestetään syksyn 2018 haussa seuraavasti:

Kaikki Laurean siirtohaussa olevien liiketalouden ja matkailu- ja ravitsemusalan AMK-tutkintojen valintahaastattelut ovat Laurean Leppävaaran kampuksella 3.12.2018. Ilmoittautuminen on kaikille 8.30 - 9.00 ja haastattelut ovat alkaen klo 9.00. Haastatteluaika annetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ylempi AMK:n valintahaastattelut toteutetaan 26. – 30.11.2018 välisenä aikana erikseen sovitun aikataulun mukaan.

Soveltuvuushaastattelussa voidaan arvioida myös hakijan kielitaitoa. Mikäli hakija saa kutsun haastatteluun, mahdolliset keskeneräiset opinnot tulee olla kirjattuna opiskelijarekisteriin tai opintosuoritusotteelle soveltuvuushaastatteluun mennessä, jolloin suoritukset tarkistetaan.

Mikäli siirtohakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, siirto-opiskelijaksi valitaan soveltuvuuden, opintopistekertymän ja opintomenestyksen perusteella. Lopullisessa valinnassa huomioidaan ne opintosuoritukset, jotka on osoitettu virallisella opintosuoritusotteella haastattelupäivänä.

Syksyn 2018 siirtohaussa saatu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 28.12.2018 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta. Kun siirtohaussa valittu opiskelija ottaa opiskelupaikkansa vastaan, opiskelijan aikaisempi opinto-oikeus päättyy kevään haussa 31.7. ja syksyn haussa 31.12. Opiskelija menettää ensikertalaisuusasemansa, kun hän ottaa opiskelupaikan vastaan siirtohaussa.

Opintopäälliköt tai Ylemmistä AMK-tutkinnoista vastaava kehittämispäällikkö päättävät siirtohakuun tulevat hakukohteet ja tekevät päätökset opiskelijavalinnoista. Päätöksestä tiedottaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse kaikkia hakeneita.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot