Ensimmäisen opiskeluvuoden poissaolo-oikeuden rajoitus

Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan alla mainitutusta syistä. Syy poissaololle tulee todistaa alla ilmoitetuin asiakirjoin. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa Laurean hakijapalveluihin maapostilla, sähköpostilla tai esittämällä dokumentit Laurean hakijapalveluissa. Dokumentit on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Syksyn 2018 yhteishaussa dokumentit tulee toimittaa viimeistään 11.12.2018 klo 15.00, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Jos tulet valituksi varasijalta 29.11.2018 jälkeen, tulee edellä mainitut dokumentit toimittaa 10 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi enintään yhdeksi lukuvuodeksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna;

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua. 
Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

  • palvelukseenastumismääräys

2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla. (huom. hoitovapaa ei anna oikeutta poissaoloon ensimmäisenä lukuvuonna).
Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta

3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana.

Jos ilmoittaudut ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.

 

Yhteystiedot dokumenttien toimittamista varten:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22, 01300 Vantaa 
puh. 09 8868 7293
hakijapalvelut@laurea.fi

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot