https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=151<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Yläbannerit/1920x498-palvelut-tyoelamalle.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

​Opiskelijana monimuotokoulutuksessa

Yleinen kuvaus

Monimuotototeutus sopii erityisesti opiskelijoille, jotka käyvät opintojensa ohella töissä. Monimuotototeutus sisältää päiväopiskelua enemmän itsenäistä opiskelua ja se edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta.

Opintoihin kuuluu etäopetusta sekä lähiopetusta, jonka päivät vaihtelevat kampuksen ja koulutuksen mukaan. Lähiopetuspäivien lisäksi voi täydentävän osaamisen opintoja olla muinakin päivinä. Opiskeluun voi sisältyä myös intensiiviviikko lukukausittain.

Lähiopetuspäivien ulkopuolella tehdään oppimistehtäviä ja projekteja sekä itsenäisesti että ryhmätöinä. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa. Voit ottaa myös muuta tarjontaa opintosuunnitelmaasi esim. päiväopintojen tarjonnasta.

Jos sinulla on aiempaa osaamista, jonka saat hyväksiluettua osaksi tutkintoa, huomioithan, että aikataulusi tulevat olemaan erilaiset.

Opiskeluun kuuluu myös ammattitaitoa edistävää harjoittelua, jonka laajuus vaihtelee tutkinnoittain. Sairaanhoitajan koulutuksesta noin yksi kolmasosa (75 op) on harjoittelua, joka toteutuu työpajoissa, simulaatioharjoituksissa ja sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Otathan huomioon, että monissa harjoittelupaikoissa voidaan toteuttaa kolmivuorotyötä.

Suunnittele oma mahdollinen työssäkäyntisi niin, että pystyt osallistumaan lähiopetukseen ja työharjoitteluun.

 

Koulutukset joissa voi opiskella monimuotoisesti

 

Testaa itsesi – Soveltuuko monimuotokoulutus juuri sinulle

Haluan opiskella joustavasti

Kyllä

Monimuotokoulutus sopii sinulle loistavasti! Monimuotokoulutuksessa voit itse vaikuttaa opintojesi etenemiseen ja aikatauluttamiseen.

En osaa sanoa

Joustava opiskelu edellyttää omatoimisuutta ja vastuunkantamista, mutta mahdollistaa henkilökohtaiset ratkaisut opintojen suorittamisessa.


Haluan hyödyntää työelämässä hankkimaani osaamista

Kyllä

Hienoa! Monimuotokoulutuksessa muutat aikaisemmin hankitun osaamisen opintopisteiksi ja näin lyhennät opiskeluaikaa!

En osaa sanoa

Ei se mitään! Monimuotokoulutuksen rikkaus on opiskelijoiden erilaiset taustat. Aiempi työkokemus tai opinnot eivät ole edellytys.


Osaan organisoida ja aikatauluttaa arjen tekemiseni vaivattomasti

Kyllä

Monimuoto-opiskelussa työn, opintojen ja perhe-elämän yhteensovittaminen vaatii organisointi- ja aikatauluttamiskykyä ja on tae opintojen etenemiselle.

En osaa sanoa

Opintojen eteneminen saattaa olla haasteellista, jos opintojen aikatauluttaminen on vaikeaa työn ja perhe-elämän rinnalla.


Koen olevani tiimipelaaja ja pidän ryhmätyöskentelystä

Kyllä

Monimuotokoulutuksessa opiskellaan paljon ryhmissä. Tämä antaa valmiuksia muun muassa työelämässä tärkeisiin tiimityöskentelytaitoihin.

En osaa sanoa

Ryhmätyöskentely on keskeinen tapa opiskella kontaktiopetuksessa sekä verkossa, missä vertaisoppiminen korostuu. Tätä taitoa voi ja tulee kehittää kautta opintojen.


Arvostan ihmisten erilaisuutta ja moniosaamista

Kyllä

Monimuotokoulutuksessa kohtaat erilaisia oppijoita, asiakkaita ja sidosryhmiä opintojen aikana. Tällöin suvaitsevaisuus ja jaettu asiantuntijuus korostuvat.

En osaa sanoa

Työelämässä tarvitaan moniosaajia ja erilaisia persoonia. Tämä vaatii ymmärrystä, dialogia ja aitoa kohtaamista.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot