Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin

 
Yleinen hakukelpoisuus

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

  • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
  • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen tutkinnon
  • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
  • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Huomaathan, että  ammattikorkeakoulututkinto/korkeakoulututkinto ei anna yleistä hakukelpoisuutta ammattikorkeakouluopintoihin.

Valintaperustesuosituksessa esitettävillä tutkintovaatimuksilla tarkoitetaan lähtökohtaisesti aina suomalaista tutkintoa, ellei asiasta toisin mainita.

Korkeakoulututkinnolla ei voi hakea ellei hakukohteen valintaperusteissa toisin mainita. Joihinkin hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia.

Joihinkin ammattikorkeakouluihin haettaessa voidaan harkinnanvaraisesti todeta hakukelpoiseksi hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten kyseiseen hakukohteeseen. Laurea-ammattikorkeakoulu ei käytä harkinnanvaraista valintaa.

 

Hakukelpoisuuden osoittaminen

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä, vaan todistukset tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on toimitettava todistuskopiot ennalta ilmoitettuna määräaikana korkeakoulujen hakijapalveluihin 26.9.2018 klo 15.00 mennessä.
Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio tai oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus valmistumisesta on perillä korkeakoulussa opiskelijavalinnan tulosten julkaisemisen jälkeen 11.12.2018 klo 15.00 mennessä.

Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava 26.9.2018 klo 15.00 mennessä kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta, tai oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus valmistumisesta ylimpänä ammattikorkeakouluhakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, joka tekee päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin ammattikorkeakoulujen hakutoiveisiin.

Oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus hakijan valmistumisesta hyväksytään hakukelpoisuuden osoittavana todistuksena, jos virallista tutkintotodistusta ei pystytä toimittamaan ennakkoon ilmoitettuun määräaikaan mennessä viranomaistoiminnasta tai siihen rinnastettavasta syystä.

Jos tutkintotodistuksen tai oppilaitoksen myöntämän väliaikaisen todistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, niin hakijan on lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä annettuun määräaikaan mennessä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Osoittaakseen hakukelpoisuutensa IB-, EB- ja RP -tutkinnon suorittaneet toimittavat tutkintotodistuksen kopion 26.9.2018 klo 15.00 mennessä. Hakukautena valmistuvien tulee toimittaa IB Predicted Grades tai vastaava dokumentti 26.9.2018 klo 15.00 mennessä. Hakukautena RP- ja EB- tutkintoon valmistuvat toimittavat kopion lopullisesta todistuksestaan 28.12.2018 klo 15.00 mennessä. Hakukautena IB tutkintoon valmistuvat toimittavat lopullisten arvosanojen IB Transcript of Grades 28.12.2018 klo 15.00 mennessä. IB certificate ei anna hakukelpoisuutta.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin 26.9.2018 klo 15.00 mennessä.

 (Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus 2018)

 

Lisätietotoja:

Laurea hakijapalvelut
Puh. (09) 8868 7293
hakijapalvelut(at)laurea.fi

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot