Laurean erillishaut

Laurea-ammattikorkeakouluun voi hakea tutkinto-opiskelijaksi seuraavissa erillishauissa:
- erillishaku AMK- tai YAMK-tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella
- erillishaku Rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille

Erillishakujen valintaperusteet ja aikataulut päivitetään kunkin erillishaun tietoihin alla.
Huomaathan, että kaikkia erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

 

Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä suorittanut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.  Syksyllä 2017 alkavia tutkinto-opintoja koskeva avoimen AMK:n erillishakuaika on 17. – 31.5.2017 klo 15.00. Opinnot on voitu suorittaa missä tahansa ammattikorkeakoulussa, mutta niiden täytyy olla avoimessa AMK:ssa suoritettuja ja sen koulutuksen opintoja, johon hakija on hakemassa (esimerkiksi sairaanhoitajan koulutus). Erillishaku avoimen AMK:n suoritusten perusteella tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi .

Näin löydät erillishakulomakkeen hakuaikana:

www.opintopolku.fi > etsi Laurean koulutus > Rajaa hakutuloksia: valitse ’Haku on käynnissä’ > Valitse koulutus ja toteutus, johon haet  > Valitse koulutuksen erillishakulomake (sivun oikealla reunalla) > 'Täytä lomake'


Opiskelijavalinta erillishaussa

Opiskelijoiden esivalinta tehdään avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suoritusten perusteella. Hakija ilmoittaa kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot hakulomakkeelle. Kaikki vähintään 30 opintopistettä saman alan avoimen AMK:n opintoja  hakuajan loppuun mennessä suorittaneet kutsutaan soveltuvuushaastatteluun. Hakijat, jotka ovat suorittaneet avoin AMK -opintonsa muualla kuin Laureassa toimittavat viimeisimmän virallisen opintosuoritusotteen avoimesta ammattikorkeakoulusta haun loppuun 31.5.2017 klo 15:00 mennessä Laurean hakijapalveluihin. Avoin AMK-opintosuoritusote toimitetaan sähköisesti e-lomakkeella (linkki avautuu 17.5.2017 klo 8:00 ja sulkeutuu 31.5.2017 klo 15:00). Mikäli liitteen toimittaminen sähköisesti ei onnistu, sen voi myös lähettää 31.5.2017 klo 15:00 mennessä postitse osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300 Vantaa

Laurean avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot tarkistetaan Laurean opintotietojärjestelmästä.

Kutsut haastatteluihin lähetetään sähköpostitse Laurean Hakijapalveluista kesäkuun 2017 alussa kaikille  hakukelpoisiksi todetuille hakijoille.

Syksyllä 2017 alkavien AMK-koulutusten soveltuvuushaastattelut 

- Liiketalouden ala ja matkailu-ja ravitsemisala (AMK-tutkinnot) 12.6.2017 Laurean Leppävaaran kampuksella

- Sosiaali- ja terveysala sekä kauneudenhoitoala (AMK-tutkinnot) 15.6.2017 Laurean Tikkurilan kampuksella

Soveltuvuushaastatteluaikaa ei voi muuttaa. Sosiaali- ja terveysalan sekä kauneudenhoitoalan koulutusten hakijoiden soveltuvuushaastattelu on Laurean Tikkurilan kampuksella ja liiketalouden alan sekä matkailu- ja ravitsemisalan koulutusten osalta Laurean Leppävaaran kampuksella.

Soveltuvuushaastattelun yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä virallisesta opintosuoritusotteesta. Opintojen pitää olla alalle soveltuvia opintoja. Hakijalla tulisi olla suoritettuna ja kirjattuna viralliselle opintosuoritusotteelle soveltuvuushaastatteluun mennessä 60 opintopistettä avoimen AMK:n opintoja. Valinnassa voidaan huomioida myös 31.7.2017 mennessä suoritetut avoimen AMK:n opintopisteet. Tarvittaessa hakija voi tuoda soveltuvuushaastatteluun ammattikorkeakoulun virallisen selvityksen puuttuvista opinnoista. Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes 60 op avoin AMK -opintoja on tarkistettu virallisesta opintosuoritusotteesta. Myös hakijan kielitaito voidaan testata soveltuvuushaastattelun yhteydessä.

Lisäksi sosiaali- ja terveysalan hakijoille jaetaan "Suositus sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alalle hakeutuvan terveydentilasta" ja heiltä edellytetään terveydentilaa koskeva itsearviointi. Hakija täyttää myös aiemman opinto-oikeuden peruuttamista koskevan lomakkeen. Jos opiskelijalta on aiemmin peruttu opiskeluoikeus sosiaali- ja terveysalalla, tilanne vaatii lisäselvityksen (SORA-menettely).

Opiskelijavalintaan vaikuttaa vaadittujen opintopisteiden määrä, soveltuvuus koulutukseen sekä opintomenestys. Sosiaali- ja terveysalan valinnoissa valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään kaksiosaisen soveltuvuusarvioinnin perusteella. Molemmista osioista hakijan tulee saada hyväksytty tulos. Opiskelijavalinnassa huomioidaan myös koulutusohjelman opetusryhmien paikkatilanne.

Päätös tutkinto-opiskelupaikasta tehdään 30.6.2017 mennessä. Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 14.7.2017 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta.

Huomioitavaa opintotuessa: Kun polkuopiskelija on valittu tutkinto-opiskelijaksi, hän voi hakea opintoihinsa opintotukea. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot sisällytetään (hyväksiluetaan) tutkintoon. Näitä opintoja ei huomioida tutkinto-opiskelijan opintojen edistymisen seurannassa. Opintojen tulee edetä vähintään 20 op lukuvuodessa ja 5 op käytettyä opintotukikuukautta kohden tutkinto-opiskelijana. 

Erillishaun liitteet (virallinen opintosuoritusote) toimitetaan sähköisesti e-lomakkeella 31.5.2017 klo 15:00 mennessä (linkki avautuu 17.5.2017 klo 8.00 ja sulkeutuu 31.5.2017 klo 15:00).
 

 

Erillishaku YAMK tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon polkuopiskelijat voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, kun opiskelijalle on kertynyt vähintään 15 opintopistettä avoimen ammattikorkeakoulun YAMK-opintoja. Seuraava hakuaika on 17.5. – 31.5.2017 klo 15.00 ja hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi .


Näin löydät YAMK erillishakulomakkeen hakuaikana:

www.opintopolku.fi > etsi Laurean koulutus > Rajaa hakutuloksia: valitse 'Haku on käynnissä' > Valitse koulutus ja toteutus, johon haet  > Valitse koulutuksen erillishakulomake (sivun oikealla reunalla) > 'Täytä lomake'


Opiskelijavalinta erillishaussa

Hakijalla tulee olla vähintään 15 opintopistettä haettavan koulutuksen opintoihin soveltuvia ylemmän AMK-tutkinnon opintoja suoritettuna avoimessa ammattikorkeakoulussa 31.7.2017 mennessä. Opintojen tulee olla ydinopintoihin (pakolliset opinnot) soveltuvia YAMK-opintoja, poikkeuksena Laurean avoimessa AMK:ssa projektimuotoisesti tammikuusta 2017 lähtien YAMK-opintoja opiskelleet, joiden opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia.

Lisäksi hakijalta vaaditaan ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen hakukelpoisuus, eli hakijalla tulee olla jo suoritettuna soveltuva AMK-tutkinto/korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden (36 kk) soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Kevään haussa työkokemus tulee olla hankittuna 31.7.2017 mennessä. Tarkemmat hakukohdekohtaiset pohjakoulutusvaatimukset löytyvät hakuaikana osoitteesta www.opintopolku.fi

Hakija ilmoittaa hakemuksella avoimessa ammattikorkeakoulussa 31.7.2017 mennessä suorittamansa opintopisteet, hakukelpoisuuden antavan korkeakoulututkinnon sekä työkokemusmäärän kuukausina. Hakijat, jotka ovat suorittaneet avoimen AMK:n opinnot muualla kuin Laureassa, toimittavat opintosuoritusotteen Avoimesta AMK:sta haun loppuun mennessä Laurean hakijapalveluihin. Opintosuoritusote toimitetaan sähköisesti e-lomakkeella (linkki avautuu 17.5.2017 klo 8.00 ja sulkeutuu 31.5.2017 klo 15:00). Mikäli liitteen toimittaminen sähköisesti ei onnistu, sen voi myös lähettää 31.5.2017 klo 15:00 mennessä postitse osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300 Vantaa

Laureassa suoritetut avoimen AMK:n opinnot tarkistetaan Laurean opiskelijatietojärjestelmästä.

Kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka hakemuksella ilmoittavat suorittavansa vähintään 15 opintopistettä hakemansa koulutuksen tutkintoon soveltuvia avoimen AMK:n opintoja 31.7.2017 mennessä kutsutaan soveltuvuusarviointiin.

Opiskelijavalinta tehdään haastattelujen sekä polkuopintojen opintomenestyksen perusteella. Soveltuvuushaastattelut toteutetaan 12.6. - 16.6.2017 välisenä aikana erikseen sovitun aikataulun mukaan. Soveltuvuusarvioinnin yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä, korkeakoulututkinto sekä työtodistukset.

Päätös tutkinto-opiskelupaikasta tehdään 30.6.2017 mennessä. Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 14.7.2017 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta.

 Erillishaun liitteet (virallinen opintosuoritusote) toimitetaan sähköisesti e-lomakkeella 31.5.2017 klo 15:00 mennessä (linkki avautuu 17.5.2017 klo 8.00 ja sulkeutuu 31.5.2017 klo 15:00).


Erillishaku Rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneet opiskelijat voivat hakea Rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksen tutkinto-opiskelijaksi kevään 2017 erillishaussa. Koulutukseen on 10 aloituspaikkaa. Aloituspaikan saa syksyllä 2017 alkavaan Rikosseuraamusalan monimuotokoulutukseen, jossa voi opiskella rikosseuraamusalan sosionomiksi myös työn ohella. Monimuotokoulutus toteutetaan kerran kuussa pidettävinä intensiiviviikkoina, verkko-opetuksena, itsenäisenä opiskeluna, ryhmätöinä, työharjoitteluina, työelämäprojekteina sekä tutustumiskäynteinä sosiaali- ja rikosseuraamusalan toimintaympäristöihin.

Erillishaku on tarkoitettu jo valmistuneille RSKK:laisille, joilla on myös toisen asteen tutkinto. Hakukelpoisuuden antavat Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa (RSKK) suoritetut tutkinnot (Rikosseuraamusalan tutkinto 90 op / Vankeinhoidon perustutkinto 53 ov / Vankeinhoitotutkinto 36 ov) + toisen asteen tutkinto (esim. ammatillinen perustutkinto tai ylioppilastutkinto).

Erillishaun hakulomake löytyy Opintopolku.fi palvelusta hakuaikana. Osoittaakseen hakukelpoisuuden hakijan on toimitettava todistusjäljennös RSKK tutkintotodistuksesta + kopio muusta toisen asteen tutkintotodistuksesta (esim. Ylioppilastodistus tai ammatillinen perustutkinto)  Laurea Hakijapalveluihin 8.2.2017 klo 15 mennessä. Todistuskopiot voi lähettää postitse osoitteeseen Laurea Hakijapalvelut Ratatie 22, 01300 Vantaa tai alla olevalla sähköisellä palautuslinkillä. Kaikki hakukelpoisuuden osoittaneet hakijat kutsutaan erillishaun valintakokeeseen.  Erillishaun valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset ohjeistusta.

Opiskelijavalinta toteutetaan kaksivaiheisena valintakokeena, johon sisältyy teoriakoe ja soveltuvuusarviointi. Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Teoriakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Esivalinta soveltuvuusarviointeihin pääsystä tehdään teoriakokeen perusteella. Soveltuvuusarviointiin kutsutaan teoriakokeen pisteiden perusteella 30 hakijaa, näistä 10 valitaan opiskelijaksi.  Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen pisteiden perusteella. Valintakokeen pisteytys on 0p - 70p, jossa 30 pistettä on alin hyväksytty pistemäärä. Hakijan tulee hyväksytysti suorittaa kaikki kokeen osiot (teoriakoe + soveltuvuusarviointi) tullakseen valituksi.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 14.7.2017.


Ajankohtaista:
Rikosseuraamusalan erillishaun valintatiedot julkaistu 30.3.2017. Valintatiedot lähetetty sähköpostitse.

Erillishaun aikataulu:
-    Erillishakuaika 10. - 25.1.2017. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Hakulomake löytyy hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi
-    Todistusliitteiden palautus viimeistään 8.2.2017 klo 15.
-    Hakukelpoisuus osoitetaan toimitetuilla todistusliitteillä: RSKK tutkintotodistus + toisen asteen tutkintotodistus, jotka palautetaan Laurea hakijapalveluihin viimeistään 8.2.2017 klo 15.
-    Kutsut valintakokeeseen lähetetään viimeistään 22.2.2017.
-    Valintakoe toteutetaan Laurea Tikkurilassa kaksivaiheisena;
1) Teoriakoe ti 14.3.2017
2) Soveltuvuusarviointi pe 17.3.2017
-    Valinnantulokset julkaistaan viimeistään pe 31.3.2017. Mikäli hakija ei saa opiskelupaikkaa erillishaussa, hänellä mahdollisuus hakea normaalisti kevään yhteishaussa 15.3. - 5.4.2017.
-    Tarjottu erillishaun opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 14.7.2017.

Näin löydät Rikosseuraamusalan RSKK erillishakulomakkeen:

www.opintopolku.fi > Valitse erillishaku RSKK hakulomake (sivun oikealla reunalla) > 'Täytä lomake'

Todistusliitteiden palautus (linkki sulkeutuu 8.2.2017 klo 15)

 

 

 Tiedotteet

 

 

Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n opintoihin alkaa 7.8.https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Ilmoittautuminen-Laurean-avoimen-AMKn-opintoihin-syksylla-2017.aspx2017-07-31T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/DSC_4606v2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n opintoihin alkaa 7.8.

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot