Laurean erillishaut

Laurea-ammattikorkeakouluun voi hakea tutkinto-opiskelijaksi seuraavissa erillishauissa:
- erillishaku AMK- tai YAMK-tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella
- erillishaku Rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille

Erillishakujen valintaperusteet ja aikataulut päivitetään kunkin erillishaun tietoihin alla.
Huomaathan, että kaikkia erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

 

Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä suorittanut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.  Keväällä 2018 alkavia tutkinto-opintoja koskeva avoimen AMK:n erillishakuaika on 1.-15.11.2017. Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15:00. Opinnot on voitu suorittaa missä tahansa ammattikorkeakoulussa, mutta niiden täytyy olla avoimessa AMK:ssa suoritettuja ja sen koulutuksen opintoja, johon hakija on hakemassa (esimerkiksi sairaanhoitajan koulutus). Erillishaku avoimen AMK:n suoritusten perusteella tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi .

Opiskelijavalinta erillishaussa

Opiskelijoiden esivalinta tehdään avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suoritusten perusteella. Hakija ilmoittaa kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot hakulomakkeelle. Kaikki vähintään 30 opintopistettä saman alan avoimen AMK:n opintoja hakuajan loppuun mennessä suorittaneet kutsutaan soveltuvuushaastatteluun. Hakijat, jotka ovat suorittaneet avoin AMK -opintonsa muualla kuin Laureassa toimittavat viimeisimmän virallisen opintosuoritusotteen avoimesta ammattikorkeakoulusta haun loppuun 15.11.2017 klo 15:00 mennessä Laurean hakijapalveluihin. Avoin AMK-opintosuoritusote toimitetaan sähköisesti tai mikäli liitteen toimittaminen sähköisesti ei onnistu, sen voi myös lähettää 15.11.2017 klo 15:00 mennessä postitse osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300 Vantaa

Laureassa suoritetut avoimen AMK:n opinnot tarkistetaan Laurean opiskelijarekisteristä, joten Laurean avoimen AMK:n opiskelijoiden ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta hakuaikana.

Kutsut haastatteluihin lähetetään sähköpostitse Laurean Hakijapalveluista marraskuussa 2017 hakuajan päättymisen jälkeen kaikille hakukelpoisiksi todetuille hakijoille.

Keväällä 2018 alkavien AMK-koulutusten soveltuvuushaastattelut 

- Liiketalouden ala ja matkailu-ja ravitsemisala (AMK-tutkinnot)  28.11.2017 Laurean Leppävaaran kampuksella

- Sosiaali- ja terveysala sekä kauneudenhoitoala (AMK-tutkinnot) 28.11.2017 Laurean Tikkurilan kampuksella

Soveltuvuushaastatteluaikaa ei voi muuttaa. Sosiaali- ja terveysalan sekä kauneudenhoitoalan koulutusten hakijoiden soveltuvuushaastattelu on Laurean Tikkurilan kampuksella ja liiketalouden alan sekä matkailu- ja ravitsemisalan koulutusten osalta Laurean Leppävaaran kampuksella.

Soveltuvuushaastattelun yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä virallisesta opintosuoritusotteesta. Opintojen pitää olla alalle soveltuvia opintoja. Hakijalla tulisi olla suoritettuna ja kirjattuna viralliselle opintosuoritusotteelle soveltuvuushaastatteluun mennessä 60 opintopistettä avoimen AMK:n opintoja. Valinnassa voidaan huomioida myös 31.12.2017 mennessä suoritetut avoimen AMK:n opintopisteet. Tarvittaessa hakija voi tuoda soveltuvuushaastatteluun ammattikorkeakoulun virallisen selvityksen puuttuvista opinnoista. Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes 60 op avoin AMK -opintoja on tarkistettu virallisesta opintosuoritusotteesta. Myös hakijan kielitaito voidaan testata soveltuvuushaastattelun yhteydessä.

Lisäksi sosiaali- ja terveysalan hakijoille jaetaan "Suositus sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alalle hakeutuvan terveydentilasta" ja heiltä edellytetään terveydentilaa koskeva itsearviointi. Hakija täyttää myös aiemman opinto-oikeuden peruuttamista koskevan lomakkeen. Jos opiskelijalta on aiemmin peruttu opiskeluoikeus sosiaali- ja terveysalalla, tilanne vaatii lisäselvityksen (SORA-menettely).

Opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritetut opinnot (opintopisteet ja opintomenestys), soveltuvuusarviointi ja koulutusohjelman opetusryhmien paikkatilanne. Sosiaali- ja terveysalan valinnoissa valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään kaksiosaisen soveltuvuusarvioinnin perusteella. Molemmista osioista hakijan tulee saada hyväksytty tulos.

Päätös tutkinto-opiskelupaikasta tehdään 8.12.2017 mennessä. Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 29.12.2017 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta.

Huomioitavaa opintotuessa: Kun polkuopiskelija on valittu tutkinto-opiskelijaksi, hän voi hakea opintoihinsa opintotukea. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot sisällytetään (hyväksiluetaan) tutkintoon. Näitä opintoja ei huomioida tutkinto-opiskelijan opintojen edistymisen seurannassa. Opintojen tulee edetä vähintään 20 op lukuvuodessa ja 5 op käytettyä opintotukikuukautta kohden tutkinto-opiskelijana. 

 

Erillishaku YAMK tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon polkuopiskelijat voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, kun opiskelijalle on kertynyt vähintään 15 opintopistettä avoimen ammattikorkeakoulun YAMK-opintoja. Seuraava hakuaika on 1.-15.11.2017. Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00 ja hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi . Opinnot alkavat tammikuussa 2018.


Opiskelijavalinta erillishaussa

Hakijalla tulee olla vähintään 15 opintopistettä haettavan koulutuksen opintoihin soveltuvia ylemmän AMK-tutkinnon opintoja suoritettuna avoimessa ammattikorkeakoulussa 31.12.2017 mennessä. Opintojen tulee olla ydinopintoihin (pakolliset opinnot) soveltuvia YAMK-opintoja, poikkeuksena Laurean avoimessa AMK:ssa projektimuotoisesti tammikuusta 2017 lähtien YAMK-opintoja opiskelleet, joiden opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia.

Lisäksi hakijalta vaaditaan ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen hakukelpoisuus, eli hakijalla tulee olla jo suoritettuna soveltuva AMK-tutkinto/korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden (36 kk) soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Syksyn 2017 haussa työkokemus tulee olla hankittuna 31.12.2017 mennessä. Tarkemmat hakukohdekohtaiset pohjakoulutusvaatimukset löytyvät hakuaikana osoitteesta www.opintopolku.fi

Hakija ilmoittaa hakemuksella avoimessa ammattikorkeakoulussa 31.12.2017 mennessä suorittamansa opintopisteet, hakukelpoisuuden antavan korkeakoulututkinnon sekä työkokemusmäärän kuukausina. Hakijat, jotka ovat suorittaneet avoimen AMK:n opinnot muualla kuin Laureassa, toimittavat opintosuoritusotteen Avoimesta AMK:sta haun loppuun mennessä Laurean hakijapalveluihin. Opintosuoritusote toimitetaan sähköisesti tai mikäli liitteen toimittaminen sähköisesti ei onnistu, sen voi myös lähettää 15.11.2017 klo 15:00 mennessä postitse osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300

Laureassa suoritetut avoimen AMK:n opinnot tarkistetaan Laurean opiskelijarekisteristä, joten Laurean avoimen AMK:n opiskelijoiden ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta hakuaikana.

Kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka hakemuksella ilmoittavat suorittavansa vähintään 15 opintopistettä hakemansa koulutuksen tutkintoon soveltuvia avoimen AMK:n opintoja 31.12.2017 mennessä kutsutaan soveltuvuusarviointiin.

Opiskelijavalinta tehdään haastattelujen sekä polkuopintojen opintomenestyksen perusteella. Soveltuvuushaastattelut toteutetaan viikolla 48 erikseen sovitun aikataulun mukaan. Soveltuvuusarvioinnin yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä, korkeakoulututkinto sekä työtodistukset.

Päätös tutkinto-opiskelupaikasta tehdään 8.12.2017 mennessä. Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 29.12.2017 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta.


Erillishaku rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille


Erillishaku rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille järjestettiin viimeksi tammikuussa 2017 ja opinnot alkoivat syksyllä 2017 monimuotototeutuksena.

Vuoden 2018 rikosseuraamusalan sosionomitutkinnon erillishaun hakuajat ja ohjeet päivitetään syksyn 2017 aikana.

Rikosseuraamusalan sosionomitutkinnon erillishaku on tarkoitettu jo valmistuneille RSKK:laisille, joilla on myös toisen asteen tutkinto. Hakukelpoisuuden antavat Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa (RSKK) suoritetut tutkinnot: Rikosseuraamusalan tutkinto 90 op, Vankeinhoidon perustutkinto 53 ov tai Vankeinhoitotutkinto 36 ov sekä lisäksi toisen asteen tutkinto (esim. ammatillinen perustutkinto tai ylioppilastutkinto).

Hakulomake täytetään hakuaikana osoitteessa  www.opintopolku.fi .

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n opintoihin alkaa 7.8.https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Ilmoittautuminen-Laurean-avoimen-AMKn-opintoihin-syksylla-2017.aspx2017-07-31T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/DSC_4606v2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n opintoihin alkaa 7.8.

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot