Laurean erillishaut

Laurea-ammattikorkeakouluun voi hakea tutkinto-opiskelijaksi seuraavissa erillishauissa:
- erillishaku AMK- tai YAMK-tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella
- erillishaku Rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille

Erillishakujen valintaperusteet ja aikataulut päivitetään kunkin erillishaun tietoihin alla.
Huomaathan, että kaikkia erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

 

Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä suorittanut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Keväällä 2017 alkavia tutkinto-opintoja koskeva avoimen AMK:n erillishakuaika on 16. – 30.11.2016 klo 15.00. Opinnot on voitu suorittaa missä tahansa ammattikorkeakoulussa, mutta niiden täytyy olla avoimessa AMK:ssa suoritettuja ja sen koulutuksen opintoja, johon hakija on hakemassa (esimerkiksi sairaanhoitajan koulutus). Erillishaku avoimen AMK:n suoritusten perusteella tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi . 

Näin löydät erillishakulomakkeen:
www.opintopolku.fi > etsi Laurean koulutus > Rajaa hakutuloksia: valitse ’Haku on käynnissä’ > Valitse koulutus ja toteutus, johon haet  > Valitse koulutuksen erillishakulomake (sivun oikealla reunalla) > 'Täytä lomake'

Opiskelijavalinta erillishaussa

Opiskelijoiden esivalinta tehdään avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suoritusten perusteella. Hakija ilmoittaa kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot hakulomakkeelle. Kaikki vähintään 35 opintopistettä saman alan avoimen AMK:n opintoja suorittaneet kutsutaan soveltuvuushaastatteluun. Hakijat, jotka ovat suorittaneet avoin AMK -opintonsa muualla kuin Laureassa toimittavat viimeisimmän virallisen opintosuoritusotteen avoimesta ammattikorkeakoulusta haun loppuun 30.11.2016 klo 15:00 mennessä Laurean hakijapalveluihin. Avoin AMK-opintosuoritusote toimitetaan sähköisestE-lomakkeella  (linkki avautuu 16.11.2016 klo 8.00). Mikäli liitteen toimittaminen sähköisesti ei onnistu, sen voi myös lähettää 30.11.2016 klo 15:00 mennessä postitse osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300 Vantaa

Laurean avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot tarkistetaan Laurean opintotietojärjestelmästä. 

Keväällä 2017 alkavien AMK-koulutusten soveltuvuushaastattelun päivämäärä on 9.12.2016. Soveltuvuushaastatteluaikaa ei voi muuttaa. Sosiaali- ja terveysalan sekä kauneudenhoitoalan koulutusten hakijoiden soveltuvuushaastattelu on Laurean Tikkurilan kampuksella ja liiketalouden alan sekä matkailu- ja ravitsemisalan koulutusten osalta Laurean Leppävaaran kampuksella.

Hakijalla tulisi olla suoritettuna ja kirjattuna viralliselle opintosuoritusotteelle soveltuvuushaastatteluun 9.12.2016 mennessä 60 opintopistettä avoimen AMK:n opintoja. Soveltuvuushaastattelun yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä virallisesta opintosuoritusotteesta. Opintojen pitää olla alalle soveltuvia opintoja. Valinnassa voidaan huomioida myös 31.12.2016 mennessä suoritetut avoimen AMK:n opintopisteet. Tarvittaessa hakija voi tuoda soveltuvuushaastatteluun ammattikorkeakoulun virallisen selvityksen puuttuvista opinnoista. Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes 60 op avoimen AMK opintoja on tarkistettu virallisesta opintosuoritusotteesta.  Myös hakijan kielitaito voidaan testata soveltuvuushaastattelun yhteydessä. 

Opiskelijavalintaan vaikuttaa vaadittujen opintopisteiden määrä, soveltuvuus koulutukseen sekä opintomenestys. Sosiaali- ja terveysalan valinnoissa valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään soveltuvuushaastattelun perusteella. Valinnassa huomioidaan myös koulutusohjelman opetusryhmien paikkatilanne.

Lisäksi sosiaali- ja terveysalan hakijoille jaetaan "Suositus sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alalle hakeutuvan terveydentilasta" ja heiltä edellytetään terveydentilaa koskeva itsearviointi. Hakija täyttää myös aiemman opinto-oikeuden peruuttamista koskevan lomakkeen. Jos opiskelijalta on aiemmin peruttu opiskeluoikeus sosiaali- ja terveysalalla, tilanne vaatii lisäselvityksen (SORA-menettely). 

Päätös tutkinto-opiskelupaikasta tehdään 16.12.2016 mennessä. Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 30.12.2016 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta.

Huomioitavaa opintotuessa: Kun polkuopiskelija on valittu tutkinto-opiskelijaksi, hän voi hakea opintoihinsa opintotukea. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot sisällytetään (hyväksiluetaan) tutkintoon. Näitä opintoja ei huomioida tutkinto-opiskelijan opintojen edistymisen seurannassa. Opintojen tulee edetä vähintään 20 op lukuvuodessa ja 5 op käytettyä opintotukikuukautta kohden tutkinto-opiskelijana.

Erillishaun liitteet (virallinen opintosuoritusote) toimitetaan sähköisesti E-lomakkeella  30.11.2016 klo 15:00 mennessä (linkki avautuu 16.11.2016 klo 8.00 ja sulkeutuu 30.11.2016 klo 15:00).


Aikataulu

16. – 30.11.2016 klo 15.00 Hakuaika tammikuussa 2017 alkaviin koulutuksiin

5.-9.12.2016  Soveltuvuushaastattelut (YAMK) erikseen sovitun aikataulun mukaan

9.12.2016  Soveltuvuushaastattelut (AMK)
- Tikkurilan kampuksella sosiaali- ja terveysalan ja kauneudenhoitoalan koulutukset
- Leppävaaran kampuksella liiketalouden alan ja matkailu- ja ravitsemisalan koulutukset

16.12.2016  viimeistään ilmoitus opiskelijavalinnasta

30.12.2016 klo 15:00 mennessä sitova opiskelupaikan vastaanotto (Opintopolku.fi)

Tammikuu 2017  opinnot alkavat

 

Erillishaku YAMK tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon polku-opiskelijat voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Opintopolku.fi -järjestelmän kautta, kun suorituksia on kertynyt vähintään 15 opintopistettä. Seuraava hakuaika on 16. - 30.11.2016 klo 15.00 ja hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi  .

Näin löydät YAMK erillishakulomakkeen:
www.opintopolku.fi > etsi Laurean koulutus > Rajaa hakutuloksia: valitse ’Haku on käynnissä’ > Valitse koulutus ja toteutus, johon haet  > Valitse koulutuksen erillishakulomake (sivun oikealla reunalla) > 'Täytä lomake'


Opiskelijavalinta erillishaussa

Hakijalla tulee olla vähintään 15 opintopistettä koulutuksen ydinopintoihin (pakolliset opinnot) soveltuvia ylemmän AMK-tutkinnon opintoja suoritettuna 31.12.2016 mennessä. Lisäksi hakijalta vaaditaan ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen hakukelpoisuus, eli hakijalla tulee olla jo suoritettuna soveltuva AMK-tutkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus samalta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Syksyn haussa työkokemus tulee olla hankittuna 31.12.2016 mennessä. Tarkemmat hakukohdekohtaiset pohjakoulutusvaatimukset löytyvät osoitteesta www.opintopolku.fi .  

Hakija ilmoittaa hakemuksella avoimessa ammattikorkeakoulussa 31.12.2016 mennessä suoritetut opintopisteet, hakukelpoisuuden antavan korkeakoulututkinnon sekä työkokemusmäärän kuukausina.  Hakijat, jotka ovat suorittaneet avoimen AMK:n opinnot muualla kuin Laureassa, toimittavat Avoimen AMK opintosuoritusotteen haun loppuun mennessä Laurean hakijapalveluihin. Avoin AMK -opintosuoritusote toimitetaan sähköisesti E-lomakkeella (linkki avautuu 16.11.2016 klo 8.00). Mikäli liitteen toimittaminen sähköisesti ei onnistu, sen voi myös lähettää 30.11.2016 klo 15:00 mennessä postitse osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300 Vantaa

Laureassa suoritetut avoimen AMK-opinnot tarkistetaan Laurean opiskelijatietojärjestelmästä.

Kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka hakemuksella ilmoittavat suorittavansa vähintään 15 opintopistettä hakemansa koulutuksen ydinopintoihin (pakolliset opinnot) soveltuvia avoimen AMK:n opintoja 31.12.2016 mennessä kutsutaan soveltuvuusarviointiin.

Opiskelijavalinta tehdään haastattelujen sekä polkuopintojen opintomenestyksen perusteella. Soveltuvuushaastattelut toteutetaan 5. - 9.12.2016 välisenä aikana erikseen sovitun aikataulun mukaan. Soveltuvuusarvioinnin yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä, korkeakoulututkinto sekä työtodistukset. 

Päätös tutkinto-opiskelupaikasta tehdään 16.12.2016 mennessä. Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 30.12.2016 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta.

Erillishaun liitteet (virallinen opintosuoritusote) toimitetaan sähköisesti E-lomakkeella   30.11.2016 klo 15:00 mennessä (linkki avautuu 16.11.2016 klo 8.00 ja sulkeutuu 30.11.2016 klo 15:00).

Aikataulu
16. – 30.11.2016 klo 15.00 Hakuaika tammikuussa 2017 alkaviin koulutuksiin

5.-9.12.2016  Soveltuvuushaastattelut (YAMK) erikseen sovitun aikataulun mukaan

9.12.2016  Soveltuvuushaastattelut (AMK)
- Tikkurilan kampuksella sosiaali- ja terveysalan ja kauneudenhoitoalan koulutukset
- Leppävaaran kampuksella liiketalouden alan ja matkailu- ja ravitsemisalan koulutukset

16.12.2016  viimeistään ilmoitus opiskelijavalinnasta

30.12.2016 klo 15:00 mennessä sitova opiskelupaikan vastaanotto (Opintopolku.fi)

Tammikuu 2017  opinnot alkavat

Erillishaku Rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneet opiskelijat voivat hakea Rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksen tutkinto-opiskelijaksi kevään 2017 erillishaussa. Koulutukseen on 10 aloituspaikkaa. Aloituspaikan saa syksyllä 2017 alkavaan Rikosseuraamusalan monimuotokoulutukseen, jossa voi opiskella rikosseuraamusalan sosionomiksi myös työn ohella. Monimuotokoulutus toteutetaan kerran kuussa pidettävinä intensiiviviikkoina, verkko-opetuksena, itsenäisenä opiskeluna, ryhmätöinä, työharjoitteluina, työelämäprojekteina sekä tutustumiskäynteinä sosiaali- ja rikosseuraamusalan toimintaympäristöihin.

Erillishaku on tarkoitettu jo valmistuneille RSKK:laisille, joilla on myös toisen asteen tutkinto. Hakukelpoisuuden antavat Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa (RSKK) suoritetut tutkinnot (Rikosseuraamusalan tutkinto 90 op / Vankeinhoidon perustutkinto 53 ov / Vankeinhoitotutkinto 36 ov) + toisen asteen tutkinto (esim. ammatillinen perustutkinto tai ylioppilastutkinto).

Erillishaun hakulomake löytyy Opintopolku.fi palvelusta hakuaikana. Osoittaakseen hakukelpoisuuden hakijan on toimitettava todistusjäljennös RSKK tutkintotodistuksesta + kopio muusta toisen asteen tutkintotodistuksesta (esim. Ylioppilastodistus tai ammatillinen perustutkinto)  Laurea Hakijapalveluihin 8.2.2017 klo 15 mennessä. Todistuskopiot voi lähettää postitse osoitteeseen Laurea Hakijapalvelut Ratatie 22, 01300 Vantaa tai alla olevalla sähköisellä palautuslinkillä. Kaikki hakukelpoisuuden osoittaneet hakijat kutsutaan erillishaun valintakokeeseen.  Erillishaun valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset ohjeistusta.

Opiskelijavalinta toteutetaan kaksivaiheisena valintakokeena, johon sisältyy teoriakoe ja soveltuvuusarviointi. Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Teoriakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Esivalinta soveltuvuusarviointeihin pääsystä tehdään teoriakokeen perusteella. Soveltuvuusarviointiin kutsutaan teoriakokeen pisteiden perusteella 30 hakijaa, näistä 10 valitaan opiskelijaksi.  Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen pisteiden perusteella. Valintakokeen pisteytys on 0p - 70p, jossa 30 pistettä on alin hyväksytty pistemäärä. Hakijan tulee hyväksytysti suorittaa kaikki kokeen osiot (teoriakoe + soveltuvuusarviointi) tullakseen valituksi.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 14.7.2017.


Rikosseuraamusalan erillishaun valintakoekutsut on lähetetty 22.2.2017.

Erillishaun aikataulu:
-    Erillishakuaika 10. - 25.1.2017. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Hakulomake löytyy hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi
-    Todistusliitteiden palautus viimeistään 8.2.2017 klo 15.
-    Hakukelpoisuus osoitetaan toimitetuilla todistusliitteillä: RSKK tutkintotodistus + toisen asteen tutkintotodistus, jotka palautetaan Laurea hakijapalveluihin viimeistään 8.2.2017 klo 15.
-    Kutsut valintakokeeseen lähetetään viimeistään 22.2.2017.
-    Valintakoe toteutetaan Laurea Tikkurilassa kaksivaiheisena;
1) Teoriakoe ti 14.3.2017
2) Soveltuvuusarviointi pe 17.3.2017
-    Valinnantulokset julkaistaan viimeistään pe 31.3.2017. Mikäli hakija ei saa opiskelupaikkaa erillishaussa, hänellä mahdollisuus hakea normaalisti kevään yhteishaussa 15.3. - 5.4.2017.
-    Tarjottu erillishaun opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 14.7.2017.

Näin löydät Rikosseuraamusalan RSKK erillishakulomakkeen:

www.opintopolku.fi > Valitse erillishaku RSKK hakulomake (sivun oikealla reunalla) > 'Täytä lomake'

Todistusliitteiden palautus (linkki sulkeutuu 8.2.2017 klo 15)

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot