Laurean erillishaut

Laurea-ammattikorkeakouluun voi hakea tutkinto-opiskelijaksi seuraavissa erillishauissa:
- erillishaku AMK- tai YAMK-tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella
- erillishaku Rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille

Erillishakujen valintaperusteet ja aikataulut päivitetään kunkin erillishaun tietoihin alla.
Huomaathan, että kaikkia erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

Seuraava avoimen AMK:n erillishakuaika on 31.10 - 14.11.2018. Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15:00.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä suorittanut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.  Opinnot on voitu suorittaa missä tahansa ammattikorkeakoulussa, mutta niiden täytyy olla avoimessa AMK:ssa suoritettuja ja sen koulutuksen opintoja, johon hakija on hakemassa (esimerkiksi sairaanhoitajan koulutus). Erillishaku avoimen AMK:n suoritusten perusteella tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi .


Opiskelijavalinta erillishaussa syksy 2018

Näin löydät erillishaun lomakkeen hakuaikana Opintopolussa:
www.opintopolku.fi > etsi Laurean koulutus > Rajaa hakutuloksia: valitse 'Haku on käynnissä' > Valitse koulutus ja toteutus, johon haet  > Valitse koulutuksen "Avoimen AMK:n erillishaku" lomake (sivun oikealla reunalla) > 'Täytä lomake'

Opiskelijoiden esivalinta tehdään avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suoritusten perusteella. Hakija ilmoittaa kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot hakulomakkeelle. Kaikki vähintään 30 opintopistettä saman alan avoimen AMK:n opintoja hakuajan loppuun mennessä suorittaneet kutsutaan soveltuvuushaastatteluun. Hakijat, jotka ovat suorittaneet avoin AMK -opintonsa muualla kuin Laureassa liittävät hakemukselle viimeisimmän virallisen opintosuoritusotteen avoimesta ammattikorkeakoulusta haun loppuun klo 15:00 mennessä. Liitteet tallennetaan suoraan hakulomakkeelle Opintopolku.fi -palvelussa. Mikäli liitteen toimittaminen sähköisesti ei onnistu, sen voi myös toimittaa Laurea hakijapalveluihin hakuajan loppuun  klo 15:00 mennessä osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300 Vantaa

Laureassa suoritetut avoimen AMK:n opinnot tarkistetaan Laurean opiskelijarekisteristä, joten Laurean avoimen AMK:n opiskelijoiden ei tarvitse toimittaa Avoin AMK opintosuoritusotetta hakuaikana.

Kutsut haastatteluihin lähetetään sähköpostitse Laurean Hakijapalveluista kaikille hakukelpoisiksi todetuille hakijoille.

AMK-koulutusten soveltuvuushaastattelut 

TIEDOT PÄIVITETÄÄN MYÖHEMMIN

 
Soveltuvuushaastatteluaikaa ei voi muuttaa. Sosiaali- ja terveysalan sekä kauneudenhoitoalan koulutusten hakijoiden soveltuvuushaastattelu on Laurean Tikkurilan kampuksella ja liiketalouden alan sekä matkailu- ja ravitsemisalan koulutusten osalta Laurean Leppävaaran kampuksella. Laurean hakijapalvelut lähettää sähköpostitse soveltuvuushaastatteluun kutsut. Tarkemmat ohjeet sekä haastatteluaika ilmoitetaan kutsussa.


Soveltuvuushaastattelun yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä virallisesta opintosuoritusotteesta. Opintojen pitää olla alalle soveltuvia opintoja. Hakijalla tulisi olla suoritettuna ja kirjattuna viralliselle opintosuoritusotteelle soveltuvuushaastatteluun mennessä 60 opintopistettä avoimen AMK:n opintoja. Valinnassa voidaan huomioida myös 31.12.2018 mennessä suoritetut avoimen AMK:n opintopisteet. Tarvittaessa hakija voi tuoda soveltuvuushaastatteluun ammattikorkeakoulun virallisen selvityksen puuttuvista opinnoista. Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes 60 op avoin AMK -opintoja on tarkistettu virallisesta opintosuoritusotteesta. Myös hakijan kielitaito voidaan testata soveltuvuushaastattelun yhteydessä.

Lisäksi sosiaali- ja terveysalan hakijoille jaetaan "Suositus sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alalle hakeutuvan terveydentilasta" ja heiltä edellytetään terveydentilaa koskeva itsearviointi. Hakija täyttää myös aiemman opinto-oikeuden peruuttamista koskevan lomakkeen. Jos opiskelijalta on aiemmin peruttu opiskeluoikeus sosiaali- ja terveysalalla, tilanne vaatii lisäselvityksen (SORA-menettely).

Opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritetut opinnot (opintopisteet ja opintomenestys), soveltuvuusarviointi ja koulutusohjelman opetusryhmien paikkatilanne. Sosiaali- ja terveysalan valinnoissa valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään kaksiosaisen soveltuvuusarvioinnin perusteella. Molemmista osioista hakijan tulee saada hyväksytty tulos.

Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 28.12.2018 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta.

Huomioitavaa opintotuessa: Kun polkuopiskelija on valittu tutkinto-opiskelijaksi, hän voi hakea opintoihinsa opintotukea. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot sisällytetään (hyväksiluetaan) tutkintoon. Näitä opintoja ei huomioida tutkinto-opiskelijan opintojen edistymisen seurannassa. Opintojen tulee edetä vähintään 20 op lukuvuodessa ja 5 op käytettyä opintotukikuukautta kohden tutkinto-opiskelijana. 

 

Erillishaku YAMK tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon polkuopiskelijat voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, kun opiskelijalle on kertynyt vähintään 30 opintopistettä avoimen ammattikorkeakoulun YAMK-opintoja. Seuraava hakuaika on 31.10 - 14.11.2018. Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00 ja hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi . Opinnot alkavat tammikuussa 2019.


Opiskelijavalinta erillishaussa syksy 2018

Näin löydät erillishaun lomakkeen hakuaikana Opintopolussa:
www.opintopolku.fi > etsi Laurean koulutus > Rajaa hakutuloksia: valitse 'Haku on käynnissä' > Valitse koulutus ja toteutus, johon haet  > Valitse koulutuksen "Avoimen AMK:n erillishaku" lomake (sivun oikealla reunalla) > 'Täytä lomake'

Hakijalla tulee olla vähintään 30 opintopistettä haettavan koulutuksen opintoihin soveltuvia ylemmän AMK-tutkinnon opintoja suoritettuna avoimessa ammattikorkeakoulussa 31.12. mennessä . Opintojen tulee olla ydinopintoihin (pakolliset opinnot) soveltuvia YAMK-opintoja, poikkeuksena Laurean avoimessa AMK:ssa projektimuotoisesti tammikuusta 2017 lähtien YAMK-opintoja opiskelleet, joiden opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia.

Lisäksi hakijalta vaaditaan ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen hakukelpoisuus, eli hakijalla tulee olla jo suoritettuna soveltuva AMK-tutkinto/korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden (36 kk) soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Syksyn 2018 haussa työkokemus tulee olla hankittuna 31.12.2018 mennessä. Tarkemmat hakukohdekohtaiset pohjakoulutusvaatimukset löytyvät hakuaikana osoitteesta www.opintopolku.fi

Hakija ilmoittaa hakemuksella avoimessa ammattikorkeakoulussa 31.12.2018 mennessä suorittamansa opintopisteet, hakukelpoisuuden antavan korkeakoulututkinnon sekä työkokemusmäärän kuukausina. Hakijat, jotka ovat suorittaneet avoimen AMK:n opinnot muualla kuin Laureassa, liittävät opintosuoritusotteen Avoimesta AMK:sta haun loppuun mennessä suoraan hakulomakkeelle Opintopolku.fi-palvelussa. Mikäli liitteen toimittaminen sähköisesti ei onnistu, sen voi myös toimittaa Laurea hakijapalveluihin hakuajan loppuun klo 15:00 mennessä osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300

Laureassa suoritetut avoimen AMK:n opinnot tarkistetaan Laurean opiskelijarekisteristä, joten Laurean avoimen AMK:n opiskelijoiden ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta hakuaikana.

Kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka hakemuksella ilmoittavat suorittavansa vähintään 30 opintopistettä hakemansa koulutuksen tutkintoon soveltuvia avoimen AMK:n opintoja 31.12.2018 mennessä kutsutaan soveltuvuushaastatteluun.

Opiskelijavalinta tehdään haastattelujen sekä polkuopintojen opintomenestyksen perusteella. Soveltuvuushaastattelut Ylempi AMK opintoihin toteutetaan erikseen sovitun aikataulun mukaan. TIEDOT PÄIVITETÄÄN MYÖHEMMIN Soveltuvuusarvioinnin yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä, korkeakoulututkinto sekä työtodistukset.

Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 28.12.2018 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta.


Erillishaku rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille


Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneet opiskelijat voivat hakea Rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksen (päivätoteutus) tutkinto-opiskelijaksi kevään 2018 erillishaussa. Koulutukseen on 20 aloituspaikkaa.

Erillishaku on tarkoitettu RSKK tutkinnon suorittaneille, joilla on myös muu toisen asteen tutkinto. Hakukelpoisuuden antavat Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa (RSKK) suoritetut tutkinnot (Rikosseuraamusalan tutkinto 90 op / Vankeinhoidon perustutkinto 53 ov / Vankeinhoitotutkinto 36 ov) + toisen asteen tutkinto (esim. ammatillinen perustutkinto tai ylioppilastutkinto).

Myös keväällä 2018 RSKK tutkinnosta valmistuvat, joilla on myös muu toisen asteen tutkinto, ovat hakukelpoisia.

Erillishaun hakulomake löytyy Opintopolku.fi palvelusta hakuaikana. Osoittaakseen hakukelpoisuuden hakijan on toimitettava todistusjäljennös RSKK tutkintotodistuksesta (keväällä 2018 valmistuva toimittaa RSKK opintosuoriteotteen) + kopio muusta toisen asteen tutkintotodistuksesta (esim. Ylioppilastodistus tai ammatillinen perustutkinto) Laurean Hakijapalveluihin 7.2.2018 klo 15 mennessä. Todistuskopiot voi liittää suoraan hakulomakkeelle hakemisen yhteydessä tai hakemisen jälkeen viimeistään annettuun määräaikaan mennessä. Kaikki hakukelpoisuuden osoittaneet hakijat kutsutaan erillishaun valintakokeeseen.  Erillishaun valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset ohjeistusta.

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoe sisältää teoriakokeen ja soveltuvuusarvioinnin. Hakijan tulee hyväksytysti suorittaa kaikki kokeen osiot (teoriakoe + soveltuvuusarviointi) tullakseen valituksi. Valintakokeen pisteytys on 0p - 70p, jossa 30 pistettä on alin hyväksytty pistemäärä. Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Opiskelijat valitaan valintakokeen pisteiden perusteella.

Opiskelijavalinta on ehdollinen keväällä 2018 RSKK tutkinnosta valmistuvien osalta, kunnes hakija valmistuu ja toimittaa RSKK tutkintotodistuksen Laurea hakijapalveluihin 10.7.2018 mennessä.

Aikataulu:
-    Hakuaika 9. - 24.1.2018. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15! Hakulomake löytyy hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi
-    Todistusliitteiden palautus viimeistään 7.2.2018 klo 15.
-    Kutsut valintakokeeseen lähetetään viimeistään 21.2.2018.
-    Valintakoe toteutetaan Laurea Tikkurilassa tiistaina 6.3.2018
-    Valinnantulokset julkaistaan viimeistään pe 23.3.2018.
-    Tarjottu opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018.

Hakulomake täytetään hakuaikana osoitteessa  www.opintopolku.fi .

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot