Erillishaku

Tutustu mahdollisuuksiin hakea AMK- tai YAMK-tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella.

 

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

 

Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä suorittanut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Keväällä 2017 alkavia tutkinto-opintoja koskeva avoimen AMK:n erillishakuaika on 16. – 30.11.2016 klo 15.00. Opinnot on voitu suorittaa missä tahansa ammattikorkeakoulussa, mutta niiden täytyy olla avoimessa AMK:ssa suoritettuja ja sen koulutuksen opintoja, johon hakija on hakemassa (esimerkiksi sairaanhoitajan koulutus). Erillishaku avoimen AMK:n suoritusten perusteella tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi . 

Näin löydät erillishakulomakkeen:
www.opintopolku.fi > etsi Laurean koulutus > Rajaa hakutuloksia: valitse ’Haku on käynnissä’ > Valitse koulutus ja toteutus, johon haet  > Valitse koulutuksen erillishakulomake (sivun oikealla reunalla) > 'Täytä lomake'

Opiskelijavalinta erillishaussa

Opiskelijoiden esivalinta tehdään avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suoritusten perusteella. Hakija ilmoittaa kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot hakulomakkeelle. Kaikki vähintään 35 opintopistettä saman alan avoimen AMK:n opintoja suorittaneet kutsutaan soveltuvuushaastatteluun. Hakijat, jotka ovat suorittaneet avoin AMK -opintonsa muualla kuin Laureassa toimittavat viimeisimmän virallisen opintosuoritusotteen avoimesta ammattikorkeakoulusta haun loppuun 30.11.2016 klo 15:00 mennessä Laurean hakijapalveluihin. Avoin AMK-opintosuoritusote toimitetaan sähköisestE-lomakkeella  (linkki avautuu 16.11.2016 klo 8.00). Mikäli liitteen toimittaminen sähköisesti ei onnistu, sen voi myös lähettää 30.11.2016 klo 15:00 mennessä postitse osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300 Vantaa

Laurean avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot tarkistetaan Laurean opintotietojärjestelmästä. 

Keväällä 2017 alkavien AMK-koulutusten soveltuvuushaastattelun päivämäärä on 9.12.2016. Soveltuvuushaastatteluaikaa ei voi muuttaa. Sosiaali- ja terveysalan sekä kauneudenhoitoalan koulutusten hakijoiden soveltuvuushaastattelu on Laurean Tikkurilan kampuksella ja liiketalouden alan sekä matkailu- ja ravitsemisalan koulutusten osalta Laurean Leppävaaran kampuksella.

Hakijalla tulisi olla suoritettuna ja kirjattuna viralliselle opintosuoritusotteelle soveltuvuushaastatteluun 9.12.2016 mennessä 60 opintopistettä avoimen AMK:n opintoja. Soveltuvuushaastattelun yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä virallisesta opintosuoritusotteesta. Opintojen pitää olla alalle soveltuvia opintoja. Valinnassa voidaan huomioida myös 31.12.2016 mennessä suoritetut avoimen AMK:n opintopisteet. Tarvittaessa hakija voi tuoda soveltuvuushaastatteluun ammattikorkeakoulun virallisen selvityksen puuttuvista opinnoista. Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes 60 op avoimen AMK opintoja on tarkistettu virallisesta opintosuoritusotteesta.  Myös hakijan kielitaito voidaan testata soveltuvuushaastattelun yhteydessä. 

Opiskelijavalintaan vaikuttaa vaadittujen opintopisteiden määrä, soveltuvuus koulutukseen sekä opintomenestys. Sosiaali- ja terveysalan valinnoissa valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään soveltuvuushaastattelun perusteella. Valinnassa huomioidaan myös koulutusohjelman opetusryhmien paikkatilanne.

Lisäksi sosiaali- ja terveysalan hakijoille jaetaan "Suositus sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alalle hakeutuvan terveydentilasta" ja heiltä edellytetään terveydentilaa koskeva itsearviointi. Hakija täyttää myös aiemman opinto-oikeuden peruuttamista koskevan lomakkeen. Jos opiskelijalta on aiemmin peruttu opiskeluoikeus sosiaali- ja terveysalalla, tilanne vaatii lisäselvityksen (SORA-menettely). 

Päätös tutkinto-opiskelupaikasta tehdään 16.12.2016 mennessä. Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 30.12.2016 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta.

Huomioitavaa opintotuessa: Kun polkuopiskelija on valittu tutkinto-opiskelijaksi, hän voi hakea opintoihinsa opintotukea. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot sisällytetään (hyväksiluetaan) tutkintoon. Näitä opintoja ei huomioida tutkinto-opiskelijan opintojen edistymisen seurannassa. Opintojen tulee edetä vähintään 20 op lukuvuodessa ja 5 op käytettyä opintotukikuukautta kohden tutkinto-opiskelijana.

Erillishaun liitteet (virallinen opintosuoritusote) toimitetaan sähköisesti E-lomakkeella  30.11.2016 klo 15:00 mennessä (linkki avautuu 16.11.2016 klo 8.00 ja sulkeutuu 30.11.2016 klo 15:00).
 

Erillishaku YAMK tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon polku-opiskelijat voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Opintopolku.fi -järjestelmän kautta, kun suorituksia on kertynyt vähintään 15 opintopistettä. Seuraava hakuaika on 16. - 30.11.2016 klo 15.00 ja hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi  .

Näin löydät YAMK erillishakulomakkeen:
www.opintopolku.fi > etsi Laurean koulutus > Rajaa hakutuloksia: valitse ’Haku on käynnissä’ > Valitse koulutus ja toteutus, johon haet  > Valitse koulutuksen erillishakulomake (sivun oikealla reunalla) > 'Täytä lomake'


Opiskelijavalinta erillishaussa

Hakijalla tulee olla vähintään 15 opintopistettä koulutuksen ydinopintoihin (pakolliset opinnot) soveltuvia ylemmän AMK-tutkinnon opintoja suoritettuna 31.12.2016 mennessä. Lisäksi hakijalta vaaditaan ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen hakukelpoisuus, eli hakijalla tulee olla jo suoritettuna soveltuva AMK-tutkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus samalta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Syksyn haussa työkokemus tulee olla hankittuna 31.12.2016 mennessä. Tarkemmat hakukohdekohtaiset pohjakoulutusvaatimukset löytyvät osoitteesta www.opintopolku.fi .  

Hakija ilmoittaa hakemuksella avoimessa ammattikorkeakoulussa 31.12.2016 mennessä suoritetut opintopisteet, hakukelpoisuuden antavan korkeakoulututkinnon sekä työkokemusmäärän kuukausina.  Hakijat, jotka ovat suorittaneet avoimen AMK:n opinnot muualla kuin Laureassa, toimittavat Avoimen AMK opintosuoritusotteen haun loppuun mennessä Laurean hakijapalveluihin. Avoin AMK -opintosuoritusote toimitetaan sähköisesti E-lomakkeella (linkki avautuu 16.11.2016 klo 8.00). Mikäli liitteen toimittaminen sähköisesti ei onnistu, sen voi myös lähettää 30.11.2016 klo 15:00 mennessä postitse osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300 Vantaa

Laureassa suoritetut avoimen AMK-opinnot tarkistetaan Laurean opiskelijatietojärjestelmästä.

Kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka hakemuksella ilmoittavat suorittavansa vähintään 15 opintopistettä hakemansa koulutuksen ydinopintoihin (pakolliset opinnot) soveltuvia avoimen AMK:n opintoja 31.12.2016 mennessä kutsutaan soveltuvuusarviointiin.

Opiskelijavalinta tehdään haastattelujen sekä polkuopintojen opintomenestyksen perusteella. Soveltuvuushaastattelut toteutetaan 5. - 9.12.2016 välisenä aikana erikseen sovitun aikataulun mukaan. Soveltuvuusarvioinnin yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä, korkeakoulututkinto sekä työtodistukset. 

Päätös tutkinto-opiskelupaikasta tehdään 16.12.2016 mennessä. Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 30.12.2016 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta.

Erillishaun liitteet (virallinen opintosuoritusote) toimitetaan sähköisesti E-lomakkeella   30.11.2016 klo 15:00 mennessä (linkki avautuu 16.11.2016 klo 8.00 ja sulkeutuu 30.11.2016 klo 15:00).

Aikataulu

16. – 30.11.2016 klo 15.00 Hakuaika tammikuussa 2017 alkaviin koulutuksiin

5.-9.12.2016  Soveltuvuushaastattelut (YAMK) erikseen sovitun aikataulun mukaan

9.12.2016  Soveltuvuushaastattelut (AMK)
- Tikkurilan kampuksella sosiaali- ja terveysalan ja kauneudenhoitoalan koulutukset
- Leppävaaran kampuksella liiketalouden alan ja matkailu- ja ravitsemisalan koulutukset

16.12.2016  viimeistään ilmoitus opiskelijavalinnasta

30.12.2016 klo 15:00 mennessä sitova opiskelupaikan vastaanotto (Opintopolku.fi)

Tammikuu 2017  opinnot alkavat

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot