Laurean erillishaut

Laurea-ammattikorkeakouluun voi hakea tutkinto-opiskelijaksi seuraavissa erillishauissa:
- erillishaku AMK- tai YAMK-tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella
- erillishaku Rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille

Erillishakujen valintaperusteet ja aikataulut päivitetään kunkin erillishaun tietoihin alla.
Huomaathan, että kaikkia erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

 

Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä suorittanut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.  Keväällä 2018 alkavia tutkinto-opintoja koskeva avoimen AMK:n erillishakuaika on 1.-15.11.2017. Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15:00. Opinnot on voitu suorittaa missä tahansa ammattikorkeakoulussa, mutta niiden täytyy olla avoimessa AMK:ssa suoritettuja ja sen koulutuksen opintoja, johon hakija on hakemassa (esimerkiksi sairaanhoitajan koulutus). Erillishaku avoimen AMK:n suoritusten perusteella tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi .

Näin löydät erillishaun lomakkeen hakuaikana Opintopolussa:
www.opintopolku.fi > etsi Laurean koulutus > Rajaa hakutuloksia: valitse 'Haku on käynnissä' > Valitse koulutus ja toteutus, johon haet  > Valitse koulutuksen "Avoimen AMK:n erillishaku" lomake (sivun oikealla reunalla) > 'Täytä lomake'

Opiskelijavalinta erillishaussa

Opiskelijoiden esivalinta tehdään avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suoritusten perusteella. Hakija ilmoittaa kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot hakulomakkeelle. Kaikki vähintään 30 opintopistettä saman alan avoimen AMK:n opintoja hakuajan loppuun mennessä suorittaneet kutsutaan soveltuvuushaastatteluun. Hakijat, jotka ovat suorittaneet avoin AMK -opintonsa muualla kuin Laureassa toimittavat viimeisimmän virallisen opintosuoritusotteen avoimesta ammattikorkeakoulusta haun loppuun 15.11.2017 klo 15:00 mennessä Laurean hakijapalveluihin. Avoin AMK-opintosuoritusote toimitetaan sähköisesti liittämällä se hakulomakkeelle Opintopolku.fi -palvelussa. Mikäli liitteen toimittaminen sähköisesti ei onnistu, sen voi myös lähettää 15.11.2017 klo 15:00 mennessä postitse osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300 Vantaa

Laureassa suoritetut avoimen AMK:n opinnot tarkistetaan Laurean opiskelijarekisteristä, joten Laurean avoimen AMK:n opiskelijoiden ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta hakuaikana.

Kutsut haastatteluihin lähetetään sähköpostitse Laurean Hakijapalveluista marraskuussa 2017 hakuajan päättymisen jälkeen kaikille hakukelpoisiksi todetuille hakijoille.

Keväällä 2018 alkavien AMK-koulutusten soveltuvuushaastattelut 

- Liiketalouden ala ja matkailu-ja ravitsemisala (AMK-tutkinnot)  28.11.2017 Laurean Leppävaaran kampuksella

- Sosiaali- ja terveysala sekä kauneudenhoitoala (AMK-tutkinnot) 28.11.2017 Laurean Tikkurilan kampuksella

Soveltuvuushaastatteluaikaa ei voi muuttaa. Sosiaali- ja terveysalan sekä kauneudenhoitoalan koulutusten hakijoiden soveltuvuushaastattelu on Laurean Tikkurilan kampuksella ja liiketalouden alan sekä matkailu- ja ravitsemisalan koulutusten osalta Laurean Leppävaaran kampuksella.

Soveltuvuushaastattelun yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä virallisesta opintosuoritusotteesta. Opintojen pitää olla alalle soveltuvia opintoja. Hakijalla tulisi olla suoritettuna ja kirjattuna viralliselle opintosuoritusotteelle soveltuvuushaastatteluun mennessä 60 opintopistettä avoimen AMK:n opintoja. Valinnassa voidaan huomioida myös 31.12.2017 mennessä suoritetut avoimen AMK:n opintopisteet. Tarvittaessa hakija voi tuoda soveltuvuushaastatteluun ammattikorkeakoulun virallisen selvityksen puuttuvista opinnoista. Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes 60 op avoin AMK -opintoja on tarkistettu virallisesta opintosuoritusotteesta. Myös hakijan kielitaito voidaan testata soveltuvuushaastattelun yhteydessä.

Lisäksi sosiaali- ja terveysalan hakijoille jaetaan "Suositus sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alalle hakeutuvan terveydentilasta" ja heiltä edellytetään terveydentilaa koskeva itsearviointi. Hakija täyttää myös aiemman opinto-oikeuden peruuttamista koskevan lomakkeen. Jos opiskelijalta on aiemmin peruttu opiskeluoikeus sosiaali- ja terveysalalla, tilanne vaatii lisäselvityksen (SORA-menettely).

Opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritetut opinnot (opintopisteet ja opintomenestys), soveltuvuusarviointi ja koulutusohjelman opetusryhmien paikkatilanne. Sosiaali- ja terveysalan valinnoissa valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään kaksiosaisen soveltuvuusarvioinnin perusteella. Molemmista osioista hakijan tulee saada hyväksytty tulos.

Päätös tutkinto-opiskelupaikasta tehdään 8.12.2017 mennessä. Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 29.12.2017 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta.

Huomioitavaa opintotuessa: Kun polkuopiskelija on valittu tutkinto-opiskelijaksi, hän voi hakea opintoihinsa opintotukea. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot sisällytetään (hyväksiluetaan) tutkintoon. Näitä opintoja ei huomioida tutkinto-opiskelijan opintojen edistymisen seurannassa. Opintojen tulee edetä vähintään 20 op lukuvuodessa ja 5 op käytettyä opintotukikuukautta kohden tutkinto-opiskelijana. 

 

Erillishaku YAMK tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon polkuopiskelijat voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, kun opiskelijalle on kertynyt vähintään 15 opintopistettä avoimen ammattikorkeakoulun YAMK-opintoja. Seuraava hakuaika on 1.-15.11.2017. Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00 ja hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi . Opinnot alkavat tammikuussa 2018.

Näin löydät erillishaun lomakkeen hakuaikana Opintopolussa:
www.opintopolku.fi > etsi Laurean koulutus > Rajaa hakutuloksia: valitse 'Haku on käynnissä' > Valitse koulutus ja toteutus, johon haet  > Valitse koulutuksen "Avoimen AMK:n erillishaku" lomake (sivun oikealla reunalla) > 'Täytä lomake'


Opiskelijavalinta erillishaussa

Hakijalla tulee olla vähintään 15 opintopistettä haettavan koulutuksen opintoihin soveltuvia ylemmän AMK-tutkinnon opintoja suoritettuna avoimessa ammattikorkeakoulussa 31.12.2017 mennessä. Opintojen tulee olla ydinopintoihin (pakolliset opinnot) soveltuvia YAMK-opintoja, poikkeuksena Laurean avoimessa AMK:ssa projektimuotoisesti tammikuusta 2017 lähtien YAMK-opintoja opiskelleet, joiden opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia.

Lisäksi hakijalta vaaditaan ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen hakukelpoisuus, eli hakijalla tulee olla jo suoritettuna soveltuva AMK-tutkinto/korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden (36 kk) soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Syksyn 2017 haussa työkokemus tulee olla hankittuna 31.12.2017 mennessä. Tarkemmat hakukohdekohtaiset pohjakoulutusvaatimukset löytyvät hakuaikana osoitteesta www.opintopolku.fi

Hakija ilmoittaa hakemuksella avoimessa ammattikorkeakoulussa 31.12.2017 mennessä suorittamansa opintopisteet, hakukelpoisuuden antavan korkeakoulututkinnon sekä työkokemusmäärän kuukausina. Hakijat, jotka ovat suorittaneet avoimen AMK:n opinnot muualla kuin Laureassa, toimittavat opintosuoritusotteen Avoimesta AMK:sta haun loppuun mennessä Laurean hakijapalveluihin. Opintosuoritusote toimitetaan sähköisesti liittämällä se hakulomakkeelle Opintopolku.fi-palvelussa. Mikäli liitteen toimittaminen sähköisesti ei onnistu, sen voi myös lähettää 15.11.2017 klo 15:00 mennessä postitse osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300

Laureassa suoritetut avoimen AMK:n opinnot tarkistetaan Laurean opiskelijarekisteristä, joten Laurean avoimen AMK:n opiskelijoiden ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta hakuaikana.

Kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka hakemuksella ilmoittavat suorittavansa vähintään 15 opintopistettä hakemansa koulutuksen tutkintoon soveltuvia avoimen AMK:n opintoja 31.12.2017 mennessä kutsutaan soveltuvuusarviointiin.

Opiskelijavalinta tehdään haastattelujen sekä polkuopintojen opintomenestyksen perusteella. Soveltuvuushaastattelut toteutetaan viikolla 48 erikseen sovitun aikataulun mukaan. Soveltuvuusarvioinnin yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä, korkeakoulututkinto sekä työtodistukset.

Päätös tutkinto-opiskelupaikasta tehdään 8.12.2017 mennessä. Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 29.12.2017 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta.


Erillishaku rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille


Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneet opiskelijat voivat hakea Rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksen (päivätoteutus) tutkinto-opiskelijaksi kevään 2018 erillishaussa. Koulutukseen on 20 aloituspaikkaa.

Erillishaku on tarkoitettu RSKK tutkinnon suorittaneille, joilla on myös muu toisen asteen tutkinto. Hakukelpoisuuden antavat Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa (RSKK) suoritetut tutkinnot (Rikosseuraamusalan tutkinto 90 op / Vankeinhoidon perustutkinto 53 ov / Vankeinhoitotutkinto 36 ov) + toisen asteen tutkinto (esim. ammatillinen perustutkinto tai ylioppilastutkinto).

Myös keväällä 2018 RSKK tutkinnosta valmistuvat, joilla on myös muu toisen asteen tutkinto, ovat hakukelpoisia.

Erillishaun hakulomake löytyy Opintopolku.fi palvelusta hakuaikana. Osoittaakseen hakukelpoisuuden hakijan on toimitettava todistusjäljennös RSKK tutkintotodistuksesta (keväällä 2018 valmistuva toimittaa RSKK opintosuoriteotteen) + kopio muusta toisen asteen tutkintotodistuksesta (esim. Ylioppilastodistus tai ammatillinen perustutkinto) Laurean Hakijapalveluihin 7.2.2018 klo 15 mennessä. Todistuskopiot voi liittää suoraan hakulomakkeelle hakemisen yhteydessä tai hakemisen jälkeen viimeistään annettuun määräaikaan mennessä. Kaikki hakukelpoisuuden osoittaneet hakijat kutsutaan erillishaun valintakokeeseen.  Erillishaun valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset ohjeistusta.

Opiskelijat valitaan kaksivaiheisen valintakokeen pisteiden perusteella. Valintakoe sisältää teoriakokeen, johon kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, ja soveltuvuusarviointi, johon valitaan 40 hakijaa teoriakokeen pisteiden perusteella. Hakijan tulee hyväksytysti suorittaa kaikki kokeen osiot (teoriakoe + soveltuvuusarviointi) tullakseen valituksi. Valintakokeen pisteytys on 0p - 70p, jossa 30 pistettä on alin hyväksytty pistemäärä. Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.

Opiskelijavalinta on ehdollinen keväällä 2018 RSKK tutkinnosta valmistuvien osalta, kunnes hakija valmistuu ja toimittaa RSKK tutkintotodistuksen Laurea hakijapalveluihin 10.7.2018 mennessä.

Aikataulu:
-    Hakuaika 9. - 24.1.2018. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15! Hakulomake löytyy hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi
-    Todistusliitteiden palautus viimeistään 7.2.2018 klo 15.
-    Kutsut valintakokeeseen lähetetään viimeistään 21.2.2018.
-    Valintakoe toteutetaan Laurea Tikkurilassa kaksivaiheisena;
1) Teoriakoe ti 6.3.2018
2) Soveltuvuusarviointi to 8.3.2018
-    Valinnantulokset julkaistaan viimeistään pe 23.3.2018.
-    Tarjottu opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018.

Hakulomake täytetään hakuaikana osoitteessa  www.opintopolku.fi .

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n opintoihin alkaa 7.8.https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Ilmoittautuminen-Laurean-avoimen-AMKn-opintoihin-syksylla-2017.aspx2017-07-31T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/DSC_4606v2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n opintoihin alkaa 7.8.

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot