Laurean erillishaut

Laurea-ammattikorkeakouluun voi hakea tutkinto-opiskelijaksi seuraavissa erillishauissa:
- erillishaku AMK- tai YAMK-tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella
- erillishaku Rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille

Erillishakujen valintaperusteet ja aikataulut päivitetään kunkin erillishaun tietoihin alla.
Huomaathan, että kaikkia erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

 

Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä suorittanut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Opinnot on voitu suorittaa missä tahansa ammattikorkeakoulussa, mutta niiden täytyy olla avoimessa AMK:ssa suoritettuja ja sen koulutuksen opintoja, johon hakija on hakemassa (esimerkiksi sairaanhoitajan koulutus). Erillishaku avoimen AMK:n suoritusten perusteella tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi .

Syksyllä 2017 alkavia tutkinto-opintoja koskeva avoimen AMK:n erillishakuaika on 17. – 31.5.2017 klo 15.00.

Tarkemmat ohjeet ja valintaperusteet koskien kevään 2017 erillishakua päivitetään lähempänä hakuaikaa. 

 

Erillishaku YAMK tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

 

 Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) polku-opiskelijat voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, kun opiskelijalle on kertynyt vähintään 15 opintopistettä haettavan koulutuksen ydinopintoihin (pakolliset opinnot) soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun YAMK-opintoja. Lisäksi hakijalta vaaditaan ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen hakukelpoisuus, eli hakijalla tulee olla jo suoritettuna soveltuva AMK-tutkinto/korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden (36 kk) työkokemus samalta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Kevään haussa työkokemus tulee olla hankittuna 31.7.2017 mennessä.

Seuraava erillishakuaika on 17.5. - 31.5.2017 klo 15.00 syksyllä 2017 alkaviin opintoihin ja hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi .

Tarkemmat ohjeet ja valintaperusteet koskien kevään 2017 erillishakua päivitetään lähempänä hakuaikaa. 


Erillishaku Rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneet opiskelijat voivat hakea Rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksen tutkinto-opiskelijaksi kevään 2017 erillishaussa. Koulutukseen on 10 aloituspaikkaa. Aloituspaikan saa syksyllä 2017 alkavaan Rikosseuraamusalan monimuotokoulutukseen, jossa voi opiskella rikosseuraamusalan sosionomiksi myös työn ohella. Monimuotokoulutus toteutetaan kerran kuussa pidettävinä intensiiviviikkoina, verkko-opetuksena, itsenäisenä opiskeluna, ryhmätöinä, työharjoitteluina, työelämäprojekteina sekä tutustumiskäynteinä sosiaali- ja rikosseuraamusalan toimintaympäristöihin.

Erillishaku on tarkoitettu jo valmistuneille RSKK:laisille, joilla on myös toisen asteen tutkinto. Hakukelpoisuuden antavat Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa (RSKK) suoritetut tutkinnot (Rikosseuraamusalan tutkinto 90 op / Vankeinhoidon perustutkinto 53 ov / Vankeinhoitotutkinto 36 ov) + toisen asteen tutkinto (esim. ammatillinen perustutkinto tai ylioppilastutkinto).

Erillishaun hakulomake löytyy Opintopolku.fi palvelusta hakuaikana. Osoittaakseen hakukelpoisuuden hakijan on toimitettava todistusjäljennös RSKK tutkintotodistuksesta + kopio muusta toisen asteen tutkintotodistuksesta (esim. Ylioppilastodistus tai ammatillinen perustutkinto)  Laurea Hakijapalveluihin 8.2.2017 klo 15 mennessä. Todistuskopiot voi lähettää postitse osoitteeseen Laurea Hakijapalvelut Ratatie 22, 01300 Vantaa tai alla olevalla sähköisellä palautuslinkillä. Kaikki hakukelpoisuuden osoittaneet hakijat kutsutaan erillishaun valintakokeeseen.  Erillishaun valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset ohjeistusta.

Opiskelijavalinta toteutetaan kaksivaiheisena valintakokeena, johon sisältyy teoriakoe ja soveltuvuusarviointi. Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Teoriakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Esivalinta soveltuvuusarviointeihin pääsystä tehdään teoriakokeen perusteella. Soveltuvuusarviointiin kutsutaan teoriakokeen pisteiden perusteella 30 hakijaa, näistä 10 valitaan opiskelijaksi.  Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen pisteiden perusteella. Valintakokeen pisteytys on 0p - 70p, jossa 30 pistettä on alin hyväksytty pistemäärä. Hakijan tulee hyväksytysti suorittaa kaikki kokeen osiot (teoriakoe + soveltuvuusarviointi) tullakseen valituksi.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 14.7.2017.


Ajankohtaista:
Rikosseuraamusalan erillishaun valintakoekutsut on lähetetty 22.2.2017.

Erillishaun aikataulu:
-    Erillishakuaika 10. - 25.1.2017. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Hakulomake löytyy hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi
-    Todistusliitteiden palautus viimeistään 8.2.2017 klo 15.
-    Hakukelpoisuus osoitetaan toimitetuilla todistusliitteillä: RSKK tutkintotodistus + toisen asteen tutkintotodistus, jotka palautetaan Laurea hakijapalveluihin viimeistään 8.2.2017 klo 15.
-    Kutsut valintakokeeseen lähetetään viimeistään 22.2.2017.
-    Valintakoe toteutetaan Laurea Tikkurilassa kaksivaiheisena;
1) Teoriakoe ti 14.3.2017
2) Soveltuvuusarviointi pe 17.3.2017
-    Valinnantulokset julkaistaan viimeistään pe 31.3.2017. Mikäli hakija ei saa opiskelupaikkaa erillishaussa, hänellä mahdollisuus hakea normaalisti kevään yhteishaussa 15.3. - 5.4.2017.
-    Tarjottu erillishaun opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 14.7.2017.

Näin löydät Rikosseuraamusalan RSKK erillishakulomakkeen:

www.opintopolku.fi > Valitse erillishaku RSKK hakulomake (sivun oikealla reunalla) > 'Täytä lomake'

Todistusliitteiden palautus (linkki sulkeutuu 8.2.2017 klo 15)

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot