Ensikertalaisuuskiintiö

 

Ammattikorkeakoulut vahvistavat vuosittain käytössä olevat valintaperusteet. Valintaperusteissa kuvataan alakohtaisesti opiskelijavalintojen toteuttamistavat. Lisäksi ammattikorkeakoulut vahvistavat vuosittain ensikertalaisuuskiintiöt.

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen on hakija, joka ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa, tai ei ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Ensikertalaisuus määräytyy hakuajan päättymispäivän tilanteen mukaan. Kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa ja ensikertalaisuus määräytyy jälkimmäisen hakuajan päättymispäivän mukaan riippumatta siitä kumpana hakuaikana hakee.

Vuosien  2016 ja 2017  yhteishauissa Laureassa varataan ensikertalaiskiintiöille osuudet, jotka ovat kaikissa päivätoteutuksissa vähintään 70 % aloituspaikoista ja monimuotototeutuksissa vähintään 60% aloituspaikoista.

 

Lisätietoa ensikertalaisuuskiintiöstä Opintopolku.fi-sivuilta.
Lisätietoa Laurean vahvistamista alakohtaisista valintaperusteista.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot