Ensikertalaisuuskiintiö

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen on hakija, joka ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa, tai ei ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Ensikertalaisuus määräytyy hakuajan päättymispäivän tilanteen mukaan. Kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa ja ensikertalaisuus määräytyy jälkimmäisen hakuajan päättymispäivän mukaan riippumatta siitä kumpana hakuaikana hakee.

Vuoden 2018  kevään ja syksyn yhteishauissa Laurea-ammattikorkeakoulussa varataan ensikertalaiskiintiöille osuudet, jotka ovat kaikissa päivätoteutuksissa vähintään 75 % aloituspaikoista ja monimuotototeutuksissa vähintään 65 % aloituspaikoista.

 

Lisätietoa ensikertalaisuuskiintiöstä.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot