https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=41<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Avoin_AMK.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

YAMK-polkuopinnot

Avoimen AMK:n polkuopintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopinnot tarkoittavat opintojen kokonaisuutta, joka suoritetaan avoimessa ammattikorkeakoulussa tavoitteellisesti ennen tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista.

Polkuopinto-opiskelijalla on oikeus samaan ohjaukseen kuin tutkinto-opiskelijoilla. Opiskelijoille nimetään henkilökohtainen tuutoropettaja.  Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa kohdellaan tasavertaisesti tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 15 opintopistettä YAMK-tasoisia polkuopintoja suorittaneet voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.

Avoimen AMK:n vuosimaksu on 400 euroa, jolla voit opiskella rajattomasti avoimen AMK:n opintoja.

Haku avoimen AMK:n polkuopiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon polkuopintojen pääsyvaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Polkuopintoihin ei edellytetä kolmen vuoden tutkinnon jälkeistä työkokemusta, mutta tutkinto-opiskelijaksi voidaan valita vasta, kun työkokemusta on kertynyt vaaditut kolme vuotta.  Haku avoimen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon polkuopinto-opiskelijaksi toteutuu Laureassa kaksi kertaa vuodessa: 31.7. ja 4.12. mennessä. 

Polkuopiskelijaksi haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tutkintotodistus ja opintosuoritusote. YAMK-tasoisia polkuopintoja on tarjolla kolmenlaisia: projektiopinnot yrittäjyysprojekteissa, projektiopinnot Laurean tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä polkuopinnot koulutuksissa. Kuhunkin näistä on oma hakulomakkeensa.  Valinnasta päättävät ylemmistä AMK-tutkinnoista vastaavan vararehtorin nimeämät henkilöt.

Polkuopiskelijapaikat yrittäjyyteen liittyvissä projektiopinnoissa


Laureassa on tarjolla aivan uudenlainen yrittäjyysopintopolku, jossa voit aloittaa YAMK-tasoiset opinnot avoimen AMK:n kautta ja erillishaun jälkeen suorittaa mahdollisesti jopa koko YAMK-tutkinnon erilaisissa yrittäjyyteen liittyvissä projektitehtävissä. Opinnot alkavat avoimen ammattikorkeakoulun kautta seuraavan kerran syyskuussa 2017. Opinnot voit suorittaa oman aikataulun mukaisesti. Tutustu tarkemmin yrittäjyyspolkuun.

Polkuopiskelijapaikat tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projektiopinnoissa


Laureassa on tarjolla aivan uudenlainen tutkimus- & kehittämisopintopolku, jossa voit aloittaa YAMK-tasoiset opinnot avoimen AMK:n kautta ja erillishaun jälkeen suorittaa mahdollisesti jopa koko YAMK-tutkinnon erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projektitehtävissä. Seuraavan kerran polkuopiskelijaksi voi hakeutua 1.7-6.8.2017. Polkuopiskelijat jaetaan kiinnostuksen sekä aiemman opiskelu- ja työkokemuksen perusteella Laurean tutkimusryhmiin ja niihin liittyviin projekteihin ja projektien valmistelutyöhön. Tarjolla on mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä monenlaisissa hankkeissa.

Polkuopiskelijapaikat syyskuussa 2017 alkaviin koulutuksiin

Polkuopiskelijaksi valitaan 2-3 opiskelijaa/aloittava ryhmä. Hakuaika on 1.7-6.8.2017 ja hakea voi seuraaviin koulutuksiin:

  • Global Development and Management in Health Care
  • Palvelumuotoilu
  • Service Innovation and Design
  • Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen
  • Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen
  • Yrityksen kasvuun johtaminen

Tutustu koulutusten sisältöihin kohdasta YAMK-tutkinnot. Koulutukseen valittu polkuopiskelija voi maksaa myös opintopistekohtaisen maksun 15 €/op.

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi avoimen ammattikorkeakoulun suorituksilla

Ylemmän AMK-tutkinnon polkuopiskelijat voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Opintopolku.fi -järjestelmän kautta kun suorituksia on kertynyt vähintään 15 op.  Seuraava hakuaika on 17.5.-31.5.2017 ja hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Lisätietoa hakemisesta

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=82<a href="https://www.lyyti.fi/reg/Hakemus_ylemman_AMKn_polkuopintoihin_4550" target="_blank">Hakemuslomake on avoinna hakuaikana</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=119<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/erillishaku" target="_blank">Lisätietoa erillishausta</a>Avoimen amk:n suoritusten perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi.

 Blogit

 

 

 Videot