https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=41<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Avoin_AMK.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

YAMK-polkuopinnot

Avoimen AMK:n polkuopintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopinnot tarkoittavat opintojen kokonaisuutta, joka suoritetaan avoimessa ammattikorkeakoulussa tavoitteellisesti ennen tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista.

Polkuopinto-opiskelijalla on oikeus samaan ohjaukseen kuin tutkinto-opiskelijoilla. Opiskelijoille nimetään henkilökohtainen tuutoropettaja.  Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa kohdellaan tasavertaisesti tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 15 opintopistettä YAMK-tasoisia polkuopintoja suorittaneet voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.

Avoimen AMK:n vuosimaksu on 400 euroa, jolla voit opiskella rajattomasti avoimen AMK:n opintoja.

Haku avoimen AMK:n polkuopiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon polkuopintojen pääsyvaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Polkuopintoihin ei edellytetä kolmen vuoden tutkinnon jälkeistä työkokemusta, mutta tutkinto-opiskelijaksi voidaan valita vasta, kun työkokemusta on kertynyt vaaditut kolme vuotta.  Haku avoimen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon polkuopinto-opiskelijaksi toteutuu Laureassa kaksi kertaa vuodessa: 31.7. ja 4.12. mennessä. 

Polkuopiskelijaksi haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tutkintotodistus ja opintosuoritusote. YAMK-tasoisia polkuopintoja on tarjolla kolmenlaisia: projektiopinnot yrittäjyysprojekteissa, projektiopinnot Laurean tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä polkuopinnot koulutuksissa. Kuhunkin näistä on oma hakulomakkeensa.  Valinnasta päättävät ylemmistä AMK-tutkinnoista vastaavan vararehtorin nimeämät henkilöt.

Polkuopiskelijapaikat yrittäjyyteen liittyvissä projektiopinnoissa


Laureassa on tarjolla aivan uudenlainen yrittäjyysopintopolku, jossa voit aloittaa YAMK-tasoiset opinnot avoimen AMK:n kautta ja erillishaun jälkeen suorittaa mahdollisesti jopa koko YAMK-tutkinnon erilaisissa yrittäjyyteen liittyvissä projektitehtävissä. Opinnot alkavat avoimen ammattikorkeakoulun kautta ensimmäisen kerran tammikuussa 2017. Opinnot voit suorittaa oman aikataulun mukaisesti. Polkuopiskelijoiksi voidaan valita noin 10 hengen ryhmä. Tutustu tarkemmin yrittäjyyspolkuun.

Polkuopiskelijapaikat tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projektiopinnoissa


Laureassa on tarjolla aivan uudenlainen tutkimus- & kehittämisopintopolku, jossa voit aloittaa YAMK-tasoiset opinnot avoimen AMK:n kautta ja erillishaun jälkeen suorittaa mahdollisesti jopa koko YAMK-tutkinnon erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projektitehtävissä. Seuraavan kerran polkuopiskelijaksi voi hakeutua 1.7-6.8.2017. Polkuopiskelijat jaetaan kiinnostuksen sekä aiemman opiskelu- ja työkokemuksen perusteella Laurean tutkimusryhmiin ja niihin liittyviin projekteihin ja projektien valmistelutyöhön. Tarjolla on mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä monenlaisissa hankkeissa.

Polkuopiskelijapaikat syyskuussa 2017 alkaviin koulutuksiin

Polkuopiskelijaksi valitaan 2-3 opiskelijaa/aloittava ryhmä. Hakuaika on 1.7-6.8.2017 ja hakea voi seuraaviin koulutuksiin:

  • Global Development and Management in Health Care
  • Palvelumuotoilu
  • Service Innovation and Design
  • Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen
  • Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen
  • Yrityksen kasvuun johtaminen

Tutustu koulutusten sisältöihin kohdasta YAMK-tutkinnot. Koulutukseen valittu polkuopiskelija voi maksaa myös opintopistekohtaisen maksun 15 €/op.

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi avoimen ammattikorkeakoulun suorituksilla

Ylemmän AMK-tutkinnon polkuopiskelijat voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Opintopolku.fi -järjestelmän kautta kun suorituksia on kertynyt vähintään 15 op.  Seuraava hakuaika on 17.5.-31.5.2017 ja hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Lisätietoa hakemisesta

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=82<a href="https://www.lyyti.fi/reg/Hakemus_ylemman_AMKn_polkuopintoihin_4550" target="_blank">Hakemuslomake on avoinna hakuaikana</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=119<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/erillishaku" target="_blank">Lisätietoa erillishausta</a>Avoimen amk:n suoritusten perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi.

 Blogit

 

 

 Videot