https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=41<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Avoin_AMK.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

YAMK-polkuopinnot

Avoimen AMK:n polkuopintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopinnot tarkoittavat opintojen kokonaisuutta, joka suoritetaan avoimessa ammattikorkeakoulussa tavoitteellisesti ennen tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista.

Polkuopinto-opiskelijalla on oikeus samaan ohjaukseen kuin tutkinto-opiskelijoilla. Opiskelijoille nimetään henkilökohtainen tuutoropettaja.  Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa kohdellaan tasavertaisesti tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 30 opintopistettä YAMK-tasoisia polkuopintoja suorittaneet voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.

Avoimen AMK:n vuosimaksu on 400 euroa, jolla voit opiskella rajattomasti avoimen AMK:n opintoja.

Haku avoimen AMK:n polkuopiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon polkuopintojen pääsyvaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Polkuopintoihin ei edellytetä kolmen vuoden tutkinnon jälkeistä työkokemusta, mutta tutkinto-opiskelijaksi voidaan valita vasta, kun työkokemusta on kertynyt vaaditut kolme vuotta.  Haku avoimen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon polkuopinto-opiskelijaksi toteutuu Laureassa kaksi kertaa vuodessa: elokuussa ja joulukuussa.  

Polkuopiskelijaksi haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tutkintotodistus ja opintosuoritusote. YAMK-tasoisia polkuopintoja on tarjolla kolmenlaisia: projektiopinnot yrittäjyysprojekteissa, projektiopinnot Laurean tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä polkuopinnot koulutuksissa. Kuhunkin näistä on oma hakulomakkeensa.  Valinnasta päättävät ylemmistä AMK-tutkinnoista vastaavan vararehtorin nimeämät henkilöt.

Polkuopiskelijapaikat yrittäjyyteen liittyvissä projektiopinnoissa


Laureassa on tarjolla aivan uudenlainen yrittäjyysopintopolku, jossa voit aloittaa YAMK-tasoiset opinnot avoimen AMK:n kautta ja erillishaun jälkeen suorittaa mahdollisesti jopa koko YAMK-tutkinnon erilaisissa yrittäjyyteen liittyvissä projektitehtävissä. Opinnot voit suorittaa oman aikataulun mukaisesti. Tutustu tarkemmin yrittäjyyspolkuun.

Polkuopiskelijapaikat tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projektiopinnoissa


Laureassa on tarjolla aivan uudenlainen tutkimus- & kehittämisopintopolku, jossa voit aloittaa YAMK-tasoiset opinnot avoimen AMK:n kautta ja erillishaun jälkeen suorittaa mahdollisesti jopa koko YAMK-tutkinnon erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projektitehtävissä. Polkuopiskelijat jaetaan kiinnostuksen sekä aiemman opiskelu- ja työkokemuksen perusteella Laurean tutkimusryhmiin ja niihin liittyviin projekteihin ja projektien valmistelutyöhön. Tarjolla on mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä monenlaisissa hankkeissa. Tutustu tarkemmin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyviin projektiopintoihin.

Polkuopiskelijapaikat syyskuussa 2018 alkaviin koulutuksiin

Polkuopiskelijaksi valitaan 2-3 opiskelijaa/aloittava ryhmä, riippuen ryhmän koosta.

Seuraava hakuaika koulutusten polkuopiskelijoiksi on 2.7.-12.8.2018 ja silloin voi hakea syyskuussa 2018 alkaviin koulutuksiin:

  • Degree Programme Service Innovation and Design
  • Palvelumuotoilu
  • Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä
  • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
  • Voimavaraistavien työtapojen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla
  • Yrityksen kasvuun johtaminen

Tutustu koulutusten sisältöihin kohdasta YAMK-tutkinnot. Lisätietoa avoinamk(at)laurea.fi

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi avoimen ammattikorkeakoulun suorituksilla

Ylemmän AMK-tutkinnon polkuopiskelijat voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Opintopolku.fi -järjestelmän kautta kun suorituksia on kertynyt vähintään 30 op (toukokuun 2018 haussa 15 op haastatteluun mennessä).  Seuraava hakuaika on  14.-25.5.2018 ja hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Lisätietoa hakemisesta

 

 

 Tiedotteet

 

 

Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n polkuopintoihin alkaa 4.12.2017https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Ilmoittautuminen-Laurean-avoimen-AMKn-polkuopintoihin-alkaa-4-12-2017.aspx2017-11-28T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/DSC_4606v2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n polkuopintoihin alkaa 4.12.2017
Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n opintoihin alkaa 7.8.https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Ilmoittautuminen-Laurean-avoimen-AMKn-opintoihin-syksylla-2017.aspx2017-07-31T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/DSC_4606v2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n opintoihin alkaa 7.8.
TKI-polkuopinnot: avoimen AMK:n opintoja tutkimus- ja kehittämishankkeissahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/TKI-polkuopinnot-avoimen-AMKn-opintoja-tutkimus-ja-kehittamishankkeissa.aspx2017-06-11T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Opiskelijatarina%20Birgitta%20Tetri%20TKI-polkuopinnot%20avoin%20AMK%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />TKI-polkuopinnot: avoimen AMK:n opintoja tutkimus- ja kehittämishankkeissa

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=119<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/erillishaku" target="_blank">Lisätietoa erillishausta</a>Avoimen amk:n suoritusten perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi.

 Blogit

 

 

 Videot