https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=41<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Avoin_AMK.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

YAMK-polkuopinnot

Avoimen AMK:n polkuopintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopinnot tarkoittavat opintojen kokonaisuutta, joka suoritetaan avoimessa ammattikorkeakoulussa tavoitteellisesti ennen tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista.

Polkuopinto-opiskelijalla on oikeus samaan ohjaukseen kuin tutkinto-opiskelijoilla. Opiskelijoille nimetään henkilökohtainen tuutoropettaja.  Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa kohdellaan tasavertaisesti tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 30 opintopistettä YAMK-tasoisia polkuopintoja suorittaneet voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.

Avoimen AMK:n vuosimaksu on 400 euroa, jolla voit opiskella rajattomasti avoimen AMK:n opintoja.

Haku avoimen AMK:n polkuopiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon polkuopintojen pääsyvaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Polkuopintoihin ei edellytetä kolmen vuoden tutkinnon jälkeistä työkokemusta, mutta tutkinto-opiskelijaksi voidaan valita vasta, kun työkokemusta on kertynyt vaaditut kolme vuotta.  Haku avoimen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon polkuopinto-opiskelijaksi toteutuu Laureassa kaksi kertaa vuodessa: elokuussa ja joulukuussa.  

Polkuopiskelijaksi haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tutkintotodistus ja opintosuoritusote. YAMK-tasoisia polkuopintoja on tarjolla kolmenlaisia: projektiopinnot yrittäjyysprojekteissa, projektiopinnot Laurean tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä polkuopinnot koulutuksissa. Kuhunkin näistä on oma hakulomakkeensa.  Valinnasta päättävät ylemmistä AMK-tutkinnoista vastaavan vararehtorin nimeämät henkilöt.

Seuraava hakuaika polkuopiskelijaksi on 26.11.-11.12.2018.

Polkuopiskelijapaikat tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projektiopinnoissa

Laureassa on tarjolla tutkimus- & kehittämisopintopolku, jossa voit aloittaa YAMK-tasoiset opinnot avoimen AMK:n kautta ja erillishaun jälkeen suorittaa mahdollisesti jopa koko YAMK-tutkinnon erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projektitehtävissä. Polkuopiskelijat jaetaan kiinnostuksen sekä aiemman opiskelu- ja työkokemuksen perusteella Laurean tutkimusryhmiin ja niihin liittyviin projekteihin ja projektien valmistelutyöhön. Tarjolla on mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä monenlaisissa hankkeissa. Tutustu tarkemmin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyviin projektiopintoihin.

Polkuopiskelijapaikat tammikuussa 2019 alkaviin koulutuksiin

Polkuopiskelijaksi valitaan 2-3 opiskelijaa/aloittava ryhmä, riippuen tutkinto-opiskelijaryhmän koosta.

Seuraava hakuaika koulutusten polkuopiskelijoiksi on 26.11.-11.12.2018  ja silloin voit hakea tammikuussa 2019 alkaviin koulutuksiin:

  • Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa
  • Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen
  • Oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu
  • Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen
  • Turvallisuusjohtaminen
  • Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut
  • Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta

Tutustu huolellisesti koulutusten sisältöihin ja aikatauluihin kohdasta YAMK-tutkinnot. Opintoja suoritetaan yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa samassa ryhmässä. Polkuopiskelijalle suositellaan vähintään pakollisten opintojen (ydinosaaminen) kokonaisuuden (30 op) suorittamista polkuopiskelun aikana.

Polkuopiskelijaksi haetaan lomakkeella, joka on avoinna hakuaikana. 

Lisätietoa avoinamk(at)laurea.fi

Polkuopiskelijapaikat yrittäjyyteen liittyvissä projektiopinnoissa

Laureassa on tarjolla yrittäjyysopintopolku, jossa voit aloittaa YAMK-tasoiset opinnot avoimen AMK:n kautta ja erillishaun jälkeen suorittaa mahdollisesti jopa koko YAMK-tutkinnon erilaisissa yrittäjyyteen liittyvissä projektitehtävissä. Opinnot voit suorittaa oman aikataulun mukaisesti. Tutustu tarkemmin yrittäjyyspolkuun.

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi avoimen ammattikorkeakoulun suorituksilla

Ylemmän AMK-tutkinnon polkuopiskelijat voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Opintopolku.fi -järjestelmän kautta kun suorituksia on kertynyt vähintään 30 op.  Seuraava hakuaika on marraskuussa ja hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Lisätietoa hakemisesta

 

 

 Tiedotteet

 

 

YAMK-infotilaisuuksia syksyn yhteishaun aikanahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-infotilaisuuksia-yhteishaun-aikana.aspx2018-08-05T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/_w/kuva1_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />YAMK-infotilaisuuksia syksyn yhteishaun aikana
TKI-polkuopinnot: avoimen AMK:n opintoja tutkimus- ja kehittämishankkeissahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/TKI-polkuopinnot-avoimen-AMKn-opintoja-tutkimus-ja-kehittamishankkeissa.aspx2017-06-11T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Opiskelijatarina%20Birgitta%20Tetri%20TKI-polkuopinnot%20avoin%20AMK%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />TKI-polkuopinnot: avoimen AMK:n opintoja tutkimus- ja kehittämishankkeissa

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=119<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/erillishaku" target="_blank">Lisätietoa erillishausta</a>Avoimen amk:n suoritusten perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi.

 Blogit

 

 

 Videot