https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=199<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Palvelujen_asiakaskeskeinen_kehit.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

YAMK-tasoiset avoimen AMK:n polkuopinnot projekteissa​

Laureassa on tarjolla aivan uudenlainen mahdollisuus aloittaa YAMK-tasoiset avoimen AMK:n polkuopinnot yrittäjyyteen tai tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projekteissa. Projekteissa opit tulevaisuuden työelämätaitoja ja työkaluja. Projekteissa tehtävät polkuopinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden ammatillisen asiantuntijuuden kehittämiseen haastavissa tehtävissä moniammatillisessa tutkimus- ja kehittämisryhmässä.

Opinnot alkavat avoimen ammattikorkeakoulun kautta 8.9.2017 orientointipäivällä. Avoimen AMK:n vuosimaksu on 400 euroa, jolla voit opiskella rajattomasti avoimen AMK:n opintoja. Voit hakea YAMK-tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, kun olet suorittanut projekteissa vähintään 15 opintopistettä. Erillishaku kohdentuu johonkin Laurean olemassa olevista YAMK-tutkintokoulutuksista. Se, mihin YAMK-koulutukseen erillishaun hakija voidaan ottaa tutkinto-opiskelijaksi, riippuu polkuopintojen aikana suoritettujen projektitehtävien sisällöistä ja opiskelijan aikaisemmasta tutkinto- ja työtaustasta. Voit jatkaa tutkinto-opiskelijaksi siirtymisen jälkeen opintoja projekteissa ja mahdollisesti suorittaa jopa koko YAMK-tutkinnon erilaisissa projektitehtävissä.

 Mitä polkuopiskelijalta odotetaan?

Opiskelijalta odotetaan itsenäistä työskentelytaitoa, kykyä sopeutua muutoksiin sekä aktiivista työotetta. Monessa projektissa edellytetään englanninkielen osaamista ja uskallusta viestintään vieraalla kielellä. Projekteissa suoritettava polkuopiskelu on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka ovat valmiita hyppäämään uuteen, vielä muotoaan hakevaan koulutusmuotoon, jolloin opiskelu on kaikkein hedelmällisintä ja hyödyttää opiskelijaa eniten.

Hakeminen polkuopiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon polkuopintojen pääsyvaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Polkuopintoihin ei edellytetä kolmen vuoden tutkinnon jälkeistä työkokemusta, mutta tutkinto-opiskelijaksi voidaan valita vasta, kun työkokemusta on kertynyt vaaditut kolme vuotta. 

Laureassa on tarjolla kaksi erilaista polkua aloittaa projektiopinnot avoimessa AMK:ssa: yrittäjyyspolku ja tutkimus- ja kehittämispolku. Kumpaankin on oma hakulomakkeensa. Hakuaika on 1.7-6.8.2017.

Polkuopiskelu yrittäjyyteen liittyvissä projektiopinnoissa

Yrittäjäksi YAMK-polkuopintojen kautta?

Omistatko liikeidean ja haluaisit koeponnistaa ideasi kantokyvyn markkinoilla? Vai etsitkö edelleen sopivaa liikeideaa tai toimivaa tiimiä yrittäjyyshaaveittesi toteuttamiseksi? Olemme tuotteistaneet uuden YAMK-tasoiset yrittäjyyspolkuopinnot, joissa opiskelijalle tarjotaan henkilökohtainen yrityssparraaja ja opintojen ohjaaja. Sparraajan kanssa käytävien keskustelujen avustuksella saat uusia kehittämisajatuksia, joita jatkojalostamalla kykenet kehittämään valitsemaasi yritystä tai yritysideaasi eteenpäin, ja samalla suorittamaan YAMK-tasoisia opintoja. Laurealla on useampi yrittäjyyshanke käynnissä, jonka kautta valitut opiskelijat voivat löytää itsellesi potentiaalisia ostokohteita, liittymään osaksi toimivaa yrittäjyystiimiä tai ryhtyä kaupallistamaan tutkimuksen kautta syntyneitä innovaatioita.

YAMK-yrittäjyyspolun opinnot voit aloittaa myös oman yritysideasi kautta. Yritysideaasi liittyvät kehitystehtävät räätälöidään yritysideasi tarpeiden mukaisesti. Jokaiselle yhteisiä teorioita ovat kuitenkin Lean Start-up kirjallisuus, yritysrahoitus ja pk-yrityksen kansainvälistymisen toimintamallit. Opinnot voit suorittaa oman aikataulun mukaisesti, omien kehittämistoimenpiteiden lomassa. Yrittäjyyden YAMK-polkuopinnot eivät vaadi paljoakaan läsnäoloa. Opinnot alkavat avoimen ammattikorkeakoulun kautta syyskuussa 2017. 

Lisätietoja yliopettaja Antti Sekki (etunimi.sukunimi@laurea.fi).

Hae yrittäjyyspolkuopintoihin.

Polkuopiskelu tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projektiopinnoissa

Laureassa on tarjolla aivan uudenlaiset tutkimus- ja kehittämispolkuopinnot, jossa voit aloittaa YAMK-tasoiset opinnot avoimen AMK:n kautta ja erillishaun jälkeen suorittaa lähes koko tutkinnon erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projektitehtävissä. Opinnot alkavat avoimen ammattikorkeakoulun kautta syyskuussa 2017. Polkuopiskelijoiksi voidaan valita noin 15 hengen ryhmä. Polkuopiskelijat jaetaan kiinnostuksen sekä aiemman opiskelu- ja työkokemuksen perusteella Laurean tutkimusryhmiin ja niihin liittyviin projekteihin ja projektien valmistelutyöhön. Tutustu opiskelijan kokemuksiin polkuopiskelusta.

Opiskelijalle on tarjolla mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä monenlaisissa hankkeissa. Opiskelijalla on mahdollisuus päästä myös uusien hankkeiden valmisteluun.  Uusien hankkeiden valmistelutyön ei tarvitse olla entuudestaan tuttua, mutta opiskelijalta odotetaan ennakkoluulotonta asennetta ja intoa uuden oppimiseen. Hankevalmisteluun liittyviä projektitehtäviä on tarjolla kaikkiin Laurean osaamisalueisiin liittyen – erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, turvallisuusalalla, palveluliiketoiminnassa ja yrittäjyydessä. Erityisesti seuraaviin hankkeisiin haetaan nyt opiskelijoita (osa kuvauksista suomeksi ja osa englanniksi):

CAITO-hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea maaseutumatkailun toimijoiden matkailupalveluiden käyttöastetta japanilaisten matkailijoiden keskuudessa vahvistamalla matkailupalveluiden kannattavuutta ja yhteistyötä LUMO-alueen, Viron ja Latvian välillä. CAITO kehittää Länsi Uudenmaan, Viron ja Latvian maaseudun matkailutoimijoiden osaamista ja mahdollisuuksia lisätä japanilaisten turistien vierailuja kohdealueella. Hankkeen toiminnan yhteydessä alueen/Baltian matkailutoimijoiden yhteisen tekemisen ja toimimisen sekä hyvien käytänteiden jakaminen korostuvat osana oman liiketoiminnan kannattavuuden kehittämistä. Laurean vastuulla on toimia hankkeessa mm. palvelumuotoilun tukena ja tukea alueen osaamisen kehittämistä räätälöidysti toimijoiden omien tarpeiden pohjalta.

ELO -hanke on Laurea-ammattikorkeakoulun, Espoon kaupunginkirjaston ja Suomen Punaisen Ristin yhteinen hanke. Sen tavoitteena on edistää osallisuutta ja vuorovaikutusta maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä. Hankkeessa kehitetään kansalaislähtöisiä toimintamalleja kotoutumisen tukemiseen elämyksellinen Aistien-tilan avulla.  Yhdessä rakennettu tila toimii positiivisena kohtaamisen paikkana. Tilan maisemat, esineet ja äänimaailma tukevat yhdessä oppimista.  
Hankkeessa:

 • maahanmuuttajat ja kantaväestö toimivat yhdessä
 • toimintaa järjestävät alueen asukkaat, vapaaehtoiset ja opiskelijat
 • suomen kieli opitaan elämyksellisesti Aistien-tilassa
 • yhteiskunnasta opitaan toiminnan kautta
 • monikulttuurisuus ja yhteisöllisyys ovat toiminnan keskiössä
 • osallistujat ja vapaaehtoiset suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa yhdessä

EUCISE2020: In Europe there is important EU Framework Project ongoing how to integrate different EU maritime actors together in the area of information sharing. This project is called EUCISE200 ( www.eucise2020.eu ). Laurea is one of the main partners and responsible for dissemination activities. We are looking for student who is interested to build educational eLearning application for project partners and maritime end users together with Laurea’s R&D experts. This application will be built on existing open source platform and learning material is mainly based on project results so far. With this task student will learn methods for international project cooperation and also deep understanding of information exchange systems which is also basic requirement for successful outcome of participating to this program.

EU Civil Protection Exercise training evaluation (CPEX): Are you interested in EU civil protection? Working as a team member in CPEX project offers possibilities to conduct research on effectiveness of civil protection training and be involved of developing evaluations methods and indicators. In addition, project offers tasks related to analyzing standards and shaping improvements to future. The work is excellent for those who are interested in civil protection exercises and their evaluation. The student tasks in CPEX are designed individually, but they will be related to research activities. Most of the tasks are planned to be 5-10 credits.

GAMING FOR PEACE (GAP) -hankkeessa pääset mukaan alan huippuverkostoon, ja harjoittelemaan kansainvälisen hankkeen monimuotoista viestintää ja kehittämään koulutuksen pelillistämistä. Taustakoulutukseksi soveltuvat sosiaalialan, IT-alan, palvelumuotoilun ja liiketalouden sekä turvallisuuteen liittyvät opinnot.

IECEU project: Are you interested in EU security policy and conflict prevention? Would you benefit from learning more about project management and communications? IECEU project studies are valuable for any higher education students, who is willing to work and learn related to European Union security policy and conflict prevention. IECEU provides a comprehensive understanding of its key topics, and gives an opportunity to develop communication and project management skills in international project. The student tasks in IECEU are designed individually. Most of the tasks are planned to be 5-10 credits. Moreover, the project working is flexible. 

INACHUS-hanke: Kiinnostavatko sinua uudenlaiset pelastustoimintaa urbaaneissa ympäristöissä tukevat järjestelmät, simuloinnin ja 3D-mallinnuksen hyödyntäminen rakennusten sortumien tutkimisessa sekä pelillistäminen tai pelastustoiminnan eettiset kysymykset? INACHUS-hankkeen tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa pelastustoimintaa kriisitilanteissa urbaaneissa ympäristöissä (USaR). INACHUS tarjoaa monipuolisen tilannekuvan, joka helpottaa ja nopeuttaa uhrien löytämistä. Tilannekuvan tuottamisessa hyödynnetään monenlaisia teknologisia ratkaisuja kuten sensoreita, mobiililaitteiden signaaleja, robotiikkaa sekä simulointia ja 3D-mallinnusta. Hankkeessa myös varmistetaan eettisten periaatteiden toteutuminen kehitettävien järjestelmien käytössä ja toimintamalleissa. Tarkasteltavia alueita opiskelijoiden projekteissa ovat INACHUS-hankkeessa kehitettävän 3D-mallinnuksen ja pelien hyödyntämismahdollisuudet koulutuksessa (esim. pelastuspuolella) sekä pelastustoimen etiikkaan liittyvät kysymykset INACHUS-järjestelmiä käytettäessä.

Lapsen paras - yhdessä enemmän (LAPE) -hanke on pääkaupunkiseudun kuntien ja HUSin sekä järjestöjen ja korkeakoulujen yhteishanke, jossa kehitetään lasten ja perheiden palveluja osana hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Lapea.  Lapsen paras - yhdessä enemmän -hankkeessa tehdään laajalla rintamalla ja palveluja kehitetään kuntien ja järjestöjen kanssa. Kehittämisen sisältöalueita ovat perhekeskukset, varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset ja erityispalvelut kuten lastensuojelu.  Opiskelijat pääsevät mukaan kehittämistyöhön, jossa suunnitellaan ja vakiinnutetaan lasten, nuorten ja vanhempien osallistumistavat oppilashuoltotyön suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen.

MOTIVE – Monialainen tiimiyrittäjyysverkosto on kolmen osatoteuttajan yhteinen EU-rahoitteinen työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke, jossa etsitään uusia keinoja tukea nuorten työelämään siirtymistä. Laurean lisäksi osatoteuttajia ovat Hyria ja Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö (HRAKS). MOTIVE vastaa kaikille osatoteuttajille yhteisiin toimintaympäristöä koskeviin haasteisiin: nuorisotyöttömyys kasvaa samalla kun koulutuksen ja työllisyydenhoidon resurssit pienenevät. Työelämä muuttuu, työpaikat syntyvät pk-yrityksiin ja työelämän osaamistarpeet siirtyvät yhä enemmän kohti yrittäjämäistä moniosaajuutta.

Tavoitteet:

 • Ottaa käyttöön uusia oppimisympäristöjä ja -tapoja, mm. kokeilla työvaltaista, tiimipohjaista opiskelua kevytyrittämisessä ja POP UP –tapahtumissa
 • Luoda joustavia oppimispolkuja yli organisaatiorajojen.
 • Lisätä moniosaajuutta ja yrittäjämäistä työskentelytapaa.
 • Synnyttää uutta pedagogista osaamista.
 • Tukea nuorten siirtymistä työelämään.

Research seminar on living labs and business model development: The study unit is anchored on the ongoing research projects and activities in the field of living labs, a form of user and open innovation, and business model development. The course topic is designing digital services for service and social robots in health care sector(s) on autumn 2017. The student is able to: 1) understand service and social robots, 2) learn living labs but service design methods 3) analyze and visualize customer needs to create digital services 4) document service development projects and its results.
The course is primarily aimed for Master level students and it is suitable to run as a part of your complementary competence. Interested students are warmly welcome to learn more about designing digital services for social and service robots (Lectures held in English and/or Finnish). There are opportunities to continue on thesis in the service and social robots domain as the students are strongly encouraged to continue towards their final thesis from the field started on the course.

"Tekoäly viestin luotettavuuden arvioitsijana" (Helsingin Sanomain Säätiön tukema hanke). Hankkeessa voi suorittaa YAMK-tasoisia projektiopintoja. Tekoälyn teknistä kehitystä ei tarvitse hallita, mutta ko. ohjelman kehittämistä varten pitää selvittää aikaisempien tutkimusten perusteella (englanninkielinen tutkimuskirjallisuus, erityisesti Paul Thagardin tutkimukset),
a)    Miten ihminen muodostaa käsityksen informaatiosta luotettavuuden perusteella.
b)    Analysoida ja muodostaa kriteereistä luotettavien viestien ja epäluotettavien viestin eroja ja yhtäläisyyksiä
c)    Tehdä sisällön analyysi [Tai organisoida useamman opiskelijan työpaja, jossa analysoidaan tekstejä] luotettavien ja epäluotettavien viestien ominaisuuksista.

Jokainen kohta (a-c) muodostaa 5 opintopisteen projektikokonaisuuden ja sama henkilö voi suorittaa kaikki kohdat ja tehdä myös opinnäytetyön hankkeessa tämän lisäksi. Opiskelu vaatii motivaatiota uuden tiedon ja sovellusalan kartoittamiseen, ideointi ja toimeenpanokykyä sekä kommunikointitaitoja.

Toteemi -hanke 2017-2019: Hyvinvontipalvelujen, opinto-ohjauksen ja opiskelijakyselyjen palautteista on nähtävissä, että työelämäläheinen opiskelu antaa opiskelijalle paljon. Opiskelijan elämässä menestymisen kannalta keskeistä on tukea sellaisten ominaisuuksien kehittymistä, jotka vahvistavat hänen toimintakykyään ja työllistyvyysominaisuuksiaan. Laurean vastuulla Toteemi-hankkeessa on rakentaa työelämäläheisen ohjauksen prosessi-innovaatio, joka ottaa huomioon opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet, hyvinvoinnin, oppimisvaikutukset ja työelämävaikutukset. Parhaimmillaan työelämäläheinen oppiminen voimaannuttaa opiskelijaa: opiskelija tuottaa osaamista ja ratkaisuja aitoon tarpeeseen, mikä oppimiskokemuksena tuntuu merkitykselliseltä.

Hankkeessa rakennetaan toimintatapa, jolla työelämäläheisen oppimisen osa-alueita voidaan tunnistaa, ohjata ja seurata. Ratkaisuun kuuluu kriteeristö, jolla pyritään tunnistamaan työelämäläheisen oppimisen kannalta olennaisten tekijöiden merkitys opiskelijan toimintakyvylle ja työllistyvyydelle. Näitä tekijöitä tunnistamalla ja niihin puuttumalla ajoissa voidaan vaikuttaa sujuvaan oppimisprosessiin ja välttää opintojen aiheuttamaa ylikuormitusta. Tuloksena on siis toimintakulttuuri, jolla edistetään opiskelijahyvinvointia, kehitetään korkeakoulujen henkilöstön osaamista sekä luodaan pysyviä toimintamalleja opiskelijoille suunnattuun tukeen ja ohjaukseen työelämäläheisessä toimintakyvyn vahvistamisessa.

Lisätietoa tutkimus- ja kehittämishankkeiden polkuopinnoista Sanna Juvonen (etunimi.sukunimi@laurea.fi).

Hae tutkimus- ja kehittämishankkeiden polkuopintoihin.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=149<a href="https://www.lyyti.in/yrittajyyspolku" target="_blank">Hae yrittäjyyspolkuopintoihin</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=150<a href="https://www.lyyti.fi/reg/TKI_polku" target="_blank">Hae tutkimus- ja kehittämishankkeisiin polkuopiskelijaksi</a>

 Blogit

 

 

 Videot