https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=199<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Palvelujen_asiakaskeskeinen_kehit.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

YAMK-tasoiset avoimen AMK:n polkuopinnot projekteissa​

Laureassa on tarjolla aivan uudenlainen mahdollisuus aloittaa YAMK-tasoiset avoimen AMK:n polkuopinnot yrittäjyyteen tai tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projekteissa. Projekteissa opit tulevaisuuden työelämätaitoja ja työkaluja. Projekteissa tehtävät polkuopinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden ammatillisen asiantuntijuuden kehittämiseen haastavissa tehtävissä moniammatillisessa tutkimus- ja kehittämisryhmässä.

Opinnot alkavat avoimen ammattikorkeakoulun kautta syyskuussa 2017. Avoimen AMK:n vuosimaksu on 400 euroa, jolla voit opiskella rajattomasti avoimen AMK:n opintoja. Voit hakea YAMK-tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, kun olet suorittanut projekteissa vähintään 15 opintopistettä. Erillishaku kohdentuu johonkin Laurean olemassa olevista YAMK-tutkintokoulutuksista. Se, mihin YAMK-koulutukseen erillishaun hakija voidaan ottaa tutkinto-opiskelijaksi, riippuu polkuopintojen aikana suoritettujen projektitehtävien sisällöistä ja opiskelijan aikaisemmasta tutkinto- ja työtaustasta. Voit jatkaa tutkinto-opiskelijaksi siirtymisen jälkeen opintoja projekteissa ja mahdollisesti suorittaa jopa koko YAMK-tutkinnon erilaisissa projektitehtävissä.

 Mitä polkuopiskelijalta odotetaan?

Opiskelijalta odotetaan itsenäistä työskentelytaitoa, kykyä sopeutua muutoksiin sekä aktiivista työotetta. Monessa projektissa edellytetään englanninkielen osaamista ja uskallusta viestintään vieraalla kielellä. Projekteissa suoritettava polkuopiskelu on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka ovat valmiita hyppäämään uuteen, vielä muotoaan hakevaan koulutusmuotoon, jolloin opiskelu on kaikkein hedelmällisintä ja hyödyttää opiskelijaa eniten.

Hakeminen polkuopiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon polkuopintojen pääsyvaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Polkuopintoihin ei edellytetä kolmen vuoden tutkinnon jälkeistä työkokemusta, mutta tutkinto-opiskelijaksi voidaan valita vasta, kun työkokemusta on kertynyt vaaditut kolme vuotta. 

Laureassa on tarjolla kaksi erilaista polkua aloittaa projektiopinnot avoimessa AMK:ssa: yrittäjyyspolku ja tutkimus- ja kehittämispolku. Kumpaankin on oma hakulomakkeensa. Hakuaika on 1.7-6.8.2017.

Polkuopiskelu yrittäjyyteen liittyvissä projektiopinnoissa

Yrittäjäksi YAMK-polkuopintojen kautta?

Omistatko liikeidean ja haluaisit koeponnistaa ideasi kantokyvyn markkinoilla? Vai etsitkö edelleen sopivaa liikeideaa tai toimivaa tiimiä yrittäjyyshaaveittesi toteuttamiseksi? Olemme tuotteistaneet uuden YAMK-tasoiset yrittäjyyspolkuopinnot, joissa opiskelijalle tarjotaan henkilökohtainen yrityssparraaja ja opintojen ohjaaja. Sparraajan kanssa käytävien keskustelujen avustuksella saat uusia kehittämisajatuksia, joita jatkojalostamalla kykenet kehittämään valitsemaasi yritystä tai yritysideaasi eteenpäin, ja samalla suorittamaan YAMK-tasoisia opintoja. Laurealla on useampi yrittäjyyshanke käynnissä, jonka kautta valitut opiskelijat voivat löytää itsellesi potentiaalisia ostokohteita, liittymään osaksi toimivaa yrittäjyystiimiä tai ryhtyä kaupallistamaan tutkimuksen kautta syntyneitä innovaatioita.

YAMK-yrittäjyyspolun opinnot voit aloittaa myös oman yritysideasi kautta. Yritysideaasi liittyvät kehitystehtävät räätälöidään yritysideasi tarpeiden mukaisesti. Jokaiselle yhteisiä teorioita ovat kuitenkin Lean Start-up kirjallisuus, yritysrahoitus ja pk-yrityksen kansainvälistymisen toimintamallit. Opinnot voit suorittaa oman aikataulun mukaisesti, omien kehittämistoimenpiteiden lomassa. Yrittäjyyden YAMK-polkuopinnot eivät vaadi paljoakaan läsnäoloa. Opinnot alkavat avoimen ammattikorkeakoulun kautta syyskuussa 2017. 

Lisätietoja yliopettaja Antti Sekki (etunimi.sukunimi@laurea.fi).

Hae yrittäjyyspolkuopintoihin.

Polkuopiskelu tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projektiopinnoissa

Laureassa on tarjolla aivan uudenlaiset tutkimus- ja kehittämispolkuopinnot, jossa voit aloittaa YAMK-tasoiset opinnot avoimen AMK:n kautta ja erillishaun jälkeen suorittaa lähes koko tutkinnon erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projektitehtävissä. Opinnot alkavat avoimen ammattikorkeakoulun kautta syyskuussa 2017. Polkuopiskelijoiksi voidaan valita noin 15 hengen ryhmä. Polkuopiskelijat jaetaan kiinnostuksen sekä aiemman opiskelu- ja työkokemuksen perusteella Laurean tutkimusryhmiin ja niihin liittyviin projekteihin ja projektien valmistelutyöhön.

Opiskelijalle on tarjolla mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä monenlaisissa hankkeissa. Opiskelijalla on mahdollisuus päästä myös uusien hankkeiden valmisteluun.  Uusien hankkeiden valmistelutyön ei tarvitse olla entuudestaan tuttua, mutta opiskelijalta odotetaan ennakkoluulotonta asennetta ja intoa uuden oppimiseen. Hankevalmisteluun liittyviä projektitehtäviä on tarjolla kaikkiin Laurean osaamisalueisiin liittyen – erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, turvallisuusalalla, palveluliiketoiminnassa ja yrittäjyydessä. Erityisesti seuraaviin hankkeisiin haetaan nyt opiskelijoita (osa kuvauksista suomeksi ja osa englanniksi):

Hankkeiden tiedot päivitetään seuraavaan hakuun mennessä.

ROSE-hankkeeseen liittyvissä opinnoissa kehitetään uusia palvelurobotiikan mahdollistamia vanhustenhoidon palveluita ja tarkastellaan näiden edellyttämiä ekosysteemejä. Taustakoulutukseksi soveltuvat sosiaalialan, IT-alan sekä palvelumuotoilun ja liiketalouden opinnot. Hakijalta ei edellytetä kokemusta palveluroboteista, mutta kiinnostus uutta teknologiaa ja käyttäjälähtöistä kehittämistyötä kohtaan ovat hyödyksi. Hakijalta edellytetään valmiutta englanninkieliseen tieteelliseen kirjoittamiseen. Kevätlukukauden aikana itsenäinen ja joustava opiskelu on mahdollista 25 opintopisteeseen saakka.

GAMING FOR PEACE (GAP) -hankkeessa pääset mukaan alan huippuverkostoon, ja harjoittelemaan kansainvälisen hankkeen monimuotoista viestintää ja kehittämään koulutuksen pelillistämistä. Taustakoulutukseksi soveltuvat sosiaalialan, IT-alan, palvelumuotoilun ja liiketalouden sekä turvallisuuteen liittyvät opinnot.

INACHUS-hanke: Kiinnostavatko sinua uudenlaiset pelastustoimintaa urbaaneissa ympäristöissä tukevat järjestelmät, simuloinnin ja 3D-mallinnuksen hyödyntäminen rakennusten sortumien tutkimisessa sekä pelillistäminen tai pelastustoiminnan eettiset kysymykset? INACHUS-hankkeen tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa pelastustoimintaa kriisitilanteissa urbaaneissa ympäristöissä (USaR). INACHUS tarjoaa monipuolisen tilannekuvan, joka helpottaa ja nopeuttaa uhrien löytämistä. Tilannekuvan tuottamisessa hyödynnetään monenlaisia teknologisia ratkaisuja kuten sensoreita, mobiililaitteiden signaaleja, robotiikkaa sekä simulointia ja 3D-mallinnusta. Hankkeessa myös varmistetaan eettisten periaatteiden toteutuminen kehitettävien järjestelmien käytössä ja toimintamalleissa. Tarkasteltavia alueita opiskelijoiden projekteissa ovat INACHUS-hankkeessa kehitettävän 3D-mallinnuksen ja pelien hyödyntämismahdollisuudet koulutuksessa (esim. pelastuspuolella) sekä pelastustoimen etiikkaan liittyvät kysymykset INACHUS-järjestelmiä käytettäessä.

OSAKE-hankkeen tavoitteena on luoda osallistuvaan budjetointiin perustuva toimintakonsepti asukaslähtöisen kaupunginosakehittämisen välineeksi Espoon keskuksen alueella vuosina 2017–2018.   Osallistuva budjetointi kohdistuu alueellisen toimintarahaan, jota käytetään yhteisölliseen toiminnan kehittämiseen ja alueen viihtyvyyden parantamiseen. Osallistuvan budjetoinnin prosessissa asukkaiden ideoita jatkojalostetaan ja mainostetaan alueen muille asukkaille. Toteutettavista projekteista äänestetään digitaalisen sovelluksen avulla. OSAKE on osallistava toimintatutkimus, jossa tutkijat, kaupungin asiantuntijat, konsulttiyritykset ja asukkaat iteratiivisesti kehittävät toimintakonseptia karttuvaa tutkimustietoa hyödyntäen. Opiskelijana osallistut aktiivisesti osallistuvan budjetoinnin prosessin suunnitteluun ja toteutukseen, tutkimusaineiston analyysiin sekä mahdollisesti tutkimusartikkelin kirjoittamiseen hankkeen projektiryhmän kanssa.

iEER-hankkkeen (Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for Young Entrepreneurs) tavoitteena on edistää eri toimijoiden yhteistyötä nuorten yrittäjyyden tukemiseksi sekä tehostaa alueiden innovaatio- ja kilpailukykyä parantamalla nuorille yrittäjille tarjottuja palveluja. Erityishuomiota kiinnitetään EU:n rakennerahastojen sekä paikallisviranomaisten rooliin nuorille yrittäjille suunnattujen palveluiden ja mahdollisuuksien tarjoamisessa. Yhteistyöhön halutaan kytkeä esimerkiksi yliopistoja, kaupunkien elinkeinopalveluja ja yrityskiihdyttämöitä. Vuosina 2016–2020 toteutettavan EU:n Interreg Europe –ohjelmasta rahoitetun hankkeen partnerit ovat Puolasta, Romaniasta, Saksasta, Tanskasta, Italiasta, Ranskasta, Isosta-Britanniasta, Espanjasta ja Irlannista. iEER tarjoaa kumppanialueille mahdollisuuden oppia toistensa parhaista käytännöistä, kehittää paikallista yrittäjyysympäristöä ja rakentaa strategisia kumppanuuksia. Hankkeessa on tarjolla erilaisia YAMK-tasoisia tehtäviä.

IECEU project: Are you interested in EU security policy and conflict prevention? Would you benefit from learning more about project management and communications? IECEU project studies are valuable for any higher education students, who is willing to work and learn related to European Union security policy and conflict prevention. IECEU provides a comprehensive understanding of its key topics, and gives an opportunity to develop communication and project management skills in international project. The student tasks in IECEU are designed individually. Most of the tasks are planned to be 5-10 credits. Moreover, the project working is flexible. 

EU Civil Protection Exercise training evaluation (CPEX): Are you interested in EU civil protection? Working as a team member in CPEX project offers possibilities to conduct research on effectiveness of civil protection training and be involved of developing evaluations methods and indicators. In addition, project offers tasks related to analyzing standards and shaping improvements to future. The work is excellent for those who are interested in civil protection exercises and their evaluation. The student tasks in CPEX are designed individually, but they will be related to research activities. Most of the tasks are planned to be 5-10 credits.

EUCISE200: In Europe there is important EU Framework Project ongoing how to integrate different EU maritime actors together in the area of information sharing. This project is called EUCISE200 ( www.eucise2020.eu ). Laurea is one of the main partners and responsible for dissemination activities. We are looking for student who is interested to build educational eLearning application for project partners and maritime end users together with Laurea’s R&D experts. This application will be built on existing open source platform and learning material is mainly based on project results so far. With this task student will learn methods for international project cooperation and also deep understanding of information exchange systems which is also basic requirement for successful outcome of participating to this program.

Participation to project proposal preparations - Horizon2020 Secure Societes programme calls. Are you interested in EU projects in the field of safety and security e.g. border (land and sea) security, cyber security, terrorism and crime prevention, information sharing between law enforcement authorities, policy making, enhancing implementation of common European standards and supporting EU economy and developing new technology? Working as EU Horizon2020 program project proposal preparation team member offers possibilities to develop your skill in project proposal applying tasks, including research activities, conducting descriptions on various topics, planning schedules, supporting budget preparations and participation on discussion with international project partners. In addition you will be involved with planning innovative and groundbreaking research and development of technology. Project application preparation work will offer you contacts in the field of safety and security to industry, academics, authorities and policy makers EU wide. The work is excellent for those who are interested in EU safety and security research and topics, also project application preparation work. The student tasks are designed individually, but they will be related to project proposal preparation activities. Most of the tasks are planned to be 10 credits.

 Lisätietoa Sanna Juvonen (etunimi.sukunimi@laurea.fi).

Hae tutkimus- ja kehittämishankkeiden polkuopintoihin.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=150<a href="https://www.lyyti.in/tki_polkuopinnot" target="_blank">Hae tutkimus- ja kehittämishankkeisiin polkuopiskelijaksi</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=149<a href="https://www.lyyti.fi/reg/yrittajyyspolkuopinnot" target="_blank">Hae yrittäjyyspolkuopintoihin</a>

 Blogit

 

 

 Videot