https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=41<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Avoin_AMK.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Polkuopinnot (AMK)

Minustako polkuopiskelija?

 1. Tutustu Laurean tarjoamiin mahdollisuuksiin ja selvitä, mitä polkuopiskelu sinulta vaatii.

 2. Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella, kutsun saatuasi osallistu haastatteluun. Jos saat opiskelupaikan, vahvista paikkasi ja maksa opiskelumaksu.

 3. Saavu paikalle sinulle ilmoitettuna aikana ja opiskele vähintään 60 op/lukuvuosi.

 4. Hae erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi (toukokuu tai marraskuu) opintopolku.fi -järjestelmässä.
   

Polkuopinnot toteutetaan tutkintoon johtavan koulutuksen kanssa samoissa ryhmissä ja niitä on tarjolla sekä päivä- että monimuoto-opiskeluna. Polkuopiskelijoille nimetään henkilökohtainen tuutoropettaja ja heillä on oikeus samaan ohjaukseen ja tukeen kuin tutkinto-opiskelijoilla. Polkuopiskelijan on maksettava Laurean avoimen AMK:n vuosimaksu (400€).  Opiskelumaksu maksetaan yhdessä erässä opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä (erillinen lomake valintahaastatteluiden jälkeen opintoihin hyväksytyille)Polkuopintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa (opintopolku.fi -järjestelmässä).

Polkuopintojen ensimmäisen lukukauden opintojaksoille ei tarvitse erikseen ilmoittautua etukäteen. Käytännössä polkuopintojen kokonaisuus tarkoittaa koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja (60 op). Mahdolliset hyväksiluvut aiemmista opinnoista ovat mahdollisia vasta tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen. Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa ammattitaitoa edistävää harjoittelua ei voi suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa, vaan sen tilalle sovitaan muita opintoja esim. välitarjottimen tai toisten kampusten/ryhmien tarjonnasta, jolloin opiskelupäivät ja -tavat määräytyvät ko. opintojen toteutuksen mukaan. Opinnoista sovitaan yhdessä tuutoropettajan kanssa opintojen alkaessa.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa kohdellaan tasavertaisesti tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Avoimen AMK:n opintoihin ei voi saada Kelan myöntämää opintotukea. Muista tuista, esim. työllisyystuella opiskelusta kannattaa kysyä oman kotipaikkakunnan TE-toimistosta jo ennen opintoihin hakeutumista.

Tarvittavat opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset, sote-alan terveydentilasuositukset

Olet itse vastuussa siitä, että sinulla on riittävät opiskeluvalmiudet (kielitaito, tieteellisen kirjoittamisen taito) suoriutua ammattikorkeakouluopinnoista ja pystyt etenemään opinnoissasi muun ryhmän mukana. Jos äidinkielesi ja/tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, lähetä kopio kielitutkinnosta (taitotaso vähintään 3) sähköpostitse avoimen AMK:n toimistoon: avoinamk@laurea.fi. Todistuskopion tulee olla perillä ilmoittautumispäivänä.

Sosiaali- ja terveysalan terveydentilasuositukset
Sosiaali- ja terveysalan opintoihin ilmoittautuvan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun (harjoittelu mahdollista vasta tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen).

Ilmoittautuminen polkuopintoihin

https://www.lyyti.in/laureanpolkuopinnot_s2018 (Lomake aukeaa 6.8.2018 klo 8.00)

Polkuopintoihin ilmoittautuminen on kaksi kertaa vuodessa, elo- ja joulukuussa. Englanninkielisiin koulutuksiin ei oteta avoimen AMK:n polkuopiskelijoita. Elokuussa 2018 alkavien koulutusten polkuopintojen ilmoittautumisaika on 6.-8.8.2018. Ilmoittautuminen alkaa 6.8. klo 8.00. Kaikkien sote-alan koulutusten valintahaastattelut ovat maanantaina 13.8. ja tiistaina 14.8. Laurean Tikkurilan kampuksella. Muiden kuin sote-alan haastattelut ovat Leppävaarassa keskiviikkona 15.8.

Valintahaastattelu

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittautuneista kutsutaan ilmoittautumisjärjestyksen perusteella valintahaastatteluun polkuopiskelupaikkoja vastaava määrä henkilöitä per koulutus. Haastatteluaikaa ei ole mahdollista muuttaa! Ota haastatteluun mukaasi viimeisin koulutodistuksesi tai opintosuoritusote. Sote-koulutusten valintahaastattelupäivät ovat maanantai 13.8. ja tiistai 14.8. (Tikkurilan kampus), muiden koulutusten haastattelut ovat keskiviikkona 15.8. (Leppävaaran kampus). Haastattelupäivä ilmoitetaan haastattelukutsussa ja tarkemman kellonajan saa haastattelupäivänä ilmoittautumisen yhteydessä. Haastatteluun kannattaa alustavasti varata aikaa koko päivä. 

Uusien polkuopiskelijoiden infotilaisuus on Laurean Tikkurilan kampuksella (iso auditorio Minna Canth, 1. kerros) keskiviikkona 22.8.2018 klo 9-11.

Polkuopintopaikat, elokuussa 2018 alkavat koulutukset

Polkuopintoja on sekä päiväopiskeluna että monimuoto-opiskeluna toteutettaviin koulutuksiin. Opiskelupaikkoja tulee tarjolle kevään yhteishaussa olleisiin koulutuksiin, syksyllä 2018 aloittaviin ryhmiin.  Opiskelupaikkojen lukumäärä on ilmoitettu alla listassa koulutuksittain suluissa. Polkuopiskelupaikkoja ei ole syksyllä 2018 alkavaan turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutukseen eikä englanninkielisiin koulutuksiin.

Päiväopiskelu

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää läsnäoloa lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväaikaan. Oheisten linkkien kautta pääset kyseisten tutkintoon johtavien koulutusten yleisiin kuvauksiin. HUOM! Hyvinkään sosionomikoulutuksen opinnot toteutetaan yhteistyössä Lohjan kampuksen kanssa, joten osa opinnoista saatetaan järjestää myös Lohjalla.

Monimuoto-opiskelu 

Elokuussa 2018 alkavien monimuotototeutusten lähiopetuspäivät vaihtelevat koulutuksittain. Ilmoitettujen lähiopetuspäivien lisäksi voi täydentävän osaamisen opintoja olla muinakin päivinä. Oheisten linkkien kautta pääset kyseisten tutkintoon johtavien koulutusten yleisiin kuvauksiin. HUOM! Lohjan sosionomikoulutuksen opinnot toteutetaan yhteistyössä Hyvinkään kampuksen kanssa, joten osa opinnoista saatetaan järjestää myös Hyvinkäällä. Tikkurilan sosionomikoulutuksen aloituspäivien ohjelma, henkilökohtaisen oppimissuunnitelman tehtävä ja ajankohtaista infoa opinnoista toimitetaan koulutukseen valituille polkuopiskelijoille sähköpostitse elokuussa.

 • Liiketalouden koulutus
  Otaniemi HLG218SA (5)
 • Sairaanhoitajakoulutus
  Hyvinkää SHB218SA (5), Otaniemi SHG218SA (5), Porvoo SHP218SA (5)
 • Sosionomikoulutus
  Lohja SSF218SA (15),
  Tikkurila (25) - oma polkuopiskelijaryhmä, aloitus 23.8.
  • ydinosaamisen opinnot ryhmän SSV218KA tarjonnasta
   täydentävät opinnot TOS218SY
   jokaiselle hyväksytylle opiskelijalle tehdään oma, henkilökohtainen oppimissuunnitelma opintojen alussa

Monimuotototeutus verkko-opintoina

Tässä monimuotototeutuksessa opiskelu suoritetaan kokonaan verkossa. Verkko-opinnoissa lähitapaamisia on ainoastaan opintojen alussa (perehdytys ja ryhmäytyminen), minkä jälkeen lähitapaamisia on kerran lukukaudessa. Opintojen aikana muut tapaamiset tapahtuvat verkossa. Verkko-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta. Tämä opiskelumuoto sopii verkko-opiskelusta motivoituneille opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä sekä niille, jotka asuvat etäällä Laurean kampuksilta. Verkko-opinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus kehittää omaa työtään tai oman työpaikkansa toimintaa opintojen sisältöjen puitteissa. Oheisen linkin kautta pääset kyseisen tutkintoon johtavan koulutuksen yleiseen kuvaukseen.

Ohjeita ilmoittautumislomakkeen täyttöön

Lomakkeella kysytään tavanomaiset henkilö- ja yhteystiedot sekä asuinpaikka- ja kotikuntatieto. Todistusjäljennöksiä ei tarvita liitteeksi, eikä lomakkeella kysytä myöskään aiempien opintojen keskiarvotietoja.  Ilmoittautumista on rajoitettu siten, että voit ilmoittautua kerralla vain yhteen koulutukseen polkuopiskelijaksi. Mikäli olet jo täyttänyt ilmoittautumislomakkeen, et voi enää jonotuslistalta päästä ilmoittautumaan toiseen vaihtoehtoon, vaikka paikkoja vapautuisi.

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikki opintoihin ilmoittautuneet kutsutaan ilmoittautumisjärjestyksen perusteella lyhyeen valintahaastatteluun. Haastatteluaikaa tai -päivää ei voi vaihtaa.

Näet ilmoittautumislomakkeelta heti, montako paikkaa missäkin koulutuksessa on vapaana. Valitse listalta haluamasi vaihtoehto. Paikka on varattuna sinulle 20 minuuttia valinnan tekemisestä. Jos saat ilmoittautumislomakkeen auki, voit rauhassa kirjoittaa siihen tietosi. Saat onnistuneesta ilmoittautumisesta pdf-vahvistuksen sähköpostiisi. HUOM! Ilmoittautumisen jälkeen saat erikseen kutsun valintahaastatteluun ja vasta haastattelupäivän jälkeen opiskelupaikan vahvistuspyynnön, jos olet tullut valituksi. Laurean avoimen AMK:n vuosimaksu, 400 euroa, on maksettava polkuopintopaikan vahvistamisen yhteydessä verkkopankissa tai luottokortilla yhdessä erässä.  

Koska polkuopintopaikkoja on tarjolla vain muutama paikka per koulutus, täyttyvät suosituimpien koulutusten opiskelupaikat yleensä heti ilmoittautumisen alkaessa. Mikäli opiskelupaikat ovat ilmoittautumishetkellä jo täynnä, lisää itsesi jonotuslistalle antamalla nimesi, sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi. Järjestelmä näyttää sinulle sijoituksesi jonotuslistalla, mutta et saa muuta vahvistusta. Jos opiskelupaikkoja vapautuu, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. Muista seurata myös sähköpostitilisi roskapostikansiota! Sinulla on viestin saapumisen jälkeen 24 tuntia aikaa täyttää ilmoittautumislomake. Tämän jälkeen opiskelupaikkaa tarjotaan seuraavalle jonottajalle ja menetät mahdollisuutesi polkuopintopaikkaan. Jonotuslistalta on mahdollisuus päästä ilmoittautumaan opintoihin ilmoittautumisajan alkamisen jälkeen, jos edellä olevan ilmoittautuminen poistuu em. syistä tai hän saa opiskelupaikan Laureassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa yhteishaun varasijamenettelyn kautta. 

Avoimen AMK:n opiskelumaksu palautetaan ennen opintojen alkua vain siinä tapauksessa, että saat tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelupaikan Laureassa yhteishaun varasijajärjestelyn kautta. Tutkinto- tai polkuopiskelupaikka toisessa AMK:ssa ei ole peruste rahojen palautukselle, koska voit olla samanaikaisesti avoimen AMK:n opiskelijana Laureassa. Opintojen alkamisen jälkeen noudatetaan Laurean avoimen AMK:n yleisiä peruutusehtoja, eikä vuosimaksua palauteta edes osittain riippumatta siitä, käytätkö vuoden opiskeluoikeuttasi Laurean avoimessa AMK:ssa.  Mikäli suunnittelet opiskelua työttömyystuella, selvitä etuuksien saamisen edellytykset ennen opiskelupaikan vahvistamista. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei oikeuta avoimen AMK:n opiskelumaksun palautukseen. HUOM! TE-toimiston vaatimia todistuksia kirjoitetaan vasta opintojen alkaessa.

Opintojen aikataulut

Opinnot alkavat oman ryhmäsi aikataulun mukaan, tarkista aloitusaika kampuskohtaisilta sivuilta (päivitetään 28.6. mennessä).

Opetussuunnitelmien sisältöön voit tutustua Laurean opinto-oppaassa.  Tutustu myös kampusten täydentävien opintojen tarjontaan, jos sinulla on tarve suunnitella oma lukujärjestyksesi ennen opintojen alkua. 

Opetuksen aikataulut näet Lukkarikoneesta. Lukkarikoneessa voit hakea aikatauluja joko Ryhmän kalenteri tai Hae toteutuksia -haun kautta. Hakemalla ryhmän kalenterin pääset tarkastelemaan haluamasi opiskelijaryhmän kaikkia opetuskertoja. Voit hakea esimerkiksi koulutuksella tai ryhmätunnuksella. Lopuksi klikkaa Hae ja lukujärjestys ilmestyy Lukujärjestys-välilehdelle. Ryhmätunnuksen näet koulutuksen ja opinnot järjestävän kampukset kohdalta Polkuopintopaikat-otsikon alta.

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä suorittanut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. Ohjeita hakemiseen: https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/erillishaku.

 

 

Lisätietoja

Sari Kinnaslampi
suunnittelija, avoin AMK
avoinamk(at)laurea.fi

 

Opiskelutavat

Päiväopiskelu vaatii mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväsaikaan.

Monimuoto-opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Monimuoto-opetuksen lähiopetuspäivät vaihtelevat koulutuksittain syksyllä 2018 alkavissa opinnoissa. Opintojen alussa ja tarvittaessa lukuvuoden aikana voidaan järjestää intensiivitoteutuksia. Opintoihin kuuluu lähiopetuspäivien ulkopuolella tehtäviä oppimistehtäviä ja projekteja, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätöinä hyödyntäen virtuaaliopiskelua. Monimuoto-opiskelu sopii erityisesti opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä. Lue lisää laurealaisista opiskelumuodoista Opiskelutavat-sivulta.


 Tiedotteet

 

 

Turvallisuusalan opiskelija Satu: tutkinto 16 kuukaudessahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Turvallisuusalan-opiskelija-Satu-tutkinto-16-kuukaudessa.aspx2018-06-05T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Satu%20Mäkinen_turvan%20opiskelija.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Turvallisuusalan opiskelija Satu: tutkinto 16 kuukaudessa
Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n polkuopintoihin alkaa 4.12.2017https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Ilmoittautuminen-Laurean-avoimen-AMKn-polkuopintoihin-alkaa-4-12-2017.aspx2017-11-28T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/DSC_4606v2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n polkuopintoihin alkaa 4.12.2017
Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n opintoihin alkaa 7.8.https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Ilmoittautuminen-Laurean-avoimen-AMKn-opintoihin-syksylla-2017.aspx2017-07-31T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/DSC_4606v2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n opintoihin alkaa 7.8.

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=260<a href="https://lukkarit.laurea.fi" target="_blank">Lukkarikone</a>Lukujärjestykset

 Blogit

 

 

 Videot