https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=41<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Avoin_AMK.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Polkuopinnot (AMK)

Polkuopinnot ovat 60 opintopisteen kokonaisuus, joka suoritetaan avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista. Polkuopintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Polkuopintoihin hakeutuvan on maksettava Laurean avoimen AMK:n vuosimaksu (400€).  Polkuopinnot toteutetaan tutkintoon johtavan koulutuksen kanssa samoissa ryhmissä ja niitä on tarjolla sekä päivä- että monimuoto-opiskeluna. Polkuopiskelijoille nimetään henkilökohtainen tuutoropettaja ja heillä on oikeus samaan ohjaukseen ja tukeen kuin tutkinto-opiskelijoilla.

Opintojen kokonaisuus suunnitellaan yhdessä tuutoropettajan kanssa opiskelun alkaessa, opintojaksoille ei tarvitse erikseen ilmoittautua etukäteen. Käytännössä polkuopintojen kokonaisuus tarkoittaa ensisijaisesti koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja (60 op). Mahdolliset hyväksiluvut aiemmista opinnoista ovat mahdollisia vasta tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen. Ammattitaitoa edistävää harjoittelua ei voi sosiaali- ja terveysalalla suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa, vaan sen tilalle sovitaan muita opintoja esim. välitarjottimen tai toisten kampusten/ryhmien tarjonnasta, jolloin opiskelupäivät ja -tavat määräytyvät ko. opintojen toteutuksen mukaan. Opinnoista sovitaan yhdessä tuutoropettajan kanssa opintojen alkaessa. Voit ottaa myös muuta tarjontaa opintosuunnitelmaasi muiden ryhmien tarjonnasta.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa kohdellaan tasavertaisesti tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Avoimen AMK:n opintoihin ei voi saada Kelan myöntämää opintotukea. Muista tuista, esim. työllisyystuella opiskelusta kannattaa kysyä oman kotipaikkakunnan TE-toimistosta jo ennen opintoihin hakeutumista.

Tarvittavat opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset, sote-alan terveydentilasuositukset

Olet itse vastuussa siitä, että sinulla on riittävät opiskeluvalmiudet (kielitaito, tieteellisen kirjoittamisen taito) suoriutua ammattikorkeakouluopinnoista ja pystyt etenemään opinnoissasi muun ryhmän mukana. Ammattikorkeakouluopiskelijan kielitaidon tasovaatimus on C1 koskien koulutuksen opiskelukieltä (suomi), jotta suoriudut esseevastausten ja raporttien kirjoittamisesta. Jos äidinkielesi ja/tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, lähetä kopio kielitutkinnosta (taitotaso vähintään 3) sähköpostitse avoimen AMK:n toimistoon: avoinamk@laurea.fi. Todistuskopion tulee olla perillä ilmoittautumispäivänä.

Sosiaali- ja terveysalan terveydentilasuositukset
Sosiaali- ja terveysalan opintoihin ilmoittautuvan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun (harjoittelu mahdollista vasta tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen).

Ilmoittautuminen polkuopintoihin

Polkuopintoihin ilmoittautuminen on kaksi kertaa vuodessa, elo- ja joulukuussa. Englanninkielisiin koulutuksiin ei oteta avoimen AMK:n polkuopiskelijoita. Tammikuussa 2018 alkavien koulutusten polkuopintojen ilmoittautuminen on maanantaina 4.12.2017 klo 8.00. Ilmoittautumisaikaa voidaan jatkaa, mikäli koulutuksen opiskelupaikat eivät täyty. Linkki ilmoittautumislomakkeelle päivitetään tälle sivulle lähempänä ilmoittautumisen alkua.

Valintahaastattelu tai puhelinhaastattelu

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittautuneista kutsutaan ilmoittautumisjärjestyksen perusteella valintahaastatteluun polkuopiskelupaikkoja vastaava määrä henkilöitä per koulutus. Haastatteluiden ajankohdat täsmentyvät ennen ilmoittautumisen alkua. Haastatteluaikaa ei ole mahdollista muuttaa! Ota haastatteluun mukaasi viimeisin koulutodistuksesi tai opintosuoritusote. 

  • liiketalous Leppävaara ja Otaniemi, matkailu- ja ravitsemisala, tietojenkäsittely, turvallisuusala:
    tiistai 5.12. Leppävaaran kampus
  • kaikki sosiaali- ja terveysalan koulutukset: tiistai 12.12. Tikkurilan kampus
    (koskee myös verkko-opintoina toteutettavaa Otaniemen sosionomikoulutusta)
  • liiketalous Hyvinkää ja Lohja: keskiviikko 13.12. klo 12-16 Tikkurilan kampus
  • Tikkurilan liiketalouden verkko-opintoina toteutettavaan koulutukseen ilmoittautuneille voidaan soittaa käytännön asioiden varmistamiseksi.

Polkuopintopaikat, kevät 2018

Polkuopintoja on sekä päiväopiskeluna että monimuoto-opiskeluna toteutettaviin koulutuksiin. Opiskelupaikkoja tulee tarjolle syksyn yhteishaussa olleisiin koulutuksiin, kevään 2018 aloittaviin ryhmiin.  Opiskelupaikkojen lukumäärä on ilmoitettu alla listassa koulutuksittain suluissa. Kampuksen nimen perässä on aloittavan opiskelijaryhmän ryhmätunnus, jonka perusteella voit tutustua lukujärjestykseen, kun kevään 2018 aikataulut julkaistaan.

Päiväopiskelu

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää läsnäoloa lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväaikaan.

Monimuoto-opiskelu 

Keväällä 2018 alkavien monimuotototeutusten lähiopetuspäivät vaihtelevat koulutuksittain. Ilmoitettujen lähiopetuspäivien lisäksi voi täydentävän osaamisen opintoja olla muinakin päivinä. 

Monimuotototeutus verkko-opintoina

Tässä monimuotototeutuksessa opiskelu suoritetaan kokonaan verkossa. Verkko-opinnoissa lähitapaamisia on ainoastaan opintojen alussa (perehdytys ja ryhmäytyminen), minkä jälkeen lähitapaamisia on kerran lukukaudessa. Opintojen aikana muut tapaamiset tapahtuvat verkossa. Verkko-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta. Tämä opiskelumuoto sopii verkko-opiskelusta motivoituneille opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä sekä niille, jotka asuvat etäällä Laurean kampuksilta. Verkko-opinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus kehittää omaa työtään tai oman työpaikkansa toimintaa opintojen sisältöjen puitteissa.

Ohjeita ilmoittautumislomakkeen täyttöön

Lomakkeella kysytään tavanomaiset henkilö- ja yhteystiedot sekä asuinpaikka- ja kotikuntatieto. Todistusjäljennöksiä ei tarvita liitteeksi, eikä lomakkeella kysytä myöskään aiempien opintojen keskiarvotietoja.  Ilmoittautumista on rajoitettu siten, että voit ilmoittautua kerralla vain yhteen koulutukseen polkuopiskelijaksi. Mikäli olet jo täyttänyt ilmoittautumislomakkeen, et voi enää jonotuslistalta päästä ilmoittautumaan toiseen vaihtoehtoon, vaikka paikkoja vapautuisi.

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikki opintoihin ilmoittautuneet kutsutaan ilmoittautumisjärjestyksen perusteella lyhyeen valintahaastatteluun. Tikkurilan liiketalouden verkko-opintoina toteutettavaan koulutukseen ilmoittauneiden haastattelu voidaan toteuttaa myös puhelinhaastatteluna.  Haastatteluaikaa tai -päivää ei voi vaihtaa.

Näet ilmoittautumislomakkeelta heti, montako paikkaa missäkin koulutuksessa on vapaana. Valitse listalta haluamasi vaihtoehto. Paikka on varattuna sinulle 20 minuuttia valinnan tekemisestä. Jos saat ilmoittautumislomakkeen auki, voit rauhassa kirjoittaa siihen tietosi. Saat onnistuneesta ilmoittautumisesta pdf-vahvistuksen sähköpostiisi. HUOM! Ilmoittautumisen jälkeen saat erikseen kutsun valintahaastatteluun ja vasta haastattelupäivän jälkeen opiskelupaikan vahvistuspyynnön, jos olet tullut valituksi. Laurean avoimen AMK:n vuosimaksu, 400 euroa, on maksettava polkuopintopaikan vahvistamisen yhteydessä verkkopankissa tai luottokortilla. Maksamattomat ilmoittautumiset poistetaan, eikä niitä huomioida opiskelupaikkoja täytettäessä. 

Koska polkuopintopaikkoja on tarjolla vain muutama paikka per koulutus, täyttyvät suosituimpien koulutusten opiskelupaikat yleensä heti ilmoittautumisen alkaessa. Mikäli opiskelupaikat ovat ilmoittautumishetkellä jo täynnä, lisää itsesi jonotuslistalle antamalla nimesi, sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi. Järjestelmä näyttää sinulle sijoituksesi jonotuslistalla, mutta et saa muuta vahvistusta. Jos opiskelupaikkoja vapautuu, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. Muista seurata myös sähköpostitilisi roskapostikansiota! Sinulla on viestin saapumisen jälkeen 24 tuntia aikaa täyttää ilmoittautumislomake. Tämän jälkeen opiskelupaikkaa tarjotaan seuraavalle jonottajalle ja menetät mahdollisuutesi polkuopintopaikkaan. Jonotuslistalta on mahdollisuus päästä ilmoittautumaan opintoihin ilmoittautumisajan alkamisen jälkeen, jos edellä olevan ilmoittautuminen poistuu em. syistä tai hän saa opiskelupaikan Laureassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa yhteishaun varasijamenettelyn kautta. 

Avoimen AMK:n opiskelumaksu palautetaan ennen opintojen alkua vain siinä tapauksessa, että saat tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelupaikan Laureassa yhteishaun varasijajärjestelyn kautta. Tutkinto-opiskelupaikka toisessa AMK:ssa ei ole peruste rahojen palautukselle, koska voit olla samanaikaisesti avoimen AMK:n opiskelijana Laureassa. Opintojen alkamisen jälkeen noudatetaan Laurean avoimen AMK:n yleisiä peruutusehtoja, eikä vuosimaksua palauteta edes osittain riippumatta siitä, käytätkö vuoden opiskeluoikeuttasi Laurean avoimessa AMK:ssa.   

Opintojen aikataulut

Opintojen aikataulut julkaistaan ASIO-järjestelmän Opiskelijalukkarit-osiossa syksyn aikana. Katso ylempää kohdasta Polkuopintopaikat koulutus- ja kampuskohtaiset ryhmätunnukset ja tutustu lukujärjestysohjeeseen. Aikatauluihin voi tulla vielä muutoksia ennen lukuvuoden aloitusta. Tutustu myös kampusten täydentävien opintojen aikatauluihin, jos sinulla on tarve suunnitella oma lukujärjestyksesi ennen opintojen alkua. Täydentävien opintojen tunnus lukujärjestyksessä on TO-alkuinen. Opinnot alkavat oman ryhmäsi aikataulun mukaan, tarkista aloitusaika kampuskohtaisilta sivuilta (tammikuussa alkavien opintojen osalta päivitetyt sivut julkaistaan viimeistään 24.11.2017).

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä suorittanut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Tammikuussa 2018 alkavia tutkinto-opintoja koskeva avoimen AMK:n erillishaku on marraskuussa 2017.  Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. Lisätietoja hakemisesta: https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/erillishaku.

 

 

Lisätietoja

Sari Kinnaslampi
suunnittelija, avoin AMK
avoinamk(at)laurea.fi

 

Opiskelutavat

Päiväopiskelu vaatii mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväsaikaan.

Monimuoto-opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Monimuoto-opetuksen lähiopetuspäivät vaihtelevat koulutuksittain keväällä 2018 alkavissa opinnoissa. Opintojen alussa ja tarvittaessa lukuvuoden aikana voidaan järjestää intensiivitoteutuksia. Opintoihin kuuluu lähiopetuspäivien ulkopuolella tehtäviä oppimistehtäviä ja projekteja, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätöinä hyödyntäen virtuaaliopiskelua. Monimuoto-opiskelu sopii erityisesti opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä. Lue lisää laurealaisista opiskelumuodoista Opiskelutavat-sivulta.


 Tiedotteet

 

 

Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n opintoihin alkaa 7.8.https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Ilmoittautuminen-Laurean-avoimen-AMKn-opintoihin-syksylla-2017.aspx2017-07-31T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/DSC_4606v2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n opintoihin alkaa 7.8.

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot