https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=41<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Avoin_AMK.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Polkuopinnot (AMK)

Ilmoittautuminen

Linkki ilmoittautumislomakkeelle päivitetään tälle sivulle elokuun alussa.

Polkuopintoihin ilmoittautuminen on kaksi kertaa vuodessa, elo- ja joulukuussa. Ilmoittautuminen syksyllä 2017 alkaviin polkuopintoihin on 7.8.  klo 8.00 - 9.8.2017 klo 16.00. Opiskelupaikkoja on tarjolla kevään 2017 yhteishaussa oleviin suomenkielisiin koulutuksiin  lukuunottamatta Leppävaaran turvallisuusalan sekä Tikkurilan tietojenkäsittelyn koulutuksia. Englanninkielisiin koulutuksiin ei oteta lainkaan avoimen AMK:n polkuopiskelijoita.

Valintahaastattelu sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin ilmoittautuneista kutsutaan ilmoittautumisjärjestyksen perusteella valintahaastatteluun polkuopiskelupaikkoja vastaava määrä henkilöitä per koulutus. Haastattelu on Laurean Tikkurilan kampuksella torstaina 10.8. Haastatteluaikaa ei ole mahdollista muuttaa! Ota haastatteluun mukaasi viimeisin koulutodistuksesi tai opintosuoritusote. Mikäli paikkoja valintahaastattelun jälkeen vapautuu, olemme yhteydessä jonotuslistalla seuraaviin.   

Tarvittavat opiskeluvalmiudet

Olet itse vastuussa siitä, että sinulla on riittävät opiskeluvalmiudet (kielitaito, tieteellisen kirjoittamisen taito) suoriutua ammattikorkeakouluopinnoista ja pystyt etenemään opinnoissasi muun ryhmän mukana. Ammattikorkeakouluopiskelijan kielitaidon tasovaatimus on C1 koskien koulutuksen opiskelukieltä (suomi), jotta suoriudut esseevastausten ja raporttien kirjoittamisesta.

Opintojen aikataulut

Opintojen aikataulut ovat ASIO-järjestelmän Opiskelijalukkarit-osiossa. Katso alta koulutus- ja kampuskohtaiset ryhmätunnukset ja tutustu lukujärjestysohjeeseen. Aikatauluihin voi tulla vielä muutoksia ennen lukuvuoden aloitusta. Tutustu myös kampusten täydentävien opintojen aikatauluihin ja suunnittele oma lukujärjestyksesi. Täydentävien opintojen tunnus lukujärjestyksessä on TO-alkuinen.

Polkuopintopaikat, syksy 2017

Polkuopintoja on sekä päiväopiskeluna että monimuoto-opiskeluna toteutettaviin koulutuksiin. Opiskelupaikkoja tulee tarjolle syksyn 2017 aloittaviin ryhmiin.  Opiskelupaikkojen lukumäärä on ilmoitettu alla listassa koulutuksittain suluissa.

Päiväopiskelu

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää läsnäoloa lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu sekä yksin että ryhmätyönä toteutettavia projekteja ja muita oppimistehtäviä.   

Monimuoto-opiskelu 

Monimuodon läsnäoloa vaativa lähiopetus toteutuu syksyllä 2017 alkavissa koulutuksissa perjantaisin ja lauantaisin, ellei koulutuksen tiedoissa ole muuta mainittu. Opiskeluun sisältyy myös intensiiviviikko lukukausittain tarvittaessa sekä lähiopetuspäivien ulkopuolella tehtäviä oppimistehtäviä ja projekteja, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätöinä. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa. Voit ottaa myös muuta tarjontaa opintosuunnitelmaasi esim. päiväopintojen tarjonnasta. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta. Monimuoto-opiskelu sopii erityisesti opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä. HUOM! Sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutuksessa ammattitaitoa edistävän harjoittelun tilalle polkuopiskelija ottaa muita opintoja esim. välitarjottimen, päiväopiskelun ryhmien tai FUASin tarjonnasta, jolloin opiskelupäivät määräytyvät ko. opintojen toteutuksen mukaan. Opinnoista sovitaan yhdessä tuutoropettajan kanssa opintojen alkaessa. 

Monimuotototeutus verkko-opintoina

Tässä monimuotototeutuksessa opiskelu suoritetaan kokonaan verkossa. Verkko-opinnoissa lähitapaamisia on ainoastaan opintojen alussa (perehdytys ja ryhmäytyminen), minkä jälkeen lähitapaamisia on kerran lukukaudessa. Opintojen aikana muut tapaamiset tapahtuvat verkossa. Verkko-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta. Tämä opiskelumuoto sopii verkko-opiskelusta motivoituneille opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä sekä niille, jotka asuvat etäällä Laurean kampuksilta. Verkko-opinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus kehittää omaa työtään tai oman työpaikkansa toimintaa opintojen sisältöjen puitteissa.

 

Ohjeita ilmoittautumislomakkeen täyttöön

Lomakkeella kysytään tavanomaiset henkilö- ja yhteystiedot sekä asuinpaikka- ja kotikuntatieto. Todistusjäljennöksiä ei tarvita liitteeksi, eikä lomakkeella kysytä myöskään aiempien opintojen keskiarvotietoja.  Ilmoittautumista on rajoitettu siten, että voit ilmoittautua kerralla vain yhteen koulutukseen polkuopiskelijaksi.

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan opintoihin ilmoittautuneet kutsutaan ilmoittautumisjärjestyksen perusteella lyhyeen valintahaastatteluun Tikkurilan kampukselle. Haastattelupäivä on torstai 10.8., haastatteluaikaa tai -päivää ei voi vaihtaa.

Näet ilmoittautumislomakkeelta heti, montako paikkaa missäkin koulutuksessa on vapaana. Valitse listalta haluamasi vaihtoehto. Paikka on varattuna sinulle 20 minuuttia valinnan tekemisestä. Jos saat ilmoittautumislomakkeen auki, voit rauhassa kirjoittaa siihen tietosi. Saat onnistuneesta ilmoittautumisesta pdf-vahvistuksen sähköpostiisi. Laurean avoimen AMK:n vuosimaksu, 400 euroa, on maksettava polkuopintopaikan vahvistamisen yhteydessä verkkopankissa tai luottokortilla. Maksamattomat ilmoittautumiset poistetaan, eikä niitä huomioida opiskelupaikkoja täytettäessä. 

Koska polkuopintopaikkoja on tarjolla vain muutama paikka per koulutus, täyttyvät suosituimpien koulutusten opiskelupaikat yleensä heti ilmoittautumisen alkaessa. Mikäli opiskelupaikat ovat ilmoittautumishetkellä jo täynnä, lisää itsesi jonotuslistalle antamalla nimesi, sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi. Järjestelmä näyttää sinulle sijoituksesi jonotuslistalla, mutta et saa muuta vahvistusta. Jos opiskelupaikkoja vapautuu, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. Muista seurata myös sähköpostitilisi roskapostikansiota! Sinulla on viestin saapumisen jälkeen 24 tuntia aikaa täyttää ilmoittautumislomake. Tämän jälkeen opiskelupaikkaa tarjotaan seuraavalle jonottajalle ja menetät mahdollisuutesi polkuopintopaikkaan. Jonotuslistalta on mahdollisuus päästä ilmoittautumaan opintoihin ilmoittautumisajan alkamisen jälkeen, jos edellä olevan ilmoittautuminen poistuu em. syistä tai hän saa opiskelupaikan Laureassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa yhteishaun varasijamenettelyn kautta. 

Avoimen AMK:n opiskelumaksu palautetaan ennen opintojen alkua vain siinä tapauksessa, että saat tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelupaikan Laureassa yhteishaun varasijajärjestelyn kautta. Tutkinto-opiskelupaikka toisessa AMK:ssa ei ole peruste rahojen palautukselle, koska voit olla samanaikaisesti avoimen AMK:n opiskelijana Laureassa. Opintojen alkamisen jälkeen noudatetaan Laurean avoimen AMK:n yleisiä peruutusehtoja, eikä vuosimaksua palauteta edes osittain riippumatta siitä, käytätkö vuoden opiskeluoikeuttasi Laurean avoimessa AMK:ssa. 

Polkuopintojen kuvaus

Polkuopinnot-käsitettä käytetään opintojen kokonaisuudesta, joka suoritetaan avoimessa ammattikorkeakoulussa tavoitteellisesti ennen tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista (Avoin AMK -verkoston suositus polkuopintoprosessista). Polkuopinnot toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun integroituina opintoina tutkintoon johtavan koulutuksen kanssa samoissa ryhmissä. 

Koulutuksia on tarjolla sekä päiväopiskeluna että monimuotototeutuksina. Päiväopiskelu vaatii mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväsaikaan. Monimuoto-opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Monimuoto-opetuksen lähiopetuspäivät ovat syksyllä 2017 alkavissa koulutuksissa perjantaisin ja lauantaisin. Lisäksi sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutuksessa ammattitaitoa edistävän harjoittelun tilalle polkuopiskelija ottaa muita opintoja esim. välitarjottimen, FUASin tai päiväopiskelun ryhmien tarjonnasta, jolloin opiskelupäivät ja -tavat määräytyvät ko. opintojen toteutuksen mukaan. Opinnoista sovitaan yhdessä tuutoropettajan kanssa opintojen alkaessa. Opintojen alussa ja tarvittaessa lukuvuoden aikana voidaan järjestää intensiivitoteutuksia. Opintoihin kuuluu lähiopetuspäivien ulkopuolella tehtäviä oppimistehtäviä ja projekteja, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätöinä. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa. Voit ottaa myös muuta tarjontaa opintosuunnitelmaasi esim. päiväopintojen tarjonnasta. Monimuoto-opiskelu sopii erityisesti opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä. Lue lisää laurealaisista opiskelumuodoista Opiskelutavat-sivulta.

Polkuopinto-opiskelijalla on oikeus samaan ohjaukseen ja tukeen kuin tutkinto-opiskelijoilla. Opiskelijoille nimetään henkilökohtainen tuutoropettaja.  Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa kohdellaan tasavertaisesti tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Avoimen AMK:n opintoihin ei voi saada Kelan myöntämää opintotukea. Muista tuista, esim. työllisyystuella opiskelusta kannattaa kysyä oman kotipaikkakunnan TE-toimistosta.

Opintojen kokonaisuus suunnitellaan yhdessä tuutoropettajan kanssa opiskelun alkaessa, opintojaksoille ei tarvitse erikseen ilmoittautua etukäteen. Käytännössä tämä tarkoittaa koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja (60 op). Ammattitaitoa edistävää harjoittelua ei voi sosiaali- ja terveysalalla suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa, vaan sen tilalle sovitaan muita opintoja.

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä suorittanut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Syksyllä 2017 alkavia tutkinto-opintoja koskeva avoimen AMK:n erillishaku on 17.-31.5.2017.  Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. Lisätietoja hakemisesta: https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/erillishaku.

 

 

​Lisätietoja

Sari Kinnaslampi
suunnittelija, avoin AMK
avoinamk(at)laurea.fi

Tietoa opintonsa aloittavalle

Katso opintojen aloitusaika kampuskohtaisilta sivuilta.

 

Opiskelijan lukujärjestys

ASIO-tilanvarausjärjestelmässä voit etsiä oman tulevan opiskeluryhmäsi lukujärjestyksen vaikka sinulla ei vielä olekaan Laurea-tunnuksia.  

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot