https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=41<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Avoin_AMK.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Ilmoittautuminen avoimen AMK:n opintojaksoille

Ilmoittautuminen syksyn 2017 avoimen AMK:n tarjonnassa oleville opintojaksoille on 14.-20.8.2017Opintotarjontataulukossa näkyvä ilmoittautumisaika koskee vain opiskelijoita, joilla on voimassaoleva opinto-oikeus Laureassa. Tutustu tarjontaan ja opintojen aikatauluihin ennen ilmoittautumisen alkua ja suunnittele oma lukujärjestyksesi.

Ilmoittautuminen opintoihin

Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille

Tutustu ensin opintotarjontaan opintotarjontataulukossa sekä mahdollisen lähiopetuksen aikatauluun Asion Opiskelijalukkarit-osiossa. Ilmoittautuminen on sitova ja opiskelumaksu on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä (ellet ole maksanut vuosimaksua kuluvalle vuodelle aiemmin). Tarkista ennen ilmoittautumista opintojakson toteutuskieli, mahdolliset esitietovaatimukset sekä pakollista läsnäoloa vaativat lähiopetuspäivät. Ylemmän AMK-tutkinnon opintojaksoilla on esitietovaatimuksena aina aiempi korkeakoulututkinto.

Opintotarjontaan voit tutustua opintotarjontataulukossa. Valitsemalla hakuehdoksi lukukauden (esim. syksy 2017) saat näkyviin koko Laurean opintotarjonnan. Rajaa taulukon pudotusvalikoista näkyviin avoimen AMK:n tarjonta valitsemalla "X" sarakkeesta "Sopii avoimen AMK:n opiskelijalle".  Hakua voit lisäksi rajata myös kampuksen tai opintojen virtuaalisuuden mukaan. Voit rajata opintojaksojen listaa myös esim. koulutuksen/ryhmän nimen mukaan.  Taulukossa näkyvä ilmoittautumisaika ja -ohje koskee vain tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoitamme. Opintojakson nimi toimii linkkinä SoleOPSin toteutussuunnitelmaan.

Valitse ilmoittautumislomakkeella haluamasi maksuvaihtoehto (vuosimaksu, aiemmin maksettu vuosimaksu, opintopistekohtainen maksu) ja sen jälkeen opinnot, joille haluat ilmoittautua. Kevään 2017 ilmoittautumisten yhteydessä maksamsi vuosimaksu kattaa opinnot 31.12.2017 asti. Vuosimaksu 2017-2018 kattaa opinnot Laureassa 31.7.2018 asti. FUAS-liittouman purkautumisen vuoksi voit opiskella HAMKin ja LAMKin opintoja vain 31.12.2017 asti Laurean vuosimaksulla. Opintojaksokohtaisten maksujen, 15 euroa/opintopiste, kokonaishinta päivittyy valitsemiesi opintojen perusteella.  Mikäli olet maksanut vuosimaksun Hämeen tai Lahden ammattikorkeakouluun, voit samalla vuosimaksulla suorittaa opintoja myös Laureassa 31.12.2017 asti. Liitä HAMKin tai LAMKin maksukuitti ilmoittautumislomakkeelle. Ylemmän AMK-tutkinnon opintoihin ilmoittautuvalta vaaditaan aiempi, soveltuva korkeakoulututkinto.

Ilmoittaudu opintoihin: https://www.lyyti.in/avoinamk_laurea_s2017

Opintojaksojen aikataulut

Opintojaksojen aikataulut ovat Asio-järjestelmän Opiskelijalukkarit-osiossa. Voit tarkastella joko ryhmien aikatauluja lukukausittain tai yksittäisten opintojaksojen aikatauluja Vapaan aikatauluhaun kautta. Vapaassa aikatauluhaussa syötä hakukenttään opintojakson koodi tai nimen osa. Ryhmien aikataulut näet valitsemalla ensin lukukauden ja sen jälkeen ryhmä(t), jonka opintojaksoja haluat tarkastella/valita. Ryhmien aikatauluja pääset tarkastelemaan myös Asion etusivun hakukentän kautta. Syötä hakukenttään ryhmäkoodi ja navigoi ryhmäkalenterissa vasemmalla olevan kalenterin avulla.

Muutokset aikatauluissa ovat mahdollisia, joten tarkista aikataulu Asiosta aina ennen opintojen alkua ja saavu paikalle, kun opinnot alkavat.  Ennen ilmoittautumista tutustu myös avoimen AMK:n opintomaksuihin sekä peruutusehtoihin - rahoja ei palauteta opinto-oikeuden alkamisen jälkeen.

Opintomaksut

Laurea-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintopistekohtainen hinta on 15 euroa/opintopiste 1.1.2016 alkaen.  (Laurean vararehtorin päätös 16/2015, 27.10.2015)

Avoimen ammattikorkeakoulun vuosimaksu 1.1.2016 alkaen on 400 euroa. Vuosimaksulla voit suorittaa yhden vuoden aikana rajattomasti opintopisteitä. Opintojaksoista, joista koituu ammattikorkeakoululle lisämaksua, kustannukset peritään opiskelijalta. Näitä ovat mm. ammattitaitoa edistävään harjoitteluun kohdistuvat ohjaus- ja suojavaatemaksut. (Laurean vararehtorin päätös 1/2014, 19.5.2014).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin myönnetään aina vain määräaikainen opinto-oikeus. Jos opintosi venyvät, voit hakea lisäaikaa maksamalla uudesta opiskeluajasta siten, kuin avoimen maksuista on erikseen määritelty.

Kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12. Voit osallistua myös touko-elokuun aikana toteutettaviin kesäopintoihin, mikäli opintojaksot ovat avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa. Vuosimaksu (400 euroa) oikeuttaa opiskeluun myös toisissa FUAS-ammattikorkeakouluissa (HAMK ja LAMK) samoin ehdoin 31.12.2017 asti. Ilmoittautuminen toisen FUAS-ammattikorkeakoulun opintoihin on tehtävä suoraan opinnot järjestävään AMKiin.

Ilmoittautumisen peruminen

Kirjallinen ilmoittautuminen opintojaksolle on sitova. Mikäli perut ilmoittautumisesi viimeistään 14 vuorokautta ennen opetuksen alkua, sinulle voidaan pyynnöstä palauttaa 80 % opintomaksusta. Opintomaksua ei palauteta jo alkaneesta opintojaksosta. Verkko-opintojakson opetus katsotaan alkaneeksi silloin, kun pääset opintojakson sivuille oppimisympäristössä.

Huom! Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk(at)laurea.fi. Opintojakson opettajalle tehtyä perumista ei hyväksytä. TE-toimiston kielteinen päätös ei oikeuta ilmoittautumisen peruutukseen ja maksun palutukseen. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmistathan osallistumismahdollisuutesi TE-toimistosta ennen opintoihin osallistumista.

Vuosimaksua 400 euroa ei palauteta miltään osin, koska sillä saa opiskeluoikeuden vuodeksi. Vaikka et käytä oikeuttasi, se ei oikeuta opintomaksun osittaiseenkaan palautukseen.

Arviointi

Aito työelämäosaaminen tulee näkyväksi eri konteksteissa hieman eri tavoin. Osaaminen tunnistetaan tieto-, taito- ja arvo-osaamisena sekä kokemuksellisena osaamisena, joihin sisältyy yksilön ja yhteisön osaaminen.

Kehittämishankkeessa arvioidaan yksilön ja hankeyhteisön oppimista, kehittämishankkeen prosessien etenemistä, merkitystä ja vaikuttavuutta sekä saavutettuja tuloksia (Kehittämispohjaisen oppimisen strategia 2011). 

Arvioinnille on asetettu monia kriteereitä: sen tulee olla oikeudenmukaista, monipuolista, luotettavaa, tehokasta ja systemaattista. Arviointi on tasapuolista eli riippumatonta arvioitavan iästä, sukupuolesta tai etnisestä taustasta. Tätä tukee arvioinnin läpinäkyvyys. Tasa-arvoperiaatteen mukaisesti sukupuolisesti tai rodullisesti loukkaavan materiaalin tuottaminen opintojen yhteydessä ei ole hyväksyttävää, vaan se voi johtaa kurinpitotoimiin (esimerkiksi oppimistehtävän hylkäykseen).

Opintojaksot suoritetaan opintojaksokuvauksessa kerrotulla tavalla. Arvioinnissa noudatetaan Laurean tutkintosääntöä.

Opintojaksot arvioidaan pääsääntöisesti käyttäen seuraavaa asteikkoa:
kiitettävä (5),
hyvä (4 - 3),
tyydyttävä (2 - 1) ja
hylätty (0).

Opintojaksot, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty (H/0), on mainittu erikseen.

Opintosuoritukset kirjataan Laurean opintosuoritusrekisteriin ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista annetaan opiskelijalle opintosuoritusote.
 

Polkuopinnot

Lisätietoa koulutuksista on Polkuopinnot-sivulla. Ilmoittautuminen syksyn 2017 avoimen AMK:n polkuopintoihin on 7.8. klo 8.00 - 9.8.2017 klo 16.00.

Ylemmän AMK-tutkinnon polkuopintojen hakuaika on 1.7. - 6.8.2017. Lisätietoja  Ylemmät AMK-opinnot avoimessa AMK:ssa -sivulta.

Oman ammattikorkeakoulun opiskelijat

Laurean omat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua oman ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opiskelijoiksi. Omat opiskelijat voivat valita opintojaksoja koko Laurean ja FUASin tarjonnasta ja he ilmoittautuvat SoleHOPSin kautta toteutuksille ilmoittautumisaikoina.

 

 

 Tiedotteet

 

 

Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n opintoihin alkaa 7.8.https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Ilmoittautuminen-Laurean-avoimen-AMKn-opintoihin-syksylla-2017.aspx2017-07-31T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/DSC_4606v2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n opintoihin alkaa 7.8.
Avoimen AMK:n opinnot, kevät 2017https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Avoimen-AMKn-opinnot,-kevat-2017.aspx2016-12-06T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Opiskelijat%20kirjastossa.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Avoimen AMK:n opinnot, kevät 2017
Potkua uralle - 60 opintopistettä juridiikkaa Laureassahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Potkua-uralle---60-opintopistettä-juridiikkaa-Laureassa.aspx2016-08-22T21:00:00ZPotkua uralle - 60 opintopistettä juridiikkaa Laureassa

 Tapahtumat

 

 

Soten toiminta suuronnettomuudessa - simulaatioharjoitus asiantuntijajohtajuuden tukena, 5 ophttps://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/Soten-toiminta-suuronnettomuudessa-simulaatioharjoitus-asiantuntijajohtajuuden-tukena-5-op.aspxSoten toiminta suuronnettomuudessa - simulaatioharjoitus asiantuntijajohtajuuden tukena, 5 op2017-10-26T06:00:00Z

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=190<a href="https://tilat.laurea.fi/asio/kalenterit2/index.php?guest=avoinrool/laurea#" target="_blank">Opintojaksojen aikataulut ASIO-järjestelmässä</a>Opintojen aikataulut
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=42<a href="https://opinto.laurea.fi/julkinen/fi/Opinnot" target="_blank">Opintojaksotarjonta</a>Opintojaksotarjonta
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=41<a href="https://soleops.laurea.fi" target="_blank">SoleOPS</a>Opetus- ja toteutussuunnitelmat SoleOPS-järjestelmässä

 Blogit

 

 

 Videot