https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=41<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Avoin_AMK.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Avoimen AMK:n opintotarjonta ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyn 2018 avoimen AMK:n tarjonnassa oleville opinnoille on päättynyt . Tutustu tarjontaan, opintojen aikatauluihin ja mahdollisiin esitietovaatimuksiin ennen ilmoittautumista opinnoille. Mikäli tarjonnassa on sinua kiinnostava opintojakso, joka ei vielä ole alkanut, voit kysellä vapaita paikkoja: avoinamk(at)laurea.fi.

Opintotarjonta ja opintojen aikataulut

Opintotarjontaa ja opintojen sisältöä voit tarkastella Laurean opetussuunnitelma -sivustolla. Valitse vasemmasta listasta Tarjontakorit > Avoin AMK.

Opintojen aikataulut ovat opintotarjontataulukossa. Aikataulut saat näkyviin klikkaamalla opintojakson koodia ja sen jälkeen kunkin toteutuksen tunnusta. Linkki on näkyvissä vain niissä opinnoissa, joissa on syksyllä 2018 alkava toteutus.

Muutokset aikatauluissa ovat mahdollisia, joten tarkista aikataulu aina ennen opintojen alkua ja saavu paikalle, kun opinnot alkavat.  Ennen ilmoittautumista tutustu myös avoimen AMK:n opintomaksuihin sekä peruutusehtoihin - rahoja ei palauteta opinto-oikeuden alkamisen jälkeen.

Nyt opinnot myös työpaikallesi – opi projektioppimisen avulla omassa työssäsi!

Tiesitkö, että voimme tuoda tradenomiopinnot myös yritykseesi ja opinnot ovat kaikille mahdollisia?

P2P (Peer to Peer) on liiketalouden moderni ja kansainvälinen oppimisympäristö, jossa opiskelijat, ohjaajat ja työelämän asiantuntijat työskentelevät yhdessä yritysten kehittämisprojekteissa. Tradenomin tutkinnon voi suorittaa myös työskentelemällä omassa yrityksessä projektioppimismallin mukaisissa oman yrityksen kehittämisprojekteissa.

Kehittämisprojekteja voivat olla esimerkiksi erilaiset yritysten ja julkisten palveluiden kehittämishankkeet. Hankkeissa voidaan tutkia, havainnollistaa ja kehittää mm. palvelumuotoilun keinoin asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita yritysten prosesseja, palveluketjuja ja palvelutuotteita.


Yrityksessä voidaan myös kouluttaa henkilökuntaa oman kehittämisprojektin avulla. Jos yrityksestä yksi tai useampi henkilö osallistuu projektioppimisen mallin mukaisesti kehittämisprojektiin opiskelijatiimin kanssa, hän voi saada tradenomin tutkintoon sisältyvän suorituksen opinnoista. Projektia voidaan tehdä joko Laurean tai yrityksen tiloissa ½ - 1 päivää viikossa projektista riippuen. Tutkintoon sisältyviä opintoja voi kerätä avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Kehittämisprojektit ovat laajuudeltaan pääsääntöisesti 15 opintopistettä.

Opintomaksut/henkilö: 
15 opintopisteen projekti (1 op/15 €) 225 €
Lukuvuosimaksu (rajattomasti opintopisteitä) 400 €

Lisätietoja Arja-Helena Meroselta, arja-helena.meronen@laurea.fi

Lue lisää projektioppimismallista

Ilmoittautuminen opintoihin

Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille

Tutustu ensin opintotarjontaan ja aikatauluihin opintotarjontataulukossa. Ilmoittautuminen on sitova ja opiskelumaksu on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä (ellet ole maksanut vuosimaksua kuluvalle vuodelle aiemmin). Tarkista ennen ilmoittautumista opintojakson toteutuskieli, mahdolliset esitietovaatimukset sekä pakollista läsnäoloa vaativat lähiopetuspäivät. Ylemmän AMK-tutkinnon opintojaksoilla on esitietovaatimuksena aina aiempi korkeakoulututkinto.

Valitse ilmoittautumislomakkeella haluamasi maksuvaihtoehto (aiemmin maksettu vuosimaksu tai opintopistekohtainen maksu) ja sen jälkeen opinnot, joille haluat ilmoittautua. Kevään 2018 ilmoittautumisten yhteydessä maksamasi vuosimaksu kattaa opinnot 31.12.2018 asti. Opintojaksokohtaisten maksujen, 15 euroa/opintopiste, kokonaishinta päivittyy valitsemiesi opintojen perusteella.  Ylemmän AMK-tutkinnon opintoihin ilmoittautuvalta vaaditaan aiempi, soveltuva korkeakoulututkinto.

Kevään 2019 opintotarjonta julkaistaan marraskuun lopussa ja ilmoittautuminen opintoihin on joulukuussa 2018.

Opintomaksut

Laurea-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintopistekohtainen hinta on 15 euroa/opintopiste 1.1.2016 alkaen.  (Laurean vararehtorin päätös 16/2015, 27.10.2015)

Avoimen ammattikorkeakoulun vuosimaksu 1.1.2016 alkaen on 400 euroa. Vuosimaksulla voit suorittaa yhden vuoden aikana rajattomasti opintopisteitä. Opintojaksoista, joista koituu ammattikorkeakoululle lisämaksua, kustannukset peritään opiskelijalta. Näitä ovat mm. ammattitaitoa edistävään harjoitteluun kohdistuvat ohjaus- ja suojavaatemaksut. (Laurean vararehtorin päätös 1/2014, 19.5.2014).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin myönnetään aina vain määräaikainen opinto-oikeus. Jos opintosi venyvät, voit hakea lisäaikaa maksamalla uudesta opiskeluajasta siten, kuin avoimen maksuista on erikseen määritelty.

Kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12. Voit osallistua myös touko-elokuun aikana toteutettaviin kesäopintoihin, mikäli opintojaksot ovat avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa.

Ilmoittautumisen peruminen

Kirjallinen ilmoittautuminen opintojaksolle on sitova. Mikäli perut ilmoittautumisesi viimeistään 14 vuorokautta ennen opetuksen alkua, sinulle voidaan pyynnöstä palauttaa 80 % opintomaksusta. Opintomaksua ei palauteta jo alkaneesta opintojaksosta. Verkko-opintojakson opetus katsotaan alkaneeksi silloin, kun pääset opintojakson sivuille oppimisympäristössä.

Huom! Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk(at)laurea.fi. Opintojakson opettajalle tehtyä perumista ei hyväksytä. TE-toimiston kielteinen päätös ei oikeuta ilmoittautumisen peruutukseen ja maksun palautukseen. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmistathan osallistumismahdollisuutesi TE-toimistosta ennen opintoihin osallistumista.

Vuosimaksua 400 euroa ei palauteta miltään osin, koska sillä saa opiskeluoikeuden vuodeksi. Vaikka et käytä oikeuttasi, se ei oikeuta opintomaksun osittaiseenkaan palautukseen.

Arviointi

Aito työelämäosaaminen tulee näkyväksi eri konteksteissa hieman eri tavoin. Osaaminen tunnistetaan tieto-, taito- ja arvo-osaamisena sekä kokemuksellisena osaamisena, joihin sisältyy yksilön ja yhteisön osaaminen.

Kehittämishankkeessa arvioidaan yksilön ja hankeyhteisön oppimista, kehittämishankkeen prosessien etenemistä, merkitystä ja vaikuttavuutta sekä saavutettuja tuloksia (Kehittämispohjaisen oppimisen strategia 2011). 

Arvioinnille on asetettu monia kriteereitä: sen tulee olla oikeudenmukaista, monipuolista, luotettavaa, tehokasta ja systemaattista. Arviointi on tasapuolista eli riippumatonta arvioitavan iästä, sukupuolesta tai etnisestä taustasta. Tätä tukee arvioinnin läpinäkyvyys. Tasa-arvoperiaatteen mukaisesti sukupuolisesti tai rodullisesti loukkaavan materiaalin tuottaminen opintojen yhteydessä ei ole hyväksyttävää, vaan se voi johtaa kurinpitotoimiin (esimerkiksi oppimistehtävän hylkäykseen).

Opintojaksot suoritetaan opintojaksokuvauksessa kerrotulla tavalla. Arvioinnissa noudatetaan Laurean tutkintosääntöä.

Opintojaksot arvioidaan pääsääntöisesti käyttäen seuraavaa asteikkoa:
kiitettävä (5),
hyvä (4 - 3),
tyydyttävä (2 - 1) ja
hylätty (0).

Opintojaksot, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty (H/0), on mainittu erikseen.

Opintosuoritukset kirjataan Laurean opintosuoritusrekisteriin ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista annetaan opiskelijalle opintosuoritusote.
 

Polkuopinnot

Lisätietoa koulutuksista (AMK) on Polkuopinnot-sivulla. Tammikuussa 2019 alkavien koulutusten polkuopintojen ilmoittautuminen alkaa 3.12.2018 klo 8.00. 

Ylemmän AMK-tutkinnon polkuopinnoista on lisätietoja  Ylemmät AMK-opinnot avoimessa AMK:ssa -sivulta.

Oman ammattikorkeakoulun opiskelijat

Laurean omat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua oman ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opiskelijoiksi. Omat opiskelijat voivat valita opintojaksoja koko Laurean tarjonnasta ja he ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta opintoihin ilmoittautumisaikoina.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=260<a href="https://lukkarit.laurea.fi" target="_blank">Lukkarikone</a>Lukujärjestykset
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=41<a href="https://ops.laurea.fi" target="_blank">Opinto-opas</a>Opinto-opas

 Blogit

 

 

 Videot