https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=41<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Avoin_AMK.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Ilmoittautuminen avoimen AMK:n opintoihin

Huom! Laurean kesäopinnot on tarkoitettu omille sekä FUAS-ammattikorkeakoulujen tutkinto- sekä polkuopiskelijoille. Kesäopintoja ei ole avattu yleiseen avoimen AMK:n tarjontaan. Seuraavan kerran avoimen AMK:n opintoihin on mahdollista ilmoittautua elokuussa.

Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille

Ilmoittautuminen on sitova ja opiskelumaksu on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä (ellet ole maksanut vuosimaksua kuluvalle lukuvuodelle aiemmin). Tarkista ennen ilmoittautumista opintojakson toteutuskieli, mahdolliset esitietovaatimukset sekä pakollista läsnäoloa vaativat lähiopetuspäivät. Ylemmän AMK-tutkinnon opintojaksoilla on esitietovaatimuksena aina aiempi korkeakoulututkinto.

Opintotarjontaan voit tutustua opintotarjontataulukossa. Valitsemalla hakuehdoksi lukukauden (esim. kevät 2017) saat näkyviin koko Laurean opintotarjonnan. Rajaa taulukon pudotusvalikoista näkyviin avoimen AMK:n tarjonta valitsemalla "X" sarakkeesta "Sopii avoimen AMK:n opiskelijalle".  Hakua voit lisäksi rajata myös kampuksen tai opintojen virtuaalisuuden mukaan. Voit rajata opintojaksojen listaa myös esim. koulutuksen/ryhmän nimen mukaan.  Taulukossa näkyvä ilmoittautumisaika ja -ohje koskee vain tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoitamme. Opintojakson nimi toimii linkkinä SoleOPSin toteutussuunnitelmaan.

Ilmoittautuminen opintoihin

Tutustu opintotarjontaan opintotarjontataulukossa. Valitse lomakkeella ensin haluamasi maksuvaihtoehto ja sen jälkeen opinnot, joille haluat ilmoittautua. Syksyllä 2016 maksettu vuosimaksu kattaa opinnot 31.7.2017 asti. Vuosimaksu 2017 kattaa opinnot vuonna 2017, opintojaksokohtaisten maksujen 15 euroa/opintopiste kokonaishinta päivittyy valitsemiesi opintojen perusteella.  Mikäli olet maksanut vuosimaksun syksyllä 2016 tai kevään 2017 ilmoittautumisen yhteydessä Hämeen tai Lahden ammattikorkeakouluun, voit samalla vuosimaksulla suorittaa opintoja myös Laureassa. Liitä HAMKin tai LAMKin maksukuitti ilmoittautumislomakkeelle. Ylemmän AMK-tutkinnon opintoihin ilmoittautuvalta vaaditaan aiempi, soveltuva korkeakoulututkinto.

Opintojaksojen aikataulut

Opintojaksojen aikataulut ovat Asio-järjestelmässä. Aikataulut ovat tarkemmin Opiskelijalukkarit-osiossa. Valitse ensin lukukausi ja sen jälkeen ryhmä(t), jonka opintojaksoja haluat tarkastella/valita. Yksittäisten opintojaksojen aikatauluja pystyt tarkastelemaan Vapaan aikatauluhaun kautta. Syötä hakukenttään opintojakson koodi tai nimen osa.

Muutokset aikatauluissa ovat mahdollisia, joten varmista aikataulu aina ennen opintojen alkua ja saavu paikalle, kun opinnot alkavat.  Ennen ilmoittautumista tutustu myös avoimen AMK:n opintomaksuihin.

Ilmoittautuminen avoimen AMK:n polkuopintoihin

Ilmoittautuminen syksyn 2017 avoimen AMK:n polkuopintoihin on 7.8. klo 8.00 - 9.8.2017 klo 16.00. Lisätietoa koulutuksista on Polkuopinnot -sivulla. Polkuopiskelijat valitaan koulutuksiin ilmoittautumisjärjestyksessä sekä sote-alalla lisäksi valintahaastattelun perusteella.

HUOM! Ylemmän AMK-tutkinnon polkuopintoihin hakeutumiseen on oma aikataulunsa, jonka voit tarkistaa Ylemmät AMK-opinnot avoimessa AMK:ssa -sivulta.

Oman ammattikorkeakoulun opiskelijat

Laurean omat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua oman ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opiskelijoiksi. Omat opiskelijat voivat valita opintojaksoja koko Laurean ja FUASin tarjonnasta ja he ilmoittautuvat SoleHOPSin kautta toteutuksille.

Opintomaksut

Laurea-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksokohtainen hinta on 15 euroa/opintopiste 1.1.2016 ja sen jälkeen alkavien opintoja koskien.  (Laurean vararehtorin päätös 16/2015, 27.10.2015)

Avoimen ammattikorkeakoulun vuosimaksu 1.1.2016 alkaen on 400 euroa. Vuosimaksulla voi suorittaa yhden vuoden aikana rajattomasti opintopisteitä. Opintojaksoista, joista koituu ammattikorkeakoululle lisämaksua, kustannukset peritään opiskelijalta. Näitä ovat mm. ammattitaitoa edistävään harjoitteluun kohdistuvat ohjaus- ja suojavaatemaksut. (Laurean vararehtorin päätös 1/2014, 19.5.2014).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin myönnetään aina vain määräaikainen opinto-oikeus. Jos opiskelijan opinnot venyvät, hän voi hakea lisäaikaa maksamalla uudesta opiskeluajasta siten, kuin avoimen maksuista on erikseen määritelty.

Kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12. Opiskelija voi osallistua myös touko-elokuun aikana toteutettaviin kesäopintoihin, mikäli opintojaksot ovat avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa. Vuosimaksu (400 euroa) oikeuttaa opiskeluun myös toisissa FUAS-ammattikorkeakouluissa (HAMK ja LAMK) samoin ehdoin. Ilmoittautuminen toisen FUAS-ammattikorkeakoulun opintoihin on tehtävä suoraan opinnot järjestävään AMKiin.

Ilmoittautumisen peruminen

Kirjallinen ilmoittautuminen opintojaksolle on sitova. Mikäli opiskelija peruu ilmoittautumisensa viimeistään 14 vuorokautta ennen opetuksen alkua, hänelle voidaan pyynnöstä palauttaa 80 % opintomaksusta. Opintomaksua ei palauteta jo alkaneesta opintojaksosta. Verkko-opintojakson opetus katsotaan alkaneeksi silloin, kun opiskelija pääsee opintojakson sivuille oppimisympäristössä.

Huom! Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk(at)laurea.fi. Opintojakson opettajalle tehtyä perumista ei hyväksytä. TE-toimiston kielteinen päätös ei oikeuta maksun peruutukseen. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmistathan osallistumismahdollisuutesi TE-toimistosta ennen opintoihin osallistumista.

Vuosimaksua 400 euroa ei palauteta miltään osin, koska sillä saa opiskeluoikeuden vuodeksi. Vaikka opiskelija ei käytä oikeuttaan, se ei oikeuta opintomaksun osittaiseenkaan palautukseen.

Arviointi

Aito työelämäosaaminen tulee näkyväksi eri konteksteissa hieman eri tavoin. Osaaminen tunnistetaan tieto-, taito- ja arvo-osaamisena sekä kokemuksellisena osaamisena, joihin sisältyy yksilön ja yhteisön osaaminen.

Kehittämishankkeessa arvioidaan yksilön ja hankeyhteisön oppimista, kehittämishankkeen prosessien etenemistä, merkitystä ja vaikuttavuutta sekä saavutettuja tuloksia (Kehittämispohjaisen oppimisen strategia 2011). 

Arvioinnille on asetettu monia kriteereitä: sen tulee olla oikeudenmukaista, monipuolista, luotettavaa, tehokasta ja systemaattista. Arviointi on tasapuolista eli riippumatonta arvioitavan iästä, sukupuolesta tai etnisestä taustasta. Tätä tukee arvioinnin läpinäkyvyys. Tasa-arvoperiaatteen mukaisesti sukupuolisesti tai rodullisesti loukkaavan materiaalin tuottaminen opintojen yhteydessä ei ole hyväksyttävää, vaan se voi johtaa kurinpitotoimiin (esimerkiksi oppimistehtävän hylkäykseen).

Opintojaksot suoritetaan opintojaksokuvauksessa kerrotulla tavalla. Arvioinnissa noudatetaan Laurean tutkintosääntöä.

Opintojaksot arvioidaan pääsääntöisesti käyttäen seuraavaa asteikkoa:
kiitettävä (5),
hyvä (4 - 3),
tyydyttävä (2 - 1) ja
hylätty (0).

Opintojaksot, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty (H/0), on mainittu erikseen.

Opintosuoritukset kirjataan Laurean opintosuoritusrekisteriin ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista annetaan opiskelijalle opintosuoritusote.

 

 

 Tiedotteet

 

 

Avoimen AMK:n opinnot, kevät 2017https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Avoimen-AMKn-opinnot,-kevat-2017.aspx2016-12-06T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Opiskelijat%20kirjastossa.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Avoimen AMK:n opinnot, kevät 2017
Potkua uralle - 60 opintopistettä juridiikkaa Laureassahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Potkua-uralle---60-opintopistettä-juridiikkaa-Laureassa.aspx2016-08-22T21:00:00ZPotkua uralle - 60 opintopistettä juridiikkaa Laureassa

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=190<a href="https://tilat.laurea.fi/asio/kalenterit2/index.php?guest=avoinrool/laurea#" target="_blank">Opintojaksojen aikataulut ASIO-järjestelmässä</a>Opintojen aikataulut
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=42<a href="https://opinto.laurea.fi/julkinen/fi/Opinnot" target="_blank">Opintojaksotarjonta</a>Opintojaksotarjonta
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=41<a href="https://soleops.laurea.fi" target="_blank">SoleOPS</a>Opetus- ja toteutussuunnitelmat SoleOPS-järjestelmässä

 Blogit

 

 

 Videot