https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=41<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Avoin_AMK.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Avoimen AMK:n opintotarjonta ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kevään 2018 avoimen AMK:n tarjonnassa oleville opinnoille on 11.-22.12.2017Opintotarjontataulukossa näkyvä ilmoittautumisaika koskee vain opiskelijoita, joilla on voimassaoleva opinto-oikeus Laureassa. Tutustu tarjontaan ja opintojen aikatauluihin ennen ilmoittautumisen alkua ja suunnittele oma lukujärjestyksesi.

Opintotarjonta

Opintotarjontaan voit tutustua opintotarjontataulukossa. Valitsemalla hakuehdoksi lukukauden (kevät 2018) saat näkyviin koko Laurean opintotarjonnan. Rajaa taulukon pudotusvalikoista näkyviin avoimen AMK:n tarjonta valitsemalla "X" sarakkeesta "Sopii avoimen AMK:n opiskelijalle". Hakua voit lisäksi rajata myös kampuksen tai opintojen virtuaalisuuden mukaan. Voit rajata opintojaksojen listaa myös esim. koulutuksen/ryhmän nimen mukaan. Taulukossa näkyvä ilmoittautumisaika ja -ohje koskee vain tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoitamme. Opintojakson nimi toimii linkkinä SoleOPSin toteutussuunnitelmaan.

Projektijohtamisen opinnot (Hyvinkää, liiketalous)

Projektijohtamisen opinnot (valittavat moduulit)

Edellytykset ja ohjaukseen osallistuminen
Ohjaustapaaminen ja tiimitapaaminen 1 pv/vko. Sen lisäksi virtuaaliset työvälineet ja itsenäinen työskentely, yhteensä n. 16 - 20 h/viikko/15 op:n projekti. Ohjaus- ja tiimitapaamiset voivat olla ma-pe, kuitenkin niin, että yhdellä projektilla on aina sama viikonpäivä (pois lukien mahdolliset tapahtuman järjestämisprojektit, jolloin tapahtuman ajankohta määrittelee työskentelypäivät). Voit valita yhden tai kaksi projektia lukukaudessa eli 15 tai 30 op.

Suosittelemme osallistumista kunkin lukukauden orientaatioviikolle, jos mahdollista. Näin saat perehdytyksen projektityöskentelyyn. Orientaatioviikko on pääsääntöisesti tammikuussa aloittaville opiskelijoille vko 2 ja elokuussa aloittaville vko 35.
 
Saat tiedon projektin aloituksesta sähköpostiisi viimeistään viikkoa ennen tapaamista.

Etukäteen on myös hyvä lukea kirjat:
Hallittu projekti - Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen, M. Mäntyneva, 2016
Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan perusta, R. Viitala & E. Jylhä, 2013

Lue lisää projektioppimismallista 

Nyt opinnot myös työpaikallesi – opi projektioppimisen avulla omassa työssäsi!

Tiesitkö, että voimme tuoda tradenomiopinnot myös yritykseesi ja opinnot ovat kaikille mahdollisia?

P2P (Peer to Peer) on liiketalouden moderni ja kansainvälinen oppimisympäristö, jossa opiskelijat, ohjaajat ja työelämän asiantuntijat työskentelevät yhdessä yritysten kehittämisprojekteissa. Tradenomin tutkinnon voi suorittaa myös työskentelemällä omassa yrityksessä projektioppimismallin mukaisissa oman yrityksen kehittämisprojekteissa.

Kehittämisprojekteja voivat olla esimerkiksi erilaiset yritysten ja julkisten palveluiden kehittämishankkeet. Hankkeissa voidaan tutkia, havainnollistaa ja kehittää mm. palvelumuotoilun keinoin asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita yritysten prosesseja, palveluketjuja ja palvelutuotteita.


Yrityksessä voidaan myös kouluttaa henkilökuntaa oman kehittämisprojektin avulla. Jos yrityksestä yksi tai useampi henkilö osallistuu projektioppimisen mallin mukaisesti kehittämisprojektiin opiskelijatiimin kanssa, hän voi saada tradenomin tutkintoon sisältyvän suorituksen opinnoista. Projektia voidaan tehdä joko Laurean tai yrityksen tiloissa ½ - 1 päivää viikossa projektista riippuen. Tutkintoon sisältyviä opintoja voi kerätä avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Kehittämisprojektit ovat laajuudeltaan pääsääntöisesti 15 opintopistettä.

Opintomaksut/henkilö: 
15 opintopisteen projekti (1 op/15 €) 225 €
Lukuvuosimaksu (rajattomasti opintopisteitä) 400 €

Lisätietoja Arja-Helena Meroselta, arja-helena.meronen@laurea.fi

Lue lisää projektioppimismallista

Opintojaksojen aikataulut

Opintojaksojen aikataulut ovat Asio-järjestelmän Opiskelijalukkarit-osiossa. Voit tarkastella joko ryhmien (tarjontataulukon sarake "Koulutus/ryhmä") aikatauluja lukukausittain tai yksittäisten opintojaksojen aikatauluja Vapaan aikatauluhaun kautta. Vapaassa aikatauluhaussa syötä hakukenttään opintojakson koodi tai nimen osa. Ryhmien aikataulut näet valitsemalla ensin lukukauden ja sen jälkeen ryhmä(t), jonka opintojaksoja haluat tarkastella/valita. Ryhmien aikatauluja pääset tarkastelemaan myös Asion etusivun hakukentän kautta. Syötä hakukenttään ryhmäkoodi ja navigoi ryhmäkalenterissa vasemmalla olevan kalenterin avulla.

Muutokset aikatauluissa ovat mahdollisia, joten tarkista aikataulu Asiosta aina ennen opintojen alkua ja saavu paikalle, kun opinnot alkavat.  Ennen ilmoittautumista tutustu myös avoimen AMK:n opintomaksuihin sekä peruutusehtoihin - rahoja ei palauteta opinto-oikeuden alkamisen jälkeen.

Ilmoittautuminen opintoihin

Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille

Tutustu ensin opintotarjontaan opintotarjontataulukossa sekä mahdollisen lähiopetuksen aikatauluun Asion Opiskelijalukkarit-osiossa. Ilmoittautuminen on sitova ja opiskelumaksu on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä (ellet ole maksanut vuosimaksua kuluvalle vuodelle aiemmin). Tarkista ennen ilmoittautumista opintojakson toteutuskieli, mahdolliset esitietovaatimukset sekä pakollista läsnäoloa vaativat lähiopetuspäivät. Ylemmän AMK-tutkinnon opintojaksoilla on esitietovaatimuksena aina aiempi korkeakoulututkinto.

Valitse ilmoittautumislomakkeella haluamasi maksuvaihtoehto (vuosimaksu, aiemmin maksettu vuosimaksu, opintopistekohtainen maksu) ja sen jälkeen opinnot, joille haluat ilmoittautua. Syksyn 2017 ilmoittautumisten yhteydessä maksamasi vuosimaksu kattaa opinnot 31.7.2018 asti. Vuosimaksu 2018 kattaa opinnot Laureassa 31.12.2018 asti. FUAS-liittouman purkautumisen vuoksi et voit enää opiskella HAMKin ja LAMKin opintoja Laurean vuosimaksulla. Opintojaksokohtaisten maksujen, 15 euroa/opintopiste, kokonaishinta päivittyy valitsemiesi opintojen perusteella.  Ylemmän AMK-tutkinnon opintoihin ilmoittautuvalta vaaditaan aiempi, soveltuva korkeakoulututkinto.

Ilmoittautumislomake: https://www.lyyti.in/LaureaAvoinK18

Opintomaksut

Laurea-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintopistekohtainen hinta on 15 euroa/opintopiste 1.1.2016 alkaen.  (Laurean vararehtorin päätös 16/2015, 27.10.2015)

Avoimen ammattikorkeakoulun vuosimaksu 1.1.2016 alkaen on 400 euroa. Vuosimaksulla voit suorittaa yhden vuoden aikana rajattomasti opintopisteitä. Opintojaksoista, joista koituu ammattikorkeakoululle lisämaksua, kustannukset peritään opiskelijalta. Näitä ovat mm. ammattitaitoa edistävään harjoitteluun kohdistuvat ohjaus- ja suojavaatemaksut. (Laurean vararehtorin päätös 1/2014, 19.5.2014).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin myönnetään aina vain määräaikainen opinto-oikeus. Jos opintosi venyvät, voit hakea lisäaikaa maksamalla uudesta opiskeluajasta siten, kuin avoimen maksuista on erikseen määritelty.

Kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12. Voit osallistua myös touko-elokuun aikana toteutettaviin kesäopintoihin, mikäli opintojaksot ovat avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa. Vuosimaksu (400 euroa) oikeuttaa opiskeluun myös toisissa FUAS-ammattikorkeakouluissa (HAMK ja LAMK) samoin ehdoin 31.12.2017 asti. Ilmoittautuminen toisen FUAS-ammattikorkeakoulun opintoihin on tehtävä suoraan opinnot järjestävään AMKiin.

Ilmoittautumisen peruminen

Kirjallinen ilmoittautuminen opintojaksolle on sitova. Mikäli perut ilmoittautumisesi viimeistään 14 vuorokautta ennen opetuksen alkua, sinulle voidaan pyynnöstä palauttaa 80 % opintomaksusta. Opintomaksua ei palauteta jo alkaneesta opintojaksosta. Verkko-opintojakson opetus katsotaan alkaneeksi silloin, kun pääset opintojakson sivuille oppimisympäristössä.

Huom! Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk(at)laurea.fi. Opintojakson opettajalle tehtyä perumista ei hyväksytä. TE-toimiston kielteinen päätös ei oikeuta ilmoittautumisen peruutukseen ja maksun palutukseen. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmistathan osallistumismahdollisuutesi TE-toimistosta ennen opintoihin osallistumista.

Vuosimaksua 400 euroa ei palauteta miltään osin, koska sillä saa opiskeluoikeuden vuodeksi. Vaikka et käytä oikeuttasi, se ei oikeuta opintomaksun osittaiseenkaan palautukseen.

Arviointi

Aito työelämäosaaminen tulee näkyväksi eri konteksteissa hieman eri tavoin. Osaaminen tunnistetaan tieto-, taito- ja arvo-osaamisena sekä kokemuksellisena osaamisena, joihin sisältyy yksilön ja yhteisön osaaminen.

Kehittämishankkeessa arvioidaan yksilön ja hankeyhteisön oppimista, kehittämishankkeen prosessien etenemistä, merkitystä ja vaikuttavuutta sekä saavutettuja tuloksia (Kehittämispohjaisen oppimisen strategia 2011). 

Arvioinnille on asetettu monia kriteereitä: sen tulee olla oikeudenmukaista, monipuolista, luotettavaa, tehokasta ja systemaattista. Arviointi on tasapuolista eli riippumatonta arvioitavan iästä, sukupuolesta tai etnisestä taustasta. Tätä tukee arvioinnin läpinäkyvyys. Tasa-arvoperiaatteen mukaisesti sukupuolisesti tai rodullisesti loukkaavan materiaalin tuottaminen opintojen yhteydessä ei ole hyväksyttävää, vaan se voi johtaa kurinpitotoimiin (esimerkiksi oppimistehtävän hylkäykseen).

Opintojaksot suoritetaan opintojaksokuvauksessa kerrotulla tavalla. Arvioinnissa noudatetaan Laurean tutkintosääntöä.

Opintojaksot arvioidaan pääsääntöisesti käyttäen seuraavaa asteikkoa:
kiitettävä (5),
hyvä (4 - 3),
tyydyttävä (2 - 1) ja
hylätty (0).

Opintojaksot, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty (H/0), on mainittu erikseen.

Opintosuoritukset kirjataan Laurean opintosuoritusrekisteriin ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista annetaan opiskelijalle opintosuoritusote.
 

Polkuopinnot

Lisätietoa koulutuksista on Polkuopinnot-sivulla. Ilmoittautuminen kevään 2018 avoimen AMK:n polkuopintoihin on ma 4.12.2017 klo 8.00 alkaen.

Ylemmän AMK-tutkinnon kevään 2018 polkuopintojen hakuaika on 27.11.-10.12.2017. Lisätietoja  Ylemmät AMK-opinnot avoimessa AMK:ssa -sivulta.

Oman ammattikorkeakoulun opiskelijat

Laurean omat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua oman ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opiskelijoiksi. Omat opiskelijat voivat valita opintojaksoja koko Laurean tarjonnasta ja he ilmoittautuvat SoleHOPSin kautta toteutuksille ilmoittautumisaikoina.

 

 

 Tiedotteet

 

 

Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n polkuopintoihin alkaa 4.12.2017https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Ilmoittautuminen-Laurean-avoimen-AMKn-polkuopintoihin-alkaa-4-12-2017.aspx2017-11-28T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/DSC_4606v2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n polkuopintoihin alkaa 4.12.2017
Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n opintoihin alkaa 7.8.https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Ilmoittautuminen-Laurean-avoimen-AMKn-opintoihin-syksylla-2017.aspx2017-07-31T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/DSC_4606v2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ilmoittautuminen Laurean avoimen AMK:n opintoihin alkaa 7.8.
Avoimen AMK:n opinnot, kevät 2017https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Avoimen-AMKn-opinnot,-kevat-2017.aspx2016-12-06T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Opiskelijat%20kirjastossa.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Avoimen AMK:n opinnot, kevät 2017

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=190<a href="https://tilat.laurea.fi/asio/kalenterit2/index.php?guest=avoinrool/laurea#" target="_blank">Opintojaksojen aikataulut ASIO-järjestelmässä</a>Opintojen aikataulut
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=42<a href="https://opinto.laurea.fi/julkinen/fi/Opinnot" target="_blank">Opintojaksotarjonta</a>Opintojaksotarjonta
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=41<a href="https://soleops.laurea.fi" target="_blank">SoleOPS</a>Opetus- ja toteutussuunnitelmat SoleOPS-järjestelmässä

 Blogit

 

 

 Videot