https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=13<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Turvallisuusala.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus

Laurea tarjoaa ainoana ammattikorkeakouluna Suomessa turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutusta.

Laureassa voit opiskella laaja-alaiseksi turvallisuuden ja riskienhallinnan asiantuntijaksi. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan organisaation turvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyviä asioita, sekä johtamaan erilaisia tiimejä ja työelämäprojekteja. Voit profiloitua esimerkiksi riskienhallinnan, fyysisen turvallisuuden, työ- ja henkilöstöturvallisuuden, toiminnan turvallisuuden, yhteiskunnan turvallisuuden, tietoturvallisuuden tai turvallisuusjohtamisen asiantuntijaksi.

Opintojesi aikana opit myös ennakoimaan erilaisten turvallisuusuhkien ja -toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia. Turvallisen elin- ja toimintaympäristön ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii yhteistyötaitoja ja monialaisia verkostoja, joten opinnoissa kehitetään myös viestintä- ja monikulttuuriosaamista. Opintojen aikana on myös mahdollista kehittää ja käynnistää omaa yritystoimintaa.

Tradenomina vaikutat yritysten ja yhteisöjen tulokselliseen toimintaan. Osaamisalueitasi ovat turvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyvien aiheiden lisäksi asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen, tuottaminen ja markkinointi. Erityisen tärkeitä työtehtävissäsi ovat toiminnan talouden hallinta ja ymmärtäminen, sekä toimintaa ohjaavien säädösten tunteminen. Käytännön taitojen lisäksi liiketalouden asiantuntijana osaat tutkia ja analysoida liiketoimintaympäristöä sekä tehdä kehittämisehdotuksia.

Opiskelu on pitkälti ryhmätyöpainotteista, jolloin opiskelijana pääset kokeilemaan erilaisia projektityön rooleja ja saat arvokasta kokemusta työelämää varten. Opiskeluaineistoa on saatavilla sekä sähköisesti että fyysisinä kirjoina Leppävaaran kampukselta, maamme suurimmasta turvallisuusalan kirjastosta.

Turvallisuuden ja riskienhallinnan opinnot rakentuvat moduuleista

Ydinosaaminen 150op:

  • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen (30 op)
  • Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (30 op)
  • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (30 op)
  • Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä (30 op)
  • Service Business (30 op)

Täydentävä osaaminen 60 op:

  • Riskienhallinta (20 op)
  • Yrityksen turvallisuustoiminnot (20 op)
  • Turvallisuus avoimessa yhteiskunnassa (20 op)

Voit valita moduuleita myös Laurean muilta kampuksilta ja muista koulutuksista (esim. IT/kyberturvallisuus, liiketalous) sekä Laurean kumppaniammattikorkeakouluista. Sinulla on erittäin hyvä mahdollisuus suorittaa opintoja myös ulkomailla Laurean yhteistyökorkeakouluissa.

Profiloimalla rakennat itsellesi erityisosaamista

Turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomin koulutuksessa voit profiloida osaamistasi harjoitteluiden, opinnäytetyön sekä täydentävän osaamisen moduulien kautta.  Voit suuntautua esimerkiksi riskienhallintaan, yrityksen turvallisuustoimintoihin, turvallisuuteen avoimessa yhteiskunnassa tai kyberturvallisuuteen.

Täydentävän osaamisen moduulit sisältävät opintoja muun muassa turvallisuusjohtamisesta, jatkuvuudenhallinnasta, fyysisestä turvallisuudesta, työ- ja henkilöstöturvallisuudesta, tuotteiden ja palveluiden turvallisuudesta, kansainvälisestä turvallisuudesta, sisäisestä turvallisuudesta, rikoksentorjunnasta, ympäristöturvallisuuden johtamisesta sekä tieto- ja kyberturvallisuudesta.

Päivä- vai monimuotokoulutus?

Tammikuussa Laureassa alkaa suomenkielinen monimuotokoulutusryhmä, kun taas elokuussa alkavat päivätoteutuksina sekä suomen- että englanninkielinen ryhmä.

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää opiskelijoilta mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväaikaan.

Monimuoto-opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä paljon itsenäistä opiskelua. Lähiopetus tapahtuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa perjantaisin ja lauantaisin. Jonkin verran opintoja voi olla lisäksi torstaisin. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta ja se sopii erityisesti opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä.

Sekä päivä- että monimuoto-opiskeluun voi sisältyä intensiiviviikkoja sekä oppimistehtäviä ja projekteja, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätöinä.

Useat opintojaksot toteutetaan verkko-opintoina, jolloin opiskelija pystyy sovittamaan opiskelun helpommin omaan viikko-ohjelmaansa. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa.

Työelämä tarjoaa paljon mahdollisuuksia

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi mahdollisuutesi sijoittua työelämään ovat monipuoliset: työpaikkasi voi olla yrityksessä, julkisella sektorilla kuntien, valtion tai kolmannen sektorin palveluksessa, kuten järjestötoiminnassa. Voit myös ryhtyä yrittäjäksi, mikä on mahdollista jo opiskeluaikana.

Turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomit työskentelevät esimerkiksi kiinteistöjen, henkilöstön, yritysten, toiminnan tai yhteiskunnan turvallisuuteen, tietoturvallisuuteen, riskienhallintaan tai turvallisuusjohtamiseen liittyvissä asiantuntija-, päällikkö- ja johtotehtävissä.

Laureasta valmistuneet työllistyvät erinomaisesti Suomen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tehtäviin, mutta ovat kilpailukykyisiä myös kansainvälisesti.

Ammattinimikkeitä voivat olla:
• riskienhallinnan asiantuntija
• riskienhallintapäällikkö
• Risk Manager
• turvallisuusasiantuntija
• turvallisuussuunnittelija
• turvallisuuspäällikkö
• Security Manager
• turvallisuusalan opettaja
• palotarkastaja

 

 

 

Seuraava haku

14.3. - 28.3.2018


Tutkintonimike

Tradenomi (AMK)

Tutkinnon nimi

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus ja opintojen kesto

210 op, 3,5 vuotta

Opetuskieli

Pääsääntöisesti suomi

Missä voi opiskella?

Syksyllä 2018 alkaa päiväteutuksena:

Laurea Leppävaara

Tutkintovastaava

Lehtori Juha Putkonen
juha.putkonen(at)laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

Laurealle merkittävä lahjoitus turvallisuusalan koulutuksen edistämiseenhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Laurealle-merkittava-lahjoitus-turvallisuusalan-koulutuksen-edistamiseen.aspx2017-11-23T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Turvallisuusala%20Laurea%20lahjoitus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Laurealle merkittävä lahjoitus turvallisuusalan koulutuksen edistämiseen
Laurean turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomikoulutus on uudistunut https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Laurean-turvallisuuden-ja-riskienhallinnan-tradenomikoulutus-.aspx2017-09-13T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/turvatiedote_1.jpg" width="279" style="BORDER:0px solid;" />Laurean turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomikoulutus on uudistunut
Minun Laureani: Anssi Kuhlmanhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Minun-Laureani-Anssi-Kuhlman-.aspx2017-09-07T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/_w/Kuhlman%20Anssi_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Minun Laureani: Anssi Kuhlman

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=214<a href="https://www.laurea.fi/dokumentit/Documents/Turvallisuus%20ja%20riskienhallinta%20AMK-koulutusesite.pdf"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icpdf.png">Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus</a>Voit tulostaa koulutusesitteen tästä.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=30<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintaperusteet</a>Tutustu yleisiin ja koulutuskohtaisiin valintaperusteisiin.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=29<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Yhteishaun aikataulu</a>Tutustu yhteishaun aikatauluun.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=7<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakoepäivät</a>Tarkista valintakokeiden päivämäärät.

 Blogit

 

 

 Videot