https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=12<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Tietojenkasittely.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn koulutus antaa monipuolisen ICT-alan tradenomitutkinnon (IT-tradenomi). Mukana on paljon käytännönläheistä IT:tä yhdistettynä useimmissa työtehtävissä tarpeelliseen business-osaamiseen. Tutkinnon suorittaneen työmahdollisuudet ovat monipuoliset ja työtehtäviä on tarjolla kaikilla toimialoilla. Työympäristö on usein kansainvälinen.

Opinnot koostuvat yhteisistä ydinosaamisen opinnoista ja täydentävistä opinnoista. Täydentävien opintojen kautta voit suuntautua mm. digitaalisten palveluiden kehittämiseen, web- ja mobiili- sovelluskehitykseen, tietoturvaan, yritysjärjestelmiin ja yrittäjyyteen.

Suuntautumismahdollisuudet ovat erilaiset Tikkurilan ja Leppävaaran yksiköissä.

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja siitä täydentävien opintojen osuus on 60 opintopistettä. Täydentävät opinnot yksilöllistävät opintopolun ja osaamisen. Voit sisällyttää tutkintoon sellaisia täydentäviä opintoja, jotka vastaavat ammatillisia tavoitteitasi.

Tietojenkäsittelyn koulutusta tarjotaan Leppävaarassa päiväopiskeluna ja Tikkurilassa sekä päivä- että monimuotototeutuksena (tarkista vuosittain alkava muoto opintopolku.fi –palvelusta). Päiväopiskelu edellyttää osallistumista opintoihin säännöllisesti arkisin, kun taas monimuotototeutus on tarkoitettu työn ohessa suoritettavaksi. Monimuoto-opiskelun toteutuksesta löydät lisätietoa kohdasta Hakeminen > Opiskelijana monimuotototeutuksessa. Molemmissa muodoissa on myös mahdollista valita verkko-opintoja osaksi opiskelua. Tammikuussa 2017 alkavan monimuotototeutuksen lähipäivät ovat maanantai (klo 8.00 -16.00 noin joka toinen viikko), tiistai-illat (klo 16.00 -20.30) ja kerran lukuvuodessa intensiiviviikko.

Ammatillinen osaamisesi kehittyy käytännönläheisissä hankkeissa. Opetuskieli on pääasiassa suomi, jonka lisäksi kaikkiin opiskelumuotoihin kuuluu myös englanninkielisiä opintoja. Leppävaarassa tutkinnon voi suorittaa myös englanniksi. Katso haku englanninkielisiin AMK-tutkintoihin, Business Information Technology.

Sijoittuminen työelämään

Tutkinnon suorittaneen työmahdollisuudet ovat monipuoliset ja työtehtäviä on tarjolla kaikilla toimialoilla. Mahdollisia työtehtäviä ovat esimerkiksi:

 • digitalisten palvelujen kehittäjä
 • ICT-tukihenkilö
 • järjestelmäasiantuntija
 • ohjelmistotestaaja
 • ohjelmoija
 • projektipäällikkö
 • sovellussuunnittelija
 • tekninen web-analyytikko
 • tietoturva-analyytikko
 • tietoturvapäällikkö
 • verkkosivusuunnittelija
 • webmaster
 • web designer
 • web developer
 • yrittäjä

Jatko-opintomahdollisuudet

AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1- 1,5 vuotta päätoimisina opintoina.

AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua jatkamaan opintojaan myös yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. Hakijalta voidaan tuolloin edellyttää täydentäviä opintoja.

 

"Vastoin ennakko-oletuksia ei tällä alalla tarvitse välttämättä osata mitään ennen opiskelun aloittamista. Perusjuttujen hallitseminen auttaa kyllä, mutta esimerkiksi ilman koodausosaamista pärjää hienosti – sitä ei tarvitse pelätä.  Huomattava osa opinnoistani on ollut erilaisia projekteja. Opin parhaiten tekemällä ja antoisimpia kursseja ovatkin olleet juuri projektit, joissa saa toteuttaa itseään. On palkitsevaa nähdä oma kädenjälki. Työelämää ajatellen on kehittynyt siinä, miten asiakasprojekteja viedään alusta loppuun."  
Ari Lamminen, tietojenkäsittelyn opiskelija

Lue Arin opiskelijatarina kokonaisuudessaan.

 

 

 

Tutkintonimike

Tradenomi (AMK)

Tutkinnon nimi

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus ja opintojen kesto

210 op, 3,5 vuotta

Opetuskieli

Pääsääntöisesti suomi

Missä voi opiskella?

Syksyllä 2017 alkaa päivätoteutuksena:

Laurea Leppävaara
Laurea Tikkurila

Seuraava haku

15.3. - 5.4.2017

» Hae koulutukseen tästä!

Lisätietoja koulutuksesta

Leppävaara
Lehtori Antonius de Arruda Camara
antonius.camara(at)laurea.fi

Tikkurila
Lehtori Eeva Haikonen
eeva.haikonen(at)laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

Alumnitarina: ”Aihe opinnäytetyöhön löytyi läheltä omaa työtä”https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Alumnitarina-Aihe-opinnaytetyohon-loytyi-lahelta-omaa-tyota.aspx2017-03-20T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Alumnitarina%20Janne%20Miettinen%20YAMK%20opinnayte%20thesis%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Alumnitarina: ”Aihe opinnäytetyöhön löytyi läheltä omaa työtä”
Tietojenkäsittelyn opiskelija Chris: ”Liiketalouden osaaminen tärkeä osa opintoja”https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Tietojenkasittelyn-opiskelija-Chris-Liiketalouden-osaaminen-tarkea-osa-opintoja.aspx2017-01-12T22:00:00Z<img alt="Degree-opiskelija Laurea UAS BIT Christina Gonzalez" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Degree%20student%20Laurea%20BIT%20Christina%20Gonzalez.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tietojenkäsittelyn opiskelija Chris: ”Liiketalouden osaaminen tärkeä osa opintoja”
Kasvua liiketoiminnalle - opiskelijat esittelivät uusia palvelukonseptejaanhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Kasvua-liiketoiminnalle-opiskelijat-esittelivat-uusia-palvelukonseptejaan.aspx2016-12-08T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Palveluinnovaatiot%20pitchaus%20opiskelijat%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kasvua liiketoiminnalle - opiskelijat esittelivät uusia palvelukonseptejaan

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=30<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintaperusteet</a>Tutustu yleisiin ja koulutuskohtaisiin valintaperusteisiin.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=29<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Yhteishaun aikataulu</a>Tutustu yhteishaun aikatauluun.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=7<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakoepäivät</a>Tarkista valintakokeiden päivämäärät.

 Blogit

 

 

 Videot