https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=12<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Tietojenkasittely.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Tietojenkäsittely


 


Tietojenkäsittelyn koulutus antaa monipuolisen ICT-alan tradenomitutkinnon (IT-tradenomi). Mukana on paljon käytännönläheistä IT:tä yhdistettynä useimmissa työtehtävissä tarpeelliseen business-osaamiseen. Tutkinnon suorittaneen työmahdollisuudet ovat monipuoliset ja työtehtäviä on tarjolla kaikilla toimialoilla. Työympäristö on usein kansainvälinen.

Opinnot koostuvat yhteisistä ydinosaamisen opinnoista ja täydentävistä opinnoista. Täydentävien opintojen kautta voit suuntautua mm. digitaalisten palveluiden kehittämiseen, web- ja mobiili- sovelluskehitykseen, tietoturvaan, yritysjärjestelmiin ja yrittäjyyteen.

Tietojenkäsittelyn suuntautumismahdollisuudet ovat erilaiset Tikkurilan ja Leppävaaran yksiköissä. Molemmissa yksiköissä voi valita web-ohjelmoinnin ja digitaalisten palvelujen kehittämisen opintoja. Mobiiliohjelmoinnin opintoja on tarjolla enemmän Leppävaarassa kuin Tikkurilassa. Leppävaarassa on tarjolla kyberturvallisuuden opintoja, joita ei ole Tikkurilassa tarjolla. Opiskelija voi valita täydentäviä opintoja molemmista yksiköistä, myös muiden Laurean yksiköiden opetustarjonnasta.

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja siitä täydentävien opintojen osuus on 60 opintopistettä. Täydentävät opinnot yksilöllistävät opintopolun ja osaamisen. Voit sisällyttää tutkintoon sellaisia täydentäviä opintoja, jotka vastaavat ammatillisia tavoitteitasi.

Tietojenkäsittelyn koulutusta tarjotaan Leppävaarassa päivätoteutuksena ja Tikkurilassa sekä päivä- että monimuotototeutuksena. Tarkista vuosittain alkava toteutusmuoto Laurean verkkosivulta Yhteishaussa olevat koulutukset.
Päiväopiskelu edellyttää osallistumista opintoihin säännöllisesti arkisin, kun taas monimuotototeutus on tarkoitettu työn ohessa suoritettavaksi. Monimuoto-opiskelun toteutuksesta löydät lisätietoa verkkosivulta Opiskelijana monimuotototeutuksessa. Molemmissa muodoissa on myös mahdollista valita verkko-opintoja osaksi opiskelua.

Ammatillinen osaamisesi kehittyy käytännönläheisissä hankkeissa. Opetuskieli on pääasiassa suomi, jonka lisäksi kaikkiin opiskelumuotoihin kuuluu myös englanninkielisiä opintoja. Leppävaarassa tutkinnon voi suorittaa myös englanniksi. Katso haku englanninkielisiin AMK-tutkintoihin, Business Information Technology.

Sijoittuminen työelämään

Tutkinnon suorittaneen työmahdollisuudet ovat monipuoliset ja työtehtäviä on tarjolla kaikilla toimialoilla. Mahdollisia työtehtäviä ovat esimerkiksi:

 • digitaalisten palveluiden kehittäjä
 • järjestelmäasiantuntija
 • ohjelmistotestaaja
 • ohjelmoija
 • projektipäällikkö
 • sovellussuunnittelija
 • tekninen web-analyytikko
 • tietoturva-analyytikko
 • tietoturvapäällikkö
 • verkkosivusuunnittelija
 • webmaster
 • web designer
 • web developer
 • yrittäjä

Jatko-opintomahdollisuudet

AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1- 1,5 vuotta päätoimisina opintoina.

AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua jatkamaan opintojaan myös yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. Hakijalta voidaan tuolloin edellyttää täydentäviä opintoja.

 

"Vastoin ennakko-oletuksia ei tällä alalla tarvitse välttämättä osata mitään ennen opiskelun aloittamista. Perusjuttujen hallitseminen auttaa kyllä, mutta esimerkiksi ilman koodausosaamista pärjää hienosti – sitä ei tarvitse pelätä.  Huomattava osa opinnoistani on ollut erilaisia projekteja. Opin parhaiten tekemällä ja antoisimpia kursseja ovatkin olleet juuri projektit, joissa saa toteuttaa itseään. On palkitsevaa nähdä oma kädenjälki. Työelämää ajatellen on kehittynyt siinä, miten asiakasprojekteja viedään alusta loppuun."  
Ari Lamminen, tietojenkäsittelyn opiskelija

Lue Arin opiskelijatarina kokonaisuudessaan.

 

 

 

Seuraava haku

5. - 19.9.2018

Haussa seuraavat keväällä 2019 alkavat tietojenkäsittelyn koulutukset:

Leppävaara, päivätoteutus
Tikkurila, monimuotototeutus

Tutkintonimike

Tradenomi (AMK)

Tutkinnon nimi

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus ja opintojen kesto

210 op, 3,5 vuotta

Opetuskieli

Pääsääntöisesti suomi

Tutustu kampuksiin

Laurea Leppävaara
Laurea Tikkurila

Lisätietoja koulutuksesta

Leppävaara
Lehtori Antonius de Arruda Camara
antonius.camara(at)laurea.fi

Tikkurila
Lehtori Eeva Haikonen
eeva.haikonen(at)laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

Kokista kyberturvallisuuden ammattilaiseksihttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Kokista-kyberturvallisuuden-ammattilaiseksi.aspx2018-08-02T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/_w/PetriJurvanen_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kokista kyberturvallisuuden ammattilaiseksi
10 Days 100 Challenges -ohjelmassa monialaiset tiimit ratkovat yritysten haasteitahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/10-Days-100-Challenges-ohjelmassa-monialaiset-tiimit-ratkovat-yritysten-haasteita-.aspx2018-06-13T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/10%20days%20100%20challenges.jpg" style="BORDER:0px solid;" />10 Days 100 Challenges -ohjelmassa monialaiset tiimit ratkovat yritysten haasteita
Agnes osallistui Innofactorin järjestämään Design Sprintiinhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Agnes-osallistui-Palveluinnovaatiot-–opintojaksolla-Innofactorin-järjestämään-Design-Sprintiin.aspx2018-06-06T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/agnes_designsprint.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Agnes osallistui Innofactorin järjestämään Design Sprintiin

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=270<a href="https://ops.laurea.fi/index.php/fi/212701/fi" target="_blank" title="Tutustu opetussuunnitelmiin">Tutustu opetussuunnitelmiin</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=30<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintaperusteet</a>Tutustu yleisiin ja koulutuskohtaisiin valintaperusteisiin.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=29<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Yhteishaun aikataulu</a>Tutustu yhteishaun aikatauluun.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=7<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakoepäivät</a>Tarkista valintakokeiden päivämäärät.

 Blogit

 

 

 Videot