https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=230<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Sosionomi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Sosionomikoulutuksen verkko-opinnot​

Laureassa voit  suorittaa  sosionomin tutkinnon kokonaan verkko-opintoina. Tämä koulutus antaa sinulle valmiudet työllistyä julkiselle, yksityiselle tai kolmannelle sektorille sosiaali- ja terveysalalla sekä yrittäjänä toimimiseen.

Verkko-opiskelu Laureassa on joustava mahdollisuus sinulle, joka et elämäntilanteesi tai asuinpaikkakuntasi vuoksi voi osallistua lähiopetukseen ja haluat suorittaa opinnot oman aikataulun mukaan.

Laurean sosionomikoulutuksen verkkotutkinto alkaa seuraavan kerran tammikuussa 2019. Tässä monimuotokoulutuksessa opiskelet kokonaan verkossa. Verkkototeutuksen lähitapaamiset ovat Laurean Otaniemen kampuksella ainoastaan opintojen alussa (perehdytys, ryhmäytyminen), jonka jälkeen lähitapaamisia on kerran lukukaudessa. Opintojen aikana muut tapaamiset tapahtuvat erilaisia verkkotyökaluja hyödyntäen. Oppimisalustana käytetään mm. Optima–verkkotoimintaympäristöä.

Minkälaista on opiskella verkossa?

Opiskelu verkossa poikkeaa monin eri tavoin päiväopiskelusta. Se vaatii itsensä johtamisen taitoja ja kurinalaisuutta. Verkossa opiskellessa teet paljon itsenäistä työtä, mutta se ei ole yksinäistä puurtamista. Osallistut verkkokeskusteluihin ja teet ryhmätehtäviä sekä työelämään liittyviä projekteja etäyhteyksiä hyödyntäen sekä yksilökohtaisesti että ryhmässä. Verkossa opiskelua varten tarvitset tietokoneen, verkkoyhteyden sekä kuulokemikrofonin. Verkossa opiskellaan samassa tahdissa kuin muissa sosionomikoulutuksissa, mutta voit myös nopeuttaa opintojasi oman opiskelusuunnitelmasi pohjalta. Yksilökohtaiset tehtävät voit kuitenkin valita mihin vuorokauden aikaan tai missä opintoja teet.

Opintojen eteneminen

Opintojen käynnistyessä teet ohjaajan kanssa oman opiskelusuunnitelmasi. Voit hyväksyttää aiempia opintoja tai työelämässä saavutettua osaamista osaksi tutkintoa. Lue lisää aiempien opintojen tai osaamisen sisällyttämisestä tutkintoon. Opiskeluun kuuluu kolme 10 viikon työharjoittelujaksoa, jotka tehtävistä riippuen voi suorittaa omalla työpaikalla tai itse haetussa kohteessa.  Verkkototeutuksessa sinulla on mahdollisuus kehittää omaa työtäsi tai työpaikkasi toimintaa osana opintoja. Opinnot kestävät yleensä  2,5 - 3,5 vuotta.

Suuntautuminen

Sosionomin tutkinto (210 op) koostuu sosiaalialan ydinosaamiseen liittyvistä opintokokonaisuuksista (150 op) sekä täydentävistä opinnoista (60 op). Opiskelija voi valita täydentäviä opintoja oman urasuunnitelmansa mukaan Laurean eri kampuksilta.

Täydentäviä opintoja voit valita mm. seuraavilta aihealueilta: Lastensuojelu ja perhetyö, aikuissosiaalityö, luovat toiminnot, varhaiskasvatus sekä monialainen asiakasosaaminen sosiaali - ja terveysalalla.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saavat ne sosionomiopiskelijat, jotka 1.9.2018-31.7.2019 hyväksytään opiskelemaan lastentarhanopettajakelpoisuuden tuottamaa sosionomitutkintoa, ja heidän on valmistauduttava 31.7.2023 mennessä.

 

 

Tutkinto

Sosionomi (AMK)

Koulutustyyppi

Verkko-opinnot

Laajuus

210 op

Aloituspaikat

30

Seuraava hakuaika

5. - 19.9.2018

Hae Opintopolussa!

Koulutuksen aloitus

Tammikuussa 2019
Tammikuun lähiopetuspäivät ovat 10.-11.1.2019 klo 9 - 16

Lisätietoja verkko-opinnoista

Lehtori
Mirva Alapoikela
mirva.alapoikela(at)laurea.fi

Kehittämispäällikkö
Tuija Partio
tuija.partio(at)laurea.fi

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut(at)laurea.fi
(09) 8868 7293 (arkisin klo 10-14)


Tutustu myös muihin Laurean yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin.

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot