https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=10<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Sosionomi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Sosionomi

Sosionomikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa ihmisten elämänhallinnan tukemisen asiantuntijoita, jotka osaavat toimia esimerkiksi kasvatukseen, kuntoutukseen, ongelmien ennaltaehkäisyyn ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvissä tehtävissä. Koulutuksessa ihmisten elämänhallintaa ja sen tukemista tarkastellaan huomioiden niin ihmisten välisiin suhteisiin kuin yhteiskunnan rakenteisiinkin liittyvät mahdollisuudet. Opiskelija saa valmiuksia toimia monipuolisissa sosiaalialan tehtävissä, joilla edistetään yksilön, perheen ja yhteisön sosiaalista ja yhteiskunnallista osallisuutta, hyvinvointia, toimintakykyä ja turvallisuutta.

Sosionimikoulutuksen lähtökohtana on sosiaalialalla tehtävässä työssä tarvittava osaaminen, minkä ytimen muodostavat ihmisten elämänhallinnan vahvistamisen ja kokonaisvaltaisen kohtaamisen yhteiskunnallisen luonteen ymmärtäminen ja ihmistyön edellyttämät vuorovaikutustaidot, empaattisuus, vastuullisuus sekä ihmisten ja ryhmien ohjaamisen taidot. Koulutus antaa mahdollisuuden työllistyä julkiselle, yksityiselle tai kolmannelle sektorille.

Sosionomikoulutus valmentaa osaajia sosiaalialan laajalle kentälle, jonka eri alueilla painottuvat monet erilaiset osaamisvaatimukset. Keskeiset osaamisvaatimukset liittyvät väestön ikääntymiseen, lasten ja perheiden tukemiseen, marginalisaatioon, sosiaaliseen kuntoutukseen ja osallisuuden vahvistamiseen.

Tammikuussa 2019 alkaa Otaniemen kampuksella sosionomin tutkinto, jonka voi suorittaa kokonaan verkko-opintoina.

Tutkinnon tuottama ydinosaaminen

Sosionomien koulutuksessa ydinosaamisen moduuleja ovat:

 • Sosiaalialan asiakastyö
 • Palvelujärjestelmät, osallisuus ja yhteiskunnallinen muutostyö
 • Sosiaalialan työn lähestymistavat ja menetelmät
 • Asiakaslähtöisten sosiaalipalveluiden kehittäminen
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja

Sosionomikoulutukseen sisältyy 45 op työharjoittelua.

Lisäksi jokainen opiskelija hankkii osaamista täydentävillä moduuleilla. Täydentävän osaamisen moduulit yksilöllistävät opiskelijan opintopolun ja osaamisen. Kampukset tarjoavat täydentäviä moduuleja liittyen mm. varhaiskasvatukseen, luoviin menetelmiin, sosiaaliohjaukseen, lastensuojeluun ja perhetyöhön.

Lastentarhanopettajakelpoisuuden lakiuudistus on meneillään

Uusi varhaiskasvatuslaki on lausuntokierroksella (6.2.2018). Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelisi tehtävänimikkeillä varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja lastenhoitaja. Uusi varhaiskasvatuksen sosionomin nimike koskisi alan ammattikorkeakoulutukseen lain voimaan tulon jälkeen hakeutuvia. 

Aiemmin hankittu lastentarhanopettajan kelpoisuus säilyisi. Kaikki lastentarhanopettajat ja nyt koulutuksessa olevat, jotka voivat olla koulutukseltaan joko kasvatustieteilijöitä tai sosionomeja, saisivat vielä varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden.

Varhaiskasvatuksen sosionomi amk-tutkinnon suorittanut saisi lastentarhanopettajan kelpoisuuden suorittamalla 60 op varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.  Lisätietoja kelpoisuuteen johtavista opinnoista. 

Sijoittuminen työelämään

Laureasta valmistuvat sosionomit sijoittuvat laaja-alaisesti sosiaalialan eri tehtäviin. Näistä yleisimpiä ovat sosiaaliohjaajan, ohjaajan, vastaavan ohjaajan, lastentarhanopettajan, perhetyöntekijän sekä projektityön tehtävät. Sosionomi voi toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä työn suunnittelijana, toteuttajana, arvioijana, koordinaattorina ja kehittäjänä. Opintojen aikana on mahdollista valita lastentarhanopettajan kelpoisuuteen johtava opintopolku.

Esimerkkejä tehtävänimikkeistä

 • Sosiaaliohjaaja
 • Perhetyöntekijä
 • Koulukuraattori
 • Projektityöntekijä
 • Projektijohtaja
 • Järjestötyöntekijä
 • Palveluyrittäjä
 • Sosiaalikuraattori
 • Palveluohjaaja

Laureasta valmistuvat työllistyvät tilastollisesti erittäin hyvin. Voit tutustua ammatteihin ja valmistuneiden uratarinoihin tarkemmin kyvyt.fi -sivustolla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinnon valmistumisen ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen on mahdollista hakeutua suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa. Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistot ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1-1,5 vuotta päätoimisina opintoina.

AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua jatkamaan opintojaan myös yliopistoihin tai muihin korkeakouluihin, joissa opiskelijalta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja. Näiden lisäksi osaamista voi hankkia ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen tai avoimen ammattikorkeakoulun opintojen avulla.

 

"Parasta opiskelussa on ollut se, miten paljon asioita opinnoissa Laureassa tehdään käytännössä – erilaisina ryhmätöinä ja hankkeina.  Tapa tehdä asioita yhdessä työelämän kanssa on todella hyvä. Siinä tarjoutuu mahdollisuus näyttää osaamistaan ja luoda suhteita.

 Sosiaalialassa kiehtoo eniten käytännönläheisyys ja se, että tässä saa tehdä töitä ihmisten kanssa. On myös tärkeää, että työ on sellaista, minkä koen merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Sosiaalialan opintoja harkitsevan kannattaa tiedostaa, että työ tällä alalla voi olla toisinaan raskasta. Samalla kuitenkin raskaskin työ antaa paljon tekijälleen." Roni Nukarinen, sosiaalialan opiskelija

Lue opiskelijatarina kokonaisuudessaan.

 

 

 

Seuraava haku

5.-19.9.2018

Haussa seuraavat keväällä 2019 alkavat sosionomikoulutukset:

Hyvinkää, päivätoteutus
Tikkurila, monimuotototeutus
Porvoo, monimuotototeutus
Otaniemi, verkko-opinnot

Tutkintonimike

Sosionomi (AMK)

Tutkinnon nimi

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus ja opintojen kesto

210 op, 3,5 vuotta

Opetuskieli

Pääsääntöisesti suomi

Tutustu kampuksiin!

Laurea Otaniemi
Laurea Tikkurila
Laurea Lohja
Laurea Hyvinkää
Laurea Porvoo

Tutkintovastaava

Lehtori Johanna Häkkinen
johanna.hakkinen(at)laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

Jaetun asiantuntijuuden valmennus herätti kansainvälistä kiinnostusta Sevillassahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Jaetun-asiantuntijuuden-valmennus-herätti-kansainvälistä-kiinnostusta-Sevillassa.aspx2018-06-03T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/essc-tiedote.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Jaetun asiantuntijuuden valmennus herätti kansainvälistä kiinnostusta Sevillassa
Ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin taiteen avullahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Ratkaisuja-yhteiskunnallisiin-ongelmiin-taiteen-avulla.aspx2018-05-20T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/HEISE%20taide%20menetelmat%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin taiteen avulla
Opinnäytetöissä kehitetään mittaristoa lasten hyvinvoinnin arviointiinhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Opinnaytetoissa-kehitetaan--lasten-hyvinvoinnin-arviointiin.aspx2018-05-08T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/LAPE-verkosto%20opiskelijat%20Laurea%20opinnayte.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Opinnäytetöissä kehitetään mittaristoa lasten hyvinvoinnin arviointiin

 Tapahtumat

 

 

Haasteelliset kohtaamiset kouluissa sekä sosiaali- ja terveysalalla - MAPA konferenssihttps://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/Haasteelliset-kohtaamiset-kouluissa-sekä-sosiaali--ja-terveysalalla---MAPA-konferenssi.aspxHaasteelliset kohtaamiset kouluissa sekä sosiaali- ja terveysalalla - MAPA konferenssi2018-09-28T05:30:00Z

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=30<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintaperusteet</a>Tutustu yleisiin ja koulutuskohtaisiin valintaperusteisiin.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=29<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Yhteishaun aikataulu</a>Tutustu yhteishaun aikatauluun.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=7<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakoepäivät</a>Tarkista valintakokeiden päivämäärät.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=109<a href="https://www.laurea.fi/hankkeet/enormia" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">eNormia - Oikeudellisen osaamisen virtuaalinen keskus</a>Tutustu oikeudellisen osaamisen kehittämiseen Laureassa

 Blogit

 

 

 Videot