https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=10<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Sosionomi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Sosionomi


 


Sosionomikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa ihmisten elämänhallinnan tukemisen asiantuntijoita, jotka osaavat toimia esimerkiksi kasvatukseen, kuntoutukseen, ongelmien ennaltaehkäisyyn ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvissä tehtävissä. Koulutuksessa ihmisten elämänhallintaa ja sen tukemista tarkastellaan huomioiden niin ihmisten välisiin suhteisiin kuin yhteiskunnan rakenteisiinkin liittyvät mahdollisuudet. Opiskelija saa valmiuksia toimia monipuolisissa sosiaalialan tehtävissä, joilla edistetään yksilön, perheen ja yhteisön sosiaalista ja yhteiskunnallista osallisuutta, hyvinvointia, toimintakykyä ja turvallisuutta.

Sosionimikoulutuksen lähtökohtana on sosiaalialalla tehtävässä työssä tarvittava osaaminen, minkä ytimen muodostavat ihmisten elämänhallinnan vahvistamisen ja kokonaisvaltaisen kohtaamisen yhteiskunnallisen luonteen ymmärtäminen ja ihmistyön edellyttämät vuorovaikutustaidot, empaattisuus, vastuullisuus sekä ihmisten ja ryhmien ohjaamisen taidot. Koulutus antaa mahdollisuuden työllistyä julkiselle, yksityiselle tai kolmannelle sektorille.

Sosionomikoulutus valmentaa osaajia sosiaalialan laajalle kentälle, jonka eri alueilla painottuvat monet erilaiset osaamisvaatimukset. Keskeiset osaamisvaatimukset liittyvät väestön ikääntymiseen, lasten ja perheiden tukemiseen, marginalisaatioon, sosiaaliseen kuntoutukseen ja osallisuuden vahvistamiseen.

Tammikuussa 2019 alkaa Otaniemen kampuksella sosionomin tutkinto, jonka voi suorittaa kokonaan verkko-opintoina.

Tutkinnon tuottama ydinosaaminen

Sosionomien koulutuksessa ydinosaamisen moduuleja ovat:

 • Sosiaalialan asiakastyö
 • Palvelujärjestelmät, osallisuus ja yhteiskunnallinen muutostyö
 • Sosiaalialan työn lähestymistavat ja menetelmät
 • Asiakaslähtöisten sosiaalipalveluiden kehittäminen
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja

Sosionomikoulutukseen sisältyy 45 op työharjoittelua.

Lisäksi jokainen opiskelija hankkii osaamista täydentävillä moduuleilla. Täydentävän osaamisen moduulit yksilöllistävät opiskelijan opintopolun ja osaamisen. Kampukset tarjoavat täydentäviä moduuleja liittyen mm. varhaiskasvatukseen, luoviin menetelmiin, sosiaaliohjaukseen, lastensuojeluun ja perhetyöhön.

Lastentarhanopettajakelpoisuus muuttuu

Uusi varhaiskasvatuslaki astuu voimaan 1.9.2018. Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskennellään tehtävänimikkeillä varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja lastenhoitaja. Uusi varhaiskasvatuksen sosionomin nimike koskee alan ammattikorkeakoulutukseen lain voimaan tulon jälkeen hakeutuvia ottaen huomioon vuoden siirtymäsäännös.  

Aiemmin hankittu lastentarhanopettajan kelpoisuus säilyy. Tällä hetkellä sosionomitutkintoa suorittavat opiskelijat voivat vielä hankkia halutessaan  LTO-kelpoisuuden suorittamalla 60 op varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja. Lisäksi ne opiskelijat, jotka ovat saaneet opiskelupaikan tai saavat opiskelupaikan vuoden sisällä lain voimaan astumisesta edellyttäen, että opinnot on suoritettu loppuun 31.7.2023.  Lisätietoja kelpoisuuteen johtavista opinnoista. 


Sijoittuminen työelämään

Laureasta valmistuvat sosionomit sijoittuvat laaja-alaisesti sosiaalialan eri tehtäviin. Näistä yleisimpiä ovat sosiaaliohjaajan, ohjaajan, vastaavan ohjaajan, lastentarhanopettajan, perhetyöntekijän sekä projektityön tehtävät. Sosionomi voi toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä työn suunnittelijana, toteuttajana, arvioijana, koordinaattorina ja kehittäjänä. Opintojen aikana on mahdollista valita lastentarhanopettajan kelpoisuuteen johtava opintopolku.

Esimerkkejä tehtävänimikkeistä

 • Sosiaaliohjaaja
 • Perhetyöntekijä
 • Koulukuraattori
 • Projektityöntekijä
 • Projektijohtaja
 • Järjestötyöntekijä
 • Palveluyrittäjä
 • Sosiaalikuraattori
 • Palveluohjaaja

Laureasta valmistuvat työllistyvät tilastollisesti erittäin hyvin. Voit tutustua ammatteihin ja valmistuneiden uratarinoihin tarkemmin kyvyt.fi -sivustolla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinnon valmistumisen ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen on mahdollista hakeutua suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa. Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistot ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1-1,5 vuotta päätoimisina opintoina.

AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua jatkamaan opintojaan myös yliopistoihin tai muihin korkeakouluihin, joissa opiskelijalta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja. Näiden lisäksi osaamista voi hankkia ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen tai avoimen ammattikorkeakoulun opintojen avulla.

 

"Parasta opiskelussa on ollut se, miten paljon asioita opinnoissa Laureassa tehdään käytännössä – erilaisina ryhmätöinä ja hankkeina.  Tapa tehdä asioita yhdessä työelämän kanssa on todella hyvä. Siinä tarjoutuu mahdollisuus näyttää osaamistaan ja luoda suhteita.

 Sosiaalialassa kiehtoo eniten käytännönläheisyys ja se, että tässä saa tehdä töitä ihmisten kanssa. On myös tärkeää, että työ on sellaista, minkä koen merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Sosiaalialan opintoja harkitsevan kannattaa tiedostaa, että työ tällä alalla voi olla toisinaan raskasta. Samalla kuitenkin raskaskin työ antaa paljon tekijälleen." Roni Nukarinen, sosiaalialan opiskelija

Lue opiskelijatarina kokonaisuudessaan.

 

 

 

Seuraava haku

5.-19.9.2018

Haussa seuraavat keväällä 2019 alkavat sosionomikoulutukset:

Hyvinkää, päivätoteutus
Tikkurila, monimuotototeutus
Porvoo, monimuotototeutus
Otaniemi, verkko-opinnot

Tutkintonimike

Sosionomi (AMK)

Tutkinnon nimi

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus ja opintojen kesto

210 op, 3,5 vuotta

Opetuskieli

Pääsääntöisesti suomi

Tutustu kampuksiin!

Laurea Otaniemi
Laurea Tikkurila
Laurea Lohja
Laurea Hyvinkää
Laurea Porvoo

Tutkintovastaava

Lehtori Johanna Häkkinen
johanna.hakkinen(at)laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

Laurea ja Keski-Uudenmaan Sopimuskoti sopivat yhteistyöstähttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Laurea-ja-Keski-Uudenmaan-Sopimuskoti-sopivat-yhteistyosta.aspx2018-09-12T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/SOpimuskotiyhteistyö.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Laurea ja Keski-Uudenmaan Sopimuskoti sopivat yhteistyöstä
Sosiaali- ja terveystalouden opinnot ovat käynnistyneet Laurea–vetoisestihttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Sosiaali--ja-terveystalouden-opinnot-käynnistyneet-Laurea-–vetoisesti.aspx2018-08-28T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/3AMK_sote-talous-ryhmakuva_muokattu.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sosiaali- ja terveystalouden opinnot ovat käynnistyneet Laurea–vetoisesti
Jaetun asiantuntijuuden valmennus herätti kansainvälistä kiinnostusta Sevillassahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Jaetun-asiantuntijuuden-valmennus-herätti-kansainvälistä-kiinnostusta-Sevillassa.aspx2018-06-03T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/essc-tiedote.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Jaetun asiantuntijuuden valmennus herätti kansainvälistä kiinnostusta Sevillassa

 Tapahtumat

 

 

Haasteelliset kohtaamiset kouluissa sekä sosiaali- ja terveysalalla - MAPA konferenssihttps://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/Haasteelliset-kohtaamiset-kouluissa-sekä-sosiaali--ja-terveysalalla---MAPA-konferenssi.aspxHaasteelliset kohtaamiset kouluissa sekä sosiaali- ja terveysalalla - MAPA konferenssi2018-09-28T05:30:00Z
Romani rikosseuraamusasiakkaana -seminaarihttps://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/Romani-rikosseuraamusasiakkaana.aspxRomani rikosseuraamusasiakkaana -seminaari2018-10-09T06:00:00Z
Laurean opiskelijat mukana Vantaan Asunnottomien yössä 2018https://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/Laurean-opiskelijat-mukana-Vantaan-Asunnottomien-yössä-2018.aspxLaurean opiskelijat mukana Vantaan Asunnottomien yössä 20182018-10-17T07:00:00Z

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=270<a href="https://ops.laurea.fi/index.php/fi/212701/fi" target="_blank" title="Tutustu opetussuunnitelmiin">Tutustu opetussuunnitelmiin</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=30<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintaperusteet</a>Tutustu yleisiin ja koulutuskohtaisiin valintaperusteisiin.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=29<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Yhteishaun aikataulu</a>Tutustu yhteishaun aikatauluun.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=7<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakoepäivät</a>Tarkista valintakokeiden päivämäärät.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=109<a href="https://www.laurea.fi/hankkeet/enormia" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">eNormia - Oikeudellisen osaamisen virtuaalinen keskus</a>Tutustu oikeudellisen osaamisen kehittämiseen Laureassa

 Blogit

 

 

 Videot