https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=10<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Sosionomi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Sosionomi

Sosionomikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa ihmisten elämänhallinnan tukemisen asiantuntijoita, jotka osaavat toimia esimerkiksi kasvatukseen, kuntoutukseen, ongelmien ennaltaehkäisyyn ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvissä tehtävissä. Koulutuksessa ihmisten elämänhallintaa ja sen tukemista tarkastellaan huomioiden niin ihmisten välisiin suhteisiin kuin yhteiskunnan rakenteisiinkin liittyvät mahdollisuudet. Opiskelija saa valmiuksia toimia monipuolisissa sosiaalialan tehtävissä, joilla edistetään yksilön, perheen ja yhteisön sosiaalista ja yhteiskunnallista osallisuutta, hyvinvointia, toimintakykyä ja turvallisuutta.

Sosionimikoulutuksen lähtökohtana on sosiaalialalla tehtävässä työssä tarvittava osaaminen, minkä ytimen muodostavat ihmisten elämänhallinnan vahvistamisen ja kokonaisvaltaisen kohtaamisen yhteiskunnallisen luonteen ymmärtäminen ja ihmistyön edellyttämät vuorovaikutustaidot, empaattisuus, vastuullisuus sekä ihmisten ja ryhmien ohjaamisen taidot. Koulutus antaa mahdollisuuden työllistyä julkiselle, yksityiselle tai kolmannelle sektorille.

Sosionomikoulutus valmentaa osaajia sosiaalialan laajalle kentälle, jonka eri alueilla painottuvat monet erilaiset osaamisvaatimukset. Keskeiset osaamisvaatimukset liittyvät väestön ikääntymiseen, lasten ja perheiden tukemiseen, marginalisaatioon, sosiaaliseen kuntoutukseen ja osallisuuden vahvistamiseen.

Tutkinnon tuottama ydinosaaminen

Sosionomien koulutuksessa ydinosaamisen moduuleja ovat:

 • Sosiaalialan asiakastyö
 • Palvelujärjestelmät, osallisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 • Sosiaalialan työn lähestymistavat ja menetelmät
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja

Sosionomikoulutukseen sisältyy 45 op työharjoittelua.

Lisäksi jokainen opiskelija hankkii osaamista täydentävillä moduuleilla. Täydentävän osaamisen moduulit yksilöllistävät opiskelijan opintopolun ja osaamisen. Kampukset tarjoavat täydentäviä moduuleja liittyen mm. varhaiskasvatukseen, luoviin menetelmiin, sosiaaliohjaukseen, lastensuojeluun ja perhetyöhön.

Lastentarhanopettajakelpoisuus

Sosionomi amk-tutkinnon suorittanut voi saada lastentarhanopettajan kelpoisuuden suorittamalla 60 op varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.  Lisätietoja kelpoisuuteen johtavista opinnoista.

Lastentarhanopettajaopintojen harjoittelupäiväkodit
Espoo
Vantaa
Kauniainen
Helsinki

Suuntautumis- ja syventymismahdollisuudet

Hyvinkään kampuksella opiskelija voi suuntautua sosiaaliohjaukseen tai varhaiskasvatukseen. Opinnoissaan opiskelija voi syventyä aikuissosiaalityöhön ja työllisyyspalveluihin, lastensuojeluun, perhetyöhön ja perheiden tukemiseen, päihde- ja mielenterveystyöhön sekä sosiaalialan oikeudelliseen osaamiseen. Lisäksi opiskelija voi valita täydentäviin opintoihinsa vanhustyön ja luovien menetelmien, kuten musiikin käyttöön sosiaalialalla liittyviä opintoja.

Otaniemen kampuksella opiskelija voi syventyä varhaiskasvatukseen, lastensuojeluun sekä aikuissosiaalityöhön. Opiskelijan asiantuntijuus kehittyy monialaisissa kehittämishankkeissa ja yrittäjämäisessä oppimisprosessissa.

Tikkurilan kampuksella opiskelija voi syventyä varhaiskasvatukseen sekä lastensuojeluun, perhetyöhön, sosiaaliohjaukseen ja luoviin menetelmiin hyvinvointityössä.  Luovissa toiminnoissa perehdytään draaman, musiikin, kuvan, liikunnan ja tanssin soveltamismahdollisuuksiin alan työssä.

Porvoon kampuksella järjestetään tammikuussa 2017 alkavaa sosiaalialan monimuotokoulutusta yhteistyössä Hyvinkään kampuksen kanssa.

Sijoittuminen työelämään

Laureasta valmistuvat sosionomit sijoittuvat laaja-alaisesti sosiaalialan eri tehtäviin. Näistä yleisimpiä ovat sosiaaliohjaajan, ohjaajan, vastaavan ohjaajan, lastentarhanopettajan, perhetyöntekijän sekä projektityön tehtävät. Sosionomi voi toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä työn suunnittelijana, toteuttajana, arvioijana, koordinaattorina ja kehittäjänä. Opintojen aikana on mahdollista valita lastentarhanopettajan kelpoisuuteen johtava opintopolku.

Esimerkkejä tehtävänimikkeistä

 • Sosiaaliohjaaja
 • Lastentarhanopettaja
 • Päiväkodin johtaja
 • Perhetyöntekijä
 • Koulukuraattori
 • Projektityöntekijä
 • Projektijohtaja
 • Järjestötyöntekijä
 • Palveluyrittäjä
 • Sosiaalikuraattori

Laureasta valmistuvat työllistyvät tilastollisesti erittäin hyvin.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinnon valmistumisen ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen on mahdollista hakeutua suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa. Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistot ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1-1,5 vuotta päätoimisina opintoina.

AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua jatkamaan opintojaan myös yliopistoihin tai muihin korkeakouluihin, joissa opiskelijalta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja. Näiden lisäksi osaamista voi hankkia ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen tai avoimen ammattikorkeakoulun opintojen avulla.

 

 

 

Tutkintonimike

Sosionomi (AMK)

Tutkinnon nimi

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus ja opintojen kesto

210 op, 3,5 vuotta

Opetuskieli

Pääsääntöisesti suomi

Missä voi opiskella?

Päivätoteutus syksyllä 2017

Laurea Tikkurila
Laurea Otaniemi

Monimuotototeutus syksyllä 2017

Laurea Lohja

Seuraava haku

15.3. - 5.4.2017

» Hae tästä!

» Tarkista haussa olevat koulutukset ja toteutukset Hakeminen-sivuilta

Tutkintovastaava

Lehtori Johanna Häkkinen
johanna.hakkinen(at)laurea.fi

 

 Tiedotteet

 

 

Verkostot näyttävät voimansa Planin maahanmuuttajatyössähttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Verkostot-nayttavat-voimansa-Planin-maahanmuuttajatyossa.aspx2016-11-21T22:00:00ZVerkostot näyttävät voimansa Planin maahanmuuttajatyössä
Taide apuna nuorten aikuisten elämäntaitojen tukemisessahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Taide-apuna-nuorten-aikuisten-elamantaitojen-tukemisessa.aspx2016-10-17T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/videobanneri.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Taide apuna nuorten aikuisten elämäntaitojen tukemisessa
Sote-uudistus puheenaiheena Itä-Uudenmaan hoitotyön päivässähttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Sote-uudistus-puheenaiheena-Ita-Uudenmaan-hoitotyon-paivassa.aspx2016-09-28T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Laurea%20ita-uudenmaan%20hoitotyon%20paiva.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sote-uudistus puheenaiheena Itä-Uudenmaan hoitotyön päivässä

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=29<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Yhteishaun aikataulu</a>Tutustu yhteishaun aikatauluun.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=109<a href="https://www.laurea.fi/hankkeet/enormia" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">eNormia - Oikeudellisen osaamisen virtuaalinen keskus</a>Tutustu oikeudellisen osaamisen kehittämiseen Laureassa
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=30<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintaperusteet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintaperusteet</a>Tutustu yleisiin ja koulutuskohtaisiin valintaperusteisiin.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=7<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakoepäivät</a>Tarkista valintakokeiden päivämäärät.

 Blogit

 

 

 Videot