https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=253<img alt="Sairaanhoitajan koulutus verkkopainotteisena opiskeluna" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Sairaanhoitaja.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Sairaanhoitajakoulutus verkkopainotteisina monimuoto-opintoina

Verkkopainotteiset monimuoto-opinnot ovat uudenlainen tapa opiskella sairaanhoitajaksi. Laureassa käynnistyy verkkopainotteinen sairaanhoitajakoulutus syksyllä 2018 Porvoon ja Otaniemen kampuksilla.
Seuraavat verkko-opetuspainotteiset sairaanhoitajakoulutukset alkavat keväällä 2019 Otaniemen ja Lohjan kampuksilla.

Verkko-opetuspainotteisessa opetuksessa lähiopetusta järjestetään kahtena päivänä kuukaudessa. Opintojen aikana muut tapaamiset tapahtuvat erilaisia verkkotyökaluja hyödyntäen. Myös sairaanhoitajan teoreettisen tietoperustan opiskelet pääsääntöisesti monipuolisia verkko-opetusmenetelmiä hyödyntäen.

Sairaanhoitajana työskentelet itsenäisesti ja vastuullisesti yksilöiden ja perheiden kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Hoitotyötä tehdään moninaisissa ja jatkuvasti uudistuvissa toimintaympäristöissä.  Opintojen aikana digitaalisten työmenetelmien käyttötaitosi vahvistuvat ja saat valmiuksia toimia muuttuvassa ja uudistuvassa työssä sosiaali- ja terveysalalla.  

Minkälaista on verkkopainotteinen monimuoto-opiskelu?

Verkkopainotteinen opiskelu poikkeaa monin eri tavoin päiväopiskelusta. Opinnoissa tarvitset itseohjautuvuutta, ryhmä- ja verkostoitumistaitoja sekä kykyä aikatauluttaa opintosi omaan elämääsi sopiviksi. Verkossa opiskellessa teet paljon itsenäistä työtä, mutta lisäksi osallistut verkkokeskusteluihin ja teet ryhmätehtäviä sekä työelämään liittyviä projekteja etäyhteyksiä hyödyntäen.

Lähiopetukseen osallistut kahtena päivänä kuukaudessa. Lähipäivinä harjoitellaan erilaisissa työpajoissa ja simulaatioissa hoitotyön kohtaamis- ja vuorovaikutustilanteita sekä kliinisiä taitoja yhdessä opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa.

Jokaisella lukukaudella on ammattitaitoa edistävää harjoittelua 4 - 10 viikkoa. Ammattitaitoa edistävien harjoittelujaksojen aikana syvennät opiskelemiasi taitoja erilaisissa hoitotyön ympäristöissä. Harjoitteluviikot ovat täysipäiväistä työskentelyä, ja koko sairaanhoitajatutkinnosta harjoittelun osuus on reilu kolmannes.

Verkkopainotteinen opiskelu edellyttää sinulta perusvalmiuksia it-taidoissa sekä halua kehittyä niiden käytössä. Työvälineinä verkko-opinnoissa tarvitset oman tietokoneen, verkkoyhteyden, kuulokemikrofonin ja älypuhelimen.

Opintojen eteneminen

Sairaanhoitajakoulutus on laajuudeltaan 210 op, ja keskimääräinen opintoaika on 3,5 vuotta. Verkkopainotteinen monimuotokoulutus on laajuudeltaan ja opetussuunnitelmaltaan samanlainen kuin sairaanhoitajatutkinto muutenkin on.

Verkko-opetuspainotteisen monimuotosairaanhoitajakoulutuksen lähipäivät Otaniemen ja Porvoon kampuksilla ovat syksyllä 2018 alkavassa koulutuksessa seuraavat:

23. - 24.8.  (orientaatio opintoihin)

20. - 21.9.

11. - 12.10.

8. - 9.11.

Harjoittelu 12.11. - 9.12.  

13. - 14.12.  

 

 

​Tutkinto

Sairaanhoitaja (AMK)

Koulutustyyppi

Verkko-opetuspainotteinen monimuotototeutus

Laajuus

210 op

Aloituspaikat

Otaniemi 30
Lohja 30

Seuraava hakuaika

5. - 19.9.2018

 Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut(at)laurea.fi
(09) 8868 7293 (arkisin klo 10-14)

Tutustu myös muihin Laurean yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin.

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=30<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintaperusteet</a>Tutustu yleisiin ja koulutuskohtaisiin valintaperusteisiin.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=29<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Yhteishaun aikataulu</a>Tutustu yhteishaun aikatauluun.

 Blogit

 

 

 Videot

 

 

Sairaanhoitajakoulutus verkkopainotteisina monimuoto-opintoinahttps://www.laurea.fi/update/Lists/Videotembed/DispForm.aspx?ID=19<iframe width="390" height="260" src="https://www.youtube.com/embed/Bo6etz75hgo" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>Sairaanhoitajakoulutus verkkopainotteisina monimuoto-opintoinaMeillä voit opiskella sairaanhoitajaksi joustavammin kuin missään muualla! Katso tästä sisätautien poliklinikan sairaanhoitajan Anne Tiempon kertomus monimuotokoulutuksesta.