https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=8<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Rikosseuraamusala.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala


 


Laurean rikosseuraamusalan sosionomitutkinnon tavoitteena on kouluttaa ammatillisesti päteviä henkilöitä ‎rikosseuraamusalan esimies-, asiantuntija- ja ohjaustehtäviin. Tutkinnossa keskeistä on laaja-alaisuus, joka mahdollistaa työllistymisen julkishallintoon rikosseuraamusalan ulkopuolelle. Rikosseuraamusalan sosionomi huolehtii yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudesta pitämällä yllä oikeudenmukaista, laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpanoa. Rikosseuraamusalan keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän ‎syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen.

Rikosseuraamusalan ammattilaisen työn tavoitteena on hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä ‎toimintakykyisyyden tukeminen ja rikoksettoman elämäntavan sekä yhteiskuntaan ‎kiinnittymisen edistäminen. Sosionomit työskentelevät esimerkiksi vankiloissa, yhdyskuntaseuraamustoimistoissa ja kolmannella sektorilla. Tehtävänimikkeitä voivat olla mm. rikosseuraamustyöntekijä, rikosseuraamusesimies, erityisohjaaja, ohjaaja, apulaisjohtaja. Laurea tarjoaa ainoana ammattikorkeakouluna rikosseuraamusalan koulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kanssa.

Syksyllä 2018 alkava koulutus tarjotaan päivätoteutuksena. Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää opiskelijoilta mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu yksin että ryhmätyönä toteutettavia projekteja ja muita oppimistehtäviä. Opinnot sisältävät myös työharjoitteluita sekä tutustumiskäyntejä sosiaali- ja rikosseuraamusalan toimintaympäristöihin.

Seuraava monimuotototeutus alkaa syksyllä 2019, johon haetaan kevään 2019 erillisvalinnan (RSKK:n käyneet) ja yhteishaun kautta.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen kehittyminen moduuleissa

Laureassa tutkinto koostuu ydinosaamisen moduuleista 150 op ja täydentävästä osaamisesta 60 op. Ydinosaamisen moduulit kuvaavat tutkinnon pakolliset osaamisvaatimukset. Täydentävät moduulit mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen.

Tutkinnon tuottama ydinosaaminen, 150 op
Rikosseuraamusalan sosionomin koulutuksessa ydinosaamisen moduuleja ovat

  • Rikosseuraamusalan asiakastyö
  • Rikosseuraamusjärjestelmä
  • Rikollisuuteen vaikuttaminen
  • Rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen
  • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja

Rikosseuraamusalan sosionomin koulutukseen ydinosaamisen moduuleihin sisältyy 45 opintopistettä työharjoittelua: Rikosseuraamusalan asiakastyö moduuliin sisältyy Asiakastyön harjoittelu, Rikollisuuteen vaikuttamisen moduuliin sisältyy Ammatillisten työmenetelmien työharjoittelu ja Rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen moduuliin sisältyy Syventävä harjoittelu. Harjoittelupaikkoina toimivat sosiaali- ja rikosseuraamusalan toimintaympäristöt ja erityisesti rikosseuraamuslaitoksen yksiköt.

Rikosseuraamusalan sosionomin opinnoissa vapaasti valittavien opintojen täydentävä osaaminen on 60 opintopistettä. Täydentävän osaamisen moduulit yksilöllistävät opiskelijan opintopolun ja osaamisen. Tutkintoon voi sisällyttää sellaisia täydentävän osaamisen moduuleja, jotka vastaavat ammatillisia tavoitteita. Täydentävien moduulien opintojen soveltuvuudesta tutkintoon sovitaan opettajatuutorin kanssa ennakkoon. Täydentävän osaamisen moduulien opintoihin sisältyy seuraavia opintotyyppejä: ammattiopintoja, ammattitaitoa edistävää harjoittelua ja vapaasti valittavia opintoja.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinnon valmistumisen ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen on mahdollista hakeutua suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa. Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistot ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1-1,5 vuotta päätoimisina opintoina. AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua jatkamaan opintojaan myös yliopistoihin tai muihin korkeakouluihin, joissa opiskelijalta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja. Näiden lisäksi osaamista voi hankkia ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen tai avoimen ammattikorkeakoulun opintojen avulla.

 

"Meidän opinnoissa korostuvat erityisesti keskusteleminen ja kuunteleminen. Tällä alalla on harvoin yhtä oikeaa vastausta.
 Opimme ryhmässä myös jatkuvasti toinen toisiltamme. On tärkeää olla avarakatseinen ja suvaitsevainen sekä ymmärtää erilaisia mielipiteitä. Tällä alalla on kivaa se, että erilaisia työmahdollisuuksia on todella paljon. Ja aina on myös mahdollisuuksia kouluttautua lisää". Niina Jääskeläinen, rikosseuraamusalan opiskelija

Lue Niinan koko tarina opiskelusta Laureassa.

 

Degree Programme in Social Services, Correctional Services

The goal of education in the field of correctional services is to train professionally competent personnel for managerial and expert tasks in correctional services. This is the only national educational programme in the field of correctional services at the level of a university of applied sciences. Central to the degree is a broad-based approach, which makes it possible to also find work outside the field of public correctional services.

As a professional in the field of correctional services you will attend to the safety of individuals and wider society by maintaining a just, legal, and safe implementation of sanctions. As a Bachelor of Social Services specialized in Correctional Services you will contribute to reducing recidivism and combating the progression of marginalisation that sustains criminality.

The goal of professionals in correctional services is to promote well-being and inclusion, support people's capacity to function, and encourage their commitment to society. A special aspect of the degree is to examine criminality, especially recidivism, and ways to influence it.

The core competence modules (150 cr) in the curriculum are:

• Working with customers in the correctional services sector

• Correctional services system

• Influencing criminality

• Managing and developing work in correctional services

• Expertise in development and workplace innovation 

The scope of core competence modules is 30 credits. The modules contain the following types of studies: basic studies, professional studies, practical studies and a Bachelor's thesis.

The remaining part of the degree consists of complementary competence modules 60 credits. The scope of a module is either 15 or 30 credits. The modules can be freely selected. Complementary competence modules support individual study paths and competence. You can include in your degree complementary competence modules that are compatible with your professional goals. The compatibility of the elective studies with your degree will be subject to prior agreement with your teacher tutor. Complementary modules include the following types of studies: professional studies, practical studies and elective studies.

A Bachelor of Social Services specialized in Correctional Services is able to identify, understand and support the needs of different clients and client groups from rehabilitative work to case management and criminality and exclusion prevention, based on relevant theories and legislation. The graduate is capable of creating multiprofessional and dialogical interactive and cooperative networks and teams, and he/she masters the different penalty systems and their individual and societal effects. The graduate is able to perceive, define and analyze organizations' security needs and security measures. He/she recognizes the significance of the services in a changing society and is able to develop service operations cost-effectively, sustainably and ethically.

 

 

 

Seuraava haku

Yhteishaku 20.3. - 3.4.2019
(Erillishakuaika RSKK:n suorittaneille ilmoitetaan myöhemmin)

Haussa syksyllä 2019 alkava sosionomikoulutus, rikosseuraamusala

Tikkurila, monimuotototeutus

Tutkintonimike

Sosionomi (AMK)

Tutkinnon nimi

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus ja opintojen kesto

210 op, 3,5 vuotta

Opetuskieli

Pääsääntöisesti suomi

Tutustu kampukseen

Laurea Tikkurila

Tutkintovastaava

Lehtori Eeva Järveläinen
eeva.jarvelainen(at)laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

Rikosseuraamusalan koulutus esillä Pyhännän kyläpäivillähttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Rikosseuraamusalan-koulutus-esillä-.aspx2018-08-29T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Pyhännän%20kyläpäivät.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Rikosseuraamusalan koulutus esillä Pyhännän kyläpäivillä
Sosionomiksi valmistuva Jonna Luostarinen kannustaa luomaan verkostoja ja kontaktejahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Opiskelijahaastattelussa-sosionomiksi-valmistuva-Jonna-Luostarinen-.aspx2018-06-13T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Jonna_Luostarinen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sosionomiksi valmistuva Jonna Luostarinen kannustaa luomaan verkostoja ja kontakteja
Vankimessut: ”Muutos on mahdollinen”https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Vankimessut-Muutos-on-mahdollinen.aspx2018-05-22T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Vankimessut%202018%20Laurea%20porttiteatteri.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Vankimessut: ”Muutos on mahdollinen”

 Tapahtumat

 

 

Romani rikosseuraamusasiakkaana -seminaarihttps://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/Romani-rikosseuraamusasiakkaana.aspxRomani rikosseuraamusasiakkaana -seminaari2018-10-09T06:00:00Z

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=270<a href="https://ops.laurea.fi/index.php/fi/212701/fi" target="_blank" title="Tutustu opetussuunnitelmiin">Tutustu opetussuunnitelmiin</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=30<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintaperusteet</a>Tutustu yleisiin ja koulutuskohtaisiin valintaperusteisiin.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=29<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Yhteishaun aikataulu</a>Tutustu yhteishaun aikatauluun.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=7<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakoepäivät</a>Tarkista valintakokeiden päivämäärät.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=207<a href="http://www.porttivapauteen.fi/blogi/kirjoittajat/Janika%20Lindström"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Lehtori Janika Lindströmin blogi</a>Laurean lehtori Janika bloggaa rikosseuraamusalan ajankohtaisista asioista.

 Blogit

 

 

 Videot