https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=31<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Yläbanner/1920x498_restonomibanneri.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Palveluliiketoiminnan koulutus

Restonomit työskentelevät monipuolisella matkailu-ja ravitsemisalalla. Restonomin työtehtävissä keskeistä on huolehtia palvelutilanteista, asiakassuhteista sekä työn ja työyhteisön kehittämisestä. Alan asiantuntijana restonomi voi työskennellä esimerkiksi hotellipäällikkönä, myyntineuvottelijana, ruokapalveluesimiehenä tai tuotekehittäjänä. Työ on uutta luovaa ja kehittävää. 

Restonomien kansainvälisyys

Yhä useammissa palvelualan yrityksissä arvostetaan sujuvaa ja monipuolista kielitaitoa. Työskentelykieli on usein englanti, mutta myös muiden kielten osaaminen lisää mahdollisuuksia menestyä työmarkkinoilla.

 Kansainvälisyys on kielitaidon lisäksi monikulttuurisuuden hallintaa. Työskentely muista kulttuureista tulevien kanssa on hyvin keskeinen taito. Leppävaaran kampuksella opiskelee vuosittain satoja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kansainvälisyys on siis luonteva osa jokapäiväistä opiskelua.

Osa opinnoista toteutetaan englanninkielellä, mutta sen lisäksi Laurean matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksella on hyvät kansainvälistymistä tukevat yhteistyöverkostot. Opintojen aikana voi esimerkiksi osallistua lyhyeen, muutaman viikon intensiiviseen tai useamman kuukauden kestävään opiskelijavaihtoon jossakin lukuisista yhteistyöoppilaitoksista lähes ympäri maailmaa. Lisäksi voi suorittaa harjoitteluja ulkomailla tai osallistua kansainväliseen hanketoimintaan.  

Millaista osaamista alalla tarvitaan?

Restonomilta odotetaan laaja-alaista majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalveluiden tuntemusta. Palvelu- ja liiketoimintaosaamista, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja tarvitaan lähes kaikissa alan työtehtävissä. Hyvä palveluasenne on työelämässä menestymisen edellytys. Restonomit työskentelevät työyhteisöissä muiden ihmisten kanssa. Ulospäinsuuntautuva esimies osaa toimia asiakasta ja alaista ymmärtävällä asenteella. Matkailun kehittäjä hallitsee kulttuurien välisen viestinnän ja asiakkaan kuulemisen taidon. Tapahtuman tuottaminen edellyttää yhteistyö- ja organisointitaitoja.

Opinnoista urapolkuihin ja omaan profiiliin

Oman profiilin luomisen avulla opiskelija pyrkii korostamaan omia vahvuuksiaan ja suunnittelemaan työelämässä tarvittavaa ja itseään kiinnostavaa osaamista. Restonomien tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja voi täydentää monipuolisilla opinnoilla. Yhdistelemällä eri koulutusten opintoja restonomiopiskelija voi luoda itselleen sopivan kokonaisuuden sen mukaan millaisiin työtehtäviin koulutuksella pyrkii.

Laurean Leppävaaran kampuksella opiskeleva voi rakentaa ammatilliseksi profiilikseen ruoka-, tapahtuma- tai matkailupalvelut. Ruokaan, ravitsemukseen ja elintarvikkeisiin painottuvassa profiilissa huomioidaan ajankohtaiset trendit. Toimiessaan esimiehenä tai tuotekehittäjänä restonomi tunnistaa elintarvikkeisiin liittyvät riskit ja soveltaa aistinvaraisen arvioinnin menetelmiä ruoka-aistimuksen luomisessa.

Matkailun osaaja huomioi palveluissa asiakas- ja käyttäjälähtöisen ajattelun. Matkailu on luonteeltaan kansainvälistä, joten siihen liittyvät opinnot toteutetaan englannin kielellä. Tapahtumapalveluissa koulutus suuntautuu erilaisten tapahtumien, esimerkiksi messujen, konserttien, kokousten suunnitteluun, turvallisuuteen, kehittämiseen, johtamiseen ja koordinoimiseen. Palvelumuotoilun menetelmin kehitetään tapahtumia elämyksellisiksi yhdessä asiakkaan kanssa.

Opiskelu restonomiksi

Restonomiksi opiskelu kestää 3-3½ vuotta. Tutkinto koostuu pakollisista ydinosaamisen moduuleista (150op) (palveluliiketoiminnan koulutus sekä palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen ja täydentävän osaamisen moduuleista. Kaksi harjoittelua antaa mahdollisuuden soveltaa työelämään opinnoissa hankittua osaamista työelämässä ja tuoda harjoittelusta opittua antia osaksi opintoja. Opintoihin kuuluu opinnäytetyö, jossa restonomiopiskelija osoittaa tutkimus- ja kehittämisosaamisensa.

Tieto- ja viestintätekniikan taidot ovat tarpeen opiskeltaessa restonomiksi, sillä kaikissa opintojaksoissa hyödynnytetään sähköistä oppimisympäristöä, Optimaa. Verkko-opetus lisää koulutuksen joustavuutta ja kehittää verkossa työskentelyn taitoja. Opiskelija voi suorittaa osan opintojaksoista kokonaan verkko-opintoina.

Laurea toteuttaa kehittämispohjaisen oppimisen mallia: Learning by Development (LbD). LbD näkyy vahvasti opinnoissa projektimaisena työskentelynä yhdessä työelämän edustajien kanssa. Opiskelijat saavat ottaa vastuuta kehittämistehtävistä koko opintojen ajan ja harjoitella kehittämistä aidoissa tilanteissa.

Moninaiset mahdollisuudet restonomikoulutukseen

Restonomiopinnot edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta ja vastuunottoa omasta ajankäytöstä. Opiskeluun sisältyy lähiopetuspäivien ulkopuolella tehtäviä oppimistehtäviä ja projekteja, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätöinä.

Opiskelutapoja on kaksi: päivä- ja monimuoto-opiskelu. Päivätoteutus alkaa kaksi kertaa vuodessa, monimuotototeutus kerran vuodessa (tammikuussa). Päiväopinnoissa opinnot toteutetaan viikoittain klo 8-16. Monimuoto-opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Monimuoto-opetuksen lähiopetuspäivä on maanantaisin ja tiistaisin (08-18) joka toinen viikko. Monimuoto-opiskelu on tarkoitettu erityisesti opiskelijoille, jotka ovat kokopäiväisesti työelämässä.  

BarLaurea oppimisympäristönä

Koulutukseen kuuluu BarLaurean oppimisympäristössä tapahtuvaa käytännön osaamisen harjoittelua. BarLaurea on kokonaisuus, johon kuuluu lounasbuffet, kahvila, a la carte ravintola, aula-. tapahtuma- sekä kokouspalvelut.  BarLaurea on opetusravintola, jossa vaalitaan käytännönläheisyyttä. BarLaureassa opitaan toimimaan yhteisössä, työskentelemään tiimeissä sekä ottamaan ja kantamaan vastuuta. Jotta restonomi voi työelämän asiantuntijana tuottaa, kehittää ja johtaa palveluja, tulee palveluprosessien tuottamiseen ja kehittämiseen itse osallistua.

Restonomiopiskelija osallistuu BarLaureassa kahteen 10 pisteen laajuiseen opintokokonaisuuteen.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa polkuopintoja

Restonomikoulutukseen on mahdollisuus löytää oma reitti myös avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoina. Polkuopinnot toteutetaan tutkintoon johtavan koulutuksen kanssa samoissa ryhmissä ja niitä on tarjolla sekä päivä- että monimuoto-opiskeluna. Lue lisää näistä mahdollisuuksista Avoimen ammattikorkeakoulun sivuilta.

 

"Meillä on ollut paljon varsinkin tapahtumajärjestämiseen liittyviä projekteja. Toimeksiannoissa on saanut vapautta soveltaa omaa osaamista ja löytää omia näkökulmia, mutta aina rinnalla on kulkenut myös teoria.  Projektien kautta olen itse oppinut todella paljon ja oppinut tuntemaan monia ihmisiä. Aktiivisuus on todella kannattanut. Aloittaville opiskelijoille antaisin yhden neuvon:  olkaa aktiivisia. Erilaisiin projekteihin kannattaa lähteä ehdottomasti mukaan".  Teemu Toropainen, restonomiopiskelija

Lue Teemun opiskelijatarina kokonaisuudessaan.

 

 

Seuraava haku tutkintoon johtavaan suomenkieliseen koulutukseen 5. - 19.9.2018

Haussa keväällä 2019 alkavat koulutukset;

Palveluliiketoiminnan koulutus, Leppävaara, verkkopainotteinen monimuoto

Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, Leppävaara, päivätoteutus

Tutkintonimike

Restonomi (AMK)

Tutkinnon nimi

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus ja opintojen kesto

210 op, 3,5 vuotta

Opetuskieli

Pääsääntöisesti suomi

Tutustu kampukseen

Laurea Leppävaara

Tutkintovastaava

Päivi Mantere (etunimi.sukunimi@laurea.fi)

 Tiedotteet

 

 

Alumnitarina: Aarni Tuomi tutkii Englannissa robotiikkaa ravintola-alallahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Alumnitarina-Aarni-Tuomi-tutkii-Englannissa-robotiikkaa-ravintola-alalla.aspx2018-09-10T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Aarni%20Tuomi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Alumnitarina: Aarni Tuomi tutkii Englannissa robotiikkaa ravintola-alalla
BarLaurea tarjoaa herkullista vegaaniruokaa Ota Olut -tapahtumassahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Bar-Laurea-tarjoaa-herkullista-vegaaniruokaa-espoolaisessa-Ota-Olut--tapahtumassa.aspx2018-08-27T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/BarLaurea_wokki.jpg" style="BORDER:0px solid;" />BarLaurea tarjoaa herkullista vegaaniruokaa Ota Olut -tapahtumassa
Kokista kyberturvallisuuden ammattilaiseksihttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Kokista-kyberturvallisuuden-ammattilaiseksi.aspx2018-08-02T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/_w/PetriJurvanen_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kokista kyberturvallisuuden ammattilaiseksi

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=270<a href="https://ops.laurea.fi/index.php/fi/212701/fi" target="_blank" title="Tutustu opetussuunnitelmiin">Tutustu opetussuunnitelmiin</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=30<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintaperusteet</a>Tutustu yleisiin ja koulutuskohtaisiin valintaperusteisiin.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=29<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Yhteishaun aikataulu</a>Tutustu yhteishaun aikatauluun.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=7<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakoepäivät</a>Tarkista valintakokeiden päivämäärät.

 Blogit

 

 

 Videot

 

 

Restonomiopinnot Laureassahttps://www.laurea.fi/update/Lists/Videotembed/DispForm.aspx?ID=24<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/E_PdYnwuzU8" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>Restonomiopinnot LaureassaTahtoisitko opiskella restonomiksi? Näin se tapahtuu Laureassa!