https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=5<img alt="Laurean tradenomikoulutuksesta " src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Liiketalous.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Liiketalouden koulutus

Laurean tradenomikoulutuksesta valmistuu liiketalouden osaajia kotimaisiin ja kansainvälisiin työelämän tehtäviin. Tradenomit sijoittuvat asiantuntijatehtäviin, joissa vaaditaan kykyä suunnitella, organisoida, toteuttaa ja johtaa. Liiketalouden tutkinto antaa myös hyvät valmiudet tulevaisuudessa jatkuvasti muuttuviin työtehtäviin sekä  oman yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen.

Valmistuttuaan tradenomit osaavat myydä ja markkinoida, kehittää palveluita, verkostoitua sekä hoitaa taloushallinnon tehtäviä. Laurealaisen tradenomin vahvuuksia ovat lisäksi oma-aloitteisuus, projektiosaaminen, tiimityötaidot sekä vuorovaikutteinen viestintä.

Laurean tradenomin koulutuksessa opiskellaan ja työskennellään tiiviissä yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa heti ensimmäisestä vuodesta alkaen. Tyypillisesti yhteistyö tapahtuu projekteissa, joita Laurean liiketalouden opiskelijat toteuttavat vuosittain yli 400 kpl. Näin jo opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus luoda henkilökohtaisia verkostoja kotimaisiin ja kansainvälisiin työnantajiin.

Liiketalouden koulutusta on tarjolla Espoon Leppävaarassa ja Otaniemessä sekä Hyvinkään, Keravan, Lohjan ja Tikkurilan kampuksilla. Leppävaaran kampuksella voi myös opiskella liiketalouden tutkinnon englanniksi kansainvälisessä Business Management -koulutusohjelmassa.

Syksyllä 2017 alkaa Tikkurilan kampuksella liiketalouden tradenomin tutkinto, jonka voi suorittaa kokonaan verkko-opintoina.

Liiketalouden tradenomin tutkinto (210 op) koostuu liiketalouden ydinosaamiseen liittyvistä opintokokonaisuuksista (150 op) sekä täydentävistä opinnoista (60 op). Opiskelija voi valita täydentäviä opintoja oman urasuunnitelmansa mukaan Laurean eri kampuksilta. Laureassa voi suorittaa liiketalouden opintoja myös verkossa.  Liiketalouden koulutusta toteutetaan myös monimuotokoulutuksena. Opintojen arvioitu kesto on noin 3,5 vuotta, mutta opinnot voi suorittaa joustavasti  nopeamminkin.

Liiketalouden tradenomin suuntautumisvaihtoehtoja

  • Asiakaslähtöinen ja digitaalinen liiketoiminta
  • Henkilöstöjohtaminen
  • Oikeudellinen osaaminen (vain Hyvinkää)
  • Projektijohtaminen (vain Hyvinkää ja Tikkurila)
  • Taloushallinto ja rahoitus 
  • Työympäristöjohtaminen (vain Leppävaara)
  • Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

 Sijoittuminen työelämään

Tradenomina mahdollisuutesi sijoittua työelämään ovat moninaiset: työpaikkasi voi olla yrityksessä, julkisella sektorilla kuntien, valtion tai kolmannen sektorin palveluksessa, kuten järjestötoiminnassa. Tradenomien työympäristö voi usein olla myös kansainvälinen. Voit myös perustaa yrityksen, mikä on myös mahdollista jo opiskeluaikana.

Tradenomit sijoittuvat liiketalouden asiantuntijoina tehtäviin, jotka vaativat kykyä suunnitella, organisoida, toteuttaa ja johtaa. Valmistuttuasi voit perustaa oman yrityksen tai työskennellä yrityksen tai muun yhteisön palveluksessa asiantuntija- tai esimiestehtävissä.

Laureasta valmistuvat työllistyvät tilastollisesti erittäin hyvin.

Jatko-opintomahdollisuudet

AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1- 1,5 vuotta päätoimisina opintoina.

AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua jatkamaan opintojaan myös yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. Hakijalta voidaan tuolloin edellyttää täydentäviä opintoja.


"Liiketalouden opiskelussa meillä on ollut sopivasti vapautta käyttää omaa luovuutta. Projekteissa otetaan hyvin huomioon kunkin opiskelijan omaa osaamista ja vahvuuksia. Yksi hyvä vinkki on ollut, että opiskeluaikana kannattaa olla avarakatseinen ja tehdä rohkeasti projekteja eri yrityksille – siinä oppii aina uutta eikä suotta jumitu yhteen juttuun.

Liiketalous on onneksi todella monipuolinen ala. Mahdollisuuksia on vaikka mihin, vaikka ei heti alusta lähtien tietäisikään, mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä." Anni Suvisuo, liiketalouden opiskelija 

Lue Annin koko tarina opiskelusta Laureassa

 

 

 

Tutkintonimike

Tradenomi (AMK)

Tutkinnon nimi

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus ja opintojen kesto

210 op, 3,5 vuotta

Opetuskieli

Pääsääntöisesti suomi

Missä voi opiskella?

Syksyllä 2017 alkavat päivätoteutukset:

Laurea Leppävaara
Laurea Hyvinkää

Syksyllä 2017  alkavat monimuotototeutukset:
Laurea Lohja
Laurea Otaniemi
Laurea Tikkurila, verkko-opintoina

Seuraava haku

15.3. - 5.4.2017

» Hae koulutukseen tästä!

Tutkintovastaavat

Lehtori Tero Uusitalo (Hyvinkää)
tero.uusitalo(at)laurea.fi

Lehtori Kari Halme (Tikkurila)
kari.halme(at)laurea.fi

Opintopäällikkö  Katri Korelin(Leppävaara)
katri.korelin(at)laurea.fi

Lehtori Kirsi Kamphuis
kirsi.kamphuis(at)laurea.fi

Lehtori Merja Wirman
merja.wirman(at)laurea.fi

Syksyllä 2017 hakuun tulevat:
Hyvinkää 35 ap. päiväopiskelu
Leppävaara 35 ap. päiväopiskelu
Leppävaara 35 ap. monimuoto
Otaniemi 35 ap. päiväopiskelu
Lohja 35 ap. päiväopiskelu
Tikkurila 35 ap. monimuoto

 Tiedotteet

 

 

Nuorkauppakamari Tikkurilassa: millainen on hyvä johtaja?https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Nuorkauppakamari-Tikkurilassa-millainen-on-hyva-johtaja.aspx2017-04-27T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Nuorkauppakamari%20hyvä%20johtaja%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nuorkauppakamari Tikkurilassa: millainen on hyvä johtaja?
8-luokkalaiset esittelivät liikeideoitaan Shark Tankissahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/8-luokkalaiset-esittelivat-liikeideoitaan-Shark-Tankissa.aspx2017-04-26T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Shark%20Tank.jpg" style="BORDER:0px solid;" />8-luokkalaiset esittelivät liikeideoitaan Shark Tankissa
Arjen kemikaalit, uhka terveydelle –seminaari järjestään Hyvinkäällä 8.3.https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Arjen-kemikaalit-uhka-terveydelle-seminaari-jarjestaan-Hyvinkaalla-8-3.aspx2017-02-26T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Kuvalinkkikuvat/Laurea-passed-quality-audit-2016.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Arjen kemikaalit, uhka terveydelle –seminaari järjestään Hyvinkäällä 8.3.

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=30<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintaperusteet</a>Tutustu yleisiin ja koulutuskohtaisiin valintaperusteisiin.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=29<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Yhteishaun aikataulu</a>Tutustu yhteishaun aikatauluun.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=109<a href="https://www.laurea.fi/hankkeet/enormia" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">eNormia - Oikeudellisen osaamisen virtuaalinen keskus</a>Tutustu oikeudellisen osaamisen kehittämiseen Laureassa
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=7<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakoepäivät</a>Tarkista valintakokeiden päivämäärät.

 Blogit

 

 

 Videot