https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=6<img alt=" Kauneudenhoito_estenomi_Laurean" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Estenomi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Kauneudenhoitoalan koulutus


 

Estenomi on kauneudenhoitoalalla joustavasti toimiva asiantuntija. Estenomikoulutus antaa valmiuksia alan liiketoiminnan kehittämiseen. Alansa asiantuntijana estenomin tehtävänä on edistää alan verkostoitumista ja yhteistoimintaa sekä jakaa monipuolista, ajanmukaista ja kriittisen tarkastelun kestävää tietoa kosmetiikasta.

Alan ydinosaamista kehitetään hankkimalla tietoa kahden suuren osaamisalueen, kosmetiikka-alan liiketoiminnan ja kosmetiikan raaka-ainetietouden asiantuntijuuden saavuttamiseksi. Osaamistaan opiskelijat syventävät yhdistämällä aikaisemmin opittua kokonaisvaltaiseksi osaamiseksi ja harjoittelemalla tietojen soveltamista muun muassa koulutuksen, konsultoinnin tai kosmetiikan markkinoinnin parissa. Projekteissa kehitetään ja uudistetaan alaa työelämän kanssa.

Estenomitutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Sen suorittaminen kestää keskimäärin 3,5 vuotta. Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaan 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Tutkinto koostuu pakollisista ydinosaamisen moduuleista (150 opintopistettä) sekä täydentävän osaamisen moduuleista (60 opintopistettä). Opiskelijalle on tarjolla kolme 15 opintopisteen laajuista kauneudenhoitoalan täydentävää moduulia.
Estenomin koulutuksessa ydinosaamisen moduuleja ovat:

-   Kemian ja markkinoinnin osaaja
-   Kosmetiikan liiketoiminnan osaaja
-   Kansainvälinen kosmetiikkaosaaja
-  Kosmetiikka-alan asiantuntija työyhteisössä
-  Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja

Kauneudenhoitoalan koulutusohjelman tarjoamat vapaaehtoiset täydentävät moduulit ovat:

- Kosmetiikkatuote
- Kosmetiikkatuotteen raaka-aine
- Hyvinvointia kosmetiikan rajapinnoilla

Tutustu estenomikoulutuksen opetussuunnitelmaan

Suomeksi estenomitutkinnon voi opiskella vain Laurea-ammattikorkeakoulussa. Opintoja on tarjolla päiväopintoina tai monimuoto-opintoina. Erilaiset toteutukset vaihtelevat eri vuosina.

Syksyllä 2018 alkava koulutus toteutetaan päivätoteutuksena.

Työelämään sijoittuminen

Estenomit voivat sijoittua alan ostotehtäviin, myynti- ja markkinointitehtäviin sekä koulutus- tai tiedotustehtäviin. Estenomi voi perustaa yrityksen mahdollisesti jo kouluaikana. Estenomi, jolla on toisen asteen kauneudenhoitoalan tai hiusalan ammatillinen perustutkinto, voi toimia ammatinopettajana täydennettyään opintojaan ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Estenomeista valmistuu monitaitoisia, oma-aloitteisia ja kehittämiskykyisiä osaajia. Kauneudenhoitoalan koulutusohjelma antaa valmiudet erityisesti seuraaviin asiantuntijatehtäviin:

 • Kauneudenhoitoalan palveluiden kehittämiseen ja tuotteiden toimivuuden arviointiin
 • Yritysten ja oppilaitosten koulutus- ja konsultointitehtäviin
 • Tukku- ja vähittäiskaupan sekä erikoistavarakaupan myynti- ja markkinointitehtäviin tai työnjohtamistehtäviin
 • Yritystoimintaan
 • Ostotoiminnan tehtäviin.

Estenomeja toimii työelämässä mm. seuraavilla nimikkeillä:

 • Ammatinopettaja
 • Asiakaspalveluvastaava
 • Asiakaspäällikkö
 • Assistentti
 • Brand Manager
 • Beauty Advisor
 • Koulutusvastaava
 • Kouluttaja
 • Markkinointipäällikkö
 • Myymälävastaava
 • Ostaja
 • Ostoassistentti
 • Spa manager
 • Sarjankehittäjä
 • Tiimipäällikkö
 • Toimitusjohtaja
 • Tuoteryhmävastaava
 • Yrittäjä

Laureasta valmistuvat työllistyvät tilastollisesti erittäin hyvin. Voit tutustua ammatteihin ja valmistuneiden uratarinoihin tarkemmin kyvyt.fi -sivustolla.

Jatko-opintomahdollisuudet

 AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1- 1,5 vuotta päätoimisina opintoina.

Estenomi, jolla on toisen asteen kauneudenhoitoalan tai hiusalan ammatillinen perustutkinto, voi hakeutua ammatilliseen opettajakorkeakouluun ja valmistua oman alansa ammatinopettajaksi.

AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua jatkamaan opintojaan myös yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. Hakijalta voidaan tuolloin edellyttää täydentäviä opintoja. Ammattikorkeakouluissa on myös eripituista täydennyskoulutusta. Uutta osaamista on myös mahdollista hankkia avoimen ammattikorkeakoulun tai yliopiston opinnoissa.

 

"Tutki ahkerasti ja ennakkoluulottomasti eri opiskeluvaihtoehtoja, jotta löydät oman unelma-alasi. Estenomiopinnoissa ei tarvita osaamista kauneudenhoidon käytännön työstä – riittää, kun on suuri kiinnostus alaa kohtaan. Estenomikoulutus ei välttämättä ole hirveän tunnettu ja joku saattaakin vinoilla meille, että tällä alalla pitää vain näyttää nätiltä. Olemme halunneet murtaa koulutukseen liittyviä myyttejä ja todellisuudessa olemme varmasti koko Laurean tieteellisimpiä aloja". Merituulia Rinta-Kauhajärvi, estenomiopiskelija 

Lue Merituulian tarina opiskelusta Laureassa 
 

 

 

Seuraava haku

20.3. - 3.4.2019

Haussa syksyllä 2019 alkava kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan  koulutus

Tikkurila, monimuotototeutus

Tutkintonimike

Estenomi (AMK)

Tutkinnon nimi

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus ja opintojen kesto

210 op, 3,5 vuotta

Opetuskieli

Pääsääntöisesti suomi

Tutustu kampukseen

Laurea Tikkurila

Tutkintovastaava

Lehtori Nina Lahtinen
nina.lahtinen(at)laurea.fi

 

 

 

Tutustu estenomiopiskelijoiden blogiin tästä.

 Tiedotteet

 

 

Kauneusvinkkejä kesään Nostalgiset naiset -blogistahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Kauneusvinkkeja-kesaan.aspx2016-08-08T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Nostalgiset_naiset_palkitut.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kauneusvinkkejä kesään Nostalgiset naiset -blogista
Nostalgiset naiset -blogi on vuoden museopedagoginen tekohttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Nostalgiset-naiset-blogi-on-vuoden-museopedagoginen-teko.aspx2016-05-17T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Nostalgiset_naiset_palkitut.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nostalgiset naiset -blogi on vuoden museopedagoginen teko
Turvallisempaa työtä hius- ja kauneudenhoitoalallahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Uusi-taydennyskoulutus-ohjaa-turvallisempaan-tyohon-hius--ja-kauneudenhoitoalalla.aspx2015-05-14T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Estenomiopiskelijoita%20labrassa.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Turvallisempaa työtä hius- ja kauneudenhoitoalalla

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=30<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintaperusteet</a>Tutustu yleisiin ja koulutuskohtaisiin valintaperusteisiin.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=29<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Yhteishaun aikataulu</a>Tutustu yhteishaun aikatauluun.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=7<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakoepäivät</a>Tarkista valintakokeiden päivämäärät.

 Blogit

 

 

 Videot